Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Jana Zábranská

Hurááááá na prázdniny

29. června jsme se ve společenské místnosti nad knihovnou slavnostně rozloučili s deváťáky. Byl to obřad plný dojmů, slziček, úsměvných situací, vážný a přitom veselý. Deváťáci předali svým učitelům, kteří si vyslechli svá hodnocení z pohledu žáků, kytičku a sladkou…
Číst více

Putování Ostravou

Čtvrťáci i páťáci mají třídní výlet za sebou. Konečně jsme mohli vycestovat za hranice školního areálu, a proto jsme využili možnosti vyrazit do “divočiny”. Naším cílem bylo prozkoumat krásy Ostravy. Tedy alespoň zlehka, což se nám určitě povedlo. Navštívíli jsme…
Číst více

Jednotná v rozmanitosti

Páťáci završili putování po Evropě. Nejprve si zpracovali referát, vyrobili plakát, nebo připravili prezentaci, a poté jsme si vyměnili role. Sedla jsem si mezi žáky a nechala jsem se poučit o zajímavostech evropských zemí, o svátcích a tradičních jídlech a…
Číst více

Den dětí v pohybu

Ve středu 1. 6. jsme oslavili Den dětí. Konečně jsme se mohli po dvou letech potkat ve smíšených družstvech tak, jak jsme byli zvyklí a zažít společně mnoho dobrodružství. Deváťáci se stali vedoucími družstev, která se skládala z žáků první…
Číst více

Dotazníkové šetření

Nejvyšší kontrolní úřad požádal rodiče žáků 4. až 8. ročníku a pedagogické pracovníky o spolupráci při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 “Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního…
Číst více

Doučování žáků škol

Vážení občané, rodiče, žáci příspěvkové organizace, je mou povinností informovat vás, že jsme se stali příjemci podpory EU Doučování žáků škol Realizace investice 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Tento projekt byl zahájen k 1. 1. 2022 a bude ukončen 30. 6. 2022.…
Číst více