ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

Od pondělí 24.6. zkráceno vyučování  do 11.15 hodin

Vybírání učebnic

Sešity, kopírování, výklesy, žákovská knížka na příští školní rok  2019/20      300,-Kč

V úterý 25. 6. 2019- Návštěva statku

Ve středu 26. 6. 2019 Vyučování v přírodě Cyklostezkou ke Svinnému potoku.

v pátek 28. 6. – vysvědčení (folie) a po 1. hodině rozchod na prázdniny!!!!!!

Nově probírané učivo od 17. 6.- 21. 6. 2019

ČJ– Opakování časování sloves , vyjmenovaná slova

M– Velká i malá násobilka a dělení, násobení a dělení s nulami

PRV– Řešení krizových situací, zásady první pomoci

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 školní výlet Bouzov Podhradí- celodenní jídlo, pití, sportovní obuv a vhodný sportovní oděv, kapesné, kinedryl, pláštěnka, pokrývka hlavy, vše v batohu na záda. Odjezd je od školy v 8.00 hodin, cena výletu 370,- Kč.

Nově probírané učivo od 10. 6.- 14. 6. 2019

ČJ– Opakování skloňování podstatných jmen, vyjmenovaná slova

M– Jednotky objemu a času

PRV– Pravidlachování ve škole, v rodině, osobní bezpečí

Nově probírané učivo od 3. 6.- 7. 6. 2019

ČJ– Rozlišování slovních druhů se zaměřením na 1, 2, 5, 7

M– Jednotky délky a hmotnosti

PRV– Rostliny- části těla, znaky života, průběh života

Nově probírané učivo od 27. 5.- 31. 5. 2019

ČJ– Psaní i/y po b, f, l, m, p, s, v, z uvnitř slova

M– Jednotky délky

PRV– Rostliny- části těla, znaky života, průběh života

Honzíkovi přejemě všechno nejlepší k narozeninám!

 

V pátek 24.5. 2019 proběhne společné fotografování tříd

Nově probírané učivo od 20. 5.- 24. 5. 2019

ČJ– Psaní i/y po v uvnitř slova

M– Násobení a dělení 10,100 a jejich násobky, velká násobilka a dělení

PRV– Živočichové- dělení, znaky života, průběh života

Pátého pokračování ve čtení se chopila Natálka a četla nám ze své nejoblíbenější knížky „Pohádky o zvířátkách.“

Čtrnáct dnů dětského čtení uteklo jako voda. Všechny tituly představených knih jsme si umístili na nástěnku.

Dny dětského čtení

Již čtvrté pokračování ve čtení nejoblíbenější knihy zahájil náš třetí Honzík knihou Letopisy Nardie. Pro děti si navíc připravil obrázky celé kolekce jejího pokračování. Jako druhý, četl, Šimon ze své oblíbení knížky Kosí bratři od Ludvíka Středy. Kromě četby nakreslil dětem i obrázek s Josefem a Václavem.

Nově probírané učivo od 13. 5.- 17. 5. 2019

ČJ– Příbuzná slova po V, výjimky

M– Násobení a dělení 10,100 a jejich násobky

PRV– Člověk- zdraví, zásady zdravého života, bezpečnost

Dny dětského čtení

Při třetím pokračování Honzík přečetl spolužákům ukázku ze své nejoblíbenější knihy Káťa a Škubánek zase spolu. Po četbě ještě ukázal spolužákům fotografii loutek Káji  a Škubánka. Náš „druhý Honzík“ přečetl úryvek z knížky, která se mu nejvíce líbila v první třídě -Kdo přečte Ježečkovi pohádku. Na závěr vybral a společně s dětmi splnil úkoly z knihy. Úryvek z velmi populární knížky Harry Potter přečetla Natálka a jako dáreček pro spolužáky vytiskla upomínkové placky.

 

17.5. 2019 na školním hřišti Sokolníci- 50 Kč

9. a 10. 4.  2019 ředitelské volno

Dny dětského čtení

Druhé pokračování ve čtení nejoblíbenější knížky se chopil Jakub a četl úryvek z knížky Krysáci od Jiřího Žáčka. Navíc spolužákům rozdal pexeso s hlavními hrdiny ze své oblíbené knížky. Jako třetí se chopil četby Leonek s knihou Strašidlář od Hynka Klimka. Pro spolužáky vytiskl všechny tituly, které s podobnou tématikou již v knihkupectví vyšly. Štafetu ve čtení převzala Michalka s knížkou od Gabriely Kopcové Pohádky z hájovny. Na konci svého předčítání rozdala spolužákům malou drobnost jako vzpomínku na svou knížku.

 

Nově probírané učivo od 6. 5.- 10. 5. 2019

ČJ– Vyvození a osvojení řady vyjmenovaných slov po V

M– Dělení  mimo obor násobilky (velké dělení).

PRV– Člověk- zdraví, zásady zdravého života, bezpečnost

Dny dětského čtení jsme zahájili 2. května. Napřed paní učitelka udělala nástěnku, kde jsme se dozvěděli, jaké může být čtení. Také nám dala čas na rozmyšlenou, kterou svoji nejoblíbenější knihu představíme svým spolužákům. První knihu, Tajemní zachránci od autorky Pauly Harrisonové, nám představila Vaneska  a přečetla nám z ní kapitolu, ukázala ilustrace a připravila si pro každého spolužáka malou upomínku na svoji knížku.

Nově probírané učivo od 29. 4.- 3. 5. 2019

ČJ– Psaní i/y po S uvnitř slova, výjimky

M– Násobení do 100 mimo obor násobilky (velká násobilka).

PRV– Člověk, části těla, průběh života

Ve škole se vyskytly vši- prosím o kontrolu hlav.

Nově probírané učivo od 23. 4.- 26. 4. 2019

ČJ– Příbuzná slova po S, výjimky

M– Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000.

PRV– Horniny, nerosty, půda, zvětrávání eroze

Nově probírané učivo od 15. 4.- 19. 4. 2019

ČJ– Vyvození a osvojení řady vyjmenovaných slov po S

M– Dělení se zbytkem (:5,:6,:7,:8,:9)

PRV– Voda, koloběh vody, vzduch


Dne 12. dubna 2019 ( pátek ) pojedeme do divadla do Opavy na pohádku Popelka. Cena za vstupné a dopravu činí 220,- Kč . Jedeme autobusem od školy ráno v 8.30 hodin. Platby můžete provádět i po částech, nejpozději však do čtvrtku 11. dubna 2019.

9. 4. 2019 Třídní schůzky 15.00-17.00 hodin

Nově probírané učivo od 8. 4.- 12. 4. 2019

ČJ– Pravopis slov po P uvnitř slova

M– Dělení se zbytkem

PRV– Látky a jejich vlastnosti

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel (pohádkář) H. Ch. Andersen. Cílem tohoto dne je, přinést do dětských rukou četbu.

Nově probírané učivo od 1. 4.- 5. 4. 2019

ČJ– Příbuzná slova po P, výjimky

M– Písemné odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000

PRV– Slunce, Země

Natálka Rejdová se 28.3. 2019 zúčastnila okrskového kola v recitaci a obdržela účastnický list. Natálko děkuji ti za reprezentaci školy.

Nově probírané učivo od 25. 3.- 29. 3. 2019

ČJ– Vyjmenovaná slova po P- vyvození a osvojení řady

M– Písemné sčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000

PRV– Člověk přírodu využívá, mění, chrání

Nově probírané učivo od 18. 3.- 22. 3. 2019

ČJ– Slovesa- čas

M– Pamětné odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000

s  přechodem desítky, stovky

PRV– Změny přírody- živočichové a rostliny od podzimu  do jara

Ponožkový den

Nově probírané učivo od 11. 3.- 15. 3. 2019

ČJ– Slovesa- osoba, číslo

M– Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000

s  přechodem desítky, stovky

PRV– Změny přírody- živočichové a rostliny od jara do léta

jarní prázdniny 4. 3. – 8. 3. 2019

Nově probírané učivo od 11. 2.- 15. 2. 2019

ČJ– Vyjmenovaná slova po M- vyvození  a osvojení řady

M– Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000- bez přechodu

PRV– Středověké město

Velká gratulace náleží Natálce Rejdové za krásné 2. místo v 1. kategorii školního kola “Recitace”. Držíme palce v okresním kole, kde bude Natálka naši školu reprezentovat.

procvičování násobilky hrou

Nově probírané učivo od 4. 2.- 8. 2. 2019

ČJ– Podstatná jména- pády

M– Přirozená čísla v oboru do 1 000- zápis, určování řádů

PRV– Poddanská ves

Nově probírané učivo od 28. 1.- 1. 1. 2019

ČJ– Podstatná jména- rod, číslo

M– Přirozená čísla v oboru do 1 000- pozorování, porovnávání

PRV– Doba legend

UPOZORNĚNÍ

31. 1. 2019 pololetní vysvědčení, 1. 1. 2019 pololetní prázdniny.

Prosím o pravidelnou kontrolu hlav (vši a čepice jsou kamarádi).

Prosím o oznámení případných zněn telefonních čísel na rodiče.

Hra dobble upravená na vyjmenovaná slova

Nově probírané učivo od 21. 1.- 25. 1. 2019

ČJ– Pravopis slov po L po L

M– Souhrnné opakování celé malé násobilky

PRV– Středověký hrad

Nově probírané učivo od 14. 1.- 18. 1. 2019

ČJ– Příbuzná slova po L

M– Vyvození a osvojení matematické operace dělení 9

PRV– Na slovanském hradišti

Nově probírané učivo od 7. 1.- 11. 1. 2019

ČJ– Vyvození a osvojení řady vyjmenovaných slov po L

M– Vyvození a osvojení matematické operace násobení 9

PRV– Orientace v čase, pojem minulost

Tangramy v geometrii

Do Nového roku přeji všem svým žáčkům i jejich rodičům jen to nejlepší.

                            

UPOZORNĚNÍ

Na 3. a  4. 1. 2019 je vyhlášeno ředitelské volno. Ve škole se uvidíme až 7. 1. 2019

Nově probírané učivo od 17. 12.- 21. 12. 2018

ČJ– Pravopis i/y po B uprostřed slova

M– Vyvození a osvojení matematické operace dělení 8, zaokrouhlování na desítky

PRV– Krajina se mění, těžba, znečištění, ochrana, rekreační oblasti, památky

Nově probírané učivo od 10. 12.- 14. 12. 2018

ČJ– Příbuzná slova po B, výjimky

M– Vyvození a osvojení matematické operace násobení 8

PRV– Zemědělství v krajině, péče o půdu

Nově probírané učivo od 3. 12.- 7. 12. 2018

ČJ– Vyjmenovaná slova po B- vyvození a osvojení řady vyjmenovaných slov

M– Písemné sčítání a odčítání dvou dvojciferných čísel do 100

PRV– Rostliny a živočichové regionu

Projektové vyučování- Společné chvíle nad knihou

Nově probírané učivo od 26. 11.- 30. 11. 2018

ČJ– Pravopis a psaní slov po Z uvnitř slova

M– Písemné odčítání dvou dvojciferných čísel do 100

PRV– Orientace na mapě- legenda a značky na mapě

♥♥♥ Děkuji všem rodičům za hojnou účast na třídních schůzkách ♥♥♥

puzzle ČR

Nově probírané učivo od 19. 11.- 23. 11. 2018

ČJ– Příbuzná slova po Z

M-Písemné sčítání dvou dvojciferných čísel do 100

PRV-Orientace na mapě- barvy

UPOZORNĚNÍ

20. 11. 2018 Individuální rodičovské schůzky od 15.30

vícehranná kostka- vyrábíme si pomůcky do matematiky “hravě”

Nově probírané učivo od 12. 11.- 16. 11. 2018

ČJ-Vyjmenovaná slova po Z- vyvození a osvojení řady

M-Násobilka a dělení 1-7, pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

PRV-Hlavní město, státní správa a samospráva, armáda

UPOZORNĚNÍ

20. 11. 2018 Individuální rodičovské schůzky od 15.30

zdobíme třídu

Nově probírané učivo od 5. 11.- 9. 11. 2018

ČJ-Pravopis po obojetných souhláskách- obecně

M-Násobilka a dělení 1-7, pamětné sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

PRV-Vlast, státní symboly

UPOZORNĚNÍ

20. 11. 2018 Individuální rodičovské schůzky od 15.30

jak se chystá ježek na zimu

Nově probírané učivo od 29. 10.- 2. 11. 2018

ČJ-Slova příbuzná, kořen slova, předpona, přípona

M-Vyvození a osvojení operace dělení 7

PRV-Pozorování, popis povrchu krajiny, reliéf krajiny

UPOZORNĚNÍ

29. a 30. 10. 2018 podzinmí prázdniny

podzimní dýně

Nově probírané učivo od 22. 10.- 26. 10. 2018

ČJ-Slova v jiném tvaru

M-Vyvození a osvojení operace násobění 7

PRV-Vybavenost obce

Termín povinného plaveckého výcviku: 24. 10.- cena 500 Kč

Odkazy písniček z Anglického jazyka

Abeceda

https://www.youtube.com/watch?v=4_hgFcLM9Rg

How old are you?

https://www.youtube.com/watch?v=6qklhZ_gio0

Nově probírané učivo od 15. 10.- 19. 10. 2018

ČJ-Abeceda, spisovná a nespisovná slova, opozita, synonyma

M-Vyvození a osvojení operace dělení6

PRV-Doprava, značky, nebezpečná místa, dopravní kázeň, nehoda

UPOZORNĚNÍ

Termín povinného plaveckého výcviku: 24. 10.- cena 500 Kč

Nově probírané učivo od 8. 10.- 12. 10. 2018

ČJ-Výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

M-Vyvození a osvojení operace násobění 6

PRV-Dopravní spojení do sousedních obcí a měst

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

Nově probírané učivo od 1. 10.- 5. 10. 2018

ČJ-Psaní párových souhlásek na konci a uprostřed slov (spodoba- klubko, lev)

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zkoušení násobilky a dělení 5, opakování násobilky a dělení 1,2,3,4,5, zaokrouhlování

PRV-Poloha obce v krajině, určování světových stran v krajině- učení v přírodě

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

UNICEF- 10 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

Nově probírané učivo od 24. 9.- 28. 9. 2018

ČJ-Jména obecná a vlastní

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zkoušení násobilky a dělení 4, opakování násobilky a dělení 5, zaokrouhlování

PRV-Určování světových stran na mapě a ve skutečnosti

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku:  26. 9., 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

UNICEF- 10 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

Nově probírané učivo od 17. 9.- 21. 9. 2018

ČJ-Druhy vět

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zkoušení násobilky a dělení 3, opakování násobilky a dělení 4

PRV-Určování světových stran

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku:  26. 9., 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

UNICEF- 10 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

Nově probírané učivo od 10. 9.- 14. 9. 2018

ČJ-Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M-Porovnávání čísel, pojmy více, méně, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, zkoušení násobilky a dělení 2, opakování násobilky a dělení 3, pojem pár, polovina

PRV-Krajina v okolí obce, přírodní zvláštnosti

UPOZORNĚNÍ

Důležité !!!

Hromadné informační třídní schůzky 13. 9. 2018 v 15.00 hodin

Obaly na sešity přinést do školy (průsvitné), doma obalit učebnice

Termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 9., 17. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.

cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

Milí žáci, vážení rodiče.

Chtěla bych Vás v novém školním roce 2018-19 co nejsrdečněji přivítat.

Do nového startu na velké budově Vám přeji důslednou pracovitost a píli a z nich pak vyplývající úspěchy v celé 3. třídě.

Váš/e/ syn/dcera/ budou potřebovat na začátku roku toto vybavení:

Pomůcky do vyučování

Aktovku, přezůvky, cvičební úbor+cvičky v plátěném pytlíku, vybavené pouzdro/dvě tužky, gumu, ořezávátko, trojbarevnou propisku, 2 pera nebo průpisky, kružítko ( druhé pololetí), nůžky na papír, malé pravítko na podtrhávání v sešitě/, folie-2 malé, 1 velká, 2 pravítka / z toho jeden trojúhelník s ryskou/, složku na sešity, obaly na učebnice a sešity

Pomůcky do VV a PČ

Lepidlo- v tyčince, složka barevných papírů, linkovaný poznámkový blok (A4), sada pastelek- silné, tuš černá, voskovky, štětce kulaté 2 ks- vlasové- úzký, široký, vodové barvy-transparentní, sada barevných fixů, černý fix (silný, tenký), nůžky na papír- vše v plátěném pytlíku.

Do školy si bude denně nosit: přezůvky a vybavené pouzdro, deníček na úkoly, žák. knížku, cvičný sešit, sešit na nové učivo

Dále do jednotlivých předmětů:

Jazyk český -folie malá, učebnice, cvičebnice- vyjmenovaná slova

Čtení-čítanka, později četbu na pokračování ve čtenářské dílně

Matematika – folie malá, učebnice

Geometrie – ostré tužky(č.1.,3.), kružítko, pravítko s ryskou

Prvouka- učebnice, pastelky, sešit

AJ- učebnice, deníček se slovíčky, sešit

VV a Pč- staré větší triko /chrání oděv/, pomůcky (podle rozvrhu)

Tv- cvičební úbor a obutí (podle rozvrhu)

Prosím o spolupráci a váš dohled: Nepřítomnost žáka omlouvat telefonicky, mailem, lístečkem jen s podpisem zákonného zástupce, po příchodu do školy musí žák předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce, rodičem podepsané domácí úkoly, pravidelnou domácí přípravu na vyučování (kolem 40 min.), žák dostane soubor procvičovacích textů do JČ i do MA-(nechá si jej doma na procvičování a na konci roku je zase vrátí- pozor nepsat do textů- jen na vloženou folii), opravu domácího sešitu do JČ(správně napsat slovo, ve kterém žák chyboval), každodenní kontrolu deníčku a žákovské knížky (podepsat jednou týdně), při odběru obědů a svačinek jejich zaplacení k 5. příslušného měsíce. Prosím o vyplnění žákovské knížky- zdravotní pojišťovny, telefon na oba rodiče, pokud dítě trpí nějakými problémy (migréna, alergie apod.- zapsat do žák. knížky).

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

malá budova – pondělí 12:00 – 13:00

velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30

Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

Sejdeme se 3. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Ještě jednou Vám přeji, vykročení tou správnou nohou.

Vaše třídní učitelka Hana Cilová

1.týden

ČJ-Hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, délka samohlásek, počet slabik ve slově

M-Zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, opakování násobilky 2, pojem pár, polovina

PRV-Okolí školy, okolí domova

UPOZORNĚNÍ

Důležité !!!

 obaly na sešity přinést do školy (průsvitné), doma obalit učebnice

termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 9., 17. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.

cena 500 Kč

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit