ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Slavnostní rozloučení s deváťáky

Úterý 29. června bylo tím výjimečným dnem, kdy jsme se na naší škole  rozloučili s letošními  deváťáky – dnes už absolventy naší základní školy. Poslední zvonění jim připomnělo, že už jsou tady opravdu poslední chvíle jejich docházky na této škole.  Za zvuku  hudby a špalírem mladších spolužáků, učitelů a dojatých rodičů  sešli schodiště školy, kdy mnohým  ukápla slzička při vzpomínce na jejich školní léta.

Slavnostní rozloučení na Obecním úřadě provázela velmi emotivní atmosféra. Po úvodním slovu paní místostarostky, paní ředitelky a třídní učitelky obdrželi deváťáci svá poslední vysvědčení, malé dárečky, pamětní list a podepsali se do kroniky. Paní místostarostka a všichni učitelé jim popřáli hodně štěstí do života a také deváťáci ve svém proslovu vtipně zhodnotili a zavzpomínali na jejich působení na škole a poděkovali všem učitelům. Příjemným zakončením těchto slavnostních chvil bylo promítnutí prezentace z jejich školních let, během kterého se někteří neubránili výbuchům smíchu.

Našim deváťákům přejeme hodně štěstí a úspěchů na jejich další cestě a budeme moc rádi, pokud na nás nezapomenou a přijdou se za námi podívat.