ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 4. ročníku

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 4. 2020

POZOR, POZOR, DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!!!!

 • TENTO TÝDEN ZAČNU ZNÁMKOVAT – ne, jestli to máš správně nebo špatně, to nemůžu, ale oznámkuji si to, jestli jsi práci splnil nebo ne
 • když všechno splníš a pošleš mi ke kontrole – máš 1
 • když uděláš jen půlku – máš 3
 • když neuděláš nic, bohužel máš 5
 • známky budu zapisovat do Bakaláře

Co všechno mi pošleš z tohoto týdne?

 • PL z češtiny
 • 2 cvičení z matematiky
 • zápis a tajenku z vlastivědy
 • zápis z přírodovědy a seřazené práce na poli
 • a rodiče mi na konci týdne pošlou zpětnou vazbu
 • úkoly z anglického jazyka na mail houdkova@zsjindrichov.cz

Český jazyk

 • skloňovat podstatná jména rodu středního už umíme
 • tento týden se budeme věnovat podstatným jménům RODU ŽENSKÉHO
 • ukazujeme si ně zájmenem TA, v množném čísle TY
 • nejdříve se nauč zpaměti tyto 4 vzory: ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ , KOST
 • prostuduj si tabulku na str. 76 v učebnici nahoře, kde máš napsáno, jak se slova přiřazují ke vzorům – dělá se to zase podle tvaru slova v 1. a 2. pádě čísla jednotného:
 • např.:
  louka – ta louka, bez louky jako žena bez ženy (v 1. p. končí na A, ve 2. pádu na Y)
  noc – ta noc, bez noci jako kost, bez kosti (v 1.p. končí souhláskou, ve 2, pádu končí na I)
  mrkev – ta mrkev, bez mrkve jako píseň, bez písně (v 1. p. končí souhláskou, ve 2. pádu končí na E
  země – ta země, bez země jako růže, bez růže (v 1.p. končí na E, ve 2. pádu končí na E nebo Ě)
 • a teď si můžeš vyzkoušet, jak ti to půjde – v pracovním listu najdeš tabulku a slova, která zařaď ke vzorům
 • pak vylušti hádanku
 • nakonec urči pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen v tabulce
 • celý tento pracovní list mi vyfoť a pošli  PL rod ženský 3. týden
 • spoustu cvičení na ženský rod máš na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/cesky-jazyk/

MATEMATIKA – pořád z učebnice 2. díl

 • násobit dvojciferným číslem už umíš, koukneme se na jednu zvláštnost
 • uč str. 35 cv. 2 – jak násobit číslem s nulou
   
 • vyřeš příklady na st. 35 cv.2  VYFOŤ, POŠLI
 • vypočítej příklady na str. 37 cv. 20 – zapiš pod sebe a vypočítej – STAČÍ 3 SLOUPCE VYFOŤ, POŠLI

Vlastivěda

Ještě před prázdninami jsme se učili o Slovanech. Koukni do sešitu, jestli si o nich něco pamatuješ. V dalším učivu se ke Slovanům vrátíme.

Přečti si tento text o kupci jménem Sámo:

 1.polovina 7. století n. l.
Slované museli ve své nové vlasti čelit útokům svých sousedů – Avarů (sídlili na území Maďarska). Hrozilo jim, že je tito divocí kočovníci z východu porazí.  Avaři přepadali vesnice, loupili, odváděli zajatce, které nutili jim pomáhat při válečných výpravách. Byli dobře vyzbrojeni, nosili vlasy svázané do dvou copů, měli zakřivené šavle a luky s dalekým dostřelem.

Aby se Slované ubránili, spojili své kmeny do jednoho svazu pod vedením kupce Sáma, který sem přišel za obchodem z Francké říše – 7. století (rok 623). Francká říše se rozkládala na území dnešní Francie a Německa. Sámo byl velice odvážným a dobrým velitelem. Pod Sámovým vedením Slované zvítězili a zvolili si ho svým vůdcem (králem). Sámo ještě dlouho dokázal odolávat útokům a bránit tak své území. Vznikla tak první slovanská říše (Sámův kmenový svaz).

Slované pak pod vedením Sáma porazili i franckého krále Dagoberta u slovanského hradiště Wogastisburg (kde to hradiště přesně bylo, dosud nevíme). Sámo vládl 35 let, měl 12 žen a s nimi 22 synů a 15 dcer. Po jeho smrti se slovanské kmeny oddělily a slovanský kmenový svaz (slovanská říše) se tak rozpadl (rok 658). O Sámově říši se něco málo dozvídáme jen k Fredegarovy kroniky, jiné památky nemáme, stejně tak nic nevíme o tom, co se dělo dalších 150 let.

Podívej se na video o Sámově říši:

Sámova říše

www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230009-samova-rise/video/

Podle tohoto textu a této osnovy si udělej zápis do sešitu (můžeš si osnovu vytisknout, nalepit a jen dopsat odpovědi nebo si osnovu i s odpověďmi přepiš celou):

Sámova říše – 1. polovina 7.století n. l.   zápis vyfoť a pošli

 1. KDO NAPADAL SLOVANY?
 2. KDO BYLI AVAŘI?:
 3. KDO BYL SÁMO?
 4. PROČ PŘIŠEL DO ČECH?
 5. CO SPOJIL?
  VYTVOŘIL?
  DOKÁZAL?
 6. JAK DLOUHO VLÁDL?
 7. CO SE STALO PO JEHO SMRTI?

Pak vylušti tajenku v obrázku – stačí, když mi napíšeš jen tu tajenku A POŠLEŠ

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém pole

 • probrali jsme celou neživou přírodu a vracíme se k jednotlivým ekosystémům
 • nejdříve si prohlédni prezentaci
 • opět prezentaci dávám ve dvou formátech pro snadnější otevření
 • A prezentace ti opět pomůže k doplnění zápisu do sešitu – až napíšeš, vyfoť a pošli:

Ekosystém pole
 – je _______________ vytvořený
– pole = ______________ půda
– pole vznikla __________________ nebo ________________ lesů v pravěku
– jako první se na polích pěstovalo _________________
– později se začaly dovážet plodiny z jiných zemí (vypiš ze strany 35 v učebnici)
       – z Ameriky __________________, ___________________ a ________________
       – z Turecka ____________________ a __________________
-Nejrozšířenějšími plodinami jsou: (vypiš z prezentace – předposlední strana, obrázek):
——————————————–
——————————————–
——————————————–   atd….

 • až budeš hotov, zkus seřadit tyto polní práce, jak jdou za sebou od JARA do PODZIMU (vyfoť a pošli)
  HNOJENÍ – SETÍ – PŘÍPRAVA NA SETÍ – ORBA – SKLIZEŇ (ŽNĚ) – POSTŘIK PROTI ŠKŮDCŮM A PLEVELI
 • v pátek ti napíšu správný postup a ty si to doplníš k zápisu

ANGLICKÝ JAZYK

A já mám na tento a příští týden pro Vás také pár úkolů, abychom si procvičili to, co jsme se už naučili a nezapomněli… Termín odevzdání 8. 4. 2020

 1. Učebnice str. 88 – podívej se na obrázek, přečti si pod ním věty a rozhodni, zda je věta pravdivá (napiš YES) nebo nepravdivá (napiš NO) – napiš do sešitu
 2. Učebnice str. 89 cv. 3 – podívej se na obrázek a text k němu vedle. Do sešitu nakresli nějaký svůj obrázek chlapce nebo děvčete provádějící nějakou činnost (barevně) a k obrázku napiš text podobný jako je v učebnici (jméno chlapce či holky si vymysli).
 3. Pracovní sešit str. 88 cv. 1 – přečti si básničku a vybarvi podle ní obrázek cv. 2 – doplň text básně (je to na tobě jakými slovíčky) a nakresli k němu obrázek
 4. Pracovní sešit str. 89 – podívej se na obrázky a přečti si otázky. Do odpovědí vždy doplň jedno slovíčko.
 5. Pracovní list v příloze a také v Bakalářích (to kdyby se někteří z Vás nudili:-))     what are they wearing

HOTOVO!!!! 🙂

Úterý 24. 3. doplněno

Práce na týden od 23. 3. do 27. 3. 2020

Nejdříve si přečti dopis, který najdeš na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/

SPLNĚNÉ PRACOVNÍ LISTY STAČÍ ODESLAT DO DALŠÍHO PONDĚLÍ – 30.3.!!!!!

 • PL z češtiny
 • PL z vlastivědy
 • jedno cvičení z matematiky
 • Př – tajenku a fotku doplněného zápisu

Přírodověda na tento týden

 • probereme si téma Slunce a Země
 • o tom už určitě víš spoustu věcí ze 3. třídy
 • připravila jsem pro vás prezentaci, kterou si všichni projděte a pročtěte. Dám ji tady ve dvou formátech, kdyby někomu nešla otevřít.
 • formát PPT:Slunce a země
 • formát PDF:Slunce a země
 • Až si prezentaci prohlédneš a splníš úkol na jejím konci, pošleš mi znění tajenky – jakkoli to jde
 • a pak si do sešitu napíšeš tento zápis a do vynechaných míst doplníš slova (pomůže ti prezentace) – PAK MI POŠLI FOTKU, JESTLI HO MÁŠ DOPLNĚNÝ DOBŘE!!!

Slunce a Země

Slunce je středem _____________________ soustavy.
Je to naše nejbližší ____________________.
Je to obrovská koule žhavých ______________.
Země je jedna z 8 _____________ Sluneční soustavy ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________(všechny je vyjmenuj).
Země je jediná planeta , na které je __________________.
Je to díky nejvýhodnější ________________________________ od Slunce.
Země vykonává 2 pohyby:

 1. otáčí se okolo své _____________
 2. obíhá okolo _________________

Okolo své osy se Země otočí za 24 ____________ = 1 den. Tím se střídá ________ a _____________.

Okolo Slunce oběhne Země za _____________ dní = 1 _________. Tím se střídají 4 ________________________________________.

A pod tento zápis si namaluj ty to dva obrázky:

 Český jazyk

 • procvičovat budeme stále skloňování podstatných jmen rodu středního
 • učebnice str. 75 cv. 2, 3, 4 – tohle vidět nemusím, zvládneš je sám /sama
 • procvičuj na čtverce – je tam spousta cvičení
  https://ctverka00.webnode.cz/cesky-jazyk/
 • vyplň sám/sama pracovní list a pošli mi ho mailem, na messenger nebo telefonem PL: klikni na červený odkaz Opakování rod střední
 • Tento list se mi podařilo nahrát ve formátu word, proto je ho možné vypnit přímo (musíte nahoře zmáčknout povolit úpravy).

Matematika

 • naučíme se násobit dvojciferným činitelem
 • jednociferným umíte dobře, tohle je taky jednoduché, jen je s tím více práce
 • zadání pís. násobení dvojcif tady na tomto odkazu najdeš vysvětlení způsobu násobení, pokud hned nepochopíš, koukni na toto video a zkus si na papír vypočítat příklady z toho videa https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw
 • Až ti to půjde dobře, podívej se do učebnice na str. 36 a tam trénuj ve cvičení 9 (nedívej se na zelený rámeček, mohl by tě poplést) taky ve cvičení 10.
 • Ráda bych pak viděla výsledky cvičení 17 ze strany 37 (kromě prvních dvou příkladů – ty si vysvětlíme příště) – to mi vyfoť nebo napiš výsledky přímo do mailu  či messengeru a pošli
 • a kdo chce trénovat, najde spoustu příkladů na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/matematika/

Vlastivěda

 • Přečti si všechny pověsti z tohoto odkazu: http://www.martinhron.cz/povestipage.htm
 • Po přečtení zakroužkuj správné odpovědi a vylušti křížovku v tomto pracovním listu, který bych ráda viděla, proto mi ho jakýmkoli způsobem pošli  PL: pověsti – ověření
 • stačí mi napsat číslo otázky a písmenko správné odpovědi a řešení křížovky
 • tohle zvládneš úplně sám/sama bez pomoci rodičů!!!

KONEC

 

Program UčíTelky: od 23. – do 27. 3.

Pondělí – český jazyk

 • párové souhlásky                      10:10  —  10:35
 • vyjmenovaná slova po P a S     10:50  —  11:15
     Úterý – matematika
 • počítaní do 1000                        10:10  —  10:35
 • zaokrouhlování                          10:50  —  11:15
 • časové údaje                             11:35  —  12:00
    Středa – přírodověda
 • klíčení semen a poznávání rostlin   09:00  —  09:25
 • lidské tělo + Aj                            10:10  —  10:35
 • ekosystémy na jaře                    10:50  —  11:15
    Čtvrtek – český jazyk, čtení
 • orientace v textu                        10:10  —  10:35
 • práce s vyjmenovanými slovy      10:50  —  11:15
 • klíčová slova                                11:35  —  12:00
     Pátek – geometrie
 • měření na cm a mm                    10:10  —  10:35
 • obsah obrazců                            10:50  —  11:15  TO JSME JEŠTĚ NEBRALI
 • jednotky obsahu                         11:35  —  12:00

Pátek 20. 3.

A jsou tady výsledky příkladů z matematiky:

Zapojíte se do Ponožkového dne?

Vyfoť svoje nožky – každá bude v jiné ponožce – a pošli svojí učitelce na messenger, mail, do Bakaláře 🙂
Více informací najdeš na stránkách školy zsjindrichov.cz/archives/40964

A tady je moje fotka 🙂

 

Středa 18. 3.

Čekala jsem záplavu dotazů a ono nic. Je všechno v pořádku? Je vše jasné? Žádné problémy se nevyskytly? Je učiva moc nebo málo?
Upozorňuji, že bych ráda viděla vypracované pracovní listy z češtiny – vyfoťte je mobilem, pošlete messenegerem na mé jméno nebo mailem, přes Bakaláře – jakkoli. Zápisy ve vlastivědě, přírodovědě nebo ve čtenářském deníku si zkontroluji až po návratu do školy. To ale neznamená, že je necháte na poslední chvíli. Pracujte postupně, každý den trošku.

Hodně zdaru 🙂

Úterý 17. 3.

Rozvrh na ČT 2 – UčíTelka (uvádím časy aktivit, které jsou vhodné pro 4. ročník)

Čtvrtek 19. 3. – český jazyk:

 • vyjmenovaná slova        10:50 – 11:15
     Pátek 20. 3. – matematika
 • násobení a dělení          10:10 – 10:35
 • stovková tabulka           10:50 – 11:15

Prohlášení rodičů – vytiskněte a vyhlaste doma, určtě vám to pomůže 🙂

Pondělí 16. 3. 2020
Informace o zadávání učiva vzdáleným přístupem v době uzavření škol

 1. Úkoly budou zadávány týdně – v našem případě pro předměty Čj, M, Vl, Př, Aj
 2. Napíšu čísla stránek a cvičení, postup řešení, vysvětlení nového učiva, zápisy do Vl a Př, odkazy na procvičování a co by děti měly umět (výstup).
 3. Prosím rodiče o spolupráci, aby dohlédli na přípravu dětí – děti nemají prázdniny, pouze nepřítomnost ve škole.
 4. Pokud bude něco nejasné, obtížné, pokud budete potřebovat něco vysvětlit, kontaktujte mě na mailu grossova@zsjindrichov.cz nebo přes Bakaláře.
 5. PROSÍM RODIČE, ABY MI KAŽDOU ZPRÁVU, KTEROU POŠLU PŘES BAKALÁŘE, POTVRDILI – ZATRHLI FAJFKU POTVRDIT ZPRÁVU (V MOBILNÍCH APLIKACÍCH PŘES OČKO)

Učivo na týden od 16. 3. do 20. 3.

Český jazyk – skloňování podstatných jmen rodu středního

 • přehled skloňování v učebnici na str. 69
 • postup:
  • už umíme zařadit podstatné jméno rodu středního ke vzoru – musím si říct slovo v 1. pádu čísla jednotného a přiřadit ke vzoru, který končí na stejné souhlásky
   • to pole, bez pole jako moře bez moře
   • to letadlo, bez letadla jako město bez města
  • jak zjistím, jaké i se píše v koncovkách těchto podstatných jmen? Vše se řídí vzory – město, moře, kuře, stavení
   • Letadl__ nemohla letět s nefunkčními křídl__.
   • to letadlo, bez letadla jako město bez města – města nemohla letět- proto LETADLA
   • s nefunkčními křídl__  – to křídlo, bez křídla, jako město bez města – s nefunkčními městy – proto napíšu KŘÍDLY
   • cvičení – str. 70 cv. 4,
                    str. 71. cv 3,
                    str. 73 cv. – 4, 5
                    str. 74 cv. 4
   • Pracovní list k procvičován – udělejte ho až jako úplně poslední!!PL podst. jm. rodu středního 
   • Vyplněný pracovní list vyfoťte mobilem a pošlete mi klidně přes messenger, přiložte do mailu, do Bakaláře…nebudu známkovat, ale pošlu vám zpětnou vazbu – jaké chyby jste udělali
   • list si vytiskněte nebo přepište
  • VÝSTUP – co budete umět = budete umět zařadit podstatné jméno rodu středního ke vzoru a podle vzoru určit, co se napíše v koncovce
  • procvičuj si na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/cesky-jazyk/

Matematika – opakování matematických operací

 • učebnice    str. 31 cv. 8
                       str. 31 cv. 11 – první dva sloupečky
                       str. 32 cv. 12
 • výsledky vám zveřejním na čtverce v pátek (pro kontrolu)

Výstup – co budete umět = procvičíte si početní operace, které už umíme

VLASTIVĚDA – Staré pověsti české

Výstup – co budete umět – budete umět převyprávět vybranou pověst

 

PŘÍRODOVĚDA – Půda

 • půdu jsme probrali
 • opište si do sešitu tento zápis – datum, kdy to budete psát a nadpis PŮDA

Půda = podmínka života
Vzniká zvětráváním = působením počasí a rostlin na horniny, které se rozmělňují
Funkce půdy
      – zadržuje vodu
      – rozkládají se v ní zbytky rostlin a živočichů
      – pohlcuje sluneční záření
Půda obsahuje – písek, kousky hornin, vodu, humus, vzduch, kořeny a semena rostlin, drobné živočichy
Význam půdy:
   – zdroj živin pro rostliny
   – opora pro kořeny rostlin
   – domov pro živočichy

MYSLÍM, ŽE JSME SI NALEPILI OBRÁZEK – POKUD NE, NECHTE TO BÝT, POKUD ANO, POPIŠTE HO PODLE VZORU:

Výstup – co budet umět – budete vědět, jak půda vzniká, co obsahuje, jaké má funkce, jaký má význam

 

SLEDUJTE PROGRAM ČT2  –  POŘAD UČÍTELKA

V pondělí 16. 3. si od 9:00 hod. můžete zopakovat český jazyk :

 • měkké a tvrdé souhlásky  9:35 – 10:00
 • slovní druhy                      10:11 – 10:36
 • vyjmenovaná slova           10:50 – 11:15
     V úterý se bude procvičovat matematika:
 • násobilka                               10:11 – 10:36
 • násobení a dělení do tisíce    10:50 – 11:15
 • zaokrouhlování                      11:35 – 12:00
    Ve středu si můžeš zopakovat učivo vlastivědy:
 • ČR                                          10:50 – 11:15

Vážení rodiče,

od pondělí 16. března 2020 je škola dle nařízení vlády uzavřena. Výuka bude probíhat na dálku, v domácím prostředí, proto vás prosím o sledování Bakaláře, stránek 4. ročníku na školním webu a mých soukromých stránek pro naši třídu, kde budou všechny potřebné informace, zadání učiva, odkazy na procvičování a pod.
Doufám, že se nám společně podaří vše zvládnout.

Grossová

stránky 4. ročníku   http://zsjindrichov.cz/1-stupen/4-trida/stranka-4-rocniku
soukromé stránky https://ctverka00.webnode.cz/

 

Co nás čeká v týdnu od 2. do 6. 3.

 • Čj – podstatná jména – rod, číslo, pád, skloňování PJ rodu středního
 • M – rýsování trojúhelníku, proocvičování početních operací do milionu
 • Vl – Slované
 • Př – energetické suroviny

Vypěstovali jsme si jarní zdroj vitamínu C – řeřichu

Co nás čeká v týdnu od 24. do 28. 2.

 • Čj – částice, citoslovce
 • M – geometrie
 • Vl – Keltové
 • Př – horniny a nerosty
 • úterý – vzdělávací program v opavském muzeu

Naše masopustní výzdoba

Co nás čeká v týdnu od 17. do 22. 2.

 • Čj – neohebné slovní druhy
 • M – pamětné násobení a dělení do milionu
 • Vl – pravěk
 • Př – voda

Čtvrťáci – jste nejlepší!!!!
Všem recitátorům děkuji za skvělou připravenost, snahu a píli a za skvělé výkony na samotné soutěži. Obsadit všechna 3 místa se mým žákům ještě nepodařilo. Jste super a doufám, že obsadíte i nějaké to medailové místo v Krnově 🙂

Co nás čeká v týdnu od 10. do 14. 2. 2020

 • Čj – slovesa
 • M – písemné sčítání, odčítání
 • Vl – století, letopočty, památky hmotné, písemné
 • Př – vzduch, voda
 • středa – anglické divadlo v Krnově
 • čtvrtek – recitační soutěž

Co nás čeká v týdnu od 3. do 7. 2. 2020

Čj – ohebné slovní druhy
M – zaokrouhlování čísel do milionu, pamětnné sčítání a odčítání
Vl – majetek, časová osa
Př -magnetická síla

Zmagnetizovaní čtvrťáci

Taková normální hodina přírodovědy – vlastnosti látek a veličiny

Pohár se nám zase vrátil – v prosinci jsme byli opět nejlepší v úklidu ve třídě i v šatně. Doufáme, že pohár u nás vydrží i další měsíc.

.

Co nás čeká v týdnu od 20. do 24. ledna 2020

 • Čj – vyjmenovaná slova po V a Z
 • M – numerace do milionu
 • Vl – nerostné suroviny a průmysl v ČR
 • Př – vlastnosti látek

Co nás čeká v týdnu od 13. do 17. ledna 2020

 • Čj – vyjmenovaná slova po S a V
 • M – písemná násobení a dělení
 • Vl – zemědělství v ČR
 • Př – živočichové u lidských obydlí

Co nás čeká v týdnu od 6. do 10. ledna 2020

 • Čj – vyjmenovaná slova po P a S, dopis
 • M – písemné násobení a dělení
 • Vl – počasí a podnebí v ČR
 • Př – rostliny u lidských obydlí

Předvánoční atmosféra v naší třídě

Co nás čeká v týdnu od 16. do 20. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova po M
 • M – písemné sčítání a odčítání
 • Vl – kraje ČR, Moravskoslezský kraj
 • Př – rostliny u lidských obydlí

Co nás čeká v týdnu od 9. do 13. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova po L
 • M – písemné sčítání a odčítání
 • Vl – Praha
 • Př – ekosystém u lidských obydlí, rostliny

Co nás čeká v týdnu od 2. do 6. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova po B, L
 • M – písemné sčítání a odčítání do 10 000
 • Vl – Města ČR
 • Př – živočichové v lese

Co jsme vyrobili na trhy?

Jezdíme plavat

Co nás čeká v týdnu od 25. do 29. 11.

 • Čj – předpony ob-, v-, vy-, vý-
 • M – početní operace do 10 000
 • Vl – vodstvo
 • Př – živočichové v lese

Pracujeme s předponami – vyhledáváme je ve slovníku a sepisujeme.

Co nás čeká v týdnu od 11. do 15. 11.

 • Čj – předpony a předložky -, roz-, bez-, vz-
 • M – numerace do 10 000
 • Vl – povrch ČR – vnitřní hory a nížiny
 • Př – byliny v lese
 • Pondělí – projektový den
 • Čtvrtek – divadlo Opava

Co nás čeká v týdnu od 4. 11. do 8. 11.

 • Čj – předložky, předpony, od, nad, pod, před
 • M – dělení jednociferným dělitelem se zbytkem
 • Vl – povrch ČR
 • Př – rostliny v lese

Halloween u nás ve třídě

Co nás čeká v týdnu od 21. do 25. 10.

 • Čj – nauka o slově, stavba slova
 • M – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Vl – jízdní řády, ČR – poloha, rozloha, obyvatelstvo
 • Př – živočichové v lese

Co nás čeká v týdnu od 14. do 18. 10.

 • Čj – nauka o slově
 • M –  poloha přímek v rovině, práce s diagramy, písemné dělení
 • Vl – opakování – práce s mapou
 • Př – ekosystém les

Zakládáme herbář

 

Co nás čeká v týdnu od 7. do 11.10

 • Čj – slovní druhy – přehled
 • M – písemné násobení
 • Vl – měřítko na mapě
 • Př – ekosystémy, lesní patra

Pokračujeme ve vítězném tažení – jsme opět nejlepší třídou v úklidu třídy a šaten!!!

Co nás čeká v týdnu od 30. 9. do 4. 10.

 • Čj – vyjmenovaná slova
 • M – příklady s více operacemi
 • Vl – globus, orientace na mapě, měřítko mapy
 • Př – ekologie, životní prostředí
 • čtvrtek – dopravní výchova v Krnově

Míša doplnila svůj referát do vlastivědy o vlastnoručně vyrobenou Veštonickou venuši.

Co nás čeká v týdnu od 23. do 27. 9.

 • Čj – párové souhlásky, řady vyjmenovaných slov
 • M – násobení, dělení – velká násobilka
 • Vl – mapa, globus
 • Př – voda, vzduch, světlo a teplo

Náš třídní koloběh vody

Co nás čeká v týdnu od 16. do 20. 9.

 • Čj – abeceda, abecední řazení
 • M – písené sčítání, odčítání
 • Vl – významná místa ČR
 • Př – odlišnosti rostlin a živočichů

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • jsou společné informativní
 • konají se v úterý od 16:00 hodin v jídelně – tam se sejdou všichni rodiče a obdrží důležité informace a přístupová hesla k elektronickým žákovským knížkám
 • pak proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách

Milí čtvrťáci!

Dva měsíce se vypařily stejně rychle jako ranní rosa na trávě a je tady zase září. Sejdeme se v pondělí 2. září v 9:00 před školou a pak se můžete podívat do své nové třídy. V úterý 3. září se ve škole zdržíte 4 vyučovací hodiny. Řekneme se všechno důležité, rozdáme sešity, učebnice a podíváme se na pasování deváťáků.

Čeká vás postup do 4. ročníku a s tím i nějaké novinky, např:

 • elektronická žákovská knížka
 • výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Krnově
 • plavání od 20. listopadu, a to každý týden
 • spousta nového učiva a samozřejmě nová třídní učitelka Mgr. Alena Grossová

Podrobnější informace, SEZNAM POMŮCEK DO 4. TŘÍDY, obsah učiva, nápady na procvičování, zadání domácích úkolů atd. najdete na mých soukromých stránkách:

https://ctverka00.webnode.cz/

V úterý 3. září si doneste:

 • přezůvky
 • pouzdro
 • aktovku
 • kdo už bude mít, tak obaly na sešity – 3 velké a asi 6 malých

Organizace 1. školního týdne:

Pondělí – slavnostní zahájení školního roku, končíme nejpozději v 10:00

Úterý – poučení, školní řád, rozdávání sešitů a učebnic, pasování deváťáků

Středa – pátek – vyučování je zkrácené na 4 vyuč. hodiny  – do 11:15, učíme se podle rozvrhu.

!!!OBĚDY JSOU OD ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ, SVAČINKY OD PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ!!!