ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Dlouhý, Široký a Bystrozraký a jakože fyzika?

V rámci projektové výuky, která si kladla za cíl motivovat žáky prvního stupně k fyzice a zapojit žáky do skupinové práce, byl propojen pohádkový příběh s jednoduchými pokusy.

Žákům byl vyprávěn příběh inspirovaný pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký od Karla Jaromíra Erbena. Pohádka byla předčítána žákům a v jednotlivých částech děje byly místo kouzel použity fyzikální experimenty.

Prvním experimentem, na kterém se podíleli žáci, byla výroba periskopu. Toto zařízení slouží, stejně jako kouzelná moc u Dlouhého, k umění „natáhnout se“ do výšky větší než stromy v lese a rozhlédnout se do dáli. Žáci našli téměř okamžitě i další využití periskopu, kdy se dívali zpoza rohu, jestli už jde paní učitelka do třídy 😊.

Druhá pohádková postava Široký byl představen jako samonafukovací balónek. Pomocí octu v PET láhvi a tajné ingredience se balónek, stejně jako břicho Širokého, začal nezřízeně nafukovat.

Bystrozrakého jsme žákům představili pomocí jednoduché lupy vytvořené ze sklenice od okurek naplněné vodou a kouzlo, tedy samozřejmě fyzika, bylo na světě. Žáci si prohlíželi malý obrázek železného černokněžníkova zámku, který byl za sklenicí s vodou mnohem větší.

Dalším experimentem využívajícího třecí síly a skládání sil různého směru si prvňáci a druháci vyrobili obratně šplhajícího prince zachraňujícího krásnou princeznu.

Jde vůbec zařídit zmizení skály? Prvňáci a druháci už ví, že i to je možné a sami si to vyzkoušeli. Stačí k tomu vhodné fixy, průsvitná barevná folie, trocha uměleckého nadání a princezna zakletá do drahého kamene je již podruhé zachráněna. Nakonec bylo daleko atraktivnější kreslit fixami nepořádek v pokojíčku, který po přiložení barevné folie úplně zmizel.

Posledním pokusem, kterému všichni pouze přihlíželi, byla nezměrná žízeň Širokého. Ovšem místo kouzelné postavy v podobě Širokého nastoupil na scénu experiment se svíčkou, vodou a sklenicí – utopená svíčka.

Po uskutečnění každého fyzikálního experimentu byla s žáky vedena diskuse vysvětlující jevy a důvody, proč pokusy takto fungují.

Dětem se i přes čtyřhodinovou výuku pohádkový den ve fyzice velmi líbil. Všichni si domů odnesli kromě lezoucího prince i neviditelný nepořádek.

Hlavním přínosem je probudit touhu po poznání a chuť objevovat svět a klást si otázky čím to je, že …?

Výuku zajistili: Mgr. Lozertová Kateřina, Mgr. Kubisz Petr