ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 5. ročníku

 • Vítám vás, páťáci 🙂

Odkaz na stránky pro páťáky:

https://petka-zs-jindrichov.webnode.cz/

Co nás čeká v týdnu od 15. do 20. října

 • Čj – tvoření slov, předpony a předložky
 • M – jednotky času
 • Vl – buditelé českého národa, vynálezy
 • Př – subtropický pás
 • chystané akce:
  • výstava korunovační klenoty       100,-
  • divadlo Opava                             200,-
  • unicef                                            10,-
  • prosíme o zaplacení jakékoli zálohové částky na lyžařský výcvik, abychom mohli uhradit zálohu na ubytování

Co nás čeká v týdnu od 8. do 12. října

 • Čj – části slova, slova příbuzná, tvoření slov
 • M – jednotky hmotnosti, úhel
 • Vl – národní obrození
 • Př – subtropický pás

 

Máme mezi sebou velkou šachovou naději – vítěze školního šachového turnaje!! Gratulujeme

 

 

 

 

Co nás čeká v týdnu od 1. do 5. října 2018

 • Čj – popis osoby, český jazyk – náš národní jazyk, stavba slova
 • M – jednotky délky
 • Vl – Marie terezie, Josef II.
 • Př – tropický podnebný pás

Další výrobek a práce ve skupinách

Co nás čeká v týdnu od 24. 9. do 28. 9. 2018

 • Čj – věty jednoduchá a souvětí, pravopis
 • M – písemné násobení a dělení
 • Vl – České země po 30tileté válce, J. A. Komenský
 • Př – podnebné pásy
 • pátek – státní svátek
 • 1. října děti odevzdají čtenářský deník s 1 zapsanou knihou

 

Takto jsme v pracovních činnostech ztvárnili naše zážitky z prázdnin. Děti dokonce nechtěly svá dílka vystavit, ale požadovaly, aby si je mohly hned odnést domů.

Co nás čeká v týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018

 • Čj – podstatná jména a slovesa
 • M – písemné sčítání a odčítání
 • Vl – povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka
 • Př – počasí a podnebí

Co nás čeká v týdnu od 10. 9. do 14. 9. 2018

 • Čj – význam slov, stavba slov
 • M – počítání do milionu
 • Př – živá a neživá příroda
 • Vl – Habsburkové na českém trůnu
 • čtvrtek – od 15:00 schůzka ohledně lyžařského výcviku, pak společné informativní schůzky

 

V pondělí 3. 9. se sejdeme v 9:00 před školou na slavnostním zahájení školního roku, přivítáme společně prvňáčky a pak se na chvilku můžete mrknout do třídy.

V úterý si donesete přezůvky, aktovky, klidně i obaly – dostanete učebnice, sešity, žákovskou knížku a spoustu pokynů a informací. Přineste si věci do kapsáře, do tělocviku apod. VYUČOVÁNÍ KONČÍ 11:15.

Ve středu dokončíme všechno rozdávání, zkontrolujeme údaje, rozdáme zbytek pokynů. Vyučování končí 11:15.

Od středy se budeme učit podle rozvrhu.

Svačinky budou od pondělí 10. 9. 2018.
Obědy jsou od úterý 4. 9. 2018.

První informační schůzky budou ve čtvrtek 13. 9. 2018 , v 15:00 proběhnou schůzky ohledně lyžařského výcviku, hned po té třídní informační schůzky.

 

Pomůcky do 5. třídy

 • klasicky vybavené pouzdro + tužky číslo 3 nebo mikrotužku – pentelku – nebudu tolerovat žádné jiné pomůcky na geometrii, NŮŽKY!!!
 • do geometrie pravítka – buď 2 trojúhelníky (jeden musí být s ryskou) nebo 1 trojúhelník a 1 dlouhé 30cm pravítko. Nebude možné rýsovat podle malých obrázkových ani ohebných pravítek, protože rýsování by už mělo být přesné.
 • kružítko – ne plastové, ne s boční vkládací tužkou – nejlépe klasické, kovové, zakupte i krabičku s tuhami a náhradními díly, budeme ho dost používat. Raději do něj investujte, dítě ho bude potřebovat i v dalších ročnících.
 • velkou a malou žlutou složku na psaní tužkou (nekupujte zelené, špatně se na ně píše a není to dost dobře vidět
 • VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY BUDOU MUSET BÝT OBALENY – JE TO NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY A BUDE TO KONTROLOVAT (vyhnete se tak placení za více zničené učebnice na konci školního roku)
 • výborný je silnější obal na žákovskou knížku
 • rtěnkové lepidlo – raději větší
 • do pouzdra malé pravítko na podtrhávání

 

Co se budeme učit

 • Čj – předpony, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen, skloňování a druhy přídavných jmen, skloňování zájmen, skloňování číslovek, časování sloves, slovesný způsob, shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč
 • M – počítání do milionu i nad milion, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení, písemné násobení a dělení dvojciferným číslem, zlomky, aritmetický průměr
 • Vl – dějiny od Habsburků po moderní dějiny, učivo o Evropě, státech, Evropské unii
 • Př – podmínky života na Zemi, magnetická a gravitační síla, Země, Měsíc a Sluneční soustava, pohyby Země, podnebné pásy, lidské tělo, jednoduché stroje, energie, jak se co vyrábí

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 

Uložit