ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Archiv autora: Hana Cilová

18. duben Světový den památel a sídel

UNESCO střežící mimo jiné kulturní dědictví celého světa vyhlásilo tento den v roce 1982 za mezinárodní den památek a sídel. Členové národní komitéty připravují pro tento den různé konference, kolokvia a další příležitosti k setkávání, a hlavně zvýšení povědomí o památkách…
Číst více

Lidské tělo

Lidské tělo Z čeho se skládá kostra?, Co je základní část kostry?, Jaké znáš lidské smysly?, Jaké jsou smyslové orgány?,Z čeho se skládá páteř?, Jaký má tvar páteř?, Čím jsou spojeny kosti?, To jsou otázky, na které už třeťáci umí…
Číst více

Podvečer s Andersenem

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel a pohádkář H.CH. Andersen. Kdo by…
Číst více

Třeťáci ke Dni Země

V prvouce 3. ročníku jsem využila  tématu učiva O neživí přírodě (Voda, vzduch půda) a pracovali jsme na projektu Den Země. Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotýká se některých závažných ekologických…
Číst více

Hokus, pokus ve trojce

Ověřovali jsme si osvojené učivo v prvouce pomocí pokusů: 1.Pokus se dvěma čistými látkami (známým nerostem solí a čistou látkou vodou). Sůl rozpusť na malém talířku ve vodě-a vznikne ti směs. Že jde o směs poznáš podle chuti, talířek postav na…
Číst více

Není vlastnost, jako vlastnost

V prvouce, při výuce vlastností látek, se žáci 3. ročníku věnovali praktickému měření délky. Měřit mohli několika způsoby, a to pomocí srovnávání, měřením metrem doma i v přírodě, sami, s pomocí kamaráda, s dopomocí rodičů. Dále si vyzkoušeli hustotu různých kapalin a vznikl…
Číst více

Návod „nanejenškolu“ třeťáčků

Nejenom čeština, matika a prvouka, chybí nám i pracovky, výtvarka, zpěv i tělocvik. Anička chtěla svými nápady povzbudit všechny spolužáky k nějaké pracovní činnosti a vyfotila jim, co si vymyslela a vytvořila, protože se jí už opravdu po pracovních činnostech stýská.

Třeťáčci se nejen učí

Nejenom učením živ je člověk, si asi řekla Tonička, a rozhodla se využít výpočetní techniku i trošičku jinak. Hledala na internetu, jak zabavit sebe i maminku. Našla vynikající recepty na samé dobrůtky a pustila se do toho. Nemyslete si, péct…
Číst více

Toulky za zvěří

Žáci 4. a 5. ročníku je zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota. Na svých výtvorech pracovali poctivě a s velkým nasazením. Za jejich píli jim všem děkuji.

Odpověď z Kanceláře prezidenta republiky

Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili v rámci výtvarné výchovy soutěže O nejhezčí vánoční betlém, kterou vyhlásila Kancelář prezidenta republiky pod záštitou paní Kateřiny Zemanové. Sice jsme se neumístili na prvních deseti výherních místech, ale obdrželi jsme čestné uznání přímo z Kanceláře…
Číst více

Výtvarná soutěž

Žáci 4. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže O nejhezčí Betlém. Soutěž pod záštitou paní Kateřiny Zemanové bude probíhat v průběhu října a listopadu 2019, přičemž 10 nejhezčích betlémů bude následně vystaveno při adventních dnech otevřených dveří reprezentačních prostor Pražského hradu 30.…
Číst více

Třeťáci a projektová výuka

16.10.2019 Společně nad knihou-Z deníku kocoura Modroočka Obecný cíl projektové výuky je zavádět nové vyučovací metody, formy i výukové činnosti s důrazem na mezipředmětové vazby, a tak rozvinout klíčové kompetence žáků základních škol. Celému projektovému dopoledni předcházelo „čtení na pokračování“ Z deníku…
Číst více

Cyklostezkou ke Svinnému potoku

Třeťáci se učí v přírodě o přírodě Obecný cíl projektu:  Zavádět nové vyučovací metody, formy i výukové činnosti s důrazem na mezipředmětové vazby, a tak rozvinout klíčové kompetence žáků základních škol. Po celou dobu trvání této aktivity bylo extrémní horko.…
Číst více

Učíme se jinak

3. ročník Učíme se jinak – Na statku Díky panu Rejdovi jsme měli jako třída možnost navštívit Stáj Jindřichovský dvůr. Celým hospodářstvím nás nezištně a s velkou ochotou provedla paní Mertová. Dětem povykládala ledacos zajímavého ze života koní, ukázala nám…
Číst více