Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Šesťáci si zasadili svůj vlastní strom

O významu a důležitosti stromů pro přírodu i pro lidstvo snad není pochyb. Svátek stromů se slaví ve více než 40 zemích světa, v ČR připadá Den stromů na 20. října. Poslední roky trápí naši zemi kůrovcová kalamita, které se nevyhnulo ani Jindřichovsko, kde padly tisíce stromů, převážně smrků. My jsme se proto v 6. ročníku rozhodli alespoň “zmenšit” dopady této kalamity a oslavit Den stromů vysazením buku lesního v areálu naší školy. Proč zrovna buk? Buk lesní je dřevinou, která je zde původní a má své nezastupitelné místo. Může se dožít až 400 let. V pátek 4. října 2019 jsme jako třída vyrazili náš strom zasadit. Každý se na úkolu podílel, jeden nosil vodu, další vyhloubili prostor k zasazení, jiní pomáhali s úklidem a celou naší akci fotografovali, další strom na místo usadili a zahrnuli kořeny hlínou. Společnými silami se nám vše podařilo podle plánu, i počasí nám přálo. Doufejme, že se našemu novému stromu bude u nás dařit a poroste jen ke kráse.