Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

OZNÁMENÍ O REKONSTRUKCI

Vážení rodiče,

dne 4. 11. 2013 začíná rekonstrukce „malé“ budovy základní školy a mateřské školy. Tato rekonstrukce v letošním roce potrvá, jen dokud bude vhodné počasí na provádění stavebních prací. Další stavební práce započnou na jaře roku 2014.

Odpovědní pracovníci obce zajistili při předávání staveniště provádějící firmě bezpečné zajištění stavby a zajištění bezproblémového chodu naší organizace. Pracovníci školy byli s touto rekonstrukcí seznámeni a vědí, jak bude probíhat. Byli požádání o zvýšenou bezpečnost a dohled nad dětmi.

Prosím vysvětlete i vy svým dětem, že staveniště není prostředí, kde by se měly zdržovat.