Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

T-PROFI – Talenty pro firmy

Dne 17. 10. 2019 proběhla v Krnově ve firmě Strojírny BAŠISTA odborná soutěž Talenty pro firmy (T-PROFI) pořádná Hospodářskou komorou České republiky. Soutěže se zúčastnili čtyři žáci 5. ročníku ZŠ a MŠ Jindřichov spolu se čtyřmi žáky Střední odborné školy z města Albrechtic. Oba týmy soutěžili pod záštitou firmy Strojírna Jan Bacho, a.s.

Cílem soutěže bylo během časové dotace 2,5 hodiny sestavit funkční model jeřábu s elektropohonem a kladkostrojem ze stavebnice MERKUR. Důraz byl kladen na preciznost hotového výrobku, rychlost, koordinaci skupiny, kdy žáci střední školy řídili, rozdělovali práci a průběžně kontrolovali stav pracovního postupu.

Před vlastní soutěží ovšem předcházela pečlivá příprava na Střední odborné škole ve Městě Albrechticích, kde žáci ZŠ a SŠ skládali z MERKURU různé více či méně komplikované výrobky.

Náš tým se umístil na krásném čtvrtém místě, tedy vítězství nám jen těsně uniklo.

Poděkování patří zejména paní ředitelce ZŠ Mgr. Zlatě Steuerové a paní ředitelce SŠ Ing. Lence Metzlové a firmě Strojírny Jan Bacho, a.s. z Dívčího Hradu za příležitost se soutěže zúčastnit.

(Kubisz)