Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

1. místo v literární soutěži

SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ BÁSNIČKU“ NA TÉMA „POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH“ NEBO „KNIHA“

Jak vlastně pohádka začíná? Takovou otázku jsme si položili v 6. třídě. „No přece bylo, nebylo; za devaterými horami a sedmero řekami,“ zaznělo mezi žáky, a tak jsme začali tvořit verš za veršem, rým za rýmem, sloku za slokou. Náš pohádkový hrdina, žák 6. třídy, se ocitl ve spánku na Velké čínské zdi. A protože správné pohádce nechybí ani kouzelná postava, která není všemocná, stalo se, že jsme stvořili draka, symbol Číny, který potřeboval lidskou pomoc.  A jak to vše dopadlo? Zazvonil zvonec a hodiny byl konec. Báseň, kterou jsme ještě navíc i zhudebnili, jsme zabalili do úhledné ruličky a poslali na adresu Ostravské výstavy –  Černá louka. Pak už jsme jen čekali na závěrečný verdikt, který přišel e-mailem se slovy:

…je mi milým potěšením Vám sdělit, že Vaše báseň „Čínský sen“ se umístila na 1. místě.

 A jaká je Vaše výhra?

          Setkání se známou osobností ze světa kultury – s finalistou hlasu Československa s Danielem Mrózkem na Slezskoostravském hradě (toto setkání proběhne v Malém sále na Slezskoostravském hradě a to konkrétně v pátek 7. března v 11:00 hod.)

          Exkurze pro Vaši třídu do České televize

          Exkurze pro Vaši třídu do OZO Ostrava

Pozadu nezůstal ani 7. ročník. Vytvořil krásnou báseň s názvem Prokletá škola. Společnými silami se tak stali velkými konkurenty nejen pro naše výherce, ale i pro dalších 185 zúčastněných tříd Moravskoslezského kraje.

Zpracovala: Mgr. Hana Smolíková

ScanImage001DSCN1972