Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

týden 16. 5.- 20 .5. 2022

ČJ: vyvození výjimek po V, pravopis po V uvnitř slova

M: Násobení a dělení násobky 10,100,1000

PRV: Živočichové-bezobratlí, dělení, znaky života, průběh života /velikost, potrava, pohyb/.

PRO NEMOCNÉ

ČJ: Vyjmenovaná slova po V str. 18-21

M: pracovní sešit do M s modrým pruhem str. 21/34

8. květen Den vítězství

S třeťáky jsme se pomyslně vrátili do roku 1945. Nad dobovými fotografiemi jsme si vyprávěli o těžkých časech z naší historie, připomněli jsme si hrdinství našich lidí a hrdinství našich osvoboditelů. Pustili jsme si krátké úryvky z té nelehké doby a pokusili jsme se vcítit do strachu, hladu a nejistoty dětí, které musely v té době nějak žít a přežít. Na počest této nelehké doby si každý rok vždy 8. května připomínáme s velikou úctou lidské oběti, díky kterým můžeme v klidu a míru žít své životy. Nejen my, ale i v naší televizi se konají připomínkové akce. V našich městech po celé vlasti se konají oslavy se vzpomínkovým programem, jako jsou přehlídky veteránů, kladení věnců k památníkům, konvoje vojenských vozidel, vzpomínková setkávání, besedy s veterány, projekty klubů vojenské historie.

týden 9. 5.- 13 .5. 2022

ČJ: Vyvození a osvojení příbuzných slov po V

M: Dělení do 100 mimo obor násobilky (velké dělení)

PRV: Zdraví, bezpečnost, zásady zdravého života, zásady první pomoci, řešení krizových situací

PRO NEMOCNÉ

ČJ: Vyjmenovaná slova

M:Pracovní sešit Ma s modrým pruhem str.20/22

Máme ve třídě nainstalovánu další moderní technickou vychytávku, interaktivní tabuli. Při učení si připadáme jako v kině.

týden 2. 5.- 6 .5. 2022

ČJ: Vyvození a osvojení řady vyjmenovaných slov po V

M: Násobení do 100 mimo obor násobilky (velká násobilka)

PRV: Zdraví, bezpečnost, zásady zdravého života, zásady první pomoci, řešení krizových situací

PRO NEMOCNÉ

ČJ: Nácvik vyjmenovsných slov po V zpaměti

M:Pracovní sešit Ma s modrým pruhem str.19/32

V pracovních činnostech vystřihujeme už pomocí špičatých malých nůžek. Je to výborný tělocvik na procvičování jemné motoriky ruky. Musíme dbát na bezpečnost práce, mít bystré oko, trpělivost a vytrvalost. Výsledek práce pak stojí zato.

týden -25.4.-29 .4. 2022

ČJ: vyjmenovaná slova souhrnně (B,F,L,M,P,S)

M: zaokrouhlování, dělení se zbytkem, písemné násobení, sčítání a odčítání

PRV: Smyslové orgány, smysly

PRO NEMOCNÉ

ČJ: vyjmenovaná slova str. 3-17

M: Pracovní sešit s modrým pruhem str.7/17,str.8/18,str.17/27,28,str.18/29,30, str.19/31

V PRV se učíme, jak se nebát testů. Přicházíme na důležitost pochopit správně zadání, pracovat od nejjednoduššího ke složitějšímu, využívat znalosti, které mám, jen si na ně musím vzpomenout. A vida, ono to jde!!!!

týden -18.4.-22 .4. 2022

ČJ:

Výjimky a pravopis po S uvnitř slova

MA:

Písemné násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem

v oboru do 1000

PRV:

Člověk, kostra, důležité orgány, smysly

Pro nemocné

ČJ: Vyjmenovaná slova str.15-18

M: Pracovní sešit s modrým pruhem str.18,19

Velikonoční tvoření

Krásná kuřátka, kohoutci i zajíčci, všechno děti tvořily samy podle návodu.

týden -11.4.-15 .4. 2022

ČJ:

Příbuzná slova po s

M:

Zaokrouhlování na 10, 100

PRV:

Člověk-rodina, vývin, části těla

PRO NEMOCNÉ:

ČJ: Vyjmenovaná slova po S str.15,16

M: Pracovní sešit do Ma str19/31

TECHNIKA VE ŠKOLE

Také technika nám při výuce vydatně pomáhá. Zpestřuje práci v lavici, pomocí ní procvičujeme učivu hrou a když potřebujeme, hned se díky ní dopídíme pravdivé informace.

týden -4.1.-8 .4. 2022

ČJ:

Vyjmenovaná slova po S, jejich vyvození a osvojení

M:

Neúplný podíl (:8,:9)

PRV

Energie, suroviny

ČJ: VS str.2016

M: Dělení se zbytkem pracovní sešit M s modrým pruhem str.18/29

Pro nemocné:

 Naše šikulky v pracovních činnostech

 

týden -28.3.-1 .4. 2022

ČJ:

Výjimky po P

M:

Neúplný podíl (:6,:7)

PRV

Nerosty, horniny

Pro nemocné:

ČJ: VS str.12-14

M: Dělení se zbytkem pracovní sešit M s modrým pruhem str.17,18/28

In – on – under… clap, clap, clap

To je název naší velmi oblíbené písničky, prostřednictvím které jsme se skvěle naučili 3 předložky v angličtině:-)

Ponožkový den

Já mám ponožky, ty máš ponožky, on má ponožky, my, vy i oni mají ponožky a světe div se na každé noze jiné.

Umíme anglicky pojmenovat tvary aneb „SHAPES“ are easy!

V hodinách anglického jazyka jsme se naučili pojmenovat základní geometrické tvary a rozeznávat je všude kolem nás. Jedním z úkolů bylo vytvořit z různých geom. tvarů svůj vlastní obrázek a použité tvary popsat.

týden -21.3.-25 .3. 2022

ČJ:

Příbuzná slova po P

M:

Dělení se zbytkem (neúplný podíl): děleno 4, 5

PRV:

Voda, koloběh vody, vzduch

PRO NEMOCNÉ:

ČJ:  Pracovní sešit ČJ str.12/13, Vyjmenovaná slova str.12, 13

M: Dělení se zbytkem pracovní sešit M s modrým pruhem str.17/27, 28 (jen :5)procvičování násobilky

Matematické hry mají třeťáci nejraději. Procvičování násobilky jde i hravou formou, když máme figurky, kostku a hrací pole, tak hra je podobná hře „Člověče nezlob se.“

 týden -14.3.-18 .3. 2022

ČJ:

Vyjmenovaná slova po P: vyvození a osvojení řady vyjmenovaných slov po P

M:

Dělení se zbytkem (neúplný podíl): děleno 2, 3

PRV:

Látky a jejich vlastnosti

PRO NEMOCNÉ:

ČJ: Zpaměti řadu vs po P, Pracovní sešit VS str.3-11

M: Dělení (dvěmi a třemi)se zbytkem pracovní sešit M s modrým pruhem str.17/27, procvičování násobilky

V matematice jsme si hráli s tvorbou náhodných čísel (tři kostky, tři řády). Ve dvojicích si žáci házeli s řádovými kostkami a tvořili náhodná čísla, která zapisovali a písemným sčítáním počítali, vzájemně pak správnost výsledku kontrolovali.

týden -7.3.-11 .3. 2022

ČJ:

slovesa: čas přítomný, minulý, budoucí

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- písemné odčítání

PRV:

Země a vesmír

PRO NEMOCNÉ:

ČJ: Slovesa: osoba, číslo- pracovní sešit ČJ str 20/24 Pracovní sešit VS str.9-11

M: Písemné odčítání  do 1000 -pracovní sešit M s modrým pruhem str.16/26, procvičování násobilky

Didaktické hry v ČJ

Při osvojování mluvnických kategorií u sloves (osoba, čas), jsme použili pomůcku „PLÁSTVE“. Děti při plnění úkolu ve dvojicích vybírali jen taková slovesa, která jim pasovala do plástve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

týden -28.2.-4 .3. 2022

ČJ:

slovesa: osoba, číslo

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- písemné sčítání

PRV:

klášter

PRO NEMOCNÉ:

ČJ: Slovesa: osoba, číslo- pracovní sešit ČJ str 20/22,23, Pracovní sešit VS str.9-11

M: Písemné sčítání  do 1000 -pracovní sešit M s modrým pruhem str.16/25

26.týden 21.2.-25.2. 2022

ČJ:

Podstatná jména- pád u podstatných jmen, příbuzná slova po M

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 100

PRV:

Šlechtický zámek

PRO NEMOCNÉ:

ČJ:Zpaměti pádové otázky- učebnice čj str. 164, přiřazuj příbená slova k jeho vyjmenovanému

M: Pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem stovky- pracovní sešit M s modrým pruhem str.15/23

14.2.-18.2. 2022 Jarní prázdniny

24.týden 7.2.-11.2. 2022

ČJ:

Podstatná jména- pád u podstatných jmen, vyjmenovaná slova po M- vyvození řady VS

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem 10

PRV:

Středověké město

PRO NEMOCNÉ:

ČJ:Zpaměti pádové otázky- učebnice čj str. 164, zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M- učebnice str. 216

M: Pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem desítky- pracovní sešit M s modrým pruhem str.15/22

Vzhledem k tomu, že jsme byli všichni ve čtvrtek-pátek (27. – 28. 1. 2022) v kontaktu s pozitivní osobou, informuji, že JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA DO STŘEDY 2. ÚNORA 2022 UZAVŘENA z důvodu karantény.

22.týden 24.1.-28.1. 2022

ČJ:

Podstatná jména- rod, číslo

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- porovnávání a zápis čísel

PRV:

Středověký hrad, poddanská ves

21.týden 17.1.-21.1. 2022

ČJ:

Výjimky a pravopis uvnitř slova po L

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- porovnávání čísel

PRV:

Na úsvitu našich dějin- Staré pověsti české

20.týden 10.1.-14.1. 2022

ČJ:

Vyvození a osvojení příbuzných slov po L

M:

Přirozená čísla v oboru do 1000- řády J,D,S,T

PRV:

První lidé na našem území

UPOZORNĚNÍ: v úterý 11.1.- Třídní schůzky od 15.30-16.30 hodin

19.týden 3.1.-7.1. 2022

ČJ:

Vyvození a osvojení řady VS po L

M:

Vyvození a osvojení matematické operace dělení 9

PRV:

Pravěk

UPOZORNĚNÍ: ve středu 5.1.- jedeme na bazén (plavky, 2 ručníky, svačina, pití, komu je špatně Kinedril+sáček). Odjezd 7.15 od hlavní budovy- sraz v družině.

Přeji Vám veselou domácnost a samé dobré zprávy v celém roce 2022! Do nového roku nám všem přeji: sílu, abychom dokázali snášet obtíže, které nemůžeme změnit, kuráž, abychom řešili problémy, které můžeme vyřešit a moudrost, abychom rozeznali jedno od druhého.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.týden 20.12.-22.12. 2021

PONDĚLÍ

Plavecký výcvik

ÚTERÝ

Vánoční projektová výuka

STŘEDA

Třídní vánoční besídka

16.týden 13.12.-17.12. 2021

ČJ:

Pravopis uprostřed slova po B

M:

Vyvození a osvojení matematické operace násobení 9

PRV:

Orientace v čase, pojem minulost

UPOZORNĚNÍ: ve středu 15.12.- jedeme na bazén (plavky, 2 ručníky, svačina, pití, komu je špatně Kinedril+sáček). Odjezd 7.15 od hlavní budovy- sraz v družině.

15.týden 6.12.-10.12. 2021

ČJ:

Výjimky po B, pravopis uprostřed slova po B

M:

Zaokrouhlování na desítky

PRV:

Rekreační oblasti, chráněná území, historické památky

UPOZORNĚNÍ: ve středu 8.12.- jedeme na bazén (plavky, 2 ručníky, svačina, pití, komu je špatně Kinedril+sáček). Odjezd 7.15 od hlavní budovy- sraz v družině.

14.týden 29.11.-3.12. 2021

ČJ:

Vyvození a osvojení řady VS po B, slova příbuzná

M:

Vyvození a osvojení matematické operace dělení 8

PRV:

Rekreační oblasti, chráněná území

UPOZORNĚNÍ: ve středu 1.12- jedeme na bazén (plavky, 2 ručníky, svačina, pití, komu je špatně Kinedril+sáček). Odjezd 7.15 od hlavní budovy- sraz v družině.

Pitný režim v naší třídě

13.týden 15.11.-19.11. 2021

ČJ:

Výjimky po Z, pravopis po z uprostřed slova

M:

Vyvození a osvojení matematické operace násobení 8

PRV:

Zemědělství, změny v krajině, těžba, eroze, znečištění, ochrana

 

12.týden 22.11.-26.11. 2021

ČJ:

Příbuzná slova po Z

M:

Písemné sčítání a odčítání  v oboru do 100 .

PRV:

Pozorování typů krajin, rostliny a živočichové regionu

11.týden 8.11.-12.11. 2021

ČJ:

Vyjmenovaná slova po Z-vyvození a osvojení řady VS

M:

Opakování násobilky a dělení 1-7. Pamětné sčítání a odčítání  v oboru do 100 s přechodem desítky.

PRV:

Orientace na mapě, barvy, značky

10.týden 1.11.-5.11. 2021

ČJ:

Pravopis i/y po obojetných souhláskách

M:

Opakování násobilky a dělení 1-6. Pamětné sčítání a odčítání  v oboru do 100 s přechodem desítky.

PRV:

Sousední státy, hlavní město Praha

UPOZORNĚNÍ

návratka – pitný režim

Plavecký výcvik 600,-Kč

Termíny: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 2021, 5.1. 2022

9.týden 25.10.-26.10. 2021

ČJ:

Slava příbuzná, kořen slova, předpona, přípona

M:

Vyvození a osvojení matematické operace dělení 7. Pamětné sčítání a odčítání  v oboru do 100 s přechodem desítky.

PRV:

Vlast, státní symboly

UPOZORNĚNÍ

návratka – pitný režim

Plavecký výcvik 600,-Kč

Termíny: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 2021, 5.1. 2022

8.týden 18.10.-22.10. 2021

ČJ:

Slovní okruhy, různé tvary jednoho slova

M:

Vyvození a osvojení matematické operace násobení 7. Pamětné sčítání a odčítání  v oboru do 100 s přechodem desítky.

PRV:

Vybavenost obce

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik 600,-Kč

Termíny: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 2021, 5.1. 2022

7.týden 11.10.-15.10. 2021

ČJ:

Abeceda,spisovná, nespisovná, citově zabarvená slova, opozita, synonyma

M:

Vyvození a osvojení matematické operace dělení 6. Pamětné odčítání  v oboru do 100 s přechodem desítky.

PRV:

Dopravní značky, nebezpečná místa v obci, dopravní kázeň, nehoda

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik

Termíny: 1.12., 8.12., 15.12., 22.12., 2021, 5.1. 2022

Cena: 600 Kč-prosím uhraďte do konce plaveckého výcviku, možno i ve splátkách.

Sebou: plavky-děvčata jednodílné, kdo má dlouhé vlasy- koupací čepici, 2 ručníky nebo 1 ručník a župan, svačina, pití, vlastní hřeben, při nevolnosti sáček a Kinedril!!!!!

Sraz: u malé budovy v 7:10, odjezd od hlavní budovy vždy v 7:15.

Návrat k hlavní budově v 12:00. Po té jdou děti na oběd a do družiny nebo odcházejí domů.

variabilní symbol pro platbu plaveckého výcviku je 555.
Číslo účtu školy: 166870137/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, za které platíte.

6.týden 4.10.-8.10. 2021

ČJ:

Párové souhlásky uprostřed slova- spodoba (povídka), spaní slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

M:

Vyvození a osvojení matematické operace násobení 6. Pamětné sčítání  v oboru do 100 s přechodem desítky.

PRV:

Dopravní spojení do sousedních obcí, měst

5.týden 27.9.-1.10. 2021

ČJ:

Párové souhlásky na konci slov- spodoba (lev)

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky , opakování násobilky a dělení 5

PRV:

Poloha obce v krajině, části obce, strategické body, místní názvy

Pondělí 27. 9. 2021- ředitelské volno

Úterý 28. 9. 2021- státní svátek

4.TÝDEN 20.9-24.9. 2021

ČJ:

Vlastní jména a obecná jména

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky (typy příkladů 8-5,53-7,53-35), opakování násobilky a dělení 4,

PRV:

Vycházka-orientace v krajině, určování sv. stran, odhad vzdálen. Moravskoslezský kraj

 

3.TÝDEN 13.9.-17.9. 2021

ČJ:

Věta, druhy vět,souvětí

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky (typy příkladů 5+8,57+3,57+5, 57+35), opakování násobilky a dělení 3,

PRV:

Určování světových stran, lidská sídla

2.TÝDEN 6.9.-10.9. 2021

ČJ:

Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky (typy příkladů 5+3,50+3,50+30,53+35), opakování násobilky a dělení 2, pojem pár

PRV:

Krajina v okolí domova, les, pole, louka, voda v krajině, přírodní zvláštnosti

UPOZORNĚNÍ: hromadné třídní schůzky 7.9. 2021 v 15.00 hodin v učebně 3. ročníku (důležité pro přihlášení do systému BAKALÁŘ)

1.TÝDEN 1.9.-3.9. 2021

ČJ:

Hláska, dělení hlásek, slabika, délka samohlásek, počet slabik

M:

Zápis čísel v desítkové soustavě, dočítání do desíti, více, méně, početní operace

PRV:

Okolí školy, okolí domova, pravidla chování ve škole, v rodině, osobní bezpečí

UPOZORNĚNÍ:

divadelní představení, výstava  45,-Kč

prosím o obalení všech učebnic

přinést balík papírových kapesníků, papírových utěrek

pomůcky do VV, cvičební úbor do TV do plátěných pytlíků

kapsář

vyplněnou tabulku s osobními údaji přinést do školy

MILÍ TŘEŤÁČCI!!!!!

Vítám Vás v novém školním roce 2021-2022

Všem dětem přeji, ať se jim ve škole líbí, ať jim jde učení s hravostí a lehkostí, a ať si v kolektivu najdou spoustu nových kamarádů.

Vám, rodiče, přeji hodně trpělivosti při práci s Vašimi dětmi. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

Vaše třídní učitelka Mgr. Hana Cilová

Budu se na Vás těšit ve středu 1. září 2021 v 9:00 hod. před hlavní budovou naší školy, kde se uskuteční slavnostní zahájení školního rok. Obědy se budou vydávat od 2. 9. 2021, svačinky až od 6. 9. 2021(proto nezapomeňte nosit první týden svačinku a pití)

VE STŘEDU  8. září 2021 v 15:00 hod. PROBĚHNOU  PRVNÍ HROMADNÉ INFORMATIVNÍ SCHŮZKY (ve třídě 3. ročníku -v 1. patře vlevo)

INFO Covid 19: děti nemusí nosit roušky ve třídě, ale musí je mít ve spoleřčných prostorách (šatna, chodby, jídelna)  Budeme dodržovat maximální hygienická opatření – časté mytí rukou, dezinfikování rukou.

ORGANIZACE PRVNÍHO VYUČOVACÍHO TÝDNE

1.9. 2021

Po slavnostním zahájení školního roku odchod domů nebo do družiny

Provoz družiny 6:00hod- 13:30 hod.

2. 9. 2020

Výuka bude končit po 4. vyučovací hodině v 11:15

  • Budu potřebovat telefonní spojení na rodiče, mailovou adresu, zdravotní pojišťovnu
  • přineste si aktovku, kapsář, obaly na sešity a učebnice
  • psací potřeby, přezůvky
  • balík papírových utěrek, balík papírových kapesníků (ve třídách nesmí být ručník)

Provoz družiny již v plném rozsahu od 6:00- 7:40 a od 11:15- 16:00

  • od 3.9. 2020 se začíná učit podle rozvrhu
 

Až to budeš umět dobře na jednom příkladu, můžeš nacvičovat dále 7:2          15:2              19:2 3:2          11:2              13:2 9:2          17:2              21:2 Výsledky                  3(1)    7(1)     9(1) 1(1)    5(1)     6(1) 4(1)    8(1)    10(1)  2.ÚTERÝ a)Zopakuj si dovednost z pondělí. Až nebudeš dělat chyby, můžeš pokračovat v dalším nácviku. b) ČTVRTÝ KROK NÁCVIKU – jakmile vypočítám příklad na dělení se zbytkem, ústně si provedu zkoušku správnosti Podíl (výsledek) a dělitele vynásobím a přičtu zbytek. Počítám vlastně pozpátku.

4

5:2=  2  (1)               2.2= 4+1= 5

1

Použiji výsledek a ten vynásobím 2 a přičtu zbytek- musím dostat počáteční dělenec 5. Pokud je příklad dobře, výsledek příkladu dvakrát podtrhnu

c)Vypočítej příklad i s ocáskem, výsledek ověř ústní zkouškou 17:2          5:2              19:2       3:2          11:2              13:2        9:2          15:2         7:2              21:2      1:2 výsledky 1online procvičování (pozor není tam ocásek ani zkouška- takže je to neúplné- při počítání v sešitě musí být ocásek a ústní zkouška)https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid3.STŘEDA Dělení 3 se zbytkem- metodika nácviku je stejná jako u dělení 2 1)Umíš dělení 3- zopakuj 3:3=1                  18:3=6 6:3=2                  21:3=7 9:3=3                  24:3=8 12:3=4                27:3=9 15:3=5                30:3=10 2)Násobky 3- zopakuj 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 Hledej nejbližší nižší násobek k číslu 4,29,11,1,5,8,17,13,19,25,16,23,28

3)Nácvik dělení se zbytkem

   9

10:3 = 3 (1)      ústně zkouška správnosti výpočtu   3.3=9+1=10

     1          

když dělím 3, zbytek může být jen 1 nebo 2 (ocásek píši pod jednotky- je trochu našikmo) Nácvik dělení 3  Vypočítej příklad i s ocáskem, výsledek ověř ústní zkouškou 13:3     25:3     16:3     32:3     22:3      7:3 11:3     17:3       2:3     28:3     26:3      2:3 19:3       8:3     10:3     20:3     29:3      4:3 14:3       1:3       5:3     19:3     13:3     32:3 výsledky2

Pokus se sám vymýšlet příklady na dělení se zbytkem (ale jenom na dělení 2 a 3)
Zde by měl žák sám přijít na to, že když si vymyslí příklad, který je na malé dělení (např. 18:3)a ne na dělené se zbytkem (např.19:3), tak žádný zbytek nemá.

4.ČTVRTEK Nácvik dělení 2 a 3  Vypočítej příklad  i s ocáskem, výsledek ověř ústní zkouškou 13:2     25:3     15:2     32:3       5:2      7:2 11:3     17:2       2:3     21:2     26:3      1:3 19:2       8:3     11:2     20:3     29:3      4:3 14:3       1:2       5:3       9:2     23:3     31:3 výsledky35.PÁTEK

  1. a) Nácvik dělení 2 a 3 Vypočítej příklad i s ocáskem, výsledek ověř ústní zkouškou

13:3     21:2     16:3     31:3     22:3      7:3 11:2     17:3       1:3     28:3       7:2      2:3 19:3       9:2     10:3     21:2     29:3      9:2 15:2       1:3       5:2     19:3     23:3     32:3 výsledky4 b) přepiš a doplň tabulku do sešitu pomůcka tabulkavýsledkytabulky c) Můžeš si sám vymýšlet si sám příklady na dělení se zbytkem (jen děleno 2 a 3).

PRVOUKA   Voda, koloběh vody, vzduch

1.PONDĚLÍ     Voda Voda je pro život zcela nezbytná. První život vznikl právě ve vodě a teprve později se rozšířil na souš. Když pozoruješ vodu ve sklenici- je to zdánlivě obyčejná kapalina (podle čeho název kapalina?)V přírodě se vyskytuje ve všech třech skupenstvích- jako tuhá látka (pevné skupenství- led, sníh. Led taje při 0 stupních. V plynném skupenství- jako vodní pára (voda mění své skupenství kapalné na plynné při 100 stupních- bod varu),V kapalném jako  voda. Všimni si, že voda nemá barvu- říkáme, že je čirá-bezbarvá, nemá zápach ani chuť. (pokus- odpařování při vaření polévky, srážení vodních par na skle pokličky, tání ledu z ledničky, tuhnutí- dát PET lahev z vodou do ledničky, rozpouštění-cukr, sůl, sirup) Voda je obsažena všude- na souši( teče v potocích a řekách, v jezerech, vodních nádržích, v mořích i v podzemí), ve vzduchu (vodní pára, srážky), v půdě i v tělech živočichů a rostlin (pokus- kousek  hlíny na noviny- budou mokré, rostlina mezi noviny a zatížit- budou mokré) Voda je sladká ( potok, rybník, jezero), slaná (moře, oceán). Sladká voda po úpravě je zdrojem pitné vody. Člověk svojí činností (hnojení v zemědělství, v průmyslu) vodu  znečišťuje.Záleží na stupni znečištění (není pitná, splašky, kontaminovaná) Člověk vydrží bez vody 5 dnů, pak umírá. Vyjmenuj 3 skupenství vody  a uveď příklady.  Jakým způsobem přijímá vodu živočich, jak rostlina?  Pracuj  S UČEBNICÍ: str.28 (přečti článek, odpověz na otázky)Zápis do sešitu

Voda Voda  je čirá-je bezbarvá, nemá zápach ani chuť. Voda je nezbytná pro život. Skupenství vody: Tuhé- led (sníh, kroupy, jinovatka) Tekuté- voda (rosa, déšť, potok…) Plynné- vodní pára (mraky, výdech z úst v zimě)

Online učení https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html2.STŘEDA            Koloběh vody Koloběh vody v přírodě Voda na Zemi dnes nevzniká, ani se neztrácí- pouze se všelijak přeměňuje- obíhá. Tomuto oběhu říkáme koloběh vody v přírodě.  Voda se z moří, řek a jezer ale i z polí odpařuje a jako pára stoupá do ovzduší- tady vytváří mraky (plynné skupenství), ochlazuje se a mění opět skupenství a padá na zem v podobě kapek deště(kapalné skupenství) či sněhu, ledu( pevné skupenství). Vsakuje do země, odtéká s řekami, část spotřebují rostliny a živočichové- ti ji vylučují, vypařuje se a koloběh znova začíná. Jmenuj všechny možné názvy pro vodu, které čeština zná.PRÁCE S UČEBNICÍ: str.29 (přečti článek, odpověz na otázky)

Zápis do sešitu

Koloběh vody v přírodě – kresba

3.PÁTEK Vzduch Tento plyn nevidíme, ale přesto vám dokážu, že o něm víme- všichni ho cítíte, když fouká vítr- cítíte jeho proudění v průvanu (list poletuje, vlajka se třepotá, okno práskne, v Americe- ničivý tajfun) I vzduch můžeme vidět-chvění vzduchu nad vyhřátou silnicí, bubliny pod vodou, nafukování balonku- když to přeženu praskne, mohu jej slyšet- unikání otvorem, huštění pneumatik- dá se stlačit- sifon Vzduch je to plyn- lépe směs různých plynů. Vzduch je složen z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého, vodní páry a malého množství vzácných plynů. Hoření i hnití je možné, jen pomocí kyslíku. Pokus neprovádějte sami, jen s dozorem dospělého(zakrytá svíčka hoří jen po dobu, než vypotřebuje kyslík- ten nezmizel jen se přeměnil v jinou látku v kysličník uhličitý) Vzduch chrání naši zemi jako peřina- tam kde dopadají sluneční paprsky, by bez peřiny vzduchu bylo 120 stupňů, tam kde nedopadají – 130 stupňů (tento poznatek známe z pokusů na měsíci, kde vzduch není) Směrem vzhůru sloupec vzduchu řídne (ve 200 km již téměř žádný není) Kyslík umí vyrobit jen rostliny, jiný zdroj kyslíku nemáme-1 velký strom vyrobí 1,5 kg kyslíku za hodinu- ve svém okolí spočítej stromy… Na jedno nadechnutí potřebujeme půl litru  vzduchu, bez vzduchu-5 minut, pak smrt Vzduch je obsažen v půdě, v tělech živých organismů, ve vodě (vhoď suchou půdu do vody- bublinky, ve vaně bublinky kolem nohy, vydechovat do vody brčkem bublinky) Ze vzduchu, který dýcháme, odebíráme kyslík. A naopak, do něj uvolňujeme oxid uhličitý. Umělé dýchání-z úst do úst je možné, protože i ve vydechovaném vzduchu je ještě kyslík. Zamysli se a zahraj si hru „Co by se stalo, kdyby ve vzduchu nebyl kyslík?“PRÁCE S UČEBNICÍ: str.30 (přečti článek, odpověz na otázky)Zápis do sešitu

VZDUCH Vzduch je směs různých plynů. Vzduch je složen z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého, vodní páry a malého množství vzácných plynů. Je bez zápachu, nehořlavý, ale nezbytný k hoření.

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.htmlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –>