ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 4. ročníku

8. dubna – 12. dubna 2019

Č – vzory podstatných jmen – ženský rod – kost

M – jednotky hmotnosti

Vl – poslední Přemyslovci, Lucemburkové

Př – neživá příroda – pohyby Země

V úterý 9. dubna od 15.00 do 17.00 hod. proběhnou třídní schůzky.

8. dubna pojedeme do Krnova na divadelní představení v anglickém jazyce.

DEN S ANDERSENEM

Začátek měsíce dubna je pravidelně věnován významnému spisovateli, který obohatil svým dílem životy nejen dětí, ale i dospělých. Určitě není nutno dlouze představovat dílo Hanse Christiana Andersena, jehož dětství nebylo nikterak růžové.

My jsme se s touto osobou seznámili prostřednictvím prezentace, ale až poté, co jsme vyluštili jeho jméno. Zjistili jsme, že řadu pohádek známe z televize, z audio nahrávek i knížek.

Další aktivitou bylo skupinové čtení jedné z pohádek a následný pokus o ilustraci.

Na závěr jsme zhlédli pohádku Křesadlo.

Školní kolo recitace

Obrovský dík za pečlivou přípravu a účast patří Terezce, Barušce, Míšovi, Petíkovi a jejich rodičům!!! Pro mě jste všichni vítězové!! Těším se na další spolupráci!

Další kalendářní rok je za námi.

Přeji vám tedy, aby nastávající rok byl přesně takový, jak si přejete.

Štěstíčko, zdravíčko, teplo domova, lásku, úspěchy, prostě vše, co si jen přejete.

Těším se na další spolupráci!

S rokem 2018 jsme se rozloučili tradičně posezením u vánočního stromečku, pod kterým každý z nás našel malé překvapení.

Ten nový rok přivítáme tradičním sportovním zápolením – Novoroční padesátkou, tedy šplháním.
Sejdeme se proto v pondělí 7. 1. 2019 běžně v 7.40 hod. Budeme se učit první dvě hodiny, potom se přesuneme do tělocvičny, kde se aktivně (šplhem), nebo pasivně (povzbuzováním) pokusíme zdolat rekord školy.
Výuka je proto upravena, končíme po 5. vyučovací hodině, tedy ve 12.10 hod.

17. – 21. 12. 2018

Č – slovní druhy
M – dělení se zbytkem
Vl – města ČR
Př – živočichové a rostliny na poli

21. 12. máme vánoční posezení u stromečku – přineseme si drobný dáreček (do 25,-), kelímek na pití (kdo může, přinese 3 kousky cukroví). V tento den máme zkráceno vyučování, končíme po 4. hodině, tedy v 11.15 hod.

22. 12. – 2. 1. jsou vánoční prázdniny.

3. a 4. 1. 2019 je vyhlášeno ředitelské volno.

Voda křížem krážem

Prakticky 14 dní nám výukou doslova protékala voda. Podívali jsme se na ni hned z několika úhlů, v různých předmětech, v rozmanitých aktivitách, ve skupinách, dvojicích i samostatně, aktivně i pasivně, pozorováním, demonstrací, prostě zcela kompletně.

Děkuji za pečlivé plnění úkolů, za obohacení výuky, za demonstrace jednoduchých pokusů.

 

Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku, do ní se vejde:
pouzdro, sešity, knihy a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý své místo má,
těším se, až budu žák 4. A!

Toto zase uteklo!

Milí žáčci, vážení rodiče, vítám vás v novém školním roce 2018/2019.

Věřím, že společně vykročíme správnou nohou a podaří se nám zdolat každá překážka, která je před námi.

Hned na začátku školního roku nás čeká plavecký výcvik. Protože v Městských lázních v Krnově dochází k odstávce elektřiny, budeme na bazén jezdit v pondělí a ve středy. Vybíráme 500,- Kč. (Přesné informace obdržíte 4. 9. prostřednictvím ŽK).

V měsíci září proběhnou také první společné informativní třídní schůzky. Zde se společně poprvé setkáme a projednáme důležité informace týkající se nejen začátku školního roku.

Těším se na vás! Jana Zábranská