Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pro rodiče deváťáků – školy nabízejí stipendia

Krajská stipendia ve školním roce 2020/2021

Také ve školním roce 2020/2021 bude Moravskoslezský kraj poskytovat přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Krajskými stipendii podporované obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 a podmínky finanční podpory jednotlivým žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byly schváleny 27. 8. 2019 Radou Moravskoslezského kraje.

Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole v denní formě vzdělávání řádného studia. (nikoliv ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem či pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a v ostatních formách vzdělávání). Obory vzdělání jsou rozděleny do dvou kategorií A a B, přičemž v kategorii A mají žáci možnost získat prospěchové i motivační stipendium, v kategorii B pouze prospěchové.

Žák může ve vybraných oborech získat na stipendiích až 17 000 Kč za školní rok.

Obory kategorie A

– lze získat motivační i prospěchové stipendium:

 • Pokrývač
 • Klempíř
 • Kominík
 • Řezník-uzenář
 • Malíř a lakýrník
 • Montér suchých staveb
 • Tesař
 • Zedník
 • Pekař
 • Nástrojař

Obory kategorie B

– lze získat prospěchové stipendium:

 • Elektrikář
 • Elektrikář-silnoproud
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Jemný mechanik
 • Tiskař na polygrafických strojích
 • Výrobce potravin
 • Autolakýrník
 • Autoelektrikář
 • Karosář
 • Železničář
 • Strojník silničních strojů
 • Ošetřovatel
 • Zahradník
 • Mechanik strojů a zařízení
 • Mechanik seřizovač
 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
 • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Podmínky pro získání motivační složky stipendia:

 • žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva na stipendium a současně ke dni vyplacení stipendia, žákem školy a vzdělává se v podporovaném oboru vzdělání;
 • žák nesmí závažněji porušit školní řád; konkrétně nesmí být potrestán důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze školy;
 • žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou neúčast ve vzdělávání;
 • chování žáka je na vysvědčení za pololetí příslušného školního roku hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré.
 • Posuzovaným obdobím, za nějž vznikne žákovi právo na motivační složku stipendia, je kalendářní měsíc.

Výše motivačního stipendia – 700 Kč měsíčně pouze pro obory kategorie A (Pokrývač, Klempíř, Kominík, Řezník-uzenář, Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb, Tesař, Zedník, Pekař, Nástrojař).

Podmínky pro získání prospěchové složky stipendia:

 • žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání a současně je žákem střední školy ke dni vyplácení stipendia;
 • chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré
 • maximální výše omluvené absence je 20 % (pozn. je v kompetenci příslušné střední školy podmínky zpřísnit na méně než 20 %).
 • Posuzovaným obdobím pro přiznání prospěchové složky stipendia je pololetí školního roku.

Tři úrovně prospěchové složky stipendií:

pro všechny podporované obory vzdělání, tzn. obory kategorie A i B platí:

1 000 Kč/pololetí – podmínky pro získání stipendia:

 • žák v daném pololetí prospěl a současně je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm 3 – dobrý

3 000 Kč/pololetí – podmínky pro získání stipendia:

 • žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem a 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a současně je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení nejhůře stupněm 2 – chvalitebný

5 000 Kč/pololetí – podmínky pro získání stipendia:

 • žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním a současně je hodnocen v odborném výcviku na vysvědčení stupněm 1 – výborný

Podporované školy a obory v jednotlivých okresech:

Stipendijní podpora pro obory vzdělání a školy v okrajových lokalitách kraje

Ve školním roce 2020/2021 bude zavedeno motivační i prospěchové stipendium ve vybraných oborech vzdělání v níže uvedených školách v okrajových lokalitách Moravskoslezského kraje.

Podmínky pro získání motivační a prospěchové složky stipendia:

Motivační stipendium v těchto školách a oborech má základní parametry shodné jako v ostatních podporovaných oborech vzdělání zpřísněné o maximální výši omluvené absence 10 %. Prospěchová složka stipendia bude v těchto školách poskytována na základě stejných parametrů jako v ostatních podporovaných oborech vzdělání.

Podporované školy a obory:

Obory Dopravní prostředky, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Kuchař – číšník

Obory Strojní mechanik, Zemědělec – farmář, Zahradník, Kuchař – číšník

Obory Opravář zemědělských strojů, Kuchař – číšník, Masér sportovní a rekondiční

Obory Mechanik opravář motorových vozidel, Kuchař – číšník