Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Beseda s pracovnicí úřadu práce

Dne 9.3. 2015 uspořádala pracovnice úřadu práce paní Jana Ondrášková DiS. besedu pro žáky druhého stupně na téma – Volba povolání. Seznámila naše žáky s činností ÚP, s možnostmi absolventů SŠ, s problematikou vstupu na trh práce. Beseda proběhla v odpoledních hodinách.

up