Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 5. ročníku

Školní rok 2021/2022

V týdnu od 16. 5.- 20. 5. 2022
Č – zájmena – osobní
M – obvody a obsahy – výpočty
Vl – státy Evropy – severní Evropa
Př – člověk – nervová soustava

11. 5. 2022
Vnímáme všemi smysly
V českém jazyce mám jednou týdně sloh. Pro některé z nás není vůbec jednoduché vymyslet a napsat několik souvislých vět, proto jsme využili krásného počasí a vyrazili jsme ven. Do přírody. Tam, kde můžeme nejprve něco zažít, cítit, vidět,… Lehli jsme si na trávu, zabřeli jsme oči, uvolnili jsme se a soustředili jsme se na jevy kolem nás. Poté jsme se chopili sešitů, propisek a vrhli jsme se do zaznamenání toho, co jsme se zavřenýma očima vnímali.

9. 5. 2022
Maminkám pro radost
8. května byla 2. květnová neděle, proto jsme v předchozím týdnu tvořili a tvořili a tvořili, až jsme se dobrali do zdárného cíle, abychom mohli popřát maminkám k svátku. Náš dáreček se skládal ze dvou částí. Jednak jsme na iPadech vytvořili charakteristiku maminky, kterou jsme vytiskli a zabalili do obálky. A jednak jsme vytvořili speciální origami obálku, do které jsme vložili poukázky ušité na míru našich maminek. Takže… některá maminka obdržela poukázku na dobu neurčitou, jiná zase s přesným datem platnosti a na ní bylo například: na vynikající večeři, na společnou procházku v přírodě, na hezky strávené odpoledne, na mír mezi sourozenci,… Podle ohlasů maminek se nápad líbil <3

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍPRAVU NA RECITAČNÍ SOUTĚŽ
V úterý 3. 5. 2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnila naše děvčata Adélka, Viktorka, Renátka a Kačka. Děvčata podala skvělý výkon a právem na ně můžeme být pyšní! Kačka dokonce vyhrála 1. místo v kategorii žáků 4. a 5. třídy. Renátka získala Cenu laskavého diváka. Všechny dívky obdržely pamětní list, sladkou odměnu a Renátka s Kačkou ještě navíc knižní doměnu. Děvčata, moooooc děkuji <3

V týdnu od 2. 5.- 6. 5. 2022
Č – přídavná jména – měkká, vzor jarní
M – desetinná čísla – násobení 10, 100, 1000
Vl – státy Evropy – jižní Evropa
Př – člověk – vylučovací soustava

22. 4. 2022 Přání planetě Zemi k jejímu svátku
Článek je vyvěšen na hlavní stránce školy: http://zsjindrichov.cz/archives/60684.

19. 4. 2022 Tichá pošta
V češtině jsme shrnuli učivo o shodě přísudku s podmětem. A protože jsme akční, přišla na nás paní učitelka s nápadem – zahrát si tichou poštu. Rozdělili jsme se do dvou družstev, seřadili jsme se na konci třídy a paní učitelka ukázala vždy poslední dvojici větu, kterou jsme měli pošeptat postupně všem členům týmu. Ten, ke kterému došel vzkaz jako poslednímu, šel k tabuli a větu zapsal. A tak se nám stalo, že ze zadané věty: Traktoristé orali pole svými traktory, vznikl “výcuc” traktory oraly. Nu což, alespoň pravopisně jsme to zapsali správně. A že jsme se nasmáli.

V týdnu od 18. 4.- 22. 4. 2022
Č – přídavná jména
M – desetinná čísla – zaokrouhlování
Vl – státy Evropy
Př – člověk – trávicí soustava

12. 4. 2022 Krevní skupiny
V rámci přírodovědy jsme se učili o krvi a oběhové soustavě. Naučili jsme se řadu zajímavostí a na závěr jsme se domluvili, že kdo bude chtít, může si udělat rychlotest, aby zjistil, jakou má krevní skupinu. Byli jsme velmi stateční, samotest si udělal skoro každý. U některých z nás se objevila slabost, takže jsme si hned připomněli základy první pomoci.

5. 4. 2022 Psali jsme test z přírodovědy přes iPady
V přírodovědě se učíme o soustavách člověka. Probrali jsme učivo o dýchací soustavě, napsali jsme si testíkl který se nám moc nepovedl, proto si paní učitelka nachytala opravný testík. Ale pozor! Nebyl to jen tak nějaký písemný testík. Psali jsme totiž přes aplikaci Kahoot! A že se nám tato forma opakování líbila, můžete krásně vidět z přiložených fotografií.

Cvičení k procvičování shody přísudku s podmětem naleznete zde: https://www.umimecesky.cz/krok-po-kroku-shoda-prisudku-s-podmetem-1/119

28.3.2022


Dnes jsme si připomněli den narození Jana Amose Komenského (dnes by oslavil 430. narozeniny) a při této příležitosti jsme si připomněli několik zajímavostí, které jsou s touto osobou spojeny. Věděli jste, že děti chodily do školy pouze na 4 hodiny, kdy měly čtení, psaní, zpěv a náboženství?

Všem učitelům přejeme hezký svátek.

23. 3. 2022 Diamantová báseň “Jaro”
Ve slohu jsme se pokusili poskládat vlastní báseň. Využili jsme nově příchozího ročního období a netradičního pojetí básně – ta se nám neměla rýmovat, ale po jejím napsání měla vypadat jako diamant.

21. 3. 2022 I my podporujeme Downíky
Nový školní týden nám začal zvesela. Ráno jsme na každou nožku navlékli jinou ponožku a vydali jsme se do školy. Zkoukli jsme společně fotky a videa, abychom se podívali, kdo to vlastně jsou lidé mající Downův syndrom. Zjistili jsme, že je vlastně poznáme na první pohled. Na závěr dne jsme se vydali ven a vyfotili jsme pár “ponožkových obrázků”… více na hlavních stránkách … http://zsjindrichov.cz/archives/59110

V pondělí 21. 3. 2022 je ponožkový den … pojďme společně podpořit Downiky a šířit povědomí o lidech s Downovým syndromem a oblečme si na každou nožku jinou ponožku 😉 Těším se na bláznivé fotečky <3

V týdnu od 21. 3.- 25. 3. 2022
Č – shoda přísudku s podmětem středního rodu
M – čísla větší než milion
Vl – povrch Evropy
Př – člověk – kůže

18. 3. 2022 Pekelně se soustředíme, vždyť počítáme matematického klokana
V matematice jsme se vrhli s velkým nadšením a odhodláním do zdolávání “na bednu těžkých” úloh, aneb zúčastnili jsme se MATEMATICKÉHO KLOKANA.
Na začátku jsme vůbec netušili, co nás vlstně čeká, dostali jsme arch na odpovědi, zadání úloh, byl nájm odměřen čas a začali jsme přemýšlet nad správnými možnostmi matematických úloh. A že to byla fuška! Ticho jako v robě, špendlík by slyšel na zem spadnout, z hlav se nám div nekouřilo… tak snad porazíme čtvrťáky, kteří jsou s námi ve stejné kategorii “KLOKÁNEK”.

14. 3. 2022 Vzájemně si pomáháme
Každé pondělí se páťáci scházejí na doučování, kde se věnujeme tomu, co je právě “aktuálně problematické”. Výhodou je to, že nás tam je méně než ve třídě, proto se každému z nás může paní učitelka věnovat. A když není zrovma s námi, tak se vzájemně kontrolujeme a dohlížíme v podobě individualizované výuky (pracujeme ve dvojicích).

V týdnu od 14. 3.- 18. 3. 2022
Č – shoda přísudku s podmětem ženského rodu
M – Čísla větší než milion
Vl – Ostrovy a poloostrovy Evropy
Př – Člověk – svaly, kůže

9. 3. 2022 Hledání souvislostí mezi zlomky
Ve čtvrté třídě jsme se seznámili se zlomky, naučili jsme se je pojmenovat, zapsat, zakreslit a v páté třídě na tyto poznatky navazujeme a hledáme mezi zlomky souvislosti. Víte, že pět desetin je vlastně jedna polovina?!

4. 3. 2022 Interaktivně o Evropě
Ve vlastivědě se chystáme objevovat Evropu. David nám přinesl ukázat knihu s interaktivním perem, které nám představilo zajímavosti Evropy, na které jsme si ukázali. Příště už nás čeká Evropa na mapě.

3. 3. 2022 V češtině se nezastavíme
Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá tabule v hodině českého jazyka po prvních patnácti minutách, tak vězte, že na ní nenajdete kousek prázdného místečka. Věnujeme se podmětu a přísudku a jejich druhům. A že nám to jde!

2. 3. 2022 Zdravá ochutnávka
V rámci projektu “Ovoce do škol” jsme obdrželi balíček exotického ovoce, které jsme s velkým našení toužili ochutnat. Paní učitelka Hájková nás vzala v rámci pracovních činností do cvičné kuchyňky, kde jsme si ovoce a zeleninu nachystali, pojmenovali,…

V týdnu od 28. 2.- 4. 3. 2022
Č – základní skladebná dvojice – podmět a přísudek – druhy podmětu a přísudku
M – jednotky objemu
Vl – planeta Země – světadíly a oceány
Př -Člověk – kostra

25. 2. 2022
Učíme se o lidském těle
V pátek jsme se pustili do výuky o lidském těle. Abychom rovnou nezačali něčím odborným, měli jsme připraveno několik aktivit, kterými jsme propluli v češtině, matice, přírodovědě i ve čtení a jejich společným tématem bylo lidské tělo.

Hledáme podmět a přísudek ve vtipném článku s názvem “Karlíkův den”
Snažíme se vypočítat, kolik máme v těle kostí, kolik máme zubů, kolik tepů za den vykoná naše srdce,…
Hádáme, jak vypadají některé části lidského těla “pod mikroskopem”.
Tvoříme skupinky u obrázku, který nás zaujal. Svůj výběr zdůvodníme.
Hledáme, co k sobě patří….
Tvoříme skládanku
Tvoříme plakát, který budeme s narůstajícím učivem postupně doplňovat.

Hurá na jarní prázdniny… od pondělí 14. 2. 2022 nám azačíná týdenní volníčko. Odpočiňte si ve zdraví, využijte toho, že umíte lyžovat a třeba vyražte na kopec !!! Uvidíme se v pondělí 21. 2. 2022. A plní sil se vrhneme do posledních pěti měsíců tohoto pololetí!

Vánoční prázdniny

Pátek 11. 2. 2022
Geometrie není vždy o rýsování, o tom se přesvědčujeme s páťáky docela často. Tentokrát jsme se věnovali trojúhelníkům a zjistili jsme, že i když známe délku všech tří stran, není to ještě výhra, že trojúhelník nemusí jít sestrojit 😉

Fotky a videa z lyžáku máte vloženy v Teams. Ostatní články naleznete na hlavní stránce naší školy.

V týdnu před jarními prázdninami nás čeká:
Č – základní skladebná dvojice – podmět a přísudek
M – jednotky hmotnosti
Vl – zeměpisná síť
Př – třídění živých organismů

Lyžařský výcvik máme za sebou, týden ve Vrbně pod Pradědem utekl jako voda a někteří z nás mají nespočet kilometrů v nohách díky tomu, že nesčetněkrát sjeli Annaberg.

Návrat do lavic se nám ale lehce zkomplikoval Covid. Protože jsme byli všichni v kontaktu s pozitivní osobou, obdrželi jste od Krajské hygienické stanice informaci, že máte dodržovat pravidla hygieny. Proto se uvidíme až ve čtvrtek 3. 2. 2022. V tento den si předáme také výpis z vysvědčení 😉

Radost na vrcholu — Stock obrázek

V neděli 23. 1. 2021 se na vás teším v Penzionu U Hradilů ve Vrbně pod Pradědem. Sejdeme se v 17.00 hod. Nezapomeňte si nabalit vše potřebné, nepotřebné, zábavné, tulivé, hebké a hřejivé, sladké a voňavé,… přibalte nějakou tu kačku na útratu, namasírujte svaly, dobře se nalaďte a …. v pondělí v plné polní pokoříme Annaberg!

Vy, co zůstáváte (a dost mě to mrzí), budete společně se zbylými žáky 6. a 7. ročníku válčit ve spojených předmětech. Suplování a změna rozvrhu se vám promítne v bakaláři.

Leden 2022

Učivo: 24. 1. – 28. 1. 2022
Č – opakování slovesa, podstatná jména
M – písemné dělení jednociferným i dvojciferným dělitelem i se zkouškou

Skončili jsme dějiny, začali jsme zeměpis … aneb hledáme zajímavosti na mapě ČR
Končí nám pololetí a s tím se nám láme také vlastivědné učivo. Od druhé poloviny 4. třídy jsme se věnovali historickým zajímavostem a právě nastal čas ponořit se do krás České republiky z ptačí perspektivy. Hledáme a čteme v mapě, abychom se připravili na putování Evropou…

Silvestr přání, novoroční přání. Nejlepší novoroční přání online zdarma

PROSINEC 2021

I přesto, že jsem byla od dětí jen pár metrů… tedy za potokem, doma, v karanténě,… měla jsem pravidelné informace o tom, co se u nás ve třídě vlastně děje. Podle fotek si dovoluji soudit, že si poslední školní den kalendářního roku “odolní páťáci” docela užili…

Ráno čekalo na každého malé překvapení…

Ve třídě stál, dle přání dětí, duhový stromeček:
A během dne mi přišlo několik foteček:

Den před tím na mě čekalo na prahu bytu překvapení <3

Zahráli si florbal, stavěli z lega,…

A nesmí chybět jedna “stromečková” 🙂

Kalendářní rok jsme spolu bohužel neuzavřeli, a proto…

…. krásné prožití vánočních svátků, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, lásku…. v lednu na viděnou, moji milí <3

——————————————————————————————

Poslední týden kalendářního roku 2021

Č – opakování – podstatná jména, vzory
M – písemné dělení

Vzhledem k vysoké absenci se i v tomto týdnu bude pouze opakovat. Na plné obrátky to rozjedeme zase až po Vánocích.

Středu 22. 12. 2021 si zpříjmeníte posezením s paní učitelkou Hájkovou <3.

Když čekáme na autobus, hrajeme různé hry a děláme si domácí úkoly….

V rámci hodin výpočetní techniky pracují žáci s tablety – programují.

Malou násobilku můžete procvičovat zde: https://www.liveworksheets.com/sk1774477yd
Předpony s-, z-, vz- procvičujte zde: https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99edpony-sz-vz

Každý čtvrtek se setkáváme v doučování. Opakujeme a prohlubujeme zde učivo zábavnou formou.

Zaokrouhlování můžete procvičovat zde: https://wordwall.net/cs/resource/9419594/zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD

Slova proikladná můžete procvičovat zde: https://wordwall.net/cs/resource/6631560/slova-protikladn%C3%A1-antonyma

Slova jednoznačná a mnohoznačná: https://www.pancelcino.cz/slova-jednoznacna-a-mnohoznacna/

Procvičuj: https://wordwall.net/cs/resource/6665366/ur%C4%8Di-slova-mnohozna%C4%8Dn%C3%A1

10. 9. 2021 – Netradiční čtení

Páteční čtení, respektive hodinu českého jazyka jsme si zpetřili ukázkou čtení ve vietnamštině. Náš spolužák nám totiž přinesl ukázat knihu v jeho rodném jazyce, ze které nám přečetl úryvek a následnovně nám přeložil, co jsme vlastně slyšeli.

Pěkně vás vítám v novém školním roce, moji milí páťáci 😉
Prázdniny nám utekly jako voda, proto vás touto cestou seznámím s tím, co nás čeká v nejbližších dnech…

  • Zahájení školní roku 1. září 2021 v 9:00 hod. před školou
  • 1. září ještě nepůjdeme do třídy – veškeré potřebné informace si řekneme před školou
  • 2. září se již potkáme v naší nové třídě – budeme ve škole 5 vyučovacích hodin (do 12:10 hod.)
  • 2. září proběhne ve škole testování (kdo je očkován nebo prodělal onemocnění – musí přinést potvrzení)
  • Obědy jsou zajištěny od čtvrtku 2. září 2021
  • Svačinky budou od pondělí 6. září 2021
  • Ke stravování se můžete přihlásit zde – telefon jídelna: 702 086 972, mail: jidelna@zsjindrichov.cz

Více si povíme zítra!!! Těším se na vás. Jana Zábranská

Třídní schůzky

7. 9. 2021 od 15.00 hod. se konají SPOLEČNÉ třídní schůzky, na kterých si povíme základní informace o tom, co nás čeká, zaměříme se především na lyžařský výcvik (možná také plavecký výcvik) a připomeneme si organizační záležitosti (platby, podpisy úkolů, omlouvání, pomůcky,….)

Teším se na vás!