ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 5. ročníku

 • Vítám vás, páťáci 🙂

Odkaz na stránky pro páťáky:

https://petka-zs-jindrichov.webnode.cz/

Co nás čeká v týdnu od 3. do 7. června

 • Čj – přísudek jmenný se sponou, několikanásobný podmět
 • M – násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným
 • Vl – jižní Evropa
 • Př – jednoduché stroje
 • v pátek odevzdáváme čtenářské deníky

Co nás čeká v týdnu od 27. do 31. května

 • Čj – věta jednoduchá, podmět a přísudek
 • M – dělení zlomků 10 a 100
 • Vl – západní Evropa
 • Př – objevování vesmíru
 • čtvrtek – dětský den – 20,-  Kč na certifikát o absolvování kurzu krav maga

Co nás čeká v týdnu od 20. do 24. května

 • Čj – podmiňovací způsob sloves, opakování sloves
 • M – násobení desetinných čísel 10 a 100
 • Vl – severní Evropa
 • Př – střídání dne a noci, roční období

Co nás čeká v týdnu od 13. do 17. května

 • Čj – slovesa – rozkazovací a podmiňovací způsob
 • M – sčítání a odčítání zlomků
 • Vl – státy střední Evropy
 • Př – Sluneční soustava

Pomocí siloměrů jsme zkoumali závislosti mezi hmotností tělesa a gravitační silou.

Co náš čeká v týdnu od 6. do 10. května

 • Čj – slovesa v čase minulém
 • M – porovnávání zlomků
 • Vl – Německo
 • Př – Měsíc
 • středa –  státní svátek
 • čtvrtek a pátek – ředitelské volno

Co nás čeká v týdnu od 29. 4. do 3. 5.

 • Čj – slovesný způsob
 • M – počítání se zlomky
 • Vl – Německo
 • Př – gravitační síla

V matematice jsme si hráli na restauraci.

V přírodovědě jsme zkoumali magnetickou sílu.

Co nás čeká v týdnu od 22. do 26. dubna

 • Čj – slovesa
 • M – aritmetický průměr, osová souměrnost
 • Vl – Rakousko, Německo
 • Př – magnetická síla

Hrajeme si s krychlemi a kvádry

https://petka-zs-jindrichov.webnode.cz/

Co nás čeká v týdnu od 15. do 19. dubna

 • Čj – opakování číslovek
 • M – krychle a kvádr, aritmetický průměr
 • Vl – Rakousko
 • Př – magnetická síla

Výrobky na velikonoční trhy

Jarní tvoření

Co nás čeká v týdnu od 8. do 12. dubna

 • Čj – skloňování číslovek
 • M – počítání s desetinnými čísly
 • Vl – Slovensko
 • Př – smyslová soustava
 • pondělí – anglické divadlo

Učivo o krychli

Co nás čeká v týdnu od 1. do 5. dubna

 • Čj – číslovky
 • M – opakování desetinných čísel
 • Vl – Polsko, Slovensko
 • Př – nervová soustava, smyslová soustava

Co nás čeká v týdnu od 25. do 29. března

 • Čj – skloňování zájmen
 • M – odčítání desetinných čísel
 • Vl – státy střední Evropy – naši sousedé
 • Př – rozmnožovací soustava

Co nás čeká v týdnu od 18. do 22. března

 • Čj – zájmena
 • M – desetinná čísla
 • Vl – zvířectvo a rostlinstvo Evropy
 • Př – vylučovací soustava

Vyvozování desetinných čísel

Co nás čeká v týdnu od 25. 2. do 1. 3.

 • Čj – skloňování přídavných jmen měkkých
 • M – desetinná čísla
 • Vl – podnebí a vodstvo Evropy
 • Př – oběhová soustava
 • v pátek divadelní představení ve škole – soubor Červiven – 20 Kč

Zahráli jsme si deskovou hru, při které jsme si zopakovali mluvnická pravidla.

Co nás čeká v týdnu od 18. do 22. 2. 2019

 • Čj – skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • M – počítání s velkými čísly
 • Vl – povrch a podnebí Evropy
 • Př – dýchací a oběhová soustava

Ochutnávka exotického ovoce z projektu Ovoce do škol

 

NA LYŽÁK:

Seznam doporučeného minimálního vybavení

Co nás čeká v týdnu od 4. února do 8. února

 • Čj – přídavná jména
 • M – numerace do milionu
 • Vl – svetadíly, podnebné a časové pásy
 • Př – svaly, kůže

Co nás čeká v týdnu od 27. ledna do 1. února

 • Čj – podstatná jména rodu ženského a středního, skloňování
 • M – průměr, průměrná rychlost, plánek bytu
 • Vl – mapa světa, globus, světadíly
 • Př – kostra, svaly, kůže
 • ve čtvrtek se rozdává výpis pololetní výpis z vysvědčení – složku s sebou
 • v pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny!!!

Co nás čeká v týdnu od 21. do 25. ledna 2019

 • Čj  podstattná jména – pravoopis koncovek
 • M – zlomky, dělení dvojfierným dělitelem – zkrácený zápis
 • Vl – počátek nových nadějí
 • Př – člověk – kostra

Co nás čeká v týdnu od 14. do 18. ledna 2019

 • Čj – podstatná jména – opakování
 • M – dělení dvojciferným dělitelem
 • Vl – komunismus, totalita
 • Př – člověk jako součást přírody
 • V pondělí 14. ledna odevzdáváte čtenářské deníky!!!

Co nás čeká v týdnu od 7. do 11. ledna 2019

 • Čj – slovní druhy
 • M – dělení dvojciferným dělitelem
 • Vl – obnovená Československá republika
 • Př – chráněné krajinné oblasti, ochrana přírody
 • pondělí – Novoroční padesátka ve šplhu

Takhle se u nás očekávaly Vánoce…

Co nás čeká v týdnu od 10. do 14. prosince

 • Čj – vyjmenovaná slova
 • M – dělení se zbytkem
 • Vl – 2. světová válka
 • Př – třídění živočichů,botanické zahrady, ZOO

Začínáme zdobit třídu:

 

Co nás čeká v týdnu od 3. do 7. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova
 • M – dělenípřirozených čísel
 • Vl – Republika se hroutí, mnichovská dohoda
 • Př – třídění živočichů

Vyrábíme na vánoční prodej – stromečky se náramně povedly!!!

Co nás čeká v týdnu od 26. 11. do 30. 11.

 • Čj – zdvojené souhlásky na hranici předpony a kořene, přídavní jména odvozená příponami -ský, -cký
 • M – zlomky, výpočet části celku, souřadnicové grafy
 • Vl – vznik Českoslovesnak, život za 1. republiky
 • Př – třídění rostlin
 • ve čtvrtek divadlo Opava!!!!

Opakovací skládačka ve vlastivědě

Co nás čeká v týdnu od 19. do 23. 11.

 • Čj – skupiny bě x bje, vě x vje, pě
 • M – římské číslice, zlomky
 • Vl – 1. světová válka
 • Př – třídění organismů
 • DO PRACOVEK 1 – 2 DŘĚVĚNÉ KOLÍČKY!!!

Co nás čeká v týdnu od 12. do 16. listopadu

 • Čj – změny při odvozování slov
 • M – písemné násobení čtyřciferným činitelem, písemné dělení
 • Vl – hospodářský růst českých zemí, Národ sobě
 • Př – život v oceánech
 • úterý – výstava v muzeu – korunovační klenoty

Co nás čeká v týdnu od 5. do 9. listopadu

 • Čj – předpony s, z, předložky s, z
 • M – jednotky času, písemné násobení a dělení
 • Vl – nespravedlivé Rakousko
 • Př – polární pás

Prosím o doplacení příspěvku na výlet za českými klenoty!!!

Co nás čeká v týdnu od 22. do 26. října

 • Čj . předpony a předložky, předpony od-, nad-, pod-, před-
 • M – jednotky času, římské číslice
 • Vl – rozkvět kultury a umění, politické probuzení
 • Př – mírný pás
 • v pátek projektový den ke 100. výročí založení Československé republiky

Pracujeme na obrazech s podnebnými pásy

Co nás čeká v týdnu od 15. do 20. října

 • Čj – tvoření slov, předpony a předložky
 • M – jednotky času
 • Vl – buditelé českého národa, vynálezy
 • Př – subtropický pás
 • chystané akce:
  • výstava korunovační klenoty       100,-
  • divadlo Opava                             200,-
  • unicef                                            10,-
  • prosíme o zaplacení jakékoli zálohové částky na lyžařský výcvik, abychom mohli uhradit zálohu na ubytování

Co nás čeká v týdnu od 8. do 12. října

 • Čj – části slova, slova příbuzná, tvoření slov
 • M – jednotky hmotnosti, úhel
 • Vl – národní obrození
 • Př – subtropický pás

Máme mezi sebou velkou šachovou naději – vítěze školního šachového turnaje!! Gratulujeme

Co nás čeká v týdnu od 1. do 5. října 2018

 • Čj – popis osoby, český jazyk – náš národní jazyk, stavba slova
 • M – jednotky délky
 • Vl – Marie terezie, Josef II.
 • Př – tropický podnebný pás

Další výrobek a práce ve skupinách

Co nás čeká v týdnu od 24. 9. do 28. 9. 2018

 • Čj – věty jednoduchá a souvětí, pravopis
 • M – písemné násobení a dělení
 • Vl – České země po 30tileté válce, J. A. Komenský
 • Př – podnebné pásy
 • pátek – státní svátek
 • 1. října děti odevzdají čtenářský deník s 1 zapsanou knihou

Takto jsme v pracovních činnostech ztvárnili naše zážitky z prázdnin. Děti dokonce nechtěly svá dílka vystavit, ale požadovaly, aby si je mohly hned odnést domů.

Co nás čeká v týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018

 • Čj – podstatná jména a slovesa
 • M – písemné sčítání a odčítání
 • Vl – povstání proti Habsburkům, třicetiletá válka
 • Př – počasí a podnebí

Co nás čeká v týdnu od 10. 9. do 14. 9. 2018

 • Čj – význam slov, stavba slov
 • M – počítání do milionu
 • Př – živá a neživá příroda
 • Vl – Habsburkové na českém trůnu
 • čtvrtek – od 15:00 schůzka ohledně lyžařského výcviku, pak společné informativní schůzky

V pondělí 3. 9. se sejdeme v 9:00 před školou na slavnostním zahájení školního roku, přivítáme společně prvňáčky a pak se na chvilku můžete mrknout do třídy.

V úterý si donesete přezůvky, aktovky, klidně i obaly – dostanete učebnice, sešity, žákovskou knížku a spoustu pokynů a informací. Přineste si věci do kapsáře, do tělocviku apod. VYUČOVÁNÍ KONČÍ 11:15.

Ve středu dokončíme všechno rozdávání, zkontrolujeme údaje, rozdáme zbytek pokynů. Vyučování končí 11:15.

Od středy se budeme učit podle rozvrhu.

Svačinky budou od pondělí 10. 9. 2018.
Obědy jsou od úterý 4. 9. 2018.

První informační schůzky budou ve čtvrtek 13. 9. 2018 , v 15:00 proběhnou schůzky ohledně lyžařského výcviku, hned po té třídní informační schůzky.

Pomůcky do 5. třídy

 • klasicky vybavené pouzdro + tužky číslo 3 nebo mikrotužku – pentelku – nebudu tolerovat žádné jiné pomůcky na geometrii, NŮŽKY!!!
 • do geometrie pravítka – buď 2 trojúhelníky (jeden musí být s ryskou) nebo 1 trojúhelník a 1 dlouhé 30cm pravítko. Nebude možné rýsovat podle malých obrázkových ani ohebných pravítek, protože rýsování by už mělo být přesné.
 • kružítko – ne plastové, ne s boční vkládací tužkou – nejlépe klasické, kovové, zakupte i krabičku s tuhami a náhradními díly, budeme ho dost používat. Raději do něj investujte, dítě ho bude potřebovat i v dalších ročnících.
 • velkou a malou žlutou složku na psaní tužkou (nekupujte zelené, špatně se na ně píše a není to dost dobře vidět
 • VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY BUDOU MUSET BÝT OBALENY – JE TO NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY A BUDE TO KONTROLOVAT (vyhnete se tak placení za více zničené učebnice na konci školního roku)
 • výborný je silnější obal na žákovskou knížku
 • rtěnkové lepidlo – raději větší
 • do pouzdra malé pravítko na podtrhávání

Co se budeme učit

 • Čj – předpony, opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen, skloňování a druhy přídavných jmen, skloňování zájmen, skloňování číslovek, časování sloves, slovesný způsob, shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč
 • M – počítání do milionu i nad milion, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení, písemné násobení a dělení dvojciferným číslem, zlomky, aritmetický průměr
 • Vl – dějiny od Habsburků po moderní dějiny, učivo o Evropě, státech, Evropské unii
 • Př – podmínky života na Zemi, magnetická a gravitační síla, Země, Měsíc a Sluneční soustava, pohyby Země, podnebné pásy, lidské tělo, jednoduché stroje, energie, jak se co vyrábí

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit