Dětská práva ve 4. ročníku

V rámci aktivit vedoucích k získání titulu Světová škola, se děti ve 4. ročníku zaobíraly právy dětí, a to v den, na který připadlo 25. výročí podepsání Úmluvy o dětských právech. Nejdříve ve skupinkách pomocí myšlenkových map přemýšlely, jaká práva … Pokračování textu Dětská práva ve 4. ročníku