ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 5. ročníku

18. 6. – 22. 6. 2018

Č – opakování pravopisných jevů
M –  opakování +, – , . , :
Vl – návykové látky
Př – první pomoc

Ve čtvrtek 21. června jedeme na školní výlet. Odjezd je v 7.00 hod. od budovy školy, návat kolem 17.00 hod. – bližší informace žáci obdrželi na lístcích.

 • vybíráme poplatky za poškozené učebnice
 • v pátek 22. 6. si rozdáme výkresy, pracovní listy, vybalíme kapsáře – přinést tašku

V pondělí 30. 4. proběhla výuka ve stylu “Učíme se jinak”. Spojili jsme se se sedmáky a samostatně, ve dvojicích, či v malých skupinkách jsme si připravili program v areálu školy. Protože nám počasí přálo a aktivity se vydařily, byli jsme na sebe patřičně pyšní.

My, páťáci, jsme si připravili hodinu matematiky a oprášili jsme několika způsoby násobení a dělení desetinných čísel čísly 10 a 100, proběhla přednáška  na téma Chrti – krásné psí plemeno, zahráli jsme si fotbal, měli jsme hodinu botaniky, ve které jsme poznávali rostliny a proběhla také jedna bojovka, ze které jsme si odnesli sladkou odměnu.

Sedmáci si pro nás připravili přednášku na téma Mytologické bystosti, představili nám zajímavosti a pokusy z oblasti fyziky, hráli jsme basketbal, čelovku, proběhla hodina zeměpisu a opakování států Evropy.

Den jsme ukončili potleskem a rozcházeli jsme se s dobrým pocitem. Týmová spolupráce a organizace různých činností nám totiž vůbec nedělaly potíže. Nechyběla ani tolerance, smysl pro humor a podpora.

Fotečky můžete zhlédnout na stránkách 7. ročníku. <3

Vánoční posezení 2017

 

Vybíráme zálohy na lyžařský výcvik:

Učili jsme se vzájemně!

V rámci hodin přírodovědy jsme utvořilI skupiny, ve kterých jsme pracovali na tématu VÝROBA SKLA, PAPÍRU A PLASTU. Každá skupinka dostala za úkol splnit požadavky k tématu, které si vybrala a ty nnejdůležitější poznatky zaznamenat na arch papíru. Když bylo vše hotovo, čekal nás nejtěžší úkol – každý ve skupince nás ostatní měl seznámit s tím, co se dozvěděl. Práce i prezentace se opravdu moc provedla! Musím žáky pochválit za výbornou spoolupráci a aktivitu při plnění úkolů!!!

Navštívila nás Meredith – Mexiko (lekce první)

Projekt Edison se rozjíždí a my máme za sebou první návštěvu zahraničních studentů. Usměvavá Meredith nás seznámila se zajímavostmi, zvyky a tradicemi své rodné země. Nutno říci, že jsme občas koukali jako vyorané myši.

Zhlédli jsme prezentaci s mnoha obrázky (tradiční jídla, zvyky, cestovní ruch, krásy Mexika), vybarvili jsme si vlajku Mexika a dozvěděli jsme se její symboliku (zelená barva= nezávislost, bílá= čistotu náboženství, červená jednotu spojení španělské, indiánské a míšenecké krve) – dokonce jsme si i pomalovali tváře. Zahráli jsme si bingo, skládali jsme mapu, rozcvičili jsme se a nechybělo ani společné objetí.

Fotečky můžete zhlédnout zde… http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Meredith_u_pataku_2017/

Návštěva z ciziny číslo 2: Nilifer – Turecko

V úterý nás potěšila svou návštěvou usměvavá a velmi aktivní studentka z Turecka. Nejprve po nás chtěla, abychom se jí představili a každého z nás pěkně přivítala česko-anglickým pozdravem, ukázala nám turecké liry a opakovali jsme po ní fráze v turečtině. Připravila si pro nás několik zajímavých her, četli jsme nejdelší turecké slovo, dobrovolníci si zatancovali a všichni jsme dostali malý dáreček. Její výuka se nám moc líbila, protože jsme Nilifer (díky její výrazné gestikulaci) rozuměli úplně všechno.

Další fotečky můžete zhlédnout zde: http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Nilifer_u_pataku_2017/

Třetí návštěva: Anna – Gruzie

Anna se nám představila, přivítala nás a stejně jako předchozí dvě studentky nám pověděla něco o zemi, ze které pochází. Seznámila nás se zajímavostmi (ohnivě osvětlený hrad, na který vede lanovka, ukázala nám fotky své rodiny, pochválila vynikající gruzínský čaj a kávu). Ve skupinkách jsme kreslili vlajku Gruzie a České republiky, potom nás seznámila s písmeny gruzínské abecedy a každý z nás se podepsal těmito písmeny na tabuli. Potom jsme šli ven, kde jsme společně hráli volejbal, vybíjenou a házenou. Nechybělo rozloučení a hromadné objetí.

Další fotky zde: http://zsjindrichov.rajce.idnes.cz/Anna_u_pataku/

 

Zase škola
(David Blanarovič)

Skončily nám prázdniny,
tak do školy spěcháme.
To, co jsme se učili,
pracně v hlavách hledáme.

Že pleteme při psaní
slovesa či částice,
vidíme i ve spaní
písmena a číslice.

Vítám vás v novém školním roce 2017/2018, mojí milí páťáci.Vítám samozřejmě i vás, rodiče!

Máme za sebou, ale hlavně před sebou, obrovský kus práce. Čeká nás poslední rok na “malém” stupni, musíme se připravovat na ten “velký”, proto vás žádám:

Dbejte na úpravu domácích úkolů.
Dohlédněte na úpravu domácích úkolů svých dětí – nejen M, Č, ale i A!!! Nezapomeňte na podpis.

Pravidelně se učte.
Dohlédněte na domácí přípravu do všech předmětů (vlastivědy, přírodovědy i angličtiny!!!)

Pokud někdo chyběl, pak si obratem dopíše probírané učivo vlastivědy a přírodovědy a předloží ke kontrole!!!
Každý pátek máme geometrii, proto potřebujeme dlouhé pravítko, pravítko s ryskou a ostrouhanou tužku (pro lepší psaní doporučuji také lenocha).

 • POMŮCKY DO 5. ročníku:
   • klasicky vybavené pouzdro (pastelky, tužky, pera, gumu, strouhátko) + tužky číslo 3 do geometrie + malé pravítko na podrthávání
   • do geometrie pravítka – 1 trojúhelník s ryskou nebo 1 dlouhé pravítko. Nebude možné rýsovat podle malých obrázkových ani ohebných pravítek, protože rýsování by už mělo být přesné.
   • kružítko – ne plastové, ne s boční vkládací tužkou – nejlépe klasické, kovové, zakupte i krabičku s tuhami a náhradními díly.
   • velkou a malou žlutou složku na psaní tužkou (nekupujte zelené, špatně se na ně píše a není to dost dobře vidět)
   • VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY BUDOU MUSET BÝT OBALENY – JE TO NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY A BUDE TO KONTROLOVAT (vyhnete se tak placení za více zničené učebnice na konci školního roku)
   • rtěnkové lepidlo – raději větší (DO VŠECH PŘEDMĚTŮ!!!)
   • nůžky
   • složku barevných papírů
   • vodové barvy, štětce, kelímek na vodu
   • cvičební úbor v tašce

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 

Uložit