ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 4. ročníku

Komu se líbilo učivo o románském stylu a o Bazilice sv. Jiří na hoře Říp, může se podívat, jak bazilika vypadá v 3D podání. Třeba Honza H. tam chce určitě jet na výlet 🙂

http://www.3dcesko.cz/viewer2/?n=rip

ÚKOLY NA TÝDEN OD 18. DO 22. 5. 2020 – 10. TÝDEN

Máme tady poslední týden před nástupem do školy, pak už zase budeme pracovat a učit se spolu. Byla to hrozně dlouhá doba, ale zároveň se mi zdá, že to strašně rychle uteklo. Takže si to naposledy užijte v domácí škole a snažte se všechno dobře zvládnout.
Po celou dobu téhle nelehké situace jste až na malé výjimky pracovali naprosto úžasně. Byli jste hodně samostatní, naučili jste se si práci dobře rozvrhnout a splnit podle písemných pokynů.
Vaši rodiče si taky zaslouží velkou pochvalu za to, že to s vámi perfektně zvládli, že vám pomáhali, všechno fotili a nezapomínali na mě se zpětnou vazbou. Nebylo to asi vůbec lehké, ale vše dopadlo na výbornou a rodiče si konečně mohou trošku oddechnout.
Doufám, že se všichni těšíte do školy, že už se vám po ní určitě stýskalo, protože já, se těším moc :). Takže v pondělí 25. května vás čekám před školou!!! 🙂

ČESKÝ JAZYK

 • Zůstaneme u vzoru pán, protože je nejtěžší a musí se doostatečně procvičit
 • 85 cv. 5 – pozor, vždy si řekni v daném tvaru vzor PÁN a on ti napoví:
  • Na střeše seděli PÁNI – holubi s měkkým I
 • Ze závorky vyber správný tvar a napiš do věty. Nezapomeň si říct vzor v příslušném tvaru.

(Rysi – Rysy) patří mezi kočkovité šelmy. Dívali jsme se za odlétajícími (čápi – čápy). (Jestřábi – Jestřáby) jsou dravci. Víš, že (pštrosi – pštrosy) jsou největšími žijícími ptáky? (Osli – Osly) jsou lichokopytníci. V ZOO jsme si prohlédli i (krokodýli – krokodýly). Slepice vytahují (červi – červy) ze země. (Sobi – soby) se živí lišejníky. (Pstruzi – pstruhy) se prohánějí v bystřinách. Z korun stromů se ozývají (datli – datly).

 • Udělej si testík – stačí mi napsat číslo otázky a písmenko odpovědi – to znáš ze školy.

MATEMATIKA

 • Nové učivo o zlomcích si nechám až do školy, takže budeme jen opakovat
 • 54 cv. 19 – pozor na střídání znamének
 • 55 cv. 23
 • 55 cv- 28 – zopakuj si dělení větších čísel
  • Hledej nejbližší násobky, které znáš
  • Např. 176 : 4 = hledám násobky 4 – takže 40, 80, 120, 160, 160 : 4 = 40
  • Zbývá mi ještě 16 do 176 – 16: 4 = 4
  • 40 + 4 = 44
  • 176 : 4=44

PŘÍRODOVĚDA

 • Prohlédni si prezentaci o rostlinách na louce:
 • BYLINY NA LOUCE
 • V jejich názvech chybí druhé jméno, říká se mu druhové
 • To první je jméno rodové
 • Druhová jména vyluštíš pomocí šifer a šifrovacího klíče – piš do sešitu, pokračuj dále bez nadpisu.
 • Toto je šifrovací klíč:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

K

R

O

B

A

P

Š

Í

U

T

I

L

N

D

A

V

Ý

E

S

Ě

Z

 • A tady máš šifry – každému číslu připadne písmenko za tabulky

Kopretina 4, 8, 12, 15

Jitrocel 1, 3, 6, 11, 13, 5, 10, 17

Zvonek 2, 3, 21, 1, 12, 5, 14, 11, 10, 17

Pryskyřník 6, 2, 9, 14, 1, 17

Vlaštovičník 16, 20, 10, 7, 8,

Kokoška pastuší 10, 3, 4, 3, 12, 1, 5

Pcháč 3, 19, 18, 10

 • A ještě odpověz na tyto otázky – jsou z tohoto i minulého učiva (nemusíš opisovat, stačí mi číslo a odpověď oběma názvy rostliny).
 1. Která rostlina má úbor?
 2. Který bojínek se nebojí?
 3. Která rostlina je jazykem různých zvířat?
 4. Která rostlina ti způsobí bolest?
 5. Ze které rostliny teče léčivé žluté mléko?
 6. Která rostlina má semena v taštičkách?
 7. Která rostlina má nejdelší kořen?
 8. Která rostlina věští lásku?

VLASTIVĚDA

 • Tentokrát se budeme učit o kronikáři Kosmasovi.
 • Slovo kronika pochází z řeckého slova chronos, které znamená čas.
 • Kronika je tedy jakýsi záznam událostí v čase.
 • Podívej se do učebnice na str. 17 – 18, přečti si celou kapitolu a pak do sešitu napiš tyto doplněné věty. Všechno najdeš v učebnici. To, co je v závorkách nepiš – je to nápověda.

Nejstarší naší kronikou je ____________________________________________ (KKČ).

Byla psaná ________________________________________ (jakým jazykem).

Kosmas čerpal z ______________________________________________.         

Díky jeho kronice se nám dochovaly ___________________________________(SPČ)

Později psal o tom, co se dozvěděl od pamětníků nebo co ___________________.

V kronice popisuje období od __________________________ až do roku 1125, kdy Kosmas ______________.

Kosmova kronika = nejvzácnější _______________________________________(LP).

Úkol – zapiš prosím mimo sešit na zvláštní papír.

 • Zahraj si na kronikáře
 • Napiš krátký záznam do kroniky o nějaké události z minulého nebo tohoto týdne.
 • Nemělo by chybět datum události včetně letopočtu.
 • Pokud máš nějakou mnohem zajímavější událost z celé doby, co jsme byli doma, a znáš její datum, můžeš psát i o ní.

 A PRO TENTO TÝDEN I PRO CELOU ONLINE VÝUKU MÁME HOTOVO!!!!!

VOLEJTE SLÁVA A 3 DNY SE RADUJTE !!! 🙂

Úkoly na týden on 11. do 15. května 2020 – 9. týden

I Honza Houslík má zasazenou šišku, snad někomu ten stromeček vyroste. A Šimon to zkouší taky 🙂

          

Co mi tento týden pošleš?

 • Čj  – slova rozdělená podle vzoru pán a muž, řešení rébusu a křížovky a 2 cvičení – str. 84 /2 a str. 85/ 4
 • M – výsledky 4 cvičení
 • Př – názvy trav, řešení křížovky, jméno a číslo kytky a její barvu, tajenku ze čtyřsměrky
 • Vl – název zákona, opravené věty a zápis

ČESKÝ JAZYK

 • Určitě jste se naučili všechny vzory pro rod mužský zpaměti – jestli chceš, nahrej to v messengeru a pošli mi zvukový soubor, jak vzory odříkáváš – a ne že budeš švindlovat 🙂 DOBROVOLNÉ
 • Dneska se budeme věnovat vzoru PÁN
  • Platí pro podstatná jména životná
  • Musí v 1. pádu končit na tvrdou (h, ch, k, r, d, t, n) nebo obojetnou souhlásku  (b, f ,l, m, p, s, v, z) a ve 2. pádu musí končit na samohlásku A
  • Například: zedníK – bez zedníkA
   PeS – bez psA
   holuB – bez holubA
 • Vyzkoušej si, jestli poznáš slova, která se skloňují podle vzoru pán – přiřaď slova ke vzorům VYFOŤ A POŠLI
 • Další úkol: VYFOŤ A POŠLI

 • Podle obrázků urči jména ptáků a zapiš je do křížovky. Tajenka ti řekne, jak se nazývá naše nejmenší sova. VYFOŤ A POŠLI

Podívej se na obrázek s přehledem skloňování vzoru PÁN, ve kterém jsem ti barevně zvýraznila koncovky, jejichž pravopis si musíš zapamatovat.

 • Vzor pán je tvrdý vzor…ale tvrdé Y píšeme jen ve 4. a 7. pádu čísla množného
 • Jinak ve všech koncovkách je měkké i
 • Výjimkou je slovo HOCH, které má trošku jiné skloňování v některých pádech
 • V učebnici na str. 84 je cv. 2 a ty si v něm vyzkoušíš pravopis tvarů slov v různých pádech VYFOŤ A POŠLI
 • A v učebnici na str. 85 ve cv. 4 si vyzkoušej 7. pád čísla množného VYFOŤ A POŠLI
 • POZOR!!! VŽDY SI POMOZ VZOREM – SOKOL BEZ SOKOLA JAKO PÁN BEZ PÁNA – S PÁNY, PROTO SE SOKOLY

MATEMATIKA

 • V matematice budeme tento týden jen opakovat a počítat v učebnici
 • 53 cv. 6 – vypočítej jen 4 příklady – připomínám postup: VYFOŤ A POŠLI
  • Zatrhnu si to, co můžu dělit
  • Vydělím, zapíšu výsledek, vracím se a násobím
  • Pod číslo zapíšu zbytek a k němu sepíšu další zatržené číslo
  • Dělím tak dlouho, dokud mám co
  • Nakonec udělám zkoušku násobením a přičtu zbytek
 • 54 cv. 12  VYFOŤ A POŠLI
 • 54 cv. 15 – při dělení vydělím to, co umím a pak škrtám nuly – na každé straně stejný počet, ty, které zbydou, připíšu k výsledku VYFOŤ A POŠLI
 • 54 cv. 21 – jen 3 rovnice, tu čtvrtou nedělejte!!!! VYFOŤ A POŠLI

PŘÍRODOVĚDA

 • Tento týden se zaměříme na rostliny na louce
 • V prezentaci nebo ve fotkách máš různé úkoly, ty splň a napiš mi odpovědi – pokud máš tiskárnu, klidně si obrázky vytiskni a vybarvi, pokud ne, stačí mi odpověď – VYFOŤ A POŠLI
  • JMÉNA TRAV, KTERÉ VYLUŠTÍŠ
  • TAJENKU KŘÍŽOVKY
  • JMÉNA A ČÍSLA KYTEK + JEJICH BARVU
  • TAJENKU ČTYŘSMĚRKY
 • do sešitu si zapiš nadpis ROSTLINY NA LOUCE
 • vypiš si tam názvy trav, které vyluštíš
 • napiš si tam jména kytek z listu s jejich černobílými obrázky – VYFOŤ A POŠLI

ROSTLINY NA LOUCE – prezentace

VLASTIVĚDA

 • nejdříve si poslechni video  https://youtu.be/QPEXKdzgBrc
 • vylušti, jak se jmenuje zákon, který zavedl kníže Břetislav – jeho název získáš z písmen, které ti zůstanou po vyškrtání jmen historických osobností VYFOŤ A POŠLI

 •  Oprav chyby v následujícím textu: VYFOŤ A POŠLI
  1. První Přemyslovec, o kterém se dochovaly písemné zprávy, byl král Bořivoj.
  2. Kněžna Drahomíra byla prohlášena za svatou.
  3. Boleslav nechal zavraždit svého otce Václava.
  4. Soupeř rodu Přemyslovců byl rod Slamníkovců.
  5. Podle pověsti si kníže Oldřich našel manželku Jitku a kníže Břetislav manželku Boženu, která byla kuchařka.

 • A nakonec si doplň a zapiš krátký zápis: VYFOŤ A POŠLI

Zápis:

Přemyslovská knížata:

 • Boleslav II. Pobožný
  Praha je centrum obchodu
 • založil biskupství
 • vyvraždil rod Slavníkovců – zachránil se biskup Vojtěch, prohlášen za svatého

Boleslav III. Ryšavý

 • zabil svého bratra Oldřicha

Oldřich

 • neurozená manželka ______________ (pradlena)
 • připojil Moravu
 • ubránil mír

Břetislav

 • _________________________ zákon
 • Unesl svou manželku _______________ z německého kláštěra

HOTOVO!!!

Už jste si zasadili šišku?
Já ano, také Natálie už se o šišku stará.

Úkoly na týden od 4. 5. do 8. 5. 2020

(8.týden)

Co mi tento týden pošleš?

 • Čj – cvičení str. 81 cv. 3, str. 82 cv. 1 + další slova rozdělená do dvou sloupečků podle životnosti
 • M -dvojice  – hodiny + pojmenování, časy tvých aktivit,tajenku čtyřsměrky a cvičení 2, 3 a 8 na str. 48
 • Př – zápis
 • Vl – jméno tajemného hrdiny detektivky, tabulku a rodokmen ze sešitu a výsledky pátračky

POZOR – PŘÍSNĚ TAJNÉ – kdo chce mamince k nedělnímu svátku – Dni matek – vyrobit malý dáreček, koukne se na čtverku. MAMINKÁM VSTUP ZAKÁZÁN!!!!  https://ctverka00.webnode.cz/

ČESKÝ JAZYK

 • Nejdříve si zopakuj skloňování podle vzorů rodu ženského – na str. 81 cv. 3 – pád a vzor určovat nemusíš VYFOŤ A POŠLI
 • Když nebudeš vědět správný tvar, pomůže ti vzor – blízko naší (VES) ta ves, bez vsi jako kost bez kosti – blízko kosti = vsi
 • Pak přejdi na str. 82 a nauč se 6 vorů pro rod mužský – ZPAMĚTI!!! Na zapamatování ti pomůže tato věta:

PÁN SI MYSLEL, ŽE JE PRAVÝ MUŽ, KDYŽ POSTAVIL HRAD A NEPOUŽIL K TOMU ŽÁDNÝ STROJ, TAK TEĎ BUDE PŘEDSEDA I SOUDCE PANSTVÍ

 • Než se budeme učit skloňovat podstatná jména rodu mužského, musíme si připomenout určování životnosti – určitě si to pamatujete
 • Říkali jsme si, že když na množné číslo ukážu TI – JE ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ
 • Když si ukážeme TY – JE TO ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ
 • Pozor, naučíme se ještě jeden způsob, protože některým dětem to dělá problém a ti a ty neslyší…neumí to takto určit
 • Jak postupovat? Podívej se na obrázky

  • Procvič si to na str. 82 ve cvičení 1 – udělej jen rozdělení na rod mužský životný a neživotný (do dvou sloupečků) NIC JINÉHO NEDĚLEJ!!!!!  VYFOŤ A POŠLI
  • Přidej do těch sloupečků ještě tato slova:

  RYBOLOV, MEDVĚD, OBRAZ, ÚKOL, STAVITEL, MOTÝL, SVAL, PROVAZ, CÍL, TOMÁŠ, ŘETĚZ, CVIČITEL, ŠVÁB, PŘÍTEL, KLUK, PAŘEZ, PŘÍTEL, VLAS, KÁMEN, SPISOVATEL, KAŠPÁREK, DUB, CHLAPEC, JETEL, HONZA, STRAŠÁK.

MATEMATIKA

 • Tento týden jsou na řadě jednotky času
 • Nejdříve pojmenuj různá měřidla času – utvoř dvojice VYFOŤ A POŠLI

A  – stopky             B – digitální hodiny        C – přesýpací hodiny                  

D – budík E – sluneční hodiny        F – náramkové hodinky

 • Teď se podíváme na tvůj režim dne – zapiš číslicemi tyto časy – např. 8:30 VYFOŤ A POŠLI
  • Kdy vstáváš
  • Kdy děláš úkoly do školy
  • Kdy obědváš
  • Kdy se rodiče vrací z práce
  • V kolik musíš být doma z venku
  • V kolik chodíš spát
 • Vylušti čtyřsměrku – NAJDI 9 SLOV, KTERÁ SE TÝKAJÍ ČASU – zbylá písmenka ti dají tajenku VYFOŤ A POŠLI

TAJENKA: ___ ___ ___ ___ ___

S E K U N D A O
T Ý D E N E R
O L A T U N I M
P S A Č O K O R
K A L E N D Á Ř
Y K Č A K U K J

A teď se vrhni do učebnice na str. 48 – cv. 2, 3, 8 VYFOŤ A POŠLI

PŘÍRODOVĚDA

 • Dalším tématem je ekosystém louka
 • Prohlédni si prezentaci nebo fotky prezentace – z nich budeš čerpat při tvoření zápisu
 • ekosystém louka

Zápis: (slova v závorkách vylušti a dopiš do zápisu – slova mají zpřeházené slabiky)  VYFOŤ A POŠLI

Louka je uměle vytvořené (LESPOSTVÍČE).
Na louce najdeme (ČNÍLU) květiny a (VYTRÁ), množství (ZUHMY) a (TLOVCŮOBRA).
Louky, které spásá (BYTEKDO), se nazývají (NYSTVIPA).
Louky se sečou (18:9) krát ročně:

 • První sečení = (SEČNOSE) – červen, suší se na (NOSE) ke krmení, nebezpečí pro (TAĎAMLÁ)
 • Druhé sečení = (TAOVA) – srpen, potřetí i v (ŘÍZÁ)

DOBROVOLNÝ ÚKOL: zkusíme to?

VLASTIVĚDA

 • Prostuduj si celý pracovní list – najdeš v něm detektivku a křížovku. Tabulku a rodokmen si doplníš a zapíšeš do sešitu. Pak jsou tam úkoly na pátrání a také obrázky. Soubor je tady: Vlastivěda – detektivka

HOTOVO!!!!!!!

 

Takto se doma činí Honza – nejdřív práce (diktát) a potom zábava (práce na zahrádce).

A dneska (30. 4.) u mě zvonil pošťák a donesl mi krááásný dopis plný srdíček. Děkuji

 

Ani děvčata doma nezahálejí, myslí na zimu a na rýmy a kašle, které spolehlivě vyléčí doma vyrobený pampeliškový med.

Máme mezi sebou Ferdu mravence – provádí práce všeho druhu 🙂 JE TO ŠIKULA!!!!

Úkoly na týden od 27. 4. do 1. 5. 2020 (7. týden)

Co mi tento týden pošleš?

 • Čj – podle abecedy seřazená podstatná jména z obrázku, dvojice jméno města a vzor, podle kterého se skloňuje, cvičení z učebnice a diktát
 • M – vyluštěný rébus a křížovku, opsané jednotky objemu a cvičení z učebnice
 • Vl – zápis a namalovanou iniciálu
 • Př – 3 vyluštěné tajenky
 •  Aj – on-line cvičení a cvičení v pracovním sešitě

ČESKÝ JAZYK

 • procvičíme si podstatná jména rodu ženského, která se skloňují podle vzorů píseň a kost
 • nezapomeňte na to, že tyto dva vzory jsou měkké – v koncovkách těchto podstatných jmen se tedy bude psát měkké i
 • slova seřazená podle abecedy (ale jen ta podle vzoru píseň)
 • VYFOŤ A POŠLI
 • Na vzor PÍSEŇ  je zaměřeno i cvičení 3 na str. 79 VYFOŤ A POŠLI

Napovím vám tvary ve 2. pádu u některých jmen měst: Břeclav – bez Břeclavi, Přibyslav – bez Přibyslavi, Olomouc  – bez Olomouce, Litomyšl – bez Litomyšle, Čáslav – bez Čáslavi, Miroslav – bez Miroslavi

 • Napiš jméno města a vzor, podle kterého se skloňuje VYFOŤ A POŠLI
 • Procvič si psaní koncovek u slov, která se skloňují podle vzoru KOST ve cvičení 4 na str. 80 VYFOŤ A POŠLI
 • A ještě jsem vám nahrála diktát: poslechněte si ho a napište do sešitu, prosím o červené D 🙂

  • VYFOŤ A POŠLI

MATEMATIKA

 • tento týden se budeme věnovat jednotkám objemu
 • nejdříve v rébusu vylušti, co to vlastně objem je
 • postupuj po číslech a  skládej ze slabik slova, tajenku mi pak napiš VYFOŤ A POŠLI

 • v tajence této křížovky objevíš jednu z jednotek objemu VYFOŤ A POŠLI

 • A teď pátrej v kuchyni a v koupelně a opiš z obalů objemy nádob (pokud doma něco nemáte, nevadí!!!): VYFOŤ A POŠLI
 1. Mléko v krabici……………… 5. Maminčin deodorant ……………
 2. Láhev minerálky …………… 6. Sprchový gel …………………
 3. Pivo v láhvi ………………….. 7. Tatínkova pěna na holení…………
 4. Olej …………………………..     8. Tvoje školní láhev …………………

 • V učebnici na str. 47 vyřeš cvičení 2 a 8  VYFOŤ A POŠLI

VLASTIVĚDA

 • pokračujeme v dějinách dále a dostáváme se do dob vlády prvních Přemyslovců
 • koukni na moje video a poslouchej pozorně, protože uslyšíš odpovědi, které doplníš do zápisu

Doplň tento zápis (čerpej z videa, když něco nebudeš vědět, koukni do učebnice na str. 10 – 11): VYFOŤ A POŠLI

VIDEO ZDE:    https://youtu.be/AfEJAnpG76E

Prvním přemyslovským knížetem, o kterém máme dochovány písemné památky, byl _____________.
Jeho manželkou byla kněžna _____________________, se kterou se nechali pokřtít samotným _____________________.
Společně zakládali ______________ a šířili _______________________.
Bořivoj položil základy _____________________ hradu.
Ludmila vychovávala svého ____________ Václava.
Vzdělání šířili _______________ a ________________ v kostelech a klášterech. Psali i první __________________.
Stavělo se v _________________________ stylu:

 • Silné kamenné zdi
 • Malá okna s obloukem nahoře
 • Kruhový základ
 • Rotundy a baziliky
 •  
 • Namaluj zdobené první písmeno svého křestního jména – iniciálu (do sešitu). Kdo chce, může i počáteční písmeno svého příjmení.
 • tady máš některé obrázky z videa

PŘÍRODOVĚDA

 • Minulý týden jste tvořili křížovky, ve kterých se měla objevit hesla, slova, která se týkala tématu pole, které jsme probírali
 • myslím, že křížovky dopadly velice dobře, jáá jsem je vyluštila všechny a teď je to na vás
 • Vyber si 3 křížovky a vylušti je – napiš mi jméno autora křížovky a samozřejmě tajenku, která ti vyšla VYFOŤ A POŠLI
 • A ne, že si vybereš tu svou 🙂 to by nebylo fér 🙂

1. Honza Galek

2. Honza Houslík

3. Jakub Klímek

4. Natálie Rejdová

5. Natálie Spáčilová

6. Šimon Šindelář 1. díl Šimon Šindelář  2. díl

7. Vanesa Doláková

8. Míša Mintálová 1. díl

Míša Mintálová 2. díl

9. Jan Šimeček

OSTATNÍ MI KŘÍŽOVKY DO NEDĚLNÍHO VEČERA NEPOSLALI, DODÁM TEDY POZDĚJI

ANGLICKÝ JAZYK

 1. On-line cvičení – odkaz https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_parts_yg158pu Najdete zde 2 cvičení – přiřazovací a poslechové (klikni na reproduktor a klikni na jeden obrázek ze tří, podle toho co uslyšíš). Poslech funguje pouze v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla.

Po dokončení klikni na Finish a Email my answers to my teacher. Vyplň své jméno a příjmení (Enter your full name) a zadej můj mail houdkova@zsjindrichov.cz (v kolonce Enter your teacher’s email). Nic jiného nemusíš vyplňovat a klikni Send.

 1. Pracovní sešit str. 94 cv. 1, 2

A máme hotovo!!! 🙂

PROSÍM O HLASOVÁNÍ V NOVÉ ANKETĚ NA ČTVERCE https://ctverka00.webnode.cz/
NA MOBILECH SROLUJTE DOLŮ

Když si nebudete s něčím vědět rady, prosím, kontaktujte mě, já vám napovím, pomůžu….

A tady máte pozdrav od Šimona – bohužel si zlomil při skákání na trampolíně kůstku v kotníku a jeho společnicí na celé 4 týdny se tak stala sádra. Dávejte na sebe pozor i při hrách 🙂

A takhle se psal diktát 🙂

Úkoly na týden od 20. do 24. 4. 2020 (6. týden)

CO MI TENTO TÝDEN POŠLEŠ?

 • Čj – 3 cvičení z učebnice
 • M – pojmenování vah, hmotnost potravin, vhodné jednotky a 2 cvičení z učebnice
 • Vl – 3 tajenky
 • Př – nevyplněnou křížovku

ČESKÝ JAZYK

 • prohlédni si video, kde shrnuju, jak přiřazovat podstatná jména ke vzorům a jak si pomoct při doplňování tvrdého nebo měkkého y/ i v koncovkách
 • https://youtu.be/Df0gcEkn2JQ
 •  
 • v učebnici na str. 78 udělej cvičení 2 – doplň koncovky a nad slovo židle v různých tvarech napiš číslo pádu VYFOŤ A POŠLI
 • na str. 78 udělej ještě cvičení 3 a 4 (béčko nedělejte) VYFOŤ A POŠLI

MATEMATIKA

 • Minule jsme měřili, teď budeme vážit
 • Prohlédni si obrázky vah a přiřaď jim jméno – utvoř dvojice číslo a písmenko VYFOŤ A POŠLI


a) mincíř – závěsná váha    d) rovnoramenné váhy   f) decimálka                     
b) osobní váha                       e) obchodní váha             g) digitální kuchyňská
c) laboratorní váhy                                                                váha

 • Zjisti, kolik váží 1 balení potravin, které máte určitě doma (pokud doma něco mít nebudete, nevyplňuj, nevadí to) – nemusíš vážit, koukni se na obaly: VYFOŤ A POŠLI

Mouka ……………….                                         Těstoviny ……………
Máslo nebo rostlinný tuk ……………..           Jogurt ………………..
Balíček plátkového sýra………………..           Kečup…………………                      Balíček koření……………………………..            Polévka v sáčku……………….

Doplň vhodné jednotky hmotnosti – g, kg, t VYFOŤ A POŠLI
Sušenka    80……..                                            Slon         12 …….
Meloun     5……….                                            Miminko   3 200……..
Lokomotiva 80 ………                                      Sklenice medu   1 ………
Pes              12 ……….                                        Osobní auto   1 200 ………
Kachna       2000 ……..                                     Pytel brambor 50 ………
Člověk         60 …………                                     Lžička cukru   5……….

 • V učebnici na straně 45 vyřeš cvičení 6 a 8 VYFOŤ A POŠLI

VLASTIVĚDA

 • Tento týden si zopakujeme všechno, co jsme se naučili od pravěku přes Slovany až k Velkomoravské říši
 • Něco si určitě budeš pamatovat, zbytek dohledáš v sešitu
 • Díky opakování se dozvíš další zajímavé věci navíc  VYFOŤ A POŠLI
 • nejdříve vylušti slova v růžových obdélnících, pak doplň podle čísel písmenka do horního textu

PŘÍRODOVĚDA

 • I v přírodovědě budeme opakovat, co jsme se naučili o poli
 • Každý z vás zkusí vytvořit křížovku, kde se všechno bude týkat pole

A jak se to dělá? Tady máš obrázkový návod:
1. Nejdříve si vymysli, co bude tajenkou

  2. Pak doplňuj slova, která obsahují písmenko z tajenky

3. Až budeš mít křížovku plnou, vymysli ke slovům krátký popis

4. Takhle úplná křížovka je jen pro tebe. Pro nás ostatní ji musíš překreslit tak, aby byla úplně prázdná.

Když se ti popisek nevejde vedle křížovky, může být napsán i pod ní, nezapomeň ale řádky křížovky očíslovat

5. A je hotovo…takovou prázdnou křížovku mi pošli, já ji vyluštím a příští týden nasdílím ostatním, aby je taky vyluštili VYFOŤ A POŠLI

PRO TENTO TÝDEN MÁTE HOTOVO!!!!

Úkoly na týden od 14. 4. do 17. 4. 2020 (5. týden)

CO MI TENTO TÝDEN VYFOTÍŠ A POŠLEŠ?

 • Čj – pracovní list a diktát
 • M – trojice, míry a vyřešená cvičení z učebnice
 • Vl – zápis, tajenku a své jméno napsané hlaholicí
 • Př – zápis a referát
 • AJ – stránku z pracovního  sešitu

ČESKÝ JAZYK

 • do češtiny jsem si pro vás připravila samá překvapení
 • nejdříve budete luštit rébusy v pracovním listu, který najdete kliknutím na tento červený odkaz:Podstatna_jmena_-_rod_zensky
 • kdyby někomu list nešel otevřít, vkládám tady jeho fotky:
 • a jak se rébusy luští? pojmenuj obrázek, přidej písmena a máš slovo, u kterého určíš rod, vzor a dáš ho do příslušného pádu a čísla- ŘEŠENÍ VYFOŤ A POŠLI
 • a teď malé překvapení: NAPÍŠEME SI DIKTÁT
 • do sešitu nezapomeňte napsat červené D – DIKTÁT VYFOŤ A POŠLI
 • nahrála jsem vám ho jako zvukový záznam, takže si ho pusťte, poslouchejte a pište jako diktát ve škole – tady ho máte:

MATEMATIKA

 • tento týden se budeme věnovat jednotkám délky
 • nejdříve zkus pojmenovat měřidla na obrázcích. Některá znáš, s některými ti pomůže taťka nebo mamka – k číslu mi napiš jeho název
 • zakroužkuj ty, co máte doma
 • Které z těchto měřidel bys použil/a na měření – utvoř trojice (číslo, název a písmenko) například: 4 – pravítko – g VYFOŤ A POŠLI
  a) velikosti hřiště
  b) rozměru učebnice
  c) výšky dveří
  d) tloušťky plechu
  e) velikosti pasu
  f) šířku dřevěné desky
 • teď si vezmi nějaké měřidlo a proveď tato měření a zapiš v centimetrech: ( například moje výška 171 cm) VYFOŤ A POŠLI
  1. šířku své dlaně
  2. délku horní končetiny
  3. šířku stolu
  4. výšku stolu

       5. svou výšku

 • a teď v učebnici vypočítej 2 cvičení  – str. 44 cv. 4 a 6 VYFOŤ A POŠLI
 • pomůže ti tento obrázek        

VLASTIVĚDA

 • minule jsme se učili o Sámově kmenovém svazu. Ten se ale velmi brzo rozpadl.
 • Posuneme se do 9. století, kdy vznikl opravdový první státní útvar – Velkomoravská říše neboli Velká Morava
 • Prohlédni si prezentaci a mnoho dalších informací získáš v učebnici na str. 6 – 8    Velká Morava a Cyril a Metoděj
 • kdyby prezentace nešla otevřít, tady jsou fotky:

 

 • Napiš své křestní jméno v hlaholici – kdo chce, napíše i příjmení (hlaholici najdeš v prezentaci nebo mezi fotkami) VYFOŤ A POŠLI
 • Vyber si správné možnosti ze závorek a napiš si zápis: VYFOŤ A POŠLI

  Na počátku (9. – 10. – 11.) století vznikl první opravdový stát (Velkomoravská  – Velkoslovanská) říše. Založil ji (kníže – král) Mojmír.
  Jeho nástupce kníže Rastislav pozval na Moravu 2 (bratrance – bratry) Konstantina a Metoděje:

  • Přišli z (řecké – italské) Soluně
  • Šířili nové náboženství – (pohanství – křesťanství)
  • Vymysleli písmo (latinku – hlaholici)
  • Učili lidi číst a psát
  • Přeložili (encyklopedii – Bibli) do slovanského jazyka
  • Byli prohlášeni za (zlaté – svaté) – státní svátek 5. července
  • (Konstantin – Metoděj) přijal nové jméno Cyril

PŘÍRODOVĚDA

 • dneska si projdeme živočichy, kteří žijí na poli
 • začni psát tento zápis, který pak doplníš tabulkou

Živočichové na poli

 • Mají na poli dostatek potravy
 • Jsou zbarveni tak, aby splývali s okolím (ochranné zbarvení)
 • Umí se rychle pohybovat
 • Nejvíc živočichů žije v obilovinách a pícninách

Vylušti názvy polních živočichů a rozděl je do tabulky a zapiš do sešitu:

Kěán sníle                     cíazj opníl                     rabecv opíln

Tažanb conýbe            šorbah olníp                  kecvrč ílnop

Okovrtep lípon            kečkeř onílp                   mekáčl mezní

Klamedinan vrobamábor         štolkapo nácobe         křelkape lopní

 • celý zápis i s tabulkou VYFOŤ A POŠLI
 • Vyber si jednoho z těchto živočichů a udělej o něm referát – vyber si pár důležitých informací o tom, jak žije, čím se živí, jak se rozmnožuje, přidej nějakou zajímavost. Použij informace, kterým rozumíš, neopisuj všechno, co najdeš. Použij učebnici na stranách 40 – 42 nebo encyklopedie, internetu…
 • tady máš vzor, jak by referát měl vypadat – VYFOŤ A POŠLI
 • A MÁME HOTOVO!!!!!

ANGLICKÝ JAZYK

Tento týden se zkusíte naučit nová slovíčka -Body parts – Části těla

 1. Nácvik nové slovní zásoby – Tělo https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU
 2. song Head and shoulders https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
 3. Pracovní sešit str. 127

Nové úkoly zveřejním až v úterý  14. dubna – užijte si velikonoční pondělí 🙂

Aktualizace večer 6. 4.
Dneska byl u mě Ježíšek….no fakt, chodí i v dubnu a klidně i v karanténě (roušku měl). Asi jsem byla hrozně hodná, protože jsem dostala kupu dárečků a krásný dopis, po kterém mi trochu zvlhly oči, ale zároveň jsem se musela i smát. Děkuju moc Ježíšku!!!!
P.S. Ježíšek myslel i na to, že se mi s rouškou mlží brýle, a proto mi daroval roušky s všitým drátkem!!! Je prostě boží!!! 🙂

Slíbila jsem správné pořadí polních prací a zapomněla jsem. Takže teď napravuji:
Na jaře se půda připravuje na setí, pak se plodina naseje, pohnojí a ošetří proti škůdcům, když všechno vyroste, následuje sklizeň a celé období končí podzimní orbou.

A kdo mě chce vidět a taky první orouškované spolužačky, koukne na čtverku https://ctverka00.webnode.cz/. 
A taky je tam nová anketa!!!

A od Míši jsem dostala krásnou fotku s výsledkem pracovních činností, které si doma udělala zcela dobrovolně. Pokud i vy děláte něco zajímavého, klidně to vyfoťte a pošlete 🙂

    

A kdo chce vědět, co dělá Kuba, koukne se 🙂

ÚKOLY NA TÝDEN OD 6. DO 10. 4. 2020 (4. týden)

Co všechno mi pošleš z tohoto týdne?

 • Čj – tabulka s roztříděnými podstatnými jmény
      – podstatná jména ve dvou pádech
      – cvičení 3 na str. 77
      –  tajenku
 • M – 3 cvičení s rovnicemi
       – písmena karet, kde je číslo, na které myslíš KOUZLO
 • Př – zápis do sešitu
 • rodiče mi pošlou zpětnou vazbu
 • A PROTOŽE JSEM VÁS DLOUHO NEVIDĚLA, CO KDYBYSTE MI POSLALI SVOU FOTKU V ROUŠCE? Svoji vložím na čtverku  🙂

V hlasování na čtverce jste si vybrali, že tento týden vynecháme VLASTIVĚDU!!!   Hlasovalo vás 8.

ČESKÝ JAZYK

Protože jste chybovali v rozřazování podstatných jmen k jednotlivým vzorům, musíme si to ještě jednou procvičit.

Pozor na to, na jaké písmenko končí podstatné jméno:

 • Když končí na A – bude patřit ke vzoru ŽENA – lípa, křída, straka
 • Když končí na E – bude patřit ke vzoru RŮŽEcibule, borovice, tabule
 • Když končí na souhlásku, musíte se rozhodnout podle 2. pádu:
  • Když bude končit ne E nebo Ě – patří ke vzoru PÍSEŇ  – BEZ PÍSNĚ– láhev, konev, báseň, pánev
  • Když bude končit na I – patří ke vzoru KOST – BEZ KOSTI bolest, Břeclav, bytost
 • Rozděl do tabulky tato slova a do volných políček vymysli další: VYFOŤ A POŠLI
  Obruč, vrba, bytost, váha, skříň, dáseň, fazole, žaloba, věrnost, koupel, zlost, slza, mandle, ředkev, stodola, sůl, klobása, pěst

ŽENA  – bez ŽENY

RŮŽE – bez RŮŽE

PÍSEŇ – bez PÍSNĚ

KOST – bez KOSTI

       
       
       
       
       
       
       

Teď se budeme věnovat hlavně podstatným jménům, které se skloňují podle vzoru ŽENA:

 • V koncovkách těchto podstatných jmen se píše tvrdé Y
 • POUZE V  PÁDU ČÍSLA MNOŽNÉHO SE PÍŠE V KONCOVCE – ami MĚKKÉ I
 • Řežeme pilami, obloha s hvězdami, malované barvami….

Převeď tato slova do daných pádů a čísel: VYFOŤ A POŠLI

SLOVO                                 1. PÁD. Č. MN.                                 7. PÁD Č. MN
sova                                      SOVY                                                    SOVAMI
včela
žába
antilopa
velryba
kobyla
larva

A udělej cvičení na str. 77 – cv. 3 (napiš si ho do sešitu) VYFOŤ A POŠLI

Nakonec vylušti rébus: VYPIŠ ZE SLOV, KTERÁ SE SKLOŇUJÍ PODLE VZORU PÍSEŇ, BAREVNÁ PÍSMENA – dostaneš tajenku  – VYFOŤ JI A POŠLI

                         

MATEMATIKA

 • Zopakujeme si rovnice
 • Při řešení rovnic nezapomeň na základní pravidla:
  • když to jde, vypočítám rovnici bez převádění např.
   z = 80 + 620
   z = 700
 • musím zapsat rovnítko pod rovnítko a vždy vypočítat neznámou
 • když převádím číslo za rovnítko, musím změnit znaménko na opačné
  150 + x = 270
            x = 270 – 150
            x = 120    výsledek dvakrát podtrhnu
 • Provedu zkoušku tak, že za neznámou dosadím vypočítaný výsledek

       150 + 120 = 270      pokud rovnice platí, počítali jste dobře

 •  Str. 37 cv. 22
 • Str. 40 cv. 2, 3          když převádím za rovnítko u násobení nebo dělení,  opět změním znaménko na opačné  –  vysvětleno  ve cvičení 2 na str. 40. U cvičení 3 udělej jenom výpočty, slovní úlohy nevymýšlej!!!!
  VYFOŤ A POŠLI

A pak mám pro vás kouzlo:

Mysli si jedno číslo od 1 do 60. Máš? Dobře, napiš si ho doma na lísteček nebo do sešitu.

A teď se podívej na obrázek. Je tam šest karet, na kterých jsou napsaná čísla a jedno písmeno. Všechny si pořádně prohlédni a napiš mi všechna písmena karet, na kterých je tvé myšlené číslo (A, B, C, D, E, F). A já ti odpovím, které číslo sis myslel/ myslela.

Příklad: myslím si číslo 38 – napíšu paní učitelce, že moje vybrané číslo je na kartě s písmenem B, C, F.
Když nenapíšeš písmena všech karet, kouzlo nevyjde!!!!

PŘÍRODOVĚDA

ZÁPIS DO SEŠITU ( můžeš si nakreslit i obrázky)

Rostliny na poli
= polní plodiny
1.
OBILOVINY = nejdůležitější zemědělské plodiny
                          
–  Využití: mouka na pečivo, chléb, těstoviny, výroba škrobu, piva, alkoholu, krmivo pro dobytek

NAPIŠ NÁZVY OBILOVIN:………………………………………………………………………………………NAMALUJ OBRÁZEK A POPIŠ ČÁSTI TĚLA OBILÍ  

2. OKOPANINY
 Lilek brambor –  základní potravina
                            
–  náročný na práci při pěstování – okopáván
                            
–  jíme hlízy, rostou pod zem
                            
–  využití – potrava, škrob, líh, pudink, krmivo

   Řepa cukrovka – výroba cukru, lihu

    Řepa krmná – krmivo pro dobytek

3. LUSKOVINY (luštěniny) – hrách, čočka, fazol, sója

4. OLEJNINY – ze semen se lisuje olej              
                         – brukev řepka olejka, slunečnice roční

5. TEXTILNÍ PLODINY – výroba látek
Len setý – látky, léčivé semínko, provázky

6. PLEVELE – škodí polním plodinám
                       – kopřiva, pýr, vlčí mák, penízek rolní, chrpa polní

 

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30. 3. DO 3. 4. 2020 (3. týden)

PROTOŽE JSOU PŘÍŠTÍ TÝDEN VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY, NAPLÁNUJI VÁM UČIVO JEN NA 3 DNY.
V ANKETĚ NA ČTVERCE MŮŽETE HLASOVAT, KTERÝ PŘEDMĚT PŘÍŠTÍ TÝDEN VYNECHÁME.
PŘEJDI NA TENTO ODKAZ: https://ctverka00.webnode.cz/
ANKETU NAJDEŠ V LEVÉM SLOUPCI HNED NAHOŘE!!! (na mobilech musíte sjet hodně dolů)

POZOR, POZOR, DŮLEŽITÁ ZPRÁVA!!!!

 • TENTO TÝDEN ZAČNU ZNÁMKOVAT – ne, jestli to máš správně nebo špatně, to nemůžu, ale oznámkuji si to, jestli jsi práci splnil nebo ne
 • když všechno splníš a pošleš mi ke kontrole – máš 1
 • když uděláš jen půlku – máš 3
 • když neuděláš nic, bohužel máš 5
 • známky budu zapisovat do Bakaláře

Co všechno mi pošleš z tohoto týdne?

 • PL z češtiny
 • 2 cvičení z matematiky
 • zápis a tajenku z vlastivědy
 • zápis z přírodovědy a seřazené práce na poli
 • a rodiče mi na konci týdne pošlou zpětnou vazbu
 • úkoly z anglického jazyka na mail houdkova@zsjindrichov.cz

Český jazyk

 • skloňovat podstatná jména rodu středního už umíme
 • tento týden se budeme věnovat podstatným jménům RODU ŽENSKÉHO
 • ukazujeme si ně zájmenem TA, v množném čísle TY
 • nejdříve se nauč zpaměti tyto 4 vzory: ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ , KOST
 • prostuduj si tabulku na str. 76 v učebnici nahoře, kde máš napsáno, jak se slova přiřazují ke vzorům – dělá se to zase podle tvaru slova v 1. a 2. pádě čísla jednotného:
 • např.:
  louka – ta louka, bez louky jako žena bez ženy (v 1. p. končí na A, ve 2. pádu na Y)
  noc – ta noc, bez noci jako kost, bez kosti (v 1.p. končí souhláskou, ve 2, pádu končí na I)
  mrkev – ta mrkev, bez mrkve jako píseň, bez písně (v 1. p. končí souhláskou, ve 2. pádu končí na E
  země – ta země, bez země jako růže, bez růže (v 1.p. končí na E, ve 2. pádu končí na E nebo Ě)
 • a teď si můžeš vyzkoušet, jak ti to půjde – v pracovním listu najdeš tabulku a slova, která zařaď ke vzorům
 • pak vylušti hádanku
 • nakonec urči pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen v tabulce
 • celý tento pracovní list mi vyfoť a pošli  PL rod ženský 3. týden
 • spoustu cvičení na ženský rod máš na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/cesky-jazyk/

MATEMATIKA – pořád z učebnice 2. díl

 • násobit dvojciferným číslem už umíš, koukneme se na jednu zvláštnost
 • uč str. 35 cv. 2 – jak násobit číslem s nulou
   
 • vyřeš příklady na st. 35 cv.2  VYFOŤ, POŠLI
 • vypočítej příklady na str. 37 cv. 20 – zapiš pod sebe a vypočítej – STAČÍ 3 SLOUPCE VYFOŤ, POŠLI

Vlastivěda

Ještě před prázdninami jsme se učili o Slovanech. Koukni do sešitu, jestli si o nich něco pamatuješ. V dalším učivu se ke Slovanům vrátíme.

Přečti si tento text o kupci jménem Sámo:

 1.polovina 7. století n. l.
Slované museli ve své nové vlasti čelit útokům svých sousedů – Avarů (sídlili na území Maďarska). Hrozilo jim, že je tito divocí kočovníci z východu porazí.  Avaři přepadali vesnice, loupili, odváděli zajatce, které nutili jim pomáhat při válečných výpravách. Byli dobře vyzbrojeni, nosili vlasy svázané do dvou copů, měli zakřivené šavle a luky s dalekým dostřelem.

Aby se Slované ubránili, spojili své kmeny do jednoho svazu pod vedením kupce Sáma, který sem přišel za obchodem z Francké říše – 7. století (rok 623). Francká říše se rozkládala na území dnešní Francie a Německa. Sámo byl velice odvážným a dobrým velitelem. Pod Sámovým vedením Slované zvítězili a zvolili si ho svým vůdcem (králem). Sámo ještě dlouho dokázal odolávat útokům a bránit tak své území. Vznikla tak první slovanská říše (Sámův kmenový svaz).

Slované pak pod vedením Sáma porazili i franckého krále Dagoberta u slovanského hradiště Wogastisburg (kde to hradiště přesně bylo, dosud nevíme). Sámo vládl 35 let, měl 12 žen a s nimi 22 synů a 15 dcer. Po jeho smrti se slovanské kmeny oddělily a slovanský kmenový svaz (slovanská říše) se tak rozpadl (rok 658). O Sámově říši se něco málo dozvídáme jen k Fredegarovy kroniky, jiné památky nemáme, stejně tak nic nevíme o tom, co se dělo dalších 150 let.

Podívej se na video o Sámově říši: opravila jsem odkaz, snad bude fungovat

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e208552116230009  

Podle tohoto textu a této osnovy si udělej zápis do sešitu (můžeš si osnovu vytisknout, nalepit a jen dopsat odpovědi nebo si osnovu i s odpověďmi přepiš celou):

Sámova říše – 1. polovina 7.století n. l.   zápis vyfoť a pošli

 1. KDO NAPADAL SLOVANY?
 2. KDO BYLI AVAŘI?:
 3. KDO BYL SÁMO?
 4. PROČ PŘIŠEL DO ČECH?
 5. CO SPOJIL?
  VYTVOŘIL?
  DOKÁZAL?
 6. JAK DLOUHO VLÁDL?
 7. CO SE STALO PO JEHO SMRTI?

Pak vylušti tajenku v obrázku – stačí, když mi napíšeš jen tu tajenku A POŠLEŠ

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystém pole

 • probrali jsme celou neživou přírodu a vracíme se k jednotlivým ekosystémům
 • nejdříve si prohlédni prezentaci
 • opět prezentaci dávám ve dvou formátech pro snadnější otevření
 • A prezentace ti opět pomůže k doplnění zápisu do sešitu – až napíšeš, vyfoť a pošli:

Ekosystém pole
 – je _______________ vytvořený
– pole = ______________ půda
– pole vznikla __________________ nebo ________________ lesů v pravěku
– jako první se na polích pěstovalo _________________
– později se začaly dovážet plodiny z jiných zemí (vypiš ze strany 35 v učebnici)
       – z Ameriky __________________, ___________________ a ________________
       – z Turecka ____________________ a __________________
-Nejrozšířenějšími plodinami jsou: (vypiš z prezentace – předposlední strana, obrázek):
——————————————–
——————————————–
——————————————–   atd….

 • až budeš hotov, zkus seřadit tyto polní práce, jak jdou za sebou od JARA do PODZIMU (vyfoť a pošli)
  HNOJENÍ – SETÍ – PŘÍPRAVA NA SETÍ – ORBA – SKLIZEŇ (ŽNĚ) – POSTŘIK PROTI ŠKŮDCŮM A PLEVELI
 • v pátek ti napíšu správný postup a ty si to doplníš k zápisu

ANGLICKÝ JAZYK

A já mám na tento a příští týden pro Vás také pár úkolů, abychom si procvičili to, co jsme se už naučili a nezapomněli… Termín odevzdání 8. 4. 2020

 1. Učebnice str. 88 – podívej se na obrázek, přečti si pod ním věty a rozhodni, zda je věta pravdivá (napiš YES) nebo nepravdivá (napiš NO) – napiš do sešitu
 2. Učebnice str. 89 cv. 3 – podívej se na obrázek a text k němu vedle. Do sešitu nakresli nějaký svůj obrázek chlapce nebo děvčete provádějící nějakou činnost (barevně) a k obrázku napiš text podobný jako je v učebnici (jméno chlapce či holky si vymysli).
 3. Pracovní sešit str. 88 cv. 1 – přečti si básničku a vybarvi podle ní obrázek cv. 2 – doplň text básně (je to na tobě jakými slovíčky) a nakresli k němu obrázek
 4. Pracovní sešit str. 89 – podívej se na obrázky a přečti si otázky. Do odpovědí vždy doplň jedno slovíčko.
 5. Pracovní list v příloze a také v Bakalářích (to kdyby se někteří z Vás nudili:-))     what are they wearing

HOTOVO!!!! 🙂

Úterý 24. 3. doplněno

Práce na týden od 23. 3. do 27. 3. 2020 (2. týden)

Nejdříve si přečti dopis, který najdeš na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/

SPLNĚNÉ PRACOVNÍ LISTY STAČÍ ODESLAT DO DALŠÍHO PONDĚLÍ – 30.3.!!!!!

 • PL z češtiny
 • PL z vlastivědy
 • jedno cvičení z matematiky
 • Př – tajenku a fotku doplněného zápisu

Přírodověda na tento týden

 • probereme si téma Slunce a Země
 • o tom už určitě víš spoustu věcí ze 3. třídy
 • připravila jsem pro vás prezentaci, kterou si všichni projděte a pročtěte. Dám ji tady ve dvou formátech, kdyby někomu nešla otevřít.
 • formát PPT:Slunce a země
 • formát PDF:Slunce a země
 • Až si prezentaci prohlédneš a splníš úkol na jejím konci, pošleš mi znění tajenky – jakkoli to jde
 • a pak si do sešitu napíšeš tento zápis a do vynechaných míst doplníš slova (pomůže ti prezentace) – PAK MI POŠLI FOTKU, JESTLI HO MÁŠ DOPLNĚNÝ DOBŘE!!!

Slunce a Země

Slunce je středem _____________________ soustavy.
Je to naše nejbližší ____________________.
Je to obrovská koule žhavých ______________.
Země je jedna z 8 _____________ Sluneční soustavy ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________(všechny je vyjmenuj).
Země je jediná planeta , na které je __________________.
Je to díky nejvýhodnější ________________________________ od Slunce.
Země vykonává 2 pohyby:

 1. otáčí se okolo své _____________
 2. obíhá okolo _________________

Okolo své osy se Země otočí za 24 ____________ = 1 den. Tím se střídá ________ a _____________.

Okolo Slunce oběhne Země za _____________ dní = 1 _________. Tím se střídají 4 ________________________________________.

A pod tento zápis si namaluj ty to dva obrázky:

 Český jazyk

 • procvičovat budeme stále skloňování podstatných jmen rodu středního
 • učebnice str. 75 cv. 2, 3, 4 – tohle vidět nemusím, zvládneš je sám /sama
 • procvičuj na čtverce – je tam spousta cvičení
  https://ctverka00.webnode.cz/cesky-jazyk/
 • vyplň sám/sama pracovní list a pošli mi ho mailem, na messenger nebo telefonem PL: klikni na červený odkaz Opakování rod střední
 • Tento list se mi podařilo nahrát ve formátu word, proto je ho možné vypnit přímo (musíte nahoře zmáčknout povolit úpravy).

Matematika

 • naučíme se násobit dvojciferným činitelem
 • jednociferným umíte dobře, tohle je taky jednoduché, jen je s tím více práce
 • zadání pís. násobení dvojcif tady na tomto odkazu najdeš vysvětlení způsobu násobení, pokud hned nepochopíš, koukni na toto video a zkus si na papír vypočítat příklady z toho videa https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw
 • Až ti to půjde dobře, podívej se do učebnice na str. 36 a tam trénuj ve cvičení 9 (nedívej se na zelený rámeček, mohl by tě poplést) taky ve cvičení 10.
 • Ráda bych pak viděla výsledky cvičení 17 ze strany 37 (kromě prvních dvou příkladů – ty si vysvětlíme příště) – to mi vyfoť nebo napiš výsledky přímo do mailu  či messengeru a pošli
 • a kdo chce trénovat, najde spoustu příkladů na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/matematika/

Vlastivěda

 • Přečti si všechny pověsti z tohoto odkazu: http://www.martinhron.cz/povestipage.htm
 • Po přečtení zakroužkuj správné odpovědi a vylušti křížovku v tomto pracovním listu, který bych ráda viděla, proto mi ho jakýmkoli způsobem pošli  PL: pověsti – ověření
 • stačí mi napsat číslo otázky a písmenko správné odpovědi a řešení křížovky
 • tohle zvládneš úplně sám/sama bez pomoci rodičů!!!

KONEC

Program UčíTelky: od 23. – do 27. 3.

Pondělí – český jazyk

 • párové souhlásky                      10:10  —  10:35
 • vyjmenovaná slova po P a S     10:50  —  11:15
     Úterý – matematika
 • počítaní do 1000                        10:10  —  10:35
 • zaokrouhlování                          10:50  —  11:15
 • časové údaje                             11:35  —  12:00
    Středa – přírodověda
 • klíčení semen a poznávání rostlin   09:00  —  09:25
 • lidské tělo + Aj                            10:10  —  10:35
 • ekosystémy na jaře                    10:50  —  11:15
    Čtvrtek – český jazyk, čtení
 • orientace v textu                        10:10  —  10:35
 • práce s vyjmenovanými slovy      10:50  —  11:15
 • klíčová slova                                11:35  —  12:00
     Pátek – geometrie
 • měření na cm a mm                    10:10  —  10:35
 • obsah obrazců                            10:50  —  11:15  TO JSME JEŠTĚ NEBRALI
 • jednotky obsahu                         11:35  —  12:00

Pátek 20. 3.

A jsou tady výsledky příkladů z matematiky:

Zapojíte se do Ponožkového dne?

Vyfoť svoje nožky – každá bude v jiné ponožce – a pošli svojí učitelce na messenger, mail, do Bakaláře 🙂
Více informací najdeš na stránkách školy zsjindrichov.cz/archives/40964

A tady je moje fotka 🙂

Středa 18. 3.

Čekala jsem záplavu dotazů a ono nic. Je všechno v pořádku? Je vše jasné? Žádné problémy se nevyskytly? Je učiva moc nebo málo?
Upozorňuji, že bych ráda viděla vypracované pracovní listy z češtiny – vyfoťte je mobilem, pošlete messenegerem na mé jméno nebo mailem, přes Bakaláře – jakkoli. Zápisy ve vlastivědě, přírodovědě nebo ve čtenářském deníku si zkontroluji až po návratu do školy. To ale neznamená, že je necháte na poslední chvíli. Pracujte postupně, každý den trošku.

Hodně zdaru 🙂

Úterý 17. 3.

Rozvrh na ČT 2 – UčíTelka (uvádím časy aktivit, které jsou vhodné pro 4. ročník)

Čtvrtek 19. 3. – český jazyk:

 • vyjmenovaná slova        10:50 – 11:15
     Pátek 20. 3. – matematika
 • násobení a dělení          10:10 – 10:35
 • stovková tabulka           10:50 – 11:15

Prohlášení rodičů – vytiskněte a vyhlaste doma, určtě vám to pomůže 🙂

Pondělí 16. 3. 2020
Informace o zadávání učiva vzdáleným přístupem v době uzavření škol

 1. Úkoly budou zadávány týdně – v našem případě pro předměty Čj, M, Vl, Př, Aj
 2. Napíšu čísla stránek a cvičení, postup řešení, vysvětlení nového učiva, zápisy do Vl a Př, odkazy na procvičování a co by děti měly umět (výstup).
 3. Prosím rodiče o spolupráci, aby dohlédli na přípravu dětí – děti nemají prázdniny, pouze nepřítomnost ve škole.
 4. Pokud bude něco nejasné, obtížné, pokud budete potřebovat něco vysvětlit, kontaktujte mě na mailu grossova@zsjindrichov.cz nebo přes Bakaláře.
 5. PROSÍM RODIČE, ABY MI KAŽDOU ZPRÁVU, KTEROU POŠLU PŘES BAKALÁŘE, POTVRDILI – ZATRHLI FAJFKU POTVRDIT ZPRÁVU (V MOBILNÍCH APLIKACÍCH PŘES OČKO)

Učivo na týden od 16. 3. do 20. 3. (1. týden)

Český jazyk – skloňování podstatných jmen rodu středního

 • přehled skloňování v učebnici na str. 69
 • postup:
  • už umíme zařadit podstatné jméno rodu středního ke vzoru – musím si říct slovo v 1. pádu čísla jednotného a přiřadit ke vzoru, který končí na stejné souhlásky
   • to pole, bez pole jako moře bez moře
   • to letadlo, bez letadla jako město bez města
  • jak zjistím, jaké i se píše v koncovkách těchto podstatných jmen? Vše se řídí vzory – město, moře, kuře, stavení
   • Letadl__ nemohla letět s nefunkčními křídl__.
   • to letadlo, bez letadla jako město bez města – města nemohla letět- proto LETADLA
   • s nefunkčními křídl__  – to křídlo, bez křídla, jako město bez města – s nefunkčními městy – proto napíšu KŘÍDLY
   • cvičení – str. 70 cv. 4,
                    str. 71. cv 3,
                    str. 73 cv. – 4, 5
                    str. 74 cv. 4
   • Pracovní list k procvičován – udělejte ho až jako úplně poslední!!PL podst. jm. rodu středního 
   • Vyplněný pracovní list vyfoťte mobilem a pošlete mi klidně přes messenger, přiložte do mailu, do Bakaláře…nebudu známkovat, ale pošlu vám zpětnou vazbu – jaké chyby jste udělali
   • list si vytiskněte nebo přepište
  • VÝSTUP – co budete umět = budete umět zařadit podstatné jméno rodu středního ke vzoru a podle vzoru určit, co se napíše v koncovce
  • procvičuj si na čtverce https://ctverka00.webnode.cz/cesky-jazyk/

Matematika – opakování matematických operací

 • učebnice    str. 31 cv. 8
                       str. 31 cv. 11 – první dva sloupečky
                       str. 32 cv. 12
 • výsledky vám zveřejním na čtverce v pátek (pro kontrolu)

Výstup – co budete umět = procvičíte si početní operace, které už umíme

VLASTIVĚDA – Staré pověsti české

Výstup – co budete umět – budete umět převyprávět vybranou pověst

PŘÍRODOVĚDA – Půda

 • půdu jsme probrali
 • opište si do sešitu tento zápis – datum, kdy to budete psát a nadpis PŮDA

Půda = podmínka života
Vzniká zvětráváním = působením počasí a rostlin na horniny, které se rozmělňují
Funkce půdy
      – zadržuje vodu
      – rozkládají se v ní zbytky rostlin a živočichů
      – pohlcuje sluneční záření
Půda obsahuje – písek, kousky hornin, vodu, humus, vzduch, kořeny a semena rostlin, drobné živočichy
Význam půdy:
   – zdroj živin pro rostliny
   – opora pro kořeny rostlin
   – domov pro živočichy

MYSLÍM, ŽE JSME SI NALEPILI OBRÁZEK – POKUD NE, NECHTE TO BÝT, POKUD ANO, POPIŠTE HO PODLE VZORU:

Výstup – co budet umět – budete vědět, jak půda vzniká, co obsahuje, jaké má funkce, jaký má význam

SLEDUJTE PROGRAM ČT2  –  POŘAD UČÍTELKA

V pondělí 16. 3. si od 9:00 hod. můžete zopakovat český jazyk :

 • měkké a tvrdé souhlásky  9:35 – 10:00
 • slovní druhy                      10:11 – 10:36
 • vyjmenovaná slova           10:50 – 11:15
     V úterý se bude procvičovat matematika:
 • násobilka                               10:11 – 10:36
 • násobení a dělení do tisíce    10:50 – 11:15
 • zaokrouhlování                      11:35 – 12:00
    Ve středu si můžeš zopakovat učivo vlastivědy:
 • ČR                                          10:50 – 11:15

Vážení rodiče,

od pondělí 16. března 2020 je škola dle nařízení vlády uzavřena. Výuka bude probíhat na dálku, v domácím prostředí, proto vás prosím o sledování Bakaláře, stránek 4. ročníku na školním webu a mých soukromých stránek pro naši třídu, kde budou všechny potřebné informace, zadání učiva, odkazy na procvičování a pod.
Doufám, že se nám společně podaří vše zvládnout.

Grossová

stránky 4. ročníku   http://zsjindrichov.cz/1-stupen/4-trida/stranka-4-rocniku
soukromé stránky https://ctverka00.webnode.cz/

Co nás čeká v týdnu od 2. do 6. 3.

 • Čj – podstatná jména – rod, číslo, pád, skloňování PJ rodu středního
 • M – rýsování trojúhelníku, proocvičování početních operací do milionu
 • Vl – Slované
 • Př – energetické suroviny

Vypěstovali jsme si jarní zdroj vitamínu C – řeřichu

Co nás čeká v týdnu od 24. do 28. 2.

 • Čj – částice, citoslovce
 • M – geometrie
 • Vl – Keltové
 • Př – horniny a nerosty
 • úterý – vzdělávací program v opavském muzeu

Naše masopustní výzdoba

Co nás čeká v týdnu od 17. do 22. 2.

 • Čj – neohebné slovní druhy
 • M – pamětné násobení a dělení do milionu
 • Vl – pravěk
 • Př – voda

Čtvrťáci – jste nejlepší!!!!
Všem recitátorům děkuji za skvělou připravenost, snahu a píli a za skvělé výkony na samotné soutěži. Obsadit všechna 3 místa se mým žákům ještě nepodařilo. Jste super a doufám, že obsadíte i nějaké to medailové místo v Krnově 🙂

Co nás čeká v týdnu od 10. do 14. 2. 2020

 • Čj – slovesa
 • M – písemné sčítání, odčítání
 • Vl – století, letopočty, památky hmotné, písemné
 • Př – vzduch, voda
 • středa – anglické divadlo v Krnově
 • čtvrtek – recitační soutěž

Co nás čeká v týdnu od 3. do 7. 2. 2020

Čj – ohebné slovní druhy
M – zaokrouhlování čísel do milionu, pamětnné sčítání a odčítání
Vl – majetek, časová osa
Př -magnetická síla

Zmagnetizovaní čtvrťáci

Taková normální hodina přírodovědy – vlastnosti látek a veličiny

Pohár se nám zase vrátil – v prosinci jsme byli opět nejlepší v úklidu ve třídě i v šatně. Doufáme, že pohár u nás vydrží i další měsíc.

.

Co nás čeká v týdnu od 20. do 24. ledna 2020

 • Čj – vyjmenovaná slova po V a Z
 • M – numerace do milionu
 • Vl – nerostné suroviny a průmysl v ČR
 • Př – vlastnosti látek

Co nás čeká v týdnu od 13. do 17. ledna 2020

 • Čj – vyjmenovaná slova po S a V
 • M – písemná násobení a dělení
 • Vl – zemědělství v ČR
 • Př – živočichové u lidských obydlí

Co nás čeká v týdnu od 6. do 10. ledna 2020

 • Čj – vyjmenovaná slova po P a S, dopis
 • M – písemné násobení a dělení
 • Vl – počasí a podnebí v ČR
 • Př – rostliny u lidských obydlí

Předvánoční atmosféra v naší třídě

Co nás čeká v týdnu od 16. do 20. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova po M
 • M – písemné sčítání a odčítání
 • Vl – kraje ČR, Moravskoslezský kraj
 • Př – rostliny u lidských obydlí

Co nás čeká v týdnu od 9. do 13. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova po L
 • M – písemné sčítání a odčítání
 • Vl – Praha
 • Př – ekosystém u lidských obydlí, rostliny

Co nás čeká v týdnu od 2. do 6. 12.

 • Čj – vyjmenovaná slova po B, L
 • M – písemné sčítání a odčítání do 10 000
 • Vl – Města ČR
 • Př – živočichové v lese

Co jsme vyrobili na trhy?

Jezdíme plavat

Co nás čeká v týdnu od 25. do 29. 11.

 • Čj – předpony ob-, v-, vy-, vý-
 • M – početní operace do 10 000
 • Vl – vodstvo
 • Př – živočichové v lese

Pracujeme s předponami – vyhledáváme je ve slovníku a sepisujeme.

Co nás čeká v týdnu od 11. do 15. 11.

 • Čj – předpony a předložky -, roz-, bez-, vz-
 • M – numerace do 10 000
 • Vl – povrch ČR – vnitřní hory a nížiny
 • Př – byliny v lese
 • Pondělí – projektový den
 • Čtvrtek – divadlo Opava

Co nás čeká v týdnu od 4. 11. do 8. 11.

 • Čj – předložky, předpony, od, nad, pod, před
 • M – dělení jednociferným dělitelem se zbytkem
 • Vl – povrch ČR
 • Př – rostliny v lese

Halloween u nás ve třídě

Co nás čeká v týdnu od 21. do 25. 10.

 • Čj – nauka o slově, stavba slova
 • M – písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Vl – jízdní řády, ČR – poloha, rozloha, obyvatelstvo
 • Př – živočichové v lese

Co nás čeká v týdnu od 14. do 18. 10.

 • Čj – nauka o slově
 • M –  poloha přímek v rovině, práce s diagramy, písemné dělení
 • Vl – opakování – práce s mapou
 • Př – ekosystém les

Zakládáme herbář

Co nás čeká v týdnu od 7. do 11.10

 • Čj – slovní druhy – přehled
 • M – písemné násobení
 • Vl – měřítko na mapě
 • Př – ekosystémy, lesní patra

Pokračujeme ve vítězném tažení – jsme opět nejlepší třídou v úklidu třídy a šaten!!!

Co nás čeká v týdnu od 30. 9. do 4. 10.

 • Čj – vyjmenovaná slova
 • M – příklady s více operacemi
 • Vl – globus, orientace na mapě, měřítko mapy
 • Př – ekologie, životní prostředí
 • čtvrtek – dopravní výchova v Krnově

Míša doplnila svůj referát do vlastivědy o vlastnoručně vyrobenou Veštonickou venuši.

Co nás čeká v týdnu od 23. do 27. 9.

 • Čj – párové souhlásky, řady vyjmenovaných slov
 • M – násobení, dělení – velká násobilka
 • Vl – mapa, globus
 • Př – voda, vzduch, světlo a teplo

Náš třídní koloběh vody

Co nás čeká v týdnu od 16. do 20. 9.

 • Čj – abeceda, abecední řazení
 • M – písené sčítání, odčítání
 • Vl – významná místa ČR
 • Př – odlišnosti rostlin a živočichů

PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 • jsou společné informativní
 • konají se v úterý od 16:00 hodin v jídelně – tam se sejdou všichni rodiče a obdrží důležité informace a přístupová hesla k elektronickým žákovským knížkám
 • pak proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách

Milí čtvrťáci!

Dva měsíce se vypařily stejně rychle jako ranní rosa na trávě a je tady zase září. Sejdeme se v pondělí 2. září v 9:00 před školou a pak se můžete podívat do své nové třídy. V úterý 3. září se ve škole zdržíte 4 vyučovací hodiny. Řekneme se všechno důležité, rozdáme sešity, učebnice a podíváme se na pasování deváťáků.

Čeká vás postup do 4. ročníku a s tím i nějaké novinky, např:

 • elektronická žákovská knížka
 • výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Krnově
 • plavání od 20. listopadu, a to každý týden
 • spousta nového učiva a samozřejmě nová třídní učitelka Mgr. Alena Grossová

Podrobnější informace, SEZNAM POMŮCEK DO 4. TŘÍDY, obsah učiva, nápady na procvičování, zadání domácích úkolů atd. najdete na mých soukromých stránkách:

https://ctverka00.webnode.cz/

V úterý 3. září si doneste:

 • přezůvky
 • pouzdro
 • aktovku
 • kdo už bude mít, tak obaly na sešity – 3 velké a asi 6 malých

Organizace 1. školního týdne:

Pondělí – slavnostní zahájení školního roku, končíme nejpozději v 10:00

Úterý – poučení, školní řád, rozdávání sešitů a učebnic, pasování deváťáků

Středa – pátek – vyučování je zkrácené na 4 vyuč. hodiny  – do 11:15, učíme se podle rozvrhu.

!!!OBĚDY JSOU OD ÚTERÝ 3. ZÁŘÍ, SVAČINKY OD PONDĚLÍ 9. ZÁŘÍ!!!