ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 2. ročníku

TÝDENNÍ PLÁN

20. 9. – 24. 9.

MATEMATIKA

Opakování +, – bez přechodu

Přechod přes desítku rozkladem

Dopočet do desíti 9 +

8 +

grafické znázornění + číselná osa

Obdélník a trojúhelník

ČESKÝ JAZYK

Opakování předchozího učiva

Abeceda a písmo

Řazení slov podle abecedy

Procvičování hrou

Písmo – psací, tiskací

ČTENÍ

Poezie

 • lidová
 • říkadla

Próza:

Na máku

O Honzovi

Jak se makový mužíček učil písmenka

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Čtení dle vlastního výběru

PSANÍ

písmena malé – u, i, r, ř

přepis slabik a slov z tiskacího písma na psací

PRVOUKA

Cesta do školy – Dopravní výchova

Dopravní prostředky

Podzim

Práce dětí

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Vážení rodiče, milé děti.

Dovolte, abych Vás přivítala v novém školním roce 2021/2022, kdy děti vstupují do druhého roku svého školního – pracovního a společenského života.

První dva roky jsou významnou etapou v životě dítěte, doufám, že budou děti ve škole šťastné, spokojené a bude se jim dařit a spolupráce s Vámi – rodiči bude vstřícná a konstruktivní ve prospěch dítěte.

TESTOVÁNÍ

Dovolím si Vás informovat, že testování na Covid 19 proběhne druhým dnem školy, více prosím odkaz na manuál na stránkách školy, nadále budou platit pravidla pro co nejmenší sdružování dětí mimo základní kolektiv, pokud má dítě potvrzení o prodělání nemoci (180 dní), popř. bylo testováno (PCR test ne starší 72 hodin), očkováno, je třeba všechny dokumenty doložit s danou platností, pokud se dítě odmítne testovat, potom musí nosit jednorázovou roušku a dodržovat zvýšená hygienická pravidla.

Všechny děti nosí roušky ve společných prostorách!

Vážení rodiče, pokud Vaše dítko bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění, posečká v izolaci do doby, než si dítě osobně vyzvednete.

ORGANIZACE A NOVINKY

Nyní k organizaci počátku školního roku, školní družina bude v plném provozu od 2. 9. 2021, po domluvě od 1. 9., stejně tak obědy hlaste prosím vedoucí školní jídelny, svačinky se začnou vydávat od 6. 9. 2021.

První školní den 1. 9. 2021 se setkáme a vzájemně se představíme na slavnostním zahájení, které se tradičně koná před budovou školy za přítomnosti vedení školy.

Novinkou je zákaz používání mobilních telefonů během výuky, dále si Vás dovolím upozornit na včasný příchod do školy, tedy do 7. 30 hodin.

POZOR!

TERMÍN PRVNÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK JE STANOVEN NA 7. 9. 2021 OD 15. 00!

Milí žáci a rodiče, zde budou upřesněny veškeré informace a zodpovězeny Vaše případné dotazy.

Budete mít k dispozici moje osobní telefonní číslo, nicméně prosím po 16. 00 ve všední den    

a o víkendu a svátcích budu reflektovat pouze SMS zprávy.

Děkuji za pochopení.

Rodiče při návštěvě školy prosím přicházejí s hygienickou jednorázovou rouškou nebo respirátorem!

KONZULTACE – RODIČE

DOUČOVÁNÍ – DĚTI

Stanovím pro rodiče konzultační hodiny, pro žáky pak možnost doučování, o těchto možnostech a termínech Vás budu dále informovat.

POMŮCKY

HYGIENICKÉ POMŮCKY

 • Pokud můžete zakoupit jednorázové pomůcky, rozhodně doporučuji!
 • Ručníky – individualizovat (označit, aby nedošlo k záměně), lépe jednorázové papírové utěrky
 • Papírové kapesníky
 • Dezinfekční mýdlo a dezinfekce je k dispozici

ŠKOLNÍ POMŮCKY

 • Psací potřeby: 2 pera (Tornado, Pillot, Stabilo)
 • Tužky č. 1 ke kreslení, č. 2 – 2x na psaní, č. 3 na rýsování
 • TROJÚHELNÍK s ryskou
 • Pastelky, progresa
 • 2x sadu barevných papírů formátu A4
 • Fixy – menší sada
 • Vodové barvy
 • Tempery
 • Štětce prosím dva ploché na tempery, stačí užší a širší
 • Dva kulaté na barvy vodové také užší a širší, aby se dítku malovala dobře plocha i detail
 • PODLOŽKA je možné zakoupit, popř. poslouží vysloužilý ubrus, gumovka atd.
 • NŮŽKY – kulaté
 • Špejle, tuže, plastelína, nebo modelovací hmota
 • LEPIDLO
 • Obaly na sešity a učebnice

CVIČEBNÍ ÚBOR

 • Není uniformní, ale měl by zahrnovat kalhoty dlouhé – tepláky, legíny, tričko, bundičku, vhodnou sportovní obuv s bílou podrážkou

Ohledně PLAVECKÉHO VÝCVIKU zjistím všechny informace a co nejdříve předám….

Ve čtvrtek 2. 9. budou mít děti 4 hodiny a budou to hodiny třídnické a seznamovací.

Děti obdrží učebnice, sešity, vše je povinností řádně obalit!

V pátek 3. 9. začíná již vyučování podle rozvrhu.

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, DĚKUJI ZA ČAS, KTERÝ JSTE VĚNOVALI TĚMTO ŘÁDKŮM A TĚŠÍM SE NA SHLEDÁNÍ S VÁMI!

Mgr. Ivana Foretková, DiS., třídní učitelka

Milé děti, třída pro Vás je již připravena…

Těším se na Váš návrat do školních lavic.

2. 9. 2021

Vážení rodiče, děti dnes obdržely NOTÝSKY, prosím aktualizujte údaje ohledně místa bydliště, telefonního kontaktu atd., na první stránce jsem dětem vlepila přístupové heslo a uživatelské jméno pro vstup do elektronického systému Bakalář.

Dále děti obdržely učebnice, pracovní sešity, sešity do českého jazyka a slovníček, zítra ještě dodám sešity do matematiky. Prosím o doplnění jména a příjmení dítěte na sešity a obalení sešitů i učebnic.

Kompletní pomůcky a cvičební úbor prosím v pondělí 6. 9., děkuji Ivana Foretková, třídní učitelka

3. 9. 2021

Vážení rodiče, milé děti do Notýsků, které jsem si dnes ponechala ve škole za účelem kontroly, jsem vložila přihlášku do kroužku Angličtiny – Hrátky s angličtinou, pokud máte o kroužek zájem, vyplňte prosím přihlášku – návratku. Děkuji.

OBĚDY

SVAČINKY

Pokud se Vaše dítě nebude stravovat ve škole – svačinky, obědy, dejte mi vědět prostřednictvím sms zprávy.

TÝDENNÍ PLÁNY

6. 9. – 10. 9. 2021

ČESKÝ JAZYK

Báseň – Nebeské psaní – zpaměti

Čtení – čítanka s. 4 – 8

Téma: Domov, loučení s prázdninami

Český jazyk – opakování písmen, slabik, písmo psací, tiskací, abeceda

Věta, začátek a konec věty, větná znaménka – druh věty

Vyjadřování ústní a písemné

Vlastní jména

PSANÍ

Uvolňovací cviky, psaní malého l, e, le, b, be, f, fe, h, k – slabiky, slova, t – slabiky, slova, číslice

7, 4, 1

MATEMATIKA

Opakování

Hodnota čísla

Porovnávání čísel

Sčítání a odečítání do dvaceti bez přechodu

Jednoduché slovní úlohy

Sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20

PRVOUKA

ŠKOLA

Naše škola

Co děláme ve škole

PODZIM

13. 9. – 17. 9.

MATEMATIKA

Nadále opakování

Sčítání a odečítán s přechodem do 20

rozkladem

Geometrie – čtverec

ČESKÝ JAZYK

Nadále abeceda, písmeno, slabika, slovo, věta – druhy vět

Větný celek

Vyjadřování ústní a písemné

Sloh – oslovení, pozdrav

PSANÍ

Psaní slabik a slov s písmeny – h, k, t, u, i, r, ř

Psaní číslic 4, 1, 7

ČTENÍ

Pes, Králík, Les zvířátek, O květinách, Říkadla, Na máku

PRVOUKA

Cesta do školy

Dopravní prostředky

Dopravní výchova