ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 5. ročníku

18. – 22. 11. 2019
Č – podstatná jména – pád, číslo, rod
M – písemné násobení troj a čtyřciferným činitelem
Vl – 1. světová válka
Př – podnebné pásy

21. 11. 2019 (15:30 – 17.00 hod.) proběhnou třídní schůzky.

ŽÁDÁME RODIČE O ZASÍLÁNÍ PLATEB (PŘÍPADNĚ ZÁLOH) NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIK.
14. 11. 2019 pojedeme do divadla na představení Královna koloběžka – vybíráme 130,-Kč.

V loňské školním roce jsme zaváděli každému žákovi portfolio – složku se zdařilými pracemi, diplomy, písemkami… V letošním roce budu složku opět postupně doplňovat. První úlovky se již rýsují, proto se brzy v portfoliu žáka objeví i povedená básnička, zářijové sebehodnocení a také pracovní list, ve kterém jsme popisovali svého NEJ tatínka. 😉

Skupinová práce – výroba papíru, skla a plastu – UČÍME SE NAVZÁJEM
V hodinách přírodovědy jsme si vzájemně předávali informace prostřednictvím prezentace plakátu, který jsme vyrobili na základě pokynů paní učitelky a podkladů učebnice přírodovědy. Prezentace plakátů byla zdařilá, vždyť každá skupinka si vypracovala jasný a věcný plakát k danému tématu. Mluvit některým sice stále činí potíže, ale po každé prezentaci jsme si pořádně zatleskali (každá skupina byla pochválena za spolupráci, odhodlání, pečlivou práci i motivaci ostatních).

Od KROKUSU k projektu
Na hlavní stránce školy si můžete prohlédnout aktivity spojené s projektovou výukou, při které jsme spolupracovali s našimi nejstaršími spolužáky. Odkaz k článku…http://zsjindrichov.cz/archives/38199.
Den se nám skvěle vydařil!!!

Hejného prostředí v geometrii

Kukuřicoví mimoni

V pracovních činnostech jsme tvořili z netradičního materiálu. Výsledkem jsou …

Děkuji za kukuřice 😉

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY proběhly 10. 9. 2019 od 16.00 hod. v jídelně

  • společné informativní
  • pak proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách
  • hlavní body – lyžařský výcvik a elektronická žákovská knížka

Podrobný zápis z třídních schůzek je zde:

Vybíráme 228,-Kč na pracovní sešity do anglického jazyka.
Můžete zasílat zálohové platby na lyžařský výcvik.