Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

4. ročník

2021/2022

Třídní učitelka: Mgr. Alena Grossová
Kontakt: grossova@zsjindrichov.cz
Telefon: 725 360 428