Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zápis do 1. třídy

 

Při zápisu rodiče vyplní žádost o přijetí a zápisový lístek. Každé dítě obdrží registrační číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamech přijatých. Seznam přijatých bude poté vyvěšen na webových stránkách školy a v mateřské škole.