ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

Rozhodnutí o volných dnech – z organizačních důvodů

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál rozhodla podle ustanovení § 24odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, takto:

že 31. 10. – 1. 11. 2019 budou volné dny.

říjen 7.týden

ČJ-Abeceda, spisovn á a nespisovná slova, opozita, synonyma

M-Vyvození a osvojení matematické operace  dělení 6

PRV-Doprava, značky, nebezpečná místa, dopravní kázeň, nehoda

říjen 6.týden

ČJ-Výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě, dělení slov na konci řádku

M-Vyvození a osvojení matematické operace  násobení 6

PRV-Dopravní spojení do sousdedních obcí a měst

říjen 5.týden

ČJ-Psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slov (spodoba)

M-Opakování násobilky a dělení  1-5, násobilka 10

PRV-Poloha obce v krajině

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku: 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.- cena 500 Kč.

Přinést do školy sadu papírových kapesníčků (blíží se období posmrkávání).

Prosím o návratku zdravotní způsobilosti (žáci ji mají v žákovce).

září 4.týden

ČJ-Vlastní jména a obecná jména

M-Zaokrouhlování čísel na desítky, opakování násobilky a dělení  5

PRV-Orientace na mapě podle barev a značek

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku: 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.- cena 500 Kč.

Přinést do školy sadu papírových kapesníčků (blíží se období posmrkávání).

Prosím o návratku zdravotní způsobilosti (žáci ji mají v žákovce).

září 3.týden

ČJ-Věta, druhy vět, souvětí

M-pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, opakování násobilky a dělení  4

PRV-Určování světových stran, volná a zastavěná krajina, směrová růžice

UPOZORNĚNÍ

termíny povinného plaveckého výcviku: 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12. –cena 500 Kč

přinést do školy sadu papírových kapesníčků (blíží se období posmrkávání)

zápis z třídních schůzek

září 2.týden

ČJ-Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M-Porovnávání čísel, matematické operace +-, opak. násobilky a dělení 3

PRV-Krajina v okolí obce, přírodní zvláštnosti

10. 9. 2019 Hromadná třídní schůzka pro všechny rodiče v 16.00 hodin v jídelně. Poté bude následovat třídní schůzka ve třídě 3. ročníku. Prosím o Vaši hojnou účast.

září 1.týden

ČJ-Hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, délka samohlásek, počet slabik ve slově

M-Zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, opakování násobilky 2, pojem pár, polovina

PRV-Okolí školy, okolí domova

Důležité !!!

 obaly na sešity přinést do školy (průsvitné), doma obalit učebnice

termíny povinného plaveckého výcviku: 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.

cena 500 Kč

obědy od úterý 3. 9. 2019, svačinky od  9. 9. 2019

První týden krácené vyučování  do 11.15.

Milí žáci, vážení rodiče.

Chtěla bych Vás v novém školním roce 2019-20 co nejsrdečněji přivítat.

Do nového startu na velké budově Vám přeji důslednou pracovitost a píli a z nich pak vyplývající úspěchy v celé 3. třídě.

Váš/e/ syn/dcera/ budou potřebovat na začátku roku toto vybavení:

Pomůcky do vyučování

Aktovku, kapsář, přezůvky, cvičební úbor+cvičky v plátěném pytlíku, vybavené pouzdro/dvě tužky, gumu, ořezávátko, trojbarevnou propisku, 2 pera nebo průpisky, kružítko ( druhé pololetí), nůžky na papír, malé pravítko na podtrhávání v sešitě/, folie-2 malé, 1 velká, 2 pravítka / z toho jeden trojúhelník s ryskou/, složku na sešity, obaly na učebnice a sešity

Pomůcky do VV a PČ

Lepidlo- v tyčince, složka barevných papírů, linkovaný poznámkový blok (A4), sada pastelek- silné, tuš černá, voskovky, štětce kulaté 2 ks- vlasové- úzký, široký, vodové barvy-transparentní, sada barevných fixů, černý fix (silný, tenký), nůžky na papír- vše v plátěném pytlíku.

Do školy si bude denně nosit: přezůvky a vybavené pouzdro, deníček na úkoly, žák. knížku, cvičný sešit, sešit na nové učivo

Dále do jednotlivých předmětů:

Jazyk český -folie malá, učebnice, cvičebnice- vyjmenovaná slova

Čtení-čítanka, později četbu na pokračování ve čtenářské dílně

Matematika – folie malá, učebnice

Geometrie – ostré tužky(č.1.,3.), kružítko, pravítko s ryskou

Prvouka- učebnice, pastelky, sešit

AJ- učebnice, deníček se slovíčky, sešit

VV a Pč- staré větší triko /chrání oděv/, pomůcky (podle rozvrhu)

Tv- cvičební úbor a obutí (podle rozvrhu)

Prosím o spolupráci a váš dohled: Nepřítomnost žáka omlouvat telefonicky, mailem, lístečkem jen s podpisem zákonného zástupce, po příchodu do školy musí žák předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce, rodičem podepsané domácí úkoly, pravidelnou domácí přípravu na vyučování (kolem 40 min.), žák dostane soubor procvičovacích textů do JČ i do MA-(nechá si jej doma na procvičování a na konci roku je zase vrátí- pozor nepsat do textů- jen na vloženou folii), opravu domácího sešitu do JČ(správně napsat slovo, ve kterém žák chyboval), každodenní kontrolu deníčku a žákovské knížky (podepsat jednou týdně), při odběru obědů a svačinek jejich zaplacení k 5. příslušného měsíce. Prosím o vyplnění žákovské knížky- zdravotní pojišťovny, telefon na oba rodiče, pokud dítě trpí nějakými problémy (migréna, alergie apod.- zapsat do žák. knížky).

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

malá budova – pondělí 12:00 – 13:00

velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30

Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

Sejdeme se 2. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy.

Ještě jednou Vám přeji, vykročení tou správnou nohou.

Vaše třídní učitelka Hana Cilová

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit