Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Modernizace školy

Vážení rodiče,

v polovině měsíce dubna došlo k další modernizaci naší školy. Tentokrát se vybavení týká všech tříd základní školy hlavní budovy, kde byly nainstalovány dataprojektory, které poslouží ke zpestření učiva, zmodernizují výuku a poskytnou žákům i učitelům nové možnosti k získání a předávání informací.

Dataprojektory jsou financovány z projektu „EU peníze školám“.

012žaluzie012

Ve třídách na hlavní budově bylo také nově nainstalováno tolik potřebné zatemnění oken v podobě žaluzií. Zatemnění je částečně financováno ze sponzorských darů, navíc škola získala slevu 5000,- Kč na montáž, kterou poskytla firma TAYLOR OKNA DVEŘE s. r. o.

011žaluzie011

Všichni žáci byli řádně poučeni, že zatemnění oken i dataprojektory obsluhují pouze pracovníci školy. Pokud dojde k poškození, jsou žáci povinni jednat v souladu se školním řádem.

Sponzorům i montážní firmě děkujeme!