Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní rok 2022/2023

Velikonoční vajíčko trochu jinak

Velikonoční svátky jsou za dveřmi. Doma nám vrcholí velikonoční výzdoba. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista Vedle toho jsou Velikonoce obdobím spojeným s vítáním jara. Vajíčko, symbol nového života. Žáci 6. ročníku si zkusili vytvořit velikonoční návrh na ozdobu vajíčka pomocí stuhy. Práce jim šla velmi hezky od ruky.

Dne 30.3.2023 Mgr. Blanka Klimošková

Anglické divadlo – informace

Ponožkový den v šestce

World Down Syndrome Day je každoroční mezinárodní oslava, která se koná 21. března. Cílem této události je oslavit různorodost a pozitivní přínos lidí s Downovým syndromem pro společnost.

V rámci této oslavy se někdy může slavit i Ponožkový den Downova syndromu, což je akce, která má za cíl podpořit osoby s Downovým syndromem a jejich rodiny. Během tohoto dne si lidé obléknou barevné ponožky, aby ukázali svou podporu této komunitě a aby se zdůraznila důležitost včlenění a respektování různorodosti.

Ponožkový den Downova syndromu vychází z toho, že Downův syndrom je způsoben trojkopii chromozomu 21. Proto se Ponožkový den koná 21. března (21.3.), aby se upozornilo na tento genetický syndrom. Tento den také připomíná důležitost vzdělávání a inkluzivního prostředí pro osoby s Downovým syndromem, aby mohly plně využívat svůj potenciál a být aktivními členy společnosti.

Opera v šestce
Opera by někomu mohla připadat jako nezáživné učivo. My jsme si ji ale zpestřili zábavným tvořením s Bloob operou. Chcete si to taky vyzkoušet? Můžete na tomto odkazu:

https://artsandculture.google.com/incognito/experiment/AAHWrq360NcGbw?fbclid=IwAR2aDq3xNOu6z4VtrL1NDZaeQF3Sigq853lmrJOFW4EKK-_9DVA3IkTAa6M

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw?cp=eyJyIjoienkzVXBqQlpRSGlUIn0.

https://g.co/arts/pHhNHhJpc7ANSERe6

https://g.co/arts/1SD5Fv8AUuLyegq68

Vodní život v kuchyni:

V hodině přírodopisu jsme si vyzkoušeli vyhledávat informace, zpracovat je a následně je i přednést spolužákům. Učili jsme se o škebli rybničné a dalších mlžích. Naším úkolem bylo najít si a vyhotovit referát – recept na mlže. Opravdu jsme se snažili a možná si aspoň něco málo z toto někdy zkusíme i uvařit 🙂

21. 3. 2023 Barbora Halířová

Učíme se geometrii:

V matematice se začínáme učit geometrii a zjišťujeme, že rýsovat na tabuli není tak úplně legrace a nic snadného. Ale my to všechno poctivě natrénujeme 🙂

21. 3. 2023 Barbora Halířová

Krásná jako kvítka … je ta země…, aneb: Co se děje v krajině

je název výtvarné soutěže, do které se šesťáci zapojují s velkou snahou a někteří i s nadšením překonávající první úskalí tvorby. Vyprávěli jsme si o perspektivě, ale v této souvislosti třeba i o naivním umění, jehož principy a možnosti chlapce zaujaly.

Ivana Foretková

Tvoříme vlastní mapy

Mgr. Martin Mišan 10. 3. 2023

Protože nás v zeměpise při probírání tématu “Mapy” ze všeho nejvíc zaujalo, jak se vlastně takové mapy tvoří, rozhodli jsme se, že bude nejlepší, když si to sami vyzkoušíme. Zjistili jsme, že je to docela obtížná práce, ale i tak jsou naše výsledky více než jen dobré…

Magnetické pole Země

Žáci šestého ročníku modelovali na zmenšeném modelu magnetické siločáry odpovídající reálným siločárám na Zemi. Ke tvorbě siločar posloužil magnet zastupující zemský magnet a další pohyblivý magnet charakterizoval magnetickou střelku. 2023.03.15 Kb

Odkaz na tvorbu operní písně za domácí úkol:

https://artsandculture.google.com/incognito/experiment/AAHWrq360NcGbw?fbclid=IwAR2aDq3xNOu6z4VtrL1NDZaeQF3Sigq853lmrJOFW4EKK-_9DVA3IkTAa6MMagnes bene operatur
 A kdo nevěří, ať tam běží. Staví věže do oblak a ještě výše s pomocí tajuplných sil, které doslova magicky lepí ocelové kusy k sobě. 
Gloria magnetis. (kb)

Jiskření v šestce

Žáci šestého ročníku si vyzkoušeli elektroskop i elektrometr a jak se tato zařízení chovají při přiblížení elektrického náboje vzniklého třením. (kb)

TROCHA TVOŘENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE

V angličtině jsme si v rámci projektu My house zopakovali slovní zásobu týkající se domu a nábytku, předložky a věty There is /are. Poskládali jsme si z papíru domečky, které jsme si vymalovali, popsali a nakonec jsme celý dům popsali. Samozřejmě anglicky:-))

ZAČALY JSME TRÉNOVAT NA ŠKOLNÍ KOLO RECITACE:)

Holky již obdržely texty. Domluvily jsme se, že se budeme scházet ve čtvrtky a společně přípravu na školní kolo recitace konzultovat.

Jsem moc ráda, že holky “do toho” šly. Však kdo nezkusil, neví, jak je naučit se text tzv. se vším všudy těžké a k tomu všemu jej ještě bez trémy odrecitovat před obecenstvem!

DRŽÍM PALCE. JE TO VÝZVA.

p. uč. Lozertová

Famfrnoch

Že nevíte, co je to famfrnoch? Mnozí ze šesťáků to slovo ani neuměli vyslovit. Famfrnoch je jednoduchý lidový hudební nástroj, k jehož výrobě je potřeba hliněný džbánek a kůže. Ani jedno jsme se šesťáky neměli, ale úplně stejně nám posloužil kelímek a dárková stužka nebo umělý provázek. Výroba byla lehká, nadšení z hlasitého zvuku obrovská, a tak jsme si společně zazpívalu a na famfrnoch doprovodili vánoční koledu.

Mgr. Alena Grossová

V češtině jsme s pomocí internetové stránky WORDWALL trénovali a opakovali psaní velkých písmem u vlastních jmen.

p. uč. Lozertová

V přírodopise tvoříme buňky:

Učivo buňka je docela složité, proto jsme se společně vrhli na praktickou tvorbu, abychom si získané vědomosti z hodin pořádně upevnili. Základem byla brambora, kterou jsme doplnili plastelínou, párátky a příslušnými popisky. Každému vznikla rostlinná i živočišná buňka.

Více informací a fotek o naší hodině naleznete zde: https://zsjindrichov.cz/archives/67472

Hudební výchova

Zpestřili jsme si výuku o lidové hudbě ověřováním informací na internetu. Informace jsou očíslované a čísla těch pravdivých vybarvíme do núplného QR kódu. Pokud ho vybarvíme správně, bude odkaz správně fungovat a odešle nás na příslušné stránky.

V ČEŠTINĚ JSME PSALI DOPISY

V hodině českého jazyka jsme byli tvořiví.

Pokusili jsme se sami vyrobit pravou dopisní obálku. Do každé obálky však samozřejmě patří DOPIS. Do práce jsme se pustili opravdu s chutí – každá z obálek je originál a dopisy jsou psány ručně se všemi náležitostmi, jaké by správný dopis i v dnešní elektronické době měl mít.

p. uč. Lozertová

Velký svět techniky

Žáci šestého ročníku navštívili v pátek populárně naučné centrum v Ostravě – Velký svět techniky, který nabízí čtyři stálé interaktivní expozice – Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a svět přírody. Žáci mimo jiné navštívili i 3D kino, kde zhlédli dokument o životě zvířat na různých místech naší planety.

Ve výtvarné výchově vznikají abstraktní malby

Chlapci a dívky ve výtvarné výchově si troufli už i na abstraktní malbu…

Hustý

Šesťáci během laboratorní práce ve fyzice určovali hustotu fasádního polystyrenu EPS 70. Na určení hustoty postačil kvádr polystyrenu, pravítko, váhy a kalkulačka. Ověřili si, že jeden metr krychlový polystyrenu nedosahuje hmotnosti ani 15 kg na jeden metr krychlový (reálná hodnota 13,8 – 18 kilogramů na metr krychlový).

V matematice procvičujeme převody jednotek délky:

V hodině matematiky jsme se prakticky snažili procvičit si učivo převodů jednotek délky. Naším úkolem bylo přinést si do školy různé pomůcky na měření. Pracovali jsme se svinovacími metry, pravítky i krejčovskými metry. Ve skupinách jsme se pokusili změřit délku a šířku třídy, výšku spolužáka, délku nehtu, velikost nohy. Zjišťovali jsme také, kde se mohli stát chyby v měření.

Učíme se o buňce:

Naším učivem v přírodopise je momentálně buňka. Proto jsme se snažili dostat do hlaviček co nejvíce informací. Spolupracovali jsme ve skupinách (holky a chlapci) a pomocí pojmové mapy jsme zjišťovali, co nám z hodiny utkvělo v hlavě 🙂

Tvoříme podzimní výzdobu:

V přírodovědném kroužku jsme vyrazili na čerstvým vzduch, udělali si procházku po okolí a vytvářeli z přírodnin podzimní výzdobu: https://zsjindrichov.cz/archives/66041

Tematické dny:

Díky Světovému dni zvířat jsme zahájili tematické dny. Kostýmy se nám opravdu zalíbily. Proto jsme měli pyžamový den a taky barevný den v černém 🙂

Slavíme společně Světový den zvířat:

Spolu s ostatními spolužáky jsme slavili Světový den zvířat. Všichni jsme měli za úkol dorazit do školy v kostýmu libovolného zvířete:https://zsjindrichov.cz/archives/65903

Učíme se za každé situace:

V přírodopise nás čeká písemka, proto se šesťáci učí a poctivě připravují i o přestávkách. Snad se jim ta pilná příprava vyplatí a vše dopadne podle jejich představ 🙂

Diskutujeme v dějepise:

Tentokrát jsme se v dějepise podívali na zoubek diskusi. Šesťáci se rozutekli po třídě, aby si podle obrázku vybrali, v jaké době by chtěli žít. Jejich úkolem bylo ostatním spolužákům vysvětlit důvody, proč se takto rozhodli. V druhé části aktivity ostatní spolužáci kladli otázky a diskutovalo se, jestli jejich rozhodnutí žít v pravěku, ve středověku, v současnosti nebo v budoucnosti bylo správné. Nakonec jsme došli k závěru, že nejlepším místem pro život je vesnice v současnosti, pokud budeme mít vzdělání a dobrou práci.

Procvičujeme nové učivo v matematice:

V matematice jsme už přestali opakovat učivo z prvního stupně a začali jsme něco nového. Proto je potřeba počítat, počítat a počítat. Opravdu se snažíme, aby se nám to do hlav dostalo.

Měření vzdálenosti:

Šesťáci si v hodině fyziky na školním hřišti ověřili výhody různých typů měřidel a následně převáděli jednotky délky z milimetrů až na kilometry.

Přírodní mandaly:

Tentokrát jsme v přírodovědném kroužku využili hezkého podzimního počasí a vyrazili jsme zkoumat jeho barevné krásy. Nejprve jsme si nasbírali dostatek materiálu a mohli se vrhnout tvořit. Pod našima rukama vznikla spousta krásných přírodních mandal: https://zsjindrichov.cz/archives/65667

Fotosyntéza a dýchání v přírodopise:

V hodině přírodopisu máme před sebou učivo fotosyntéza a dýchání, proto jsme se rozdělili na dvě skupiny. Chlapci měli za úkol společnými silami sepsat, co všechno ví o fotosyntéze, dívky se zaměřily na dýchání. Po tomto snažení všechny informace ostatním spolužákům odprezentovali. Zjistili jsme, že některé věci známe, ale spoustu se toho ještě společně musíme naučit 🙂

V přírodopise pracujeme s mikroskopem:

V přírodopise jsme se dostali k tématu mikroskop. Nejprve jsme se seznámili s trochou historie, podívali jsme se na teoretickou práci s ním a hlavně jsme si to potom všechno i prakticky vyzkoušeli 🙂

Připravujeme se na DEN STROMŮ:

V přírodovědném kroužku se připravujeme na datum 20. října, kdy v České republice slavíme Den stromů. Tentokrát máme za úkol vytvořit 3D strom s využitím různých materiálů a vše je doplněno kresbou nebo malbou: https://zsjindrichov.cz/archives/65461

Dějepis – spolupracujeme a pátráme:

V hodině dějepisu jsme se tentokrát vrhli na práci ve dvojicích. Společnými silami jsme třídili a vyhledávali informace v učebnicích, pracovali s textem a snažili se doplnit pracovní list, abychom si zopakovali učivo a rozšířili své znalosti.

Počítáme v matematice:

V hodinách matematiky se prozatím snažíme vzpomenout si na počítání z prvního stupně. Sčítáme, odčítáme, násobíme a teď hlavně dělíme. Počítáme u tabule, ale samozřejmě i do sešitů.

Pohybově – přírodovědné pexeso:

V přírodovědném kroužku jsme si tentokrát zahráli pexeso. Ale bylo to v žádném případě snadné. Abychom získali bod za uhádnutou dvojici, museli jsme splnit ještě úkol, který byl na kartičce napsán. Taaaaakže jsme museli dokázat, že máme dobrou paměť, postřeh, pohybové schopnosti a také vědomosti. Jak nám to šlo, se můžete podívat v článku na hlavních stránkách:https://zsjindrichov.cz/archives/64711

PS: poradili jsme si se vším 🙂 Opravdu nic nám není cizí 🙂

Třídnické hodiny budou vždy v pátek od 7:10 hodin do 7:30 hodin. Vždy Vás vyzvednu ráno v šatně. Účast na třídnických hodinách je povinná.

Obsah poučení žáků o bezpečnosti a chování ve škole a při školních akcí

Šesťáci

Vítejte v novém školním roce plném objevů a poznání.

Začínáme!!!

Ve čtvrtek 1.9.2022 v 9:00 proběhne zahájení školního roku v sále Penzionu a restaurace Eden v Jindřichově, kde mimo jiné přivítáme i prvňáčky.

Do budovy školy 1.9.2022 vůbec nepůjdeme, krátké a důležité info Vám bude poskytnuto třídním učitelem.

V pátek 2.9.2021 začíná škola od 7:30, ve třídě v 7:40 zahájíme výuku, následně proběhnou třídnické hodiny do 12:10, vezměte si přezůvky, podsedáky, psací potřeby, obaly na sešity, svačinu

Od pondělí 5.9.2021 se už budeme konečně učit podle řádného rozvrhu.

Obědy – od pátku 2.9.2022

Svačinky – od pondělí 5.9.2022

S pozdravem.

Mgr. Petr Kubisz