ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 6. ročníku

NÁŠ TŘÍDNÍ STROM JE ZASAZEN !!! HURRÁÁÁÁÁÁ!

Myslím, že se nám náš projekt vydařil:). Snažili jste se a udělali kus dobré práce.

O významu a důležitosti stromů pro přírodu i pro lidstvo snad není pochyb. Svátek stromů se slaví ve více než 40 zemích světa, v ČR připadá Den stromů na 20. října. Poslední roky trápí naši zemi kůrovcová kalamita, které se nevyhnulo ani Jindřichovsko, kde padly tisíce stromů, převážně smrků. My jsme se proto v 6. ročníku rozhodli alespoň “zmenšit” dopady této kalamity a oslavit Den stromů vysazením buku lesního v areálu naší školy. Proč zrovna buk? Buk lesní je dřevinou, která je zde původní a má své nezastupitelné místo. Může se dožít až 400 let. V pátek 4. října 2019 jsme jako třída vyrazili náš strom zasadit. Každý se na úkolu podílel, jeden nosil vodu, další vyhloubili prostor k zasazení, jiní pomáhali s úklidem a celou naší akci fotografovali, další strom na místo usadili a zahrnuli kořeny hlínou. Společnými silami se nám vše podařilo podle plánu, i počasí nám přálo. Doufejme, že se našemu novému stromu bude u nás dařit a poroste jen ke kráse.

SÁZENÍ našeho třídního STROMU

4. října 2019 místo slohu 2. vyučovací hodinu budeme společně jako třída sázet v areálu naší školy náš třídní strom, který s námi (nejen po následující 4 roky na 2. stupni) poroste.

Tuto akci podnikneme také z důvodu svátku stromů, jež se slaví nejen u nás, ale po celém světě. V České republice připadá svátek stromů právě na měsíc říjen.

ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 10 . ZÁŘÍ 2019 V 16 HODIN
V JÍDELNĚ PRO VŠECHNY RODIČE.
po skončení společné části proběhnou schůzky ve třídě
Účast na společných schůzkách je nutná, rodiče obdrží informace a přístupová hesla k elektronické žákovské knížce.

Milí šesťáci,

vítám Vás v novém školním roce 2019/2020. Tento rok bude pro vás v mnohém nový – stáváte se žáky 2. stupně:).

Doufám, že jste si o prázdninách odpočali, užili si sluníčka a jste připraveni vykročit do nového školního roku s dobrou náladou a snahou naučit se něco nového.

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne pondělí 2. 9. 2019 v 9:00 hodin před budovou školy. Následně navštívíme společně svoji třídu, kde strávíme tento školní rok. Na první školní den si nemusíte nic brát.

V úterý 3. 9. 2019 si s sebou již vezměte psací potřeby a přezůvky.

Vzdělávat se začneme od středy 4. 9. 2019.

OBĚDY budou k dispozici od úterý 3. 9. 2019

SVAČINKY až od pondělí 9. 9. 2019. Aktuální ceny stravného viz web školy.