Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 2. ročníku

Drahé děti, děkuji Vám za nádherné květiny, milé dárečky a dovolím si Vám přát do dalších let jen vše nejlepší, aby vás provázelo štěstí, zažili jste mnoho úspěchů, lásky, dokázali se poučit z chyb a překonávat překážky a nezapomněli na společně strávené chvíle.

Vážení rodiče, milé děti, tento týden budeme uklízet pomůcky, v úterý a ve středu si můžete do školy přinést také nějakou hračku nebo hru. Jen dejte pozor, aby se vám něco neztratilo, nebo nepoškodilo! Ve středu si společně připravíme malé občerstvení, rozloučíme se s školním rokem 2021/22. A je tu čtvrtek, VYSVĚDČENÍ z druhé třídy, doufám, že jste se všichni naučili co nejvíce…

Ivana Foretková

Eliška má svoji rubriku ve školním časopise!

Začalo to básničkou, nyní krátkým poučným příběhem pro nejmenší čtenáře.

Týdenní plán – opakování učiva za celý školní rok

Vážení rodiče, do pátku 16. 6. uzavírám známky

Budeme ještě vytvářet portfolia a připomínám 22. 6. třídní výlet.

PÁTEČNÍ OPÉKÁNÍ A VYCHÁZKA K STUDÁNCE NA SVINNÝ POTOK byla krásná a prosluněná

Týdenní plán

OPAKUJEME VE VŠECH PŘEDMĚTECH

 • MATEMATIKA – násobení a dělení 5

Český jazyk – prohlubování učiva – jména vlastní a psaní velkých písmen ….

Týdenní plán

30. 5 – 3. 6.

ČESKÝ JAZYK opakování, velká písmena, psaní u.., dlouhých samohlásek, tvrdé a měkké slabiky

MATEMATIKA opakování, dělení 4, násobení 5, geometrie

PRVOUKA opakování, léto na statku

ČTENÍ A PSANÍ opakování, Indiáni z Větrova, pohádky

ČÁPÍ HNÍZDO stěhovaví ptáci se již usadili a dětem se výtvarné ztvárnění a nahlédnutí do rodinného života čápů velice líbilo.

Pracovní činnosti, geometrie a kompozice?

V geometrii děti probírají rovinné útvary, jejich úkolem v pracovních činnostech bylo tyto geometrické útvary přesně obkreslit, vystřihnout z barevného papíru a nakonec umístit na plochu bílého papíru, v pokud možno co nejkreativnější kompozici.

Zdařilé výtvory. Co myslíte?

Týdenní plán

23. 5. – 27. 5.

ČESKÝ JAZYK – velká písmena

MATEMATIKA – dělení 4

PRV – opakování, léto

V pátek jsme uskutečnili plánovaný výlet jarní přírodou, kdy tradičním cílem se stal Svinný potok a atrakce a hry v přírodě, nejdříve jsme se však zastavili v místním obchůdku pro malé občerstvení

Krásné počasí nás láká ven, do přírody

V rámci prvouky, výtvarné a pracovní výchovy jsme v okolí školy sbírali rostlinky, některé z nich známe jako léčivé byliny, tyto bylinky jsme si pojmenovali a také jsme si řekli o případných léčebných účincích. Mnohem zábavnější bylo rostlinky sušit a z již usušených pak sestavovat koláže a obrázky.

MATEMATIKA – opakování, násobení 4

ČESKÝ JAZYK – opakování, velká písmena

PRVOUKA – opakování, léto

ČTENÍ – opakování, Indiáni z Větrova

PSANÍ – opakování – psaní písmen, opis, přepis, adresa

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

V úterý 3. 5. se ve společenské místnosti OÚ v Jindřichově konala recitační soutěž, které se zúčastnilo šest dětí, všem velice děkuji za vzornou přípravu a reprezentaci.

Nikolka Rejdová a Zdeneček Kusenda se prostřednictvím básně Čím budu? zamysleli nad svým budoucím povoláním. Joachimek Lozert přes zdravotní indispozici velmi statečně zarecitoval báseň Malovaná pohádka, Líčková Eliška přednesla krásný, ale nelehký text od Jana Skácela Motlitba, největší naděje jsme vkládali do procítěného přednesu Esterky Sedlákové s básničkou Kdo bručí je medvěd.

Odkaz na hlavní stránky:

http://zsjindrichov.cz/archives/61279

Procházeli jsme se okolím školy, vnímali jarní přírodu a tak nás napadlo, že bychom si mohli vytvořit obrázek ze sušených květin, nelenili jsme, natrhali kvítka a nyní sušíme… ve výtvarné výchově hlavním motivem, jak jinak než opět jaro… a naše nejkrásnější, nejžlutější květinka – pampeliška.

POHLED NA JARNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADU

3. 4. – 6. 4.

ČESKÝ JAZYK – průběžné opakování, předložky

PSANÍ – opis, přepis textu

ČTENÍ – Smějeme se každý den se Spejblem Hurvínkem, Jak Kocourkovští nejprve…, říkanky, Sen, Slunce mlsá

PRVOUKA – Opakování – hospodářská zvířata a drůbež, Jaro, Ájin zpravodaj

MATEMATIKA – opakování + násobení 3

25. 4. – 29. 4.

ČESKÝ JAZYK – procvičování podstatných jmen a sloves, sloh

MATEMATIKA – dělení 2, geometrie – úsečka. rýsování, měření, zápis

PRVOUKA – domácí a hospodářská zvířata

ČTENÍ – Svátek matek

O mořské mateřské školce

O zvířatech

Jak se měli na pouti

PSANÍ – psaní jména, adresy, opis delšího textu

19. 4. – 22. 4.

MATEMATIKA – dělení 2

ČESKÝ JAZYK – slovesa, čtení – pohádky, psaní – opis, přepis – opakování

PRVOUKA – domácí ptáci, pracovní listy – opakování

DEN ZEMĚ

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Zdroj: Wikipedie

 • Druh připomínkový den OSN
 • Oficiální název Den Země
 • Slavený každoročně
 • Datum 22. dubna

Projektové dny – VELIKONOCE a MALÍ PROGRAMÁTOŘI obrazem

ROBOTIKA A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ

Malí programátoři

Tak byl nazván projekt, jehož cílem a náplní bylo seznámit žáky druhé třídy se základy robotiky a principy blokového programování. Připravit je nejen na výuku, která je čeká v následujících letech, ale i na pochopení fungování světa kolem nás.

Děti si nejdříve zkusily ovládací prvky robotů, později také zadat konkrétní příkazy, které mohly řadit do jednotlivých logických kroků a sledovat, jaké pohyby a činnosti jsou roboti schopni vykonat. Pan učitel Martin Mišan, který tuto přípravnou výuku vedl, dětem vše vysvětlil a názorně předvedl a na závěr objasnil programování prostřednictvím programu VEXcode 123 na počítači.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Velikonoční tvoření

Ve druhé třídě jsme si velikonoční zvyky a tradice připomenuli v rámci projektového dne s názvem Velikonoční tvoření. Děti s tvůrčím zaujetím a fantazií malovaly papírové velikonoční kraslice, vytvářely velikonoční dekorace z tradičních jarních materiálů – březových větviček, vrbového proutí, skořápek, barevných mašliček. Nechybělo ani oblíbené vaření v rámci pracovní výchovy, konkrétně pečení velikonočních perníčků. Projektové dny sloužily také k rozšíření si vědomostí, opakování učiva zábavnou výukovou formou, ale třeba i k procvičení si postřehu, nebo fyzické kondice při hledání velikonočních vajíček na školní zahradě.

Týdenní plán – velikonoční týden

Český jazyk – slovesa

Matematika – násobení 2, dělení 2

Prvouka – domácí ptáci

Psaní – přepis, přirovnání

V hodinách prvouky sadíme osení

Ve výtvarné výchově se blíží Velikonoce

Připravujeme velikonoční výzdobu, co by byly velikonoce bez symbolického vajíčka, tentokrát v barevném provedení a na papíře, některé děti vajíčko ponechaly na výkrese, ale některé se je rozhodly vystřihnout, k obkreslení vajíčka děti použily šablony, výběr barev a motivů byl dán vlastní fantazií pouze s inspirací.

Týdenní plán 4. 4. – 8. 4.

ČESKÝ JAZYK – opakování, podstatná jména

MATEMATIKA – opakování, příprava na násobení

PRVOUKA – jaro, hospodářská zvířata, domácí ptáci

PSANÍ – květiny, přepis

ČTENÍ – pohádky + Nespokojený vláček – Dášenka, čili život štěněte

V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ SE VĚNUJEME MÍČOVÝM HRÁM, GYMNASTICE A ZAČÍNÁME SE ŠPLHEM NA TYČI

Motýlí rojení ve výtvarné výchově

Jan Skácel

Modlidba

Studánku dej mi blízko u lesa
A nehlubokou Jenom na dlaň vody
A do ní žabku která vodu čistí


Na podzim povybírám napadané listí
V zimě se budu starat aby nezamrzla
A v srpnu zavedu tam lidi žíznivé

A to je všechno
Snad je v moci tvé
Udělat pro mne malý důlek vody
Ve kterém by se odrážela nebesa

Vyrostly nám také fazole, které zasadíme na školní pozemek

PÁTEČNÍ VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ TVOŘENÍ

V pracovních činnostech si děti stále procvičují jemnou motoriku, v kombinaci s kreativním myšlením a výtvarným cítěním.

Český jazyk – úvod do slovních druhů, opakování

Čtení – pohádky, Semafor, Pozor – červená, Za nádražím

Psaní – úkoly pro bystré děti, píšeme pro radost

Matematika – sčítání a odečítání přes základ deset, slovní úlohy, čas a časové údaje

Geometrie – měření délky úsečky

Prvouka – hospodářská zvířata, domácí ptáci

SKLIZEŇ

Z nasazených semínek řeřichy, brokolice a ředkvičky na klíčení vyrostly za týden k velké radosti malých pěstitelů pěkné rostlinky a nastal čas sklízet, neboť naťové rostliny se užívají především k dochucení zdravých salátů, pomazánek, polévek, kdy se využije množství vitamínů a minerálů obsažených v těchto ranných rostlinkách.

POMAZÁNKA

Některé “zahrádky” si děti vzaly domů, z jedné jsme nať s lístečky ostříhali, nasekali a smíchali s čistým pomazánkovým máslem, jemně dosolili a “ukuchtili” tak chutnou pomazánku. Pomazánku jsme použili jako základ na chlebíčky s kuřecí šunkou, které opět dozdobili zelenými snítkami ředkviček.

Do práce se zapojily všechny děti a na chlebíčcích si pochutnaly.

ZAPOJILI JSME SE DO PONOŽKOVÉ VÝZVY


Milé děti, děkuji Vám i Vašim rodičům, že jste vyhověli PONOŽKOVÉ VÝZVĚ!

Týdenní plán 21. 3. – 25. 3.

ČESKÝ JAZYK

Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

PSANÍ

Opis, přepis – zemědělské plodiny

ČTENÍ – výběr básně na soutěž v uměleckém přednesu, pohádky, Broučkův první let

MATEMATIKA

+, – do 100 s přechodem přes desítku

PRVOUKA

Jaro, hospodářská zvířata

BÁSEŇ A VLASTNÍ ILUSTRACE

V hodině čtení a výtvarné výchovy dostaly děti za úkol opsat báseň a s využitím techniky kresby báseň ilustrovat.

Prohlédněte si prosím prezentaci dětských ilustrátorů…

V prvouce sadíme semínka


V hodině prvouky probíráme rostlinky, stavbu rostliny, jak nám vyroste ze semínka kořínek, stonek, lístky, jak daná rostlina začne kvést a dochází k přeměně květu na plod, popř. další semínko. Vysvětlili jsme si nejen tento koloběh, ale také třeba princip fotosyntézy a obecně význam zelených rostlin pro život a existenci naší planety.

Zvědavé semínko

Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý také třetí,
-milé děti, ten čas letí!

Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro! 
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!

Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý také třetí,
-milé děti, ten čas letí!

Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro! 
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!

Týdenní plán

14. 3. – 18. 3.

ČESKÝ JAZYK – Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, slova se skupinami dě, tě, ně

MATEMATIKA – Sčítání a odečítání s přechodem přes desítku v oboru čísel do 100

PRVKOUKA – Jaro, části kvetoucích rostlin a stromů, sadíme semínko

ČTENÍ – pohádky, Jak Křemílek a Vochomůrka sadili semínko

PSANÍ – hádanky, druhy zeleniny

KOLÁŽ – zkoušíme další a další výtvarné techniky

Ve čtvrtek 10. 3. jsme navštívili filmové představení v Kině Mír v Krnově

JARO v hodině prvouky

V hodině prvouky jsme využili možnosti digitální technologie a prostřednictvím tabletů, pc a dataprojektoru a volně dostupné online aplikace prvouka pro druhou třídu jsme určovali názvy jarních květin podle jejich základních charakteristik a stejně tak přiřazovali hlasy ptáků k obrázkům, zvuky zvířat a také sestavovali obrázky z puzzle.

Třídou se ozýval tlukot slavíka, zpěv kosa, ťukání datla, houkání sovy, klapání zobáku čápa, ale i mečení, bučení, kdákání… což děti velice rozveselovalo, ale také povzbuzovalo a motivovalo k osobnímu soutěžení o sestavování obrázků puzzle, nebo určování kompletních názvů rostlin.

Děti se učily metodou zážitku, mnohé si vybavovaly a vzájemně sdělovaly své zkušenosti a dojmy, jak z procházek přírodou, výletů, nebo z vlastních domovů a hospodářství. Hlavním kritériem byla spokojenost, radost, součástí zábavné získávaní informací, znalostí, porovnávání se zkušeností a sebehodnocení.

Týdenní plán 7. 3. – 11. 3.

ČESKÝ JAZYK

Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov

MATEMATIKA

Sčítání a odečítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku

PRVOUKA

Jaro

PSANÍ

Koho mám rád-a, kde bydlím, přepis věty s různým pořadím, hádanky, říkanky

ČTENÍ

Pohádky děda Vševěda – K. J. Erben

Březen, Na jaře, Sluníčko a jarní uzdravení, Zpívající domeček

VE ČTVRTEK JSME NAVŠTÍVILI ŠKOLNÍ KNIHOVNU

Žáčci se aktivně podíleli na výběru knížek, které by rádi četli v hodinách českého jazyka a sami iniciativně doporučovali paní učitelce např. Staré pověsti české nebo Řecké báje a pověsti…

V průběhu návštěvy si vybrali knížky podle svých zájmů a zálib, které si pročítali, popř. si je rezervovali k půjčení domů. Největší zájem byl o pohádky, komiksy, knížky pro dívky, knihy se strašidelnou tématikou, ale také odborné publikace např. o hvězdách a vesmíru.

Předjarní tvoření

PŘEDJARNÍ

František Halas

Teplo všude smýčí.

Slunce zdvihá žezlo.

A proč ptáci křičí?

Aby už ven lezlo

semínko a brouci

pro ten hlad hladoucí.

Týdenní plán 28. 2. – 4. 3.

Matematika – Sčítání a odečítání dvojciferných čísel

Geometrie

Český jazyk – Měkké slabiky

Čtení – pohádky, První jarní píseň, Předjarní, Jaro

Prvouka – Náš svět, Měsíc po měsíci, opakování – první pomoc

Šnečí tvoření

Krásné práce plné fantazie a duhových barev kombinovanou technikou – děti se procvičily v překreslování, stříhání, lepení, malbě vodovými i temperovými barvami.

JARO těšíme se a očekáváme…

20. března 2022 v 16:33 hodin – jarní rovnodennost

Vy už víte z prvouky, milé děti, že nastává den stejně dlouhý jako noc a pomalu se blížíme k letnímu slunovratu, který nám přináší léto, nejdelší den, nejvíce světla a sluníčka.

21. června 2022 LETNÍ SLUNOVRAT

Týdenní plán 21. 2. – 25. 2.

ČESKÝ JAZYK – Tvrdé a měkké souhlásky

MATEMATIKA – Numerace do 100

PSANÍ – přepis, opis – V lese, Zvířata v lese

ČTENÍ – Pohádky,

PRVOUKA – opakování Zdraví, Kalendář – měsíc po měsíci

14. 2. Svátek svatého Valentýna

Děti vyjadřují lásku, úctu a respekt svým rodičům, především ve svých kreativních uměleckých výtvorech, ne vždy je však přinesou domů ukázat, některé ponechávají ve škole a proto se, milí rodiče potěšte nyní jejich tvorbou…

Týdenní plán 7. 2. – 11. 2.

Český jazyk – Psaní y, ý po tvrdých souhláskách

Čtení – Pohádky, Hádanky, rčení, O kočce a ptáčkovi, Kočičí dům, Mláďátka

Psaní – písanka – Téma – Všechno létá, co má peří, Stavba těla ptáků

Matematika – Sčítání, odečítání do 100 bez přechodu přes desítku

Prvouka – Náš svět, měsíc po měsíci

MASOPUST

JAK TO BYLO O MASOPUSTU

Pokračujeme v projektové výuce – masopust, fašank, masopustní veselí pomalu končí

a čeká nás čtyřicet dní půstu, tělesné a duševní očisty a odříkání.

Půst se i v současnosti používá jako léčebná metoda k detoxikaci organismu, očistění od nahromaděných škodlivých látek, většinou zahrnuje hodně ovoce, zeleniny, důkladný pitný režim a myšlenka na obrodu, znovuzrození, naději v křesťanské tradici je zase základem duševního zdraví.

Děti, přestože vše je především pro ně stále hrou a pohádkou, samy přicházejí s příběhy ze svého života, se zvyky a tradicemi se kterými se setkávají ve své rodině nebo blízkém okolí, a docházíme k poznání, že i dnes v době digitálních technologií, robotiky, supermarketů, mnozí, zvláště na vesnici respektují přírodní zákonitosti i kulturní a duchovní tradice.

Zábavnou formou prostřednictvím pohádky Chaloupka na vršku se děti dověděly, jak se slavil masopust na vesnici. Česká televize ve své řadě ČT EDU přichází s mnoha poučnými a zábavnými pořady, např. Jak se slaví masopust, Proč existuje masopust? Nalezneme zde nejen pořady, ale také pracovní listy pro první stupeň ZŠ, předškoláčky i 2. stupeň ZŠ.

Proč existuje masopust? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dědictví UNESCO: Masopust – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jak se slaví masopust – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Když se řekne masopust, lidem se vybaví hlavně pestrobarevné masky, masopustní průvod nebo třeba karneval. Jedná se o dlouhé slavnostní období mezi Vánocemi a začátkem postní doby, které trvá od svátku Tří králů až do Popeleční středy. Slovo masopust má původ ve slovním spojením „opustit maso“, tedy období půstu a čekání na Velikonoce jako oslavu přírody a naděje zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Masopustní masky

Každá masopustní maska měla v tradici svůj význam a funkci. Nejznámější maskou je medvěd, kterému se přisuzovaly magické vlastnosti.

Rej masek v druhé třídě představují zvířátka, děti si většinou podvědomě vybíraly právě medvídka, ale objevily se také kočičky, prasátko nebo zajíček a trošku netradičně tajemný bílý rytíř.

Týdenní plán 31. 1. – 4. 2. 2022

MATEMATIKA

Počítání do 100 bez přechodu přes desítku

Geometrie – rýsování, práce s pravítkem, úsečka – pojem, určení, spojování bodů

ČESKÝ JAZYK

Opakování

Sloh – vypravování, dokončení příběhu

Y – Ý po tvrdých souhláskách

ČTENÍ

Čaroděj Mordydy

PSANÍ

Zrakové vnímání přenesené do psané formy, tištěné obrázky – názvy, psaní

tiskacích písmen

PRVOUKA

Určování času – hodiny, rok

Náš svět

Výtvarné a pracovní tvoření

TÝDENNÍ PLÁN

24. 1. – 28. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ, hlásky, dělení slov, samohlásky, u, ú, ů, dvojhlásky, slabikotvorné r, l, m

MATEMATIKA

Číselná řada do 100, sčítání, odečítání bez přechodu přes desítku

geometrie

PRVOUKA

Zdraví, Naše zdraví

PSANÍ

Přepis – přísloví, tiskací písmena, jména

ČTENÍ

Pohádky – Čaroděj Mordydy

TVOŘENÍ – MODELOVÁNÍ

Týdenní plán, 17. 1. – 21. 1.

ČESKÝ JAZYK

Opakování, slabikotvorné souhlásky r, l, m

MATEMATIKA

Počítání do 100 bez přechodu, sčítání, odečítání desítek, geometrie – bod, úsečka

PRVOUKA

Být zdravý

Naše zdraví

ČTENÍ

pohádky, pohádkové hádanky, Pojďme si hrát, Kdo to ťuká, Bambulčino trápení

PSANÍ

abeceda, l, e, é, ě

Týdenní plán – 10. – 14. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK

Opakování – samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné r, l, m

ČTENÍ

O hloupém Honzovi, Sáňkování, O víle a pasáčkovi

MATEMATIKA

Opakování – sčítání, odečítání bez přechodu přes desítku, geometrie – obrazce, čtverce, trojúhelníky, obdélníky,

krychle, kvádr, kužel

PSANÍ

Přepis, L, D, 2, 12

PRVOUKA

Opakování – Ájin zpravodaj – zima, zdraví, naše tělo, být zdravý

Týdenní plán 3. 1. – 7. 1. 2022

ČESKÝ JAZYK – psaní u, ů, ú, dvojhlásky au, ou

ČTENÍ – Šťastný Nový rok, Tři králové, Kdo s kým si povídal, Stopy ve sněhu

PSANÍ – Vítáme nový rok, T, Ť, F, přepis, opis

MATEMATIKA – Opakování, počítání do 100, geometrie v rovině, v prostoru

PRVOUKA – Sváteční kalendář, Zvířata v zimě, opakování – Zima

VÁNOCE

Milé děti, dovolte, abych Vám ze srdce poděkovala za krásné dárky, za pomoc a podporu při organizaci a průběhu vánoční besídky, ať už jste mi pomáhali při výuce, přípravě pohoštění, úklidu, nebo relativně jen tím, že jste byli pozorní a vzorně pracovali na zábavných úkolech z českého jazyka, matematiky. Děkuji.

Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám klidné a ve zdraví prožité vánoce, děkuji za spolupráci a vše krásné v novém roce 2022

POSLEDNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE – ZLATÁ

Advent končí na Štědrý den při východu první hvězdy, ale to už milé děti víte, neboť jsme si četli vánoční příběhy jak v čítance, tak v publikaci Vánoce, kde jste se také dověděli něco více o Biblickém příběhu narození Ježíška, významu a smyslu Vánoc.

NEZAPOMEŇTE V TYTO DNY TEDY NA POTŘEBNÉ, AŤ UŽ JE NALÉZÁTE VE SVÉM BLÍZKÉM OKOLÍ NEBO VZDÁLENÉM,

NESOBECKÁ LÁSKA JE POSELSTVÍM VÁNOČNÍ HVĚZDY

Jednou z možností jsou: Adventní koncerty 2021 – upoutávka ČT – YouTube

ZÁBAVNÉ ONLINE PROCVIČOVÁNÍ UČIVA!

ODKAZY NA WEB STRÁNKY

Číselná řada do 100 (skolasnadhledem.cz)

Matematika 2. třída (skolakov.eu)

Příhody malého kulihráška (skolakov.eu)

On-line cvičení (onlinecviceni.cz)

Připravujeme se na vánoční besídku…

Týdenní plán 20. – 22. 12.

ČESKÝ JAZYK – dlouhé, krátké slabiky, u, ú, ů

MATEMATIKA – opakování, počítání v oboru 0 – 20, počítání do sta

ČTENÍ – o vánocích

PRVOUKA – Blíží se vánoce

PSANÍ – vánoční a novoroční přání

Středa 22. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

13. prosinec Lucie noci upije a dne nepřidá

Lucie noci upije a podle tradice nesmíte doma uklízet | Prima Living (iprima.cz)

Zobrazit zdrojový obrázek

TEMATICKÉ PLÁNY 13. 12. do 17. 12

ČESKÝ JAZYK

Rozdělení hlásek, procvičování krátkých, dlouhých slabik, psaní u, ú / ů

MATEMATIKA

Sčítání, odečítání do 20 s přechodem, rozkladem, číselná řada do 100, sčítání přes desítku typu 20 + 7, geometrie v prostoru – tělesa

PRVOUKA

Opakování – Ájin zpravodaj – domov, V zimě

ČTENÍ

Vánoce – zvyky, Krtek a vánoce, pohádky

PSANÍ

Psaní vět, dopis Ježíškovi

Naše Eliška má báseň ve školním časopise…

Milé děti, vkládám zde odkaz na ADVENTNÍ KALENDÁŘ ČESKÉ TELEVIZE

a přeji Vám šťastnou druhou adventní neděli *

Adventní kalendář 2021 — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Páteční tvoření nám zkrátilo čekání na příchod Mikuláše

Tematické plány 6. 12. – 10. 12.

ČESKÝ JAZYK

Slabika, slovo, hláska, písmeno – rozdělení hlásek

PSANÍ

R, Ř

ČTENÍ

Ježíšek se nemá zdržovat, Krtek a vánoce

MATEMATIKA

Číselná řada do 100

Geometrie – tvary, poznávání těles

+ opakování

PRVOUKA

ZIMA – zvířata, zimní zahrada

*Milí žáci, vážení rodiče, shlédněte hlavní stránku školy*

ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál – Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, MŠ Vysoká (zsjindrichov.cz)

V záznamech adventních vystoupení uvidíte a uslyšíte také naši skvělou Elišku!

Adventní věnec

Adventní svíčky a jejich symbolika – slyším, jak se ptáte, proč jsou čtyři, proč se zapalují, co znamenají…

Připomínají nám, které hodnoty mají být trvalou součástí našeho života.

První svíčka se zapaluje v první adventní čili železnou neděli. Svíčka se jmenuje Naděje. Podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejmladší dítě rodiny.

Druhá svíčka se zapaluje na druhou tzv. bronzovou adventní neděli. Svíčka se jmenuje Mír. Podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejstarší dítě rodiny.

Třetí svíčka se zapaluje na třetí neboli stříbrnou neděli. Svíčka se jmenuje Přátelství a měla by být růžové barvy. Na třetí adventní neděli podle zvyklostí zapaluje svíčky matka rodiny.

Čtvrtá svíčka se zapaluje na zlatou neděli. Svíčka se jmenuje Láska. Podle tradic svíčku na čtvrtou adventní neděli zapaluje otec rodiny.

Pátá svíčka se zapaluje na Štědrý den po západu slunce. Je bílá a je zasvěcena Kristu. Na moderních věncích chybí, nebo se dává do středu.

Advent je časem rozjímání, advent je nadějné očekávání, přináší světlo stejně jako Vaše krásné práce, milé děti…

TÉMATICKÉ PLÁNY 29. 11. – 3. 12.

ČESKÝ JAZYK

Opakování

Slovo, slabika, hláska, písmeno (slovo – slabika)

MATEMATIKA

Opakování – metr, litr, kilogram

Číselná řada do 100

ČTENÍ

První sníh

Mrazíci, Sněhulák

Z deníku kocoura Modroočka

PSANÍ

X, x, P, B, R, Ř

PRVOUKA

Místo, kde žijeme

Naše vlast – Česká republika

ADVENT

4. 12. Barbora

Naše tradice: Svatá Barbora a svatá Lucie — Česká televize (ceskatelevize.cz)

TÉMATICKÉ PLÁNY 22. 11. – 26. 11.

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ + SLOVO A JEHO VÝZNAM

MATEMATIKA

Odečítání s přechodem, rozkladem do 20, 16 -, 17 -, 18 –

Číselná řada do 100, desítky

ČTENÍ

Skřítkové z kamenné hůrky

PSANÍ

Přepis, číslice 6, 7, 0, 9, malé x, 8, 3, 5

PRVOUKA

U nás doma

Okénko do zimní přírody

TÉMATICKÉ PLÁNY 15. 11. – 19. 11.

ČESKÝ JAZYK

Opakování – hranice slov, pořádek slov ve větě, abeceda + slova souřadná, protikladná, souznačná, podřazená

MATEMATIKA

Opakování – procvičování + odečítání 14 -, 15 -, číselná řada do 100

PSANÍ

psaní písmen a písmen ve slovech a větách, g, q, G, Q, I, J, opis + přepis

PRVOUKA

Rodina

Domácí zvířata

ČTENÍ

Skřítkové z kamenné hůrky

PROSÍM BÁSEŇ ZPAMĚTI – ČÍTANKA s. 51, Podzimní den, Josef Křešnička

A ještě jednou si dovolím připomenout, 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

11. 11. Svatý Martin nepřijel… sněžení má v posledních letech tradiční zpoždění, ale u nás se pro něj sešlo hned

několik překrásných koní

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, prosím o doplnění hygienických pomůcek, především čistých ručníků. Děkuji!

23. 11. SE BUDOU KONAT TŘÍDNÍ SCHŮZKY, ONLINE PŘES APLIKACI TEAMS, ČASOVÝ ROZPIS JEDNOTLIVÝCH KONZULTACÍ VÁM ZAŠLU PŘÍŠTÍ TÝDEN PO ČTVRTLETNÍ PORADĚ, SAMOZŘEJMĚ JE MOŽNÉ SE DOMLUVIT NA ZMĚNĚ TERMÍNU, POKUD BY BYL NEVYHOVUJÍCÍ, NEBO INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACI.

NYNÍ PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ CHVÍLE, DNEŠNÍ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ…

Český jazyk – zábavné opakování a cvičení v jemné motorice

https://edu.ceskatelevize.cz/video/10841-den-boje-za-svobodu-a-demokracii?vsrc=vyhledavani&vsrcid=17.+listopad

Ještě předtím 11. listopadu milá tradice spojená s pranostikou (po generace tradovaná předpověď počasí) svátek svatého Martina (přijíždí na bílém koni a přináší první sníh), ale také pečení různých pochutin jako svatomartinské husy, nebo rohlíčků, lidé se v historii na našem území připravovali na předvánoční půst a advent – očekávání narození Ježíška, který přináší světlo naděje a vám dárky, jedná se o spojení křesťanské tradice (náboženství) a pohanských – přírodních zákonitostí.

Svátek sv. Martina – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ JSME SI VYZKOUŠELI PLOŠNÝ TISK POMOCÍ VLASTNORUČNĚ VYROBENÝCH RAZÍTEK A TECHNIKU TUPOVÁNÍ

TÝDENNÍ PLÁN

8. 11. – 12. 11.

Český jazyk

Druhy vět – opakování, sloh – vyprávění

Matematika

Odečítání – s přechodem a rozkladem

Tělesa, vrcholy, hrany

Čára a bod – opakování

Čtení

Skřítkové z kamenné hůrky

Hluboko na podzim

Podzimní den

Prvouka

Moje rodina

Psaní

j, p, g, G – psaní ve slovech, opis, přepis

Procvičte si …

druhy vět online

Druhy vět (skolasnadhledem.cz)

věta jednoduchá a souvětí

Věta jednoduchá a souvětí – doplňování vět (skolasnadhledem.cz)

jednotky míry

Bubliny (skolasnadhledem.cz)

číselnou osu

Čísla já si porovnám (skolasnadhledem.cz)

a něco navíc z matematiky

Číslo v křížovce (skolasnadhledem.cz)

PRVOUKA

Chovaní k druhým, ohleduplnost, pomoc (skolasnadhledem.cz)

Procvičování prvouka (skolasnadhledem.cz)

26. 10.

HALLOWEEN V NAŠÍ TŘÍDĚ!

Úterní vyučování se neslo v duchu duchů… matematika, český jazyk, prvouka zakleta kouzlem tajemna a příjemnou mírou obav a očekávání, kterým byl závěr projektového dne – HALLOWEEN PARTY. Mimo hry, tvoření, vaření jsme si také připomněli, náš tradiční svátek Dušiček, vznik Halloween tradice ve světě a zvyky, obyčeje, které se k této tradici váží, měli jsme také jedno typicky české strašidýlko – Bílou paní, jednoho statečného a odvážného vojáčka, dva malé kostlivce, jednoho netopýrka a plno hodných a milých čarodějnic.

A nyní Halloween obrazem

TÝDENNÍ PLÁN

1. 11. – 5. 11.

MATEMATIKA

Opakování a prohlubování probraného učiva

Odečítání 11 – s rozkladem

Číselná řada do 100

Geometrie – spojování bodů

ČESKÝ JAZYK

Druhy vět + opakování předchozího učiva

PRVOUKA

Podzim

U nás doma – moje rodina

PSANÍ

ch, CH, e, E

ČTENÍ

Skřítkové z kamenné hůrky

25. 10. – 29. 10.

28. 10.

STÁTNÍ SVÁTEK

Den vzniku samostatného československého státu v roce 1918

Odkaz: ctrl + klik

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1858-vznik-ceskoslovenska?vsrc=vyhledavani&vsrcid=28.+10

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

druhy vět

MATEMATIKA

PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

PSANÍ

Opis, přepis slov, vět, skládání slov ze slabik, c, č

PRVOUKA

Podzimní zahrada

 • ovoce, zelenina

PŘIPOMEŇME SI SVÁTKY A SVÁTEČNÍ DNY, KTERÉ OČEKÁVÁME A S NIMI SPOJENÉ ZVYKY A TRADICE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

 1. listopad – Dušičky * 11. listopad – Svatý Martin * 25. listopad – Advent * 6. prosinec – Mikuláš a pak už tolik očekávané VÁNOCE *** Naše tradice: Dušičky — Česká televize (ceskatelevize.cz) Naše tradice: Svatý Martin — Česká televize (ceskatelevize.cz) Naše tradice: Posvícení a hody — Česká televize (ceskatelevize.cz) Naše tradice: Advent — Česká televize (ceskatelevize.cz) Naše tradice: Mikuláš — Česká televize (ceskatelevize.cz) Naše tradice: Štědrý den — Česká televize (ceskatelevize.cz)

HALLOWEEN

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7113-anglictina-s-bilou-pani-halloween?vsrc=vyhledavani&vsrcid=HALLOWEEN

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9951-ucitelka-1-2-tr-halloween-i?vsrc=vyhledavani&vsrcid=HALLOWEEN

https://edu.ceskatelevize.cz/video/10196-halloween?vsrc=vyhledavani&vsrcid=HALLOWEEN

https://edu.ceskatelevize.cz/video/11589-halloween-ii?vsrc=vyhledavani&vsrcid=HALLOWEEN

https://edu.ceskatelevize.cz/video/11588-halloween-ve-svete?vsrc=vyhledavani&vsrcid=HALLOWEEN

Op art v osobitém podání

Dnes jsme si zahráli na ilustrátory…

Malba temperou a suchý pastel

Milé děti! Krásné práce… originální, kreativní **********************

TÝDENNÍ PLÁN

18. – 22. 10.

Český jazyk

 • opakování – abeceda, řazení slov podle abecedy
 • pořádek vět
 • sloh: prosba a poděkování

Matematika

 • opakování – rozklad čísel
 • 5+, 4+
 • čtverec, obdélník, trojúhelník

Prvouka

podzim v terénu,

 • vycházka do přírody

Podzimní les

Savci v podzimním lese

Psaní

d, ď

opis, přepis písmen, slabik, slov a skládání slov ze slabik

Čtení

Skřítkové z kamenné hůrky

+ domácí četba (čtenářský deník)

11. 10 – 15. 10

Vážení rodiče, prosím o doplnění ručníků, utěrek a kapesníků, pokud jste tak ještě neučinili, popř. pokud už má dítě hygienických pomůcek nedostatek.

Český jazyk

Opakování probraného učiva

Věty – jednoduchá, souvětí, spojky

Matematika

Opakování probraného učiva

Sčítání do dvaceti s přechodem přes desítku pomocí rozkladu

Psaní

Grafomotorická cvičení

Přepis tiskacích písmen malých i velkých, slabik, slov na psací

O, o, A, a

Prvouka

PODZIM

Čtení

Bajka

Pohádka

4. 10. – 8. 10.

PRVOUKA

Podzim

Opakování – rok

 • počasí
 • stromy – jehličnaté, listnaté, plody

Živočichové

Proč máme roční období? – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Listnaté stromy: Části stromu, ekosystém – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Jehličnaté stromy – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podzimní plody – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

ČESKÝ JAZYK

Opakování

Mluvíme ve větách

Spojování a oddělování vět

Rozhovor

MATEMATIKA

Opakování

Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku

 • rozkladem 6 +

ČTENÍ

Bajka

O vráně, sýru a lišce

Ezopova bajka: O vráně, sýru a lišce – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

PSANÍ

Psaní velkých, malých písmen, slabik, slov a přepis – V, Y, W, v, y, w

29. 9. – 1. 10.

PSANÍ

Psaní písmen, slabik, slov a přepis – r, ř, n, ň, m, N, M

ČTENÍ

Čtení a cvičení – Čert a bába, Vítr, Drak, Byli jednou dva

+ kniha dle vlastního výběru do Čtenářského deníku

ČESKÝ JAZYK

Opakování – písmeno, slabika, slovo, věta

Abeceda – řazení slov podle abecedy

Psaní písmen a slov podle diktátu

Mluvíme ve větách

MATEMATIKA

Sčítání do dvaceti s přechodem přes desítku – 9 +, 8 +, 7 +

PRVOUKA

28. 9. Svatý Václav

Den české státnosti, státní svátek

Svatý Václav – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

PODZIM

Listnaté stromy, jehličnaté stromy

Keř a strom, stavba stromu

Další lesní rostliny a plody

Práce dětí

Pracovní a výtvarná výchova

Co je to geometrie?

20. 9. – 24. 9.

MATEMATIKA

Opakování +, – bez přechodu

Přechod přes desítku rozkladem

Dopočet do desíti 9 +

8 +

grafické znázornění + číselná osa

Obdélník a trojúhelník

ČESKÝ JAZYK

Opakování předchozího učiva

Abeceda a písmo

Řazení slov podle abecedy

Procvičování hrou

Písmo – psací, tiskací

ČTENÍ

Poezie

 • lidová
 • říkadla

Próza:

Na máku

O Honzovi

Jak se makový mužíček učil písmenka

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Čtení dle vlastního výběru

PSANÍ

písmena malé – u, i, r, ř

přepis slabik a slov z tiskacího písma na psací

PRVOUKA

Cesta do školy – Dopravní výchova

Dopravní prostředky

Podzim

Práce dětí

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vážení rodiče, milé děti.

Dovolte, abych Vás přivítala v novém školním roce 2021/2022, kdy děti vstupují do druhého roku svého školního – pracovního a společenského života.

První dva roky jsou významnou etapou v životě dítěte, doufám, že budou děti ve škole šťastné, spokojené a bude se jim dařit a spolupráce s Vámi – rodiči bude vstřícná a konstruktivní ve prospěch dítěte.

TESTOVÁNÍ

Dovolím si Vás informovat, že testování na Covid 19 proběhne druhým dnem školy, více prosím odkaz na manuál na stránkách školy, nadále budou platit pravidla pro co nejmenší sdružování dětí mimo základní kolektiv, pokud má dítě potvrzení o prodělání nemoci (180 dní), popř. bylo testováno (PCR test ne starší 72 hodin), očkováno, je třeba všechny dokumenty doložit s danou platností, pokud se dítě odmítne testovat, potom musí nosit jednorázovou roušku a dodržovat zvýšená hygienická pravidla.

Všechny děti nosí roušky ve společných prostorách!

Vážení rodiče, pokud Vaše dítko bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění, posečká v izolaci do doby, než si dítě osobně vyzvednete.

ORGANIZACE A NOVINKY

Nyní k organizaci počátku školního roku, školní družina bude v plném provozu od 2. 9. 2021, po domluvě od 1. 9., stejně tak obědy hlaste prosím vedoucí školní jídelny, svačinky se začnou vydávat od 6. 9. 2021.

První školní den 1. 9. 2021 se setkáme a vzájemně se představíme na slavnostním zahájení, které se tradičně koná před budovou školy za přítomnosti vedení školy.

Novinkou je zákaz používání mobilních telefonů během výuky, dále si Vás dovolím upozornit na včasný příchod do školy, tedy do 7. 30 hodin.

POZOR!

TERMÍN PRVNÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK JE STANOVEN NA 7. 9. 2021 OD 15. 00!

Milí žáci a rodiče, zde budou upřesněny veškeré informace a zodpovězeny Vaše případné dotazy.

Budete mít k dispozici moje osobní telefonní číslo, nicméně prosím po 16. 00 ve všední den    

a o víkendu a svátcích budu reflektovat pouze SMS zprávy.

Děkuji za pochopení.

Rodiče při návštěvě školy prosím přicházejí s hygienickou jednorázovou rouškou nebo respirátorem!

KONZULTACE – RODIČE

DOUČOVÁNÍ – DĚTI

Stanovím pro rodiče konzultační hodiny, pro žáky pak možnost doučování, o těchto možnostech a termínech Vás budu dále informovat.

POMŮCKY

HYGIENICKÉ POMŮCKY

 • Pokud můžete zakoupit jednorázové pomůcky, rozhodně doporučuji!
 • Ručníky – individualizovat (označit, aby nedošlo k záměně), lépe jednorázové papírové utěrky
 • Papírové kapesníky
 • Dezinfekční mýdlo a dezinfekce je k dispozici

ŠKOLNÍ POMŮCKY

 • Psací potřeby: 2 pera (Tornado, Pillot, Stabilo)
 • Tužky č. 1 ke kreslení, č. 2 – 2x na psaní, č. 3 na rýsování
 • TROJÚHELNÍK s ryskou
 • Pastelky, progresa
 • 2x sadu barevných papírů formátu A4
 • Fixy – menší sada
 • Vodové barvy
 • Tempery
 • Štětce prosím dva ploché na tempery, stačí užší a širší
 • Dva kulaté na barvy vodové také užší a širší, aby se dítku malovala dobře plocha i detail
 • PODLOŽKA je možné zakoupit, popř. poslouží vysloužilý ubrus, gumovka atd.
 • NŮŽKY – kulaté
 • Špejle, tuže, plastelína, nebo modelovací hmota
 • LEPIDLO
 • Obaly na sešity a učebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

 • Není uniformní, ale měl by zahrnovat kalhoty dlouhé – tepláky, legíny, tričko, bundičku, vhodnou sportovní obuv s bílou podrážkou

Ohledně PLAVECKÉHO VÝCVIKU zjistím všechny informace a co nejdříve předám….

Ve čtvrtek 2. 9. budou mít děti 4 hodiny a budou to hodiny třídnické a seznamovací.

Děti obdrží učebnice, sešity, vše je povinností řádně obalit!

V pátek 3. 9. začíná již vyučování podle rozvrhu.

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, DĚKUJI ZA ČAS, KTERÝ JSTE VĚNOVALI TĚMTO ŘÁDKŮM A TĚŠÍM SE NA SHLEDÁNÍ S VÁMI!

Mgr. Ivana Foretková, DiS., třídní učitelka

Milé děti, třída pro Vás je již připravena…

Těším se na Váš návrat do školních lavic.

2. 9. 2021

Vážení rodiče, děti dnes obdržely NOTÝSKY, prosím aktualizujte údaje ohledně místa bydliště, telefonního kontaktu atd., na první stránce jsem dětem vlepila přístupové heslo a uživatelské jméno pro vstup do elektronického systému Bakalář.

Dále děti obdržely učebnice, pracovní sešity, sešity do českého jazyka a slovníček, zítra ještě dodám sešity do matematiky. Prosím o doplnění jména a příjmení dítěte na sešity a obalení sešitů i učebnic.

Kompletní pomůcky a cvičební úbor prosím v pondělí 6. 9., děkuji Ivana Foretková, třídní učitelka

3. 9. 2021

Vážení rodiče, milé děti do Notýsků, které jsem si dnes ponechala ve škole za účelem kontroly, jsem vložila přihlášku do kroužku Angličtiny – Hrátky s angličtinou, pokud máte o kroužek zájem, vyplňte prosím přihlášku – návratku. Děkuji.

OBĚDY

SVAČINKY

Pokud se Vaše dítě nebude stravovat ve škole – svačinky, obědy, dejte mi vědět prostřednictvím sms zprávy.

TÝDENNÍ PLÁNY

6. 9. – 10. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Báseň – Nebeské psaní – zpaměti

Čtení – čítanka s. 4 – 8

Téma: Domov, loučení s prázdninami

Český jazyk – opakování písmen, slabik, písmo psací, tiskací, abeceda

Věta, začátek a konec věty, větná znaménka – druh věty

Vyjadřování ústní a písemné

Vlastní jména

PSANÍ

Uvolňovací cviky, psaní malého l, e, le, b, be, f, fe, h, k – slabiky, slova, t – slabiky, slova, číslice

7, 4, 1

MATEMATIKA

Opakování

Hodnota čísla

Porovnávání čísel

Sčítání a odečítání do dvaceti bez přechodu

Jednoduché slovní úlohy

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PRVOUKA

ŠKOLA

Naše škola

Co děláme ve škole

PODZIM

13. 9. – 17. 9.

MATEMATIKA

Nadále opakování

Sčítání a odečítán s přechodem do 20

rozkladem

Geometrie – čtverec

ČESKÝ JAZYK

Nadále abeceda, písmeno, slabika, slovo, věta – druhy vět

Větný celek

Vyjadřování ústní a písemné

Sloh – oslovení, pozdrav

PSANÍ

Psaní slabik a slov s písmeny – h, k, t, u, i, r, ř

Psaní číslic 4, 1, 7

ČTENÍ

Pes, Králík, Les zvířátek, O květinách, Říkadla, Na máku

PRVOUKA

Cesta do školy

Dopravní prostředky

Dopravní výchova