Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Testování profesní orientace

11. 1. 2016 se žáci devátého ročníku sešli odpoledne po vyučování v učebně počítačů. Pod vedením výchovné poradkyně si vyzkoušeli komplexní audiovizuální nástroj pro volbu povolání mládeže. Program se nazývá “Průvodce světem povolání”.

Všichni zúčastnění prošli dvouhodinovým intenzivním programem, který jim poskytl informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových dialog . Nabídl jim řadu způsobů, jak si vybrat nejvhodnější povolání podle zájmů, dovedností a řady dalších kritérií . Umožnil jim získat informace a užitečné návody o tom, jak úspěšně na trh práce.

Dále si vyplnili dotazník podle svých zájmů a posléze i podle svých dovedností.

Tento projekt byl zrealizován za podpory Evropského společenství.