ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Uklidili jsme Jindřichov i okolí

Celý minulý týden jsme se věnovali celorepublikové akci “Ukliďme Česko, ukliďme Jindřichov”. Během týdne chodily do školy děti, aby si vyzvedly úklidový materiál (pytle a rukavice) a vyrážely na úklid naší obce. Někteří se dokonce poctivě vrhli na úklid sami a využili vlastních zdrojů.

Hlavní úklidový den nastal v sobotu 27. března 2021. Na úklidové nadšence čekalo celkem 5 pytlomatů, které byly rozmístěny po Jindřichově a okolí.

Už během chvilky jsme všichni zjistili, že budeme mít opravdu co dělat, abychom to všechno zvládli uklidit. Nepořádku bylo všude požehnaně. A co je opravdu smutné?? Při této akci jsme si všimli, že snad největší nepořádek je denně v okolí školy. Nicméně ani jinde to nebyla žádná sláva.

Sesbírané pytle byly odkládány na předem určená místa, jiné byly odvezeny zaměstnanci obce přímo na sběrný dvůr a jiné byly navíc rozříděny do kontejnerů dle materiálu.

Ale … Našla se spousta pomocných rukou. Jsme mile překvapeni, kolik skvělých a zapálených lidí si v sobotu našlo čas a vyrazilo podpořit přírodu a čistotu Jindřichova. Brodili se vodou, nezastavili se před trny a ani kostry a mrtvoly živočichů je nezastavily.

A že jsme toho uklidili opravdu hooooodně 🙂

Suma sumárum? Není nám přesně známo, kolik pytlů odpadků jsme nasbírali, ale víme, že se mnozí vyzbrojili odpadkovými pytli ze svých zdrojů, a také to, že bylo rozdáno něco přes 100 kusů pytlíků.

Jednu věc jsme ale opravdu nezvládli 😉

Chtěly bychom poděkovat za spolupráci rodině Hanuščákových, obci Jindřichov a samozřejmě největší dííííííky patří vám, vám všem, kteří jste nás podpořili, šli do toho s námi a uklízeli vše, co vám přišlo pod ruky.

Opravdu moc děkujeme a vaší spolupráce si velmi vážíme, Barbora Halířová a Jana Zábranská

PS: Pro všechny zapojené máme drobnou odměnu 🙂 Když budete mít cestu kolem školy, můžete se zastavit pro dáreček 🙂