Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO školního roku 2019/2020

Dne 2. září 2019 jsme se opět slavnostně sešli před budovou školy při příležitosti zahájení nového školního roku 2019/2020. Po zaznění naší hymny pronesla ke všem přítomným žákům i jejich rodinám úvodní slovo paní ředitelka, ale také pan starosta Martin Korduliak s paní místostarostkou Olgou Havlovou, zahájení se zúčastnila rovněž i starostka obce Petrovice paní Radka Drgáčová.

Žáci vyšších ročníků nám představili naše nové prvňáčky a každý z nich obdržel při této příležitosti drobný dárek.

Všem našim žákům přejeme do nového školního roku úspěšný start :).