Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Ochranné pomůcky – vyjádření ŘŠ

Vyjádření Krajské hygienické stanice Ostrava
Ve smyslu mimořádného opatření MZ ČR se za ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) považují roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Při vydechování, kýchání a kašli se uvolňují z dýchacích cest nejen kapénky po semibalistických trajektoriích s krátkým dosahem, ale především vícesložkový turbulentní plyn (oblak), který strhává okolní vzduch a nese uvnitř shluky kapének. Přes štít přímo sice skutečně nic neprojde, ale volným prostorem kolem něj ano. Právě v tomto je rozdíl oproti roušce, a proto pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) nelze v současné situaci považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének. 

Vyjádření ředitelky školy
Ředitelka školy považuje za ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) roušky, respirátory, ústenky. Není přípustné, aby žáci seděli celý den s šálou, nákrčníkem či šátkem.