Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 10. ledna jste k nám mohli zavítat na Den otevřených dveří. Mohli jste vidět malou ukázku toho, co naše škola nabízí.
Na hlavní budově naší školy jsme Vám ukázali, jak může vypadat výuka některých předmětů, jak se pracuje s interaktivní tabulí, menší chemické pokusy, výtvarné práce našich žáků, nabídku kroužků a volnočasových aktivit, otevřely se dveře tělocvičny, učebny výpočetní techniky a mohli jste se zúčastnit čtenářské chvilky. U deváťáků jste se dozvěděli, co všechno zařídí náš výchovný poradce a v neposlední řadě jste mohli kouknout na návrhy školního loga, ze kterých si žáci zvolili logo nové. Nezapomněli jsme ani na malou ukázku projektů, které žáci tvoří v různých předmětech, a v dílně rukodělných prací jste se sami mohli podílet na výtvarném díle, které pro vás připravila paní učitelka Cilová.
Také budova 1. stupně společně se školní družinou byly vzorně připraveny na návštěvníky. Bohužel přišla jen jedna maminka s dcerou, která navštěvuje 3. třídu a pan starosta se synem. Ve třídách jsme měli připraveny učebnice, se kterými pracujeme, výstupy z projektů, ukázkové referáty, vzorně napsané sešity, výtvarné práce a další. Prezentovali jsme také knihovnu a interaktivní tabuli, na které byly pro děti nachystané zábavné programy.
Děkujeme za Vaši účast a tím také projevenou podporu. Jana Zábranská, Alena Grossová a celý pedagogický sbor.