ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Alena Grossová

Certifikát od UNICEF

Organizace UNICEF nám za náš finanční příspěvěk ve výši 4 736,- Kč poslalo certifikát a poděkování. Penize budou použity na podporu projektu Dětského fondu OSN – UNICEF “Nezávadná voda”. Tento projekt jsme si vybrali cíleně, protože se vztahuje k našemu…
Číst více

Přednášky organizace Arpok

Ve čtvrtek 15. března k nám přijeli zástupci organizace Arpok z Olomouce, se kterou spolupracujeme v projektu Světová škola. Přijeli zkontrolovat splnění podmínek projektu a zároveň nám přijeli odlektorovat přednášky pro 2. stupeň s názvy Jiný kraj, jiný mrav a…
Číst více

Zápis do 1. třídy

  Při zápisu rodiče vyplní žádost o přijetí a zápisový lístek. Každé dítě obdrží registrační číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamech přijatých. Seznam přijatých bude poté vyvěšen na webových stránkách školy a v mateřské škole.

Ples školy a obce

Ples školy a obce se už zařadil mezi stálé akce v Jindřichově a získal si velkou oblibu. Není možné opomenout šikovné ruce našich učitelek Alžběty Balvanové a Ludmily Schaffartzikové, které se i letos význanou měrou podílely na výzdobě sálu. Jejich…
Číst více

Návštěva z Anglie

Jsme velice rádi, když se k nám vracejí bývalí žáci. Tentokrát se za námi přijely podívat hned tři bývalé žačky, dvě z nich žijí trvale v anglickém Welsu. Sestry Vaverkovy do naší školy chodily jen do 2. a 3. třídy,…
Číst více

Veselé zoubky

V pátek 16. února 2018 proběhla v 1. ročníku projektová výuka na téma ” Veselé zoubky “. Děti se dozvěděly, kdy mohou mít veselé zoubky, co to znamená a co pro to musí udělat. Seznámily se se správnou technikou čištění…
Číst více

Masopustní veselí

V úterý 13.února 2018 prošel obcí masopustní průvod dětí 1. až 4. ročníku naší základní školy. Paní ředitelka i pan starosta udělili dětem Ostatkové právo a dostali za to výborné koblížky. Děti se pak vydaly s košíky koblížků přát občanům…
Číst více

Voda nad zlato

Voda nad zlato bylo heslo komunitní akce, která ve čtvrrtek 8. února završila naše celoměsíční úsilí v projektové výuce. Nedostatek vody ve světě i u nás, virtuální voda, způsoby šetření vodou v domácnostech, to byla témata letošnního projektu, který jsme pořádali…
Číst více

Učíme se šetřit vodou

Voda nad zlato je tématem spousty aktivit, které plníme v rámci dvou projektů – Světová škola a Global school. Ve čtvrté třídě jsme se učili, jak vodou v běžném životě šetřit. Třídili jsme obrázky s tématikou šetření vodou, prakticky jsme…
Číst více

Sloní sprcha

Žáci 1. a 2. ročníku se také zapojili do celoškolního projektu ” GLOBAL SCHOOL “, kde hlavním tématem tentokrát byla voda. Cílem lekce bylo uvědomit si důležitost vody v přírodě a pro život člověka, hospodařit s vodou šetrně. Žáci nejprve…
Číst více

“Veselé zoubky”

” Veselé zoubky ” je název preventivního programu společnosti dm drogerie markt s.r.o., jehož cílem je prevence a pomoc dětem a jejich rodičům zorientovat se v oblasti správné péče o chrup dětí a prevence zubního kazu. I naše škola se…
Číst více

Knihovna jako nová

Naše žákovská knihovna získala díky projektu MŠMT Šablony, v rámci kterého jsme zřídili čtenářský klub, nové vybavení. Vyhodili jsme staré lavice a židle, koupili koberec, sedací vaky, polštářky a podsedáky a hned po Vánocích jsme se členy čtenářského klubu vyzkoušeli,…
Číst více

Vánoční trhy

Naše dva stánky plné vánočních drobností a vystoupení dětí z mateřské školy a pěveckého sboru Skřivánek jsou s obecními vánočními trhy neodmyslitelně spjaty. U našeho stánku se shromažďovalo snad nejvíce lidí, kteří nakupovali výrobky našich šikovných učitelek, vychovatelek i dětí.…
Číst více