Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Sportem ke zdraví

Aby se žáci v hodinách tělesné výchovy mohli rozvíjet po všech stránkách, bylo pro ně nakoupeno nové vybavení. Hned jak nám sluníčko vyhřeje příjemně venkovní teplotu, vyrazíme si ven užívat softball. Než se však seznámíme s pravidly hry, pálka a míčky budou odpočívat a čekat na svou chvíli. Do té doby si čas pohybově zpříjemníme hrou ringo, díky které budeme rozvíjet především postřeh, pohybové a chytací dovednosti. S ringo kroužky jsme se v hodinách tělesné výchovy již seznámili. Jen se podívejte jak nám to šlo. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na nové branky na florball, které už můžeme s radostí využívat k nácviku střeleckých dovedností.