ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 9. ročníku

Školní rok 2019/2020

Ta překrásná vánoční chvíle přichází,

kdy jeden v druhém jen dobré nachází.

Usedneme pospolu a dech se tají,

zazáří stromeček a koledy hrají …

Krásný adventní čas … 🙂 🙂

Naše poslední Vánoce:

Uteklo to jako voda a my jsme si společně užili poslední Vánoce. Nazdobili jsme si svůj poslední stromeček a rozdali své poslední dárky na této škole. Jako tradičně jsme měli filmové promítání a poslechli si zpívání sboru na schodech, u kterého jsme se postarali o vytvoření kouzelné atmosféry s bublinkami. Letos jsme si vánoční večírek pořádně užili, hudba a zpět z naší třídy byl slyšet určitě celou školou. Svá těla jsme rozvlnili v rytmu “just dance”. Jsme 100 % rození tanečníci 🙂 🙂

Prosincové plány:

 • 5. prosince 2019 budeme realizovat mikulášskou nadílku v MŠ a ZŠ
 • ve čtvrtek 5. prosince 2019 od 16:00 hod. proběhne pro rodiče společná informativní schůzka s výchovnou poradkyní. Jejím cílem je seznámení s požadavky na přijímací řízení, informace ohledně přihlášek na další školy. Prosíme o vaši účast.
 • 19. prosince 2019 se ve škole uskuteční koncert hudební skupiny Marbo. Vybíráme 60 Kč.
 • V sobotu 14. prosince 2019 se u zámku uskuteční adventní trhy. Vystoupí žáci ZŠ (sbor, kroužek Just dance), bude i stánek ZŠ s výrobky
 • Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se v 16:00 hod. uskuteční v kostele sv. Mikuláše v Jindřichově tradiční advetní koncert. Srdečně vás zveme.

Pekelná a nebeská návštěva:

I letos, stejně jako každý jiný rok, k nám do školy dorazila návštěva přímo pekelná a nebeská. Čertí parta, Mikuláš a jeho pomocníci andělíčci se nejprve vydali do mateřské školy ve Vysoké a následně i do Jindřichova. Některé děti neudržely slzičky, když se čerti před nimi doslova proletěli. A o tom, když se jejich jména objevila v knize hříchů, to už není ani třeba mluvit. To bylo strachu na rozdávání. Nakonec vše dobře dopadlo. Čertice byla hodná a děti slíbily, že své hříchy napraví. Za odměnu jim Mikuláš s andělíčky rozdal sladké balíčky. O tom, že se rozloučili v dobrém, svědčí to, že si děti se svou dnešní návštěvou společně zazpívaly a ti odvážní si dokonce i zatančili čertí taneček.

To ve škole už to tak lehce neproběhlo. Tam dokonce někteří hříšníci skončili v čertovském pytli, a kdyby mohli, zůstanou i v pekle. Doufejme, že se ponaučí a na svých prohřešcích zapracují. Ale i ve škole se najdou hodné děti, a proto i tam se nadělovaly sladké odměny.

Návštěva z nebe i z pekla si zaslouží obrovskou pochvalu. Vážili za námi do školy takovou cestu a hlavně se na nás tak poctivě připravili 🙂 🙂 🙂

Už se nám to blíží 🙂 V neděli 1. prosince 2019 máme před sebou velkou premiéru 🙂 Budeme vystupovat se svým adventním programem na slavnostním rozsvícení stromu u naší školy.

Sraz u budovy ZŠ v 16:30 hod.

Co nás čeká:

 • 28. října až 30. října 2019 – podzimní prázdniny
 • 31. října 2019, 1. listopadu 2019 – ředitelské volno
 • 7. listopadu 2019 – cesta do Krnova – informace o dalším vzdělávání
 • 11. listopadu 2019 – projektový den s 3D promítáním
 • 14. listopadu 2019 – ARTIFEX Bruntál
 • 20. listopadu 2019 – Řemeslné dny Krnov
 • V listopadu budeme připravovat adventní program
 • Zahájíme přípravu na předtančení

Projektový den – Tajemný svět hlubin:

V pondělí 11. listopadu 2019 jsme měli projektový den s názvem Tajemný svět hlubin. Společně s celou školou jsme se učili o oceánech, o životě v nich, o znečištění oceánů a celý zážitek jsme doplnili 3D promítáním.

Navíc jsme si vyzkoušeli, jaké to je, postarat se o své mladší spolužáky a být vedoucími celé velké skupiny dětí. A že to bylo opravdu náročné. Na závěr akce jsme jako nejstarší žáci na škole vytvořili plakáty shrnující veškeré dění dnešního dne.

Exkurze v Brně:

Psal se pátek 25. října 2019 a společně se sedmáky a osmáky jsme se vydali do Brna na již tradiční exkurzi. Tentokrát byl našim cílem vědecký zábavní park VIDA a hrad Špilberk. Po dlouhé cestě autobusem na nás v Brně čekalo plno zajímavostí. Z nás a z osmáků se stali vyšetřovatelé. Zabrali jsme se do svého vzdělávacího programu s názvem “Mladý detektiv”. Naším úkolem bylo vyřešit vraždu. Vyzkoušeli jsme si výslech svědků, sejmutí otisků prstů, zkoumali jsme otisky bot, rozebírali výsledky analýzy DNA. Někteří z nás by se hned mohli stát detektivy 🙂 Sedmáci se ponořili do mikrosvěta. Po vzdělávacích programech jsme se po skupinkách rozutekli po science centru VIDA a prozkoumávali jeho exponáty, které jsou věnované různým přírodním vědám.

Když jsme se po náročném programu posilnili, přesunuli jsme se na hrad Špilberk, konkrétně do jeho podzemí na prohlídku kasemat. Poslechli jsme si poutavé vyprávění z historie a plni nových informací a dojmů jsme se mohli vydat na cestu zpět do Jindřichova.

Z každé akce je třeba pár selfie 🙂 🙂 🙂

Spolupracujeme s páťáky – projekt KROKUS:

Projekt KROKUS je irská iniciativa, které se účastní několik evropských zemí. Naše škola se do tohoto projektu zapojila již druhým rokem. Nadace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) poskytuje školám cibulky žlutých krokusů. Tento projekt byl uskutečněn ve spolupráci s Židovským muzem v Praze.

Proč jsou pro tento projekt tak důležité právě žluté krokusy???

Žlutá barva květin připomíná stejně zbarvenou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Krokusy by měly vykvést okolo Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Zatímco budou lidé obdivovat kvetoucí květiny, my jim můžeme vysvětlit, co symbolizují, co se stalo židovským dětem a že krokusy byly vysázeny na památku židovských dětí, které zahynuly během holocaustu, a tisíců dalších dětí, které se staly oběťmi nacistických zvěrstev.

Do projektu se jsme se aktivně zapojili my, deváťáci, společně s páťáky. Páťáci nás navštívili, aby nám povykládali, co všechno se o této problematice dozvěděli. My jsme na oplátku poctivě poslouchali, abychom se přiučili tomu, co jsme ještě v hodinách dějepisu nezaslechli.

Poté jsme se všichni přesunuli před školu a společnými silami se pustili do díla. My jsme se chopili pracovního náčiní, páťáci měli na starosti cibulky krokusů. Spolupráce fungovala na jedničku, a proto vše klaplo fantasticky.

Aby se o projektu KROKUS dozvěděli i ostatní žáci na škole, věnovali jsme mu ještě kus své pozornosti a pro ostatní připravili výukový panel.

Všichni, kteří se projektu účastnili zaslouží obrovskou pochvalu, protože spolupracovali, aktivně se zapojovali, vzájemně se respektovali a zajímali se o probírané téma.

Třídní mikiny a trička jsou tady:

Žákovská minikonference Olomouc:

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se část z nás vydala naši školu reprezentovat na žákovskou minikonferenci do Olomouce. Měli jsme před sebou nelehký úkol. Představit zbývajícím devíti školám, které jsou společně s námi zapojené do projektu “Get up and goals” akci, kterou jsme realizovali minulý školní rok.

Ještě ráno jsme netušili co přesně nás čeká, ale byli jsme skvěle připraveni, protože do akce “Plast je past”, kterou jsme na minikonferenci prezentovali, jsme se ve školním roce 2018/2019 zapojovali velice aktivně. V Olomouci jsme se nebáli nasadit si plastové šperky vlastní výroby a směle všem popovídat o naší akci. Část z nás se rozutíkala k okolním stolům, abychom se inspirovali tím, co se dělo na ostatních školách.

Ve druhé části minikonference jsme se dozvěděli některé potřebné informace ohledně spolupráce s médii. A ve třetí části jsme pracovali s cíli udržitelného rozvoje a zamýšleli se nad dalšími akcemi, které budeme chtít letos společně se svými vedoucími pedagogy na škole uspořádat v rámci tohoto projektu.

V tomto ohledu jsme velice zkušení. Není divu, jsme i členové ekotýmu, proto nám není nic z této oblasti cizí a vše jsme zvládli na jedničku.

To jsme my, deváťáci 🙂
Sešlo se nás opravdu hodně 🙂

Co nás čeká:

Školní exkurze – informace:

 • Termín: pátek 25. října 2019
 • Účast: žáci 7., 8. a 9. ročníku
 • Místo konání: Brno
 • Doprovod na exkurzi: Mgr. Barbora Halířová, Mgr. Jana Houdková, Mgr. Petr Kubisz
 • Sraz: 6:45 hod. před budovou ZŠ v Jindřichově
 • Odjezd: 7:00 hod. autobusem od ZŠ
 • Příjezd: mezi 19 – 20 hod. k budově ZŠ. Příjezd bude dle aktuální dopravní situace. Bude následovat volný rozchod žáků od budovy ZŠ
 • Cena: vybíráme 500 Kč (v ceně je zahrnuto: jízdné autobusem, program ve Science centru VIDA, program Špilberk – kasematy)
 • Se sebou: oblečení vhodné podle počasí, pohodlná obuv na celodenní nošení a chození, svačinu, pití, kartičku pojištěnce, kapesné
 • Čeká nás výukový program s názvem “Mladý detektiv”. Další zastávkou exkurze bude hrad Špilberk – kasematy

Informace o vzdělávacím programu, který nás čeká ve Science centru VIDA! si můžete přečíst přímo na jejich oficiálních stránkách:

https://vida.cz/vyukove-programy/mlady-detektiv

Minikonference žákovských projektů:

 • Někteří žáci 9. ročníku se zúčastní minikonference žákovských projektů v rámci projektu “Get up and goals”. Žáci, kterých se tato akce týká jsou s tímto faktem seznámeni.
 • Konference proběhne ve čtvrtek 26. září 2019 v Olomouci
 • Sraz: 6:20 hod. před vlakovým nádražím v Jindřichově
 • Odjezd: 6:32 hod. vlakem z Jindřichova
 • Příjezd: 19:32 hod. na vlakové nádraží Jindřichov. Bude následovat volný rozchod žáků od vlakového nádraží
 • Se sebou: slušné oblečení do společnosti, pohodlná obuv na celodenní nošení a chození, drobnou svačinu, pití (občerstvení bude zajištěno na místě konání akce), kartičku pojištěnce, kapesné pouze dle uvážení

Další informace:

 • Výuka v prvním týdnu školy (od 3. 9. do 6. 9. 2019) bude probíhat do 12:10 hod.
 • Od středy 4. 9. 2019 se učíme podle rozvrhu
 • Na programu je řešení třídních triček a mikin – cena 650 Kč

Vážení rodiče, v úterý 10. září 2019 se uskuteční společné informativní třídní schůzky.

 • pro všechny rodiče zahájení v 16:00 hod. v jídelně ZŠ
 • po skončení společné části proběhnou schůzky ve třídách
 • účast na schůzkách je nutná, rodiče obdrží potřebné informace a přístupová hesla k elektronické žákovské knížce

Vážení rodiče, v rámci výuky anglického jazyka Vás tímto žádám o zaplacení pracovního sešitu k učebnici PROJECT 3. Cena činí 229 Kč. Škola sešity objedná a po zaplacení ho Vaše dítě obdrží. Děkuji, Jana Houdková (vyučující AJ)

Pasování:

Píše se úterý 3. 9. 2019, což je den, který se zapíše do historie ZŠ a MŠ Jindřichov. Žáci z celé školy se sešli v jídelně, aby nás podpořili, protože jsme měli před sebou další životní posun. Ještě nedávno jsme byly děti navštěvující mateřskou školu a dnes se z nás stali oficiální deváťáci. Ale než se tak stalo, museli jsme všichni složit slib nebo můžeme říci přísahu, že budeme správnými deváťáky. Poté už nic nebránilo našemu samotnému pasování, kterého se chopila ředitelka školy. Abychom nezapomněli, kým se od dnešního dne stáváme, dostali jsme od třídní učitelky šerpu a pasovací listinu. Na závěr jsme všichni pronesli nějaké moudro, které nás bude provázet posledním rokem na naší škole.

Milé “moje pubertální děti”, doufám, že jste si o prázdninách pořádně odpočinuly a nabraly plno nových sil, protože je budete potřebovat. Je před námi váš poslední školní rok na naší škole a s tím souvisí mnoho povinností. Ale věřím, že společně vše zvládneme. Do školního roku 2019/2020 vkročte tou správnou nohou, ať se vám vydaří vše, jak si přejete.

Uvidíme se společně v pondělí 2. září před školou, při zahájení školního roku a hned v úterý 3. září vás čeká slavnostní pasování na deváťáky 🙂