ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

Milí žáci, vážení rodiče.

Chtěla bych Vás v novém školním roce 2017-18 co nejsrdečněji přivítat.

Do nového startu na velké budově Vám přeji důslednou pracovitost a píli a z nich pak vyplývající úspěchy v celé 3. třídě.

 

 

43.týden

Vyučování bude zkráceno- konec v 11.15

V pátek se rozdává vysvědčení- přineste si folii nebo složku

ČJ- češina hrou

M- hrajeme si v matematice

PRV-promítání o přírodě

Školní výlet

Čtvrtek 21.6.2018, sraz 7:30- malá budova ZŠ, odjezd 8:00

S sebou: sportovní oblečení a obuv, mikynu nebo bundu, pláštěnku, pokrývku hlavy, svačinu, pití, přiměřené kapesné, popřípadě Kinedril a igelitový sáček, to vše v batohu na záda.

Předpokládaný návrat mezi 15:30-16:00. Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedli po příjezdu na autobusové zastávce u školy a zajistili tak jejich bezpečný odchod domů.

42.týden

ČJ- Opakování- slovesa- časování

M- Opakování učiva- násobilka, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení se zbytkem, násobení a dělení s nulami, zaokrouhlování, přechody přes desítky a stovky

PRV-Jsem cyklista

Upozornění:

Některé děti nemají ještě zaplacen školní výlet (350,-)

Vybírání na sešity a pomůcky do 4. třídy (2018/19)- 300 Kč

Proběhne kontrola učebnic a za poškozené učebnice budu vybírat adekvátní částku, kterou včas oznámím.

26.6. 2018 na školním hřišti- pohybová aktivita Tasemnice- sportovní oblečení a obutí, svůj hrneček na pití.

41.týden

ČJ- Opakování- podstatná jména- skloňování

M- Jednotky objemu, času

PRV-Pravidla silničního provozu, bezpečnost, nevhodná místa pro hru

Upozornění:

21.6. 2018 pojedeme na školní výlet Rejvíz, jeskyně Na Pomezí, Jeseník, předpokládaná cena 350,- Kč. Bližší informace týden před výletem.

Vybírání na sešity a pomůcky do 4. třídy (2018/19)- 300 Kč

40.týden

ČJ- Poznávání a rozlišování slovních druhů se zaměřením na 1,2,5,7

M- Jednotky délky, hmotnosti

PRV-Pravidla chování ve škole, v rodině, osobní bezpečí

Upozornění:

21.6. 2018 pojedeme na školní výlet Rejvíz, jeskyně Na Pomezí, Jeseník, předpokládaná cena 350,- Kč. Bližší informace týden před výletem.

Vybírání na sešity a pomůcky do 4. třídy (2018/19)- 300 Kč

39.týden

ČJ- Psaní i/y po BFLMPSVZ uvnitř slova

M- Písemné násobení jednociferným činitelem

PRV- Rostliny- části těla, dělení, znaky života, průběh života

Upozornění:

1.6. 2018- v pátek se uskuteční dětský den v areálu školy

21.6. 2018 pojedeme na školní výlet Rejvíz, jeskyně Na Pomezí, Jeseník, předpokládaná cena 350,- Kč. Bližší informace týden před výletem.

38.týden

ČJ- Psaní i/ po V uvnitř slova

M- Násobení a dělení s nulami (50.300,64000:80)

PRV- Živočichové- dělení, znaky života, průběh života (velikost, potrava, pohyb, zvuky)

Upozornění:

24.5. Školní focení- jen třídní foto

21.6. 2018 pojedeme na školní výlet Rejvíz, jeskyně Na Pomezí, Jeseník, předpokládaná cena 350,- Kč. Bližší informace týden před výletem.

37.týden

ČJ- Slova s předponou vy,vý

M- Násobení a dělení do 100 mimo obor násobilky

PRV- Člověk, zdraví, bezpečnost, zásady zdravého života

Upozornění:

16.5. Kytičkový den

24.5. Školní focení- jen třídní foto

21.6. 2018 pojedeme na školní výlet Rejvíz, jeskyně Na Pomezí, Jeseník, předpokládaná cena 350,- Kč. Bližší informace týden před výletem.

37.týden

ČJ- Příbuzná slova po V + výjimky

M- Dělení do 100 mimo obor násobilky (velké dělení)

PRV- Kostra, orgány, smysly

Upozornění:

7.5. 2018 ředitelské volno

21.6. 2018 pojedeme na školní výlet Rejvíz, jeskyně Na Pomezí, Jeseník, předpokládaná cena 350,- Kč. Bližší informace týden před výletem.

36.týden

Zhodnocení školní akce „Učíme se jinak“.

Žáci se dozvěděli hodně nového zábavnou formou, na kterou není tolik času v běžných vyučovacích hodinách. Život dvou druhů holubů, kteří u nás žijí divoce, máme v malíčku. Už víme, co znamenají značky namalované přímo na kůře stromů rostoucích v lese. Turistické značky už pro nás také nejsou záhadou. Velice ráda mohu konstatovat, že třeťáčci byli po celou dobu vzorní a mají mezi sebou upřímné kamarádské vztahy.

ČJ- Vyjmenovaná slova po V- vyvození a osvojení řady

M- Násobení do 100 mimo obor násobilky (velká násobilka)

PRV- Člověk, části těla, průběh života

Upozornění:

30.4. 2018 ( v pondělí před státním svátkem) -Učíme se jinak- část vyměřeného času budeme ve třídě plnit vlastivědné úkoly netradiční formou, zbytek času strávíme na hřišti, kde si čas vyplníme výukou užitečných dovedností. Pamatuj na hodné oblečení, obuv, pití, svačinu. Výšlap na Holubí skalku jsem přesunula na příhodnější dobu( nebezpečí útoku zmijí). Konec vyučování 11.15 hodin

7.5. 2018 ředitelské volno

35.týden

ČJ- Psaní I/Y po S uvnitř slova

M- Dělení se zbytkem (:8,:9,:10)

PRV- Ekologie- znečištění a ochrana půdy. vody, ovzduší

Upozornění:

23. 4. 2018 Individuální rodičovské schůzky od 15.00 do 17.00 hodin

30.4. 2018 ( v pondělí pře státním svátkem) -Učíme se jinak- vlastivědná vycházka na Holubí skalku- vhodné oblečení, obuv, batoh na záda, pití, svačina, párek na opečení. Konec vyučování 11.15 hodin

34.týden

ČJ- Příbuzná slova po S a výjimky

M- Dělení se zbytkem (:5,:6,:7)

PRV- Horniny, nerosty, půda

Upozornění:

23. 4. 2018 Individuální rodičovské schůzky od 15.00 do 17.00 hodin

33.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po S- vyvození a osvojení řady

M- Dělení se zbytkem (:2,:3,:4)

PRV- Voda, koloběh vody, vzduch

Upozornění:

23. 4. 2018 Individuální rodičovské schůzky od 15.00 do 17.00 hodin

32.týden

ČJ- Psaní i/y  po P uvnitř slova

M- Písemné sčítání a odčítání  trojciferných čísel v oboru do 1 000

PRV- Látky a jejich vlastnosti

V pátek 6.4. 2018 jsme se učili netradičně- tématem celého dne byla “Šikana mezi dětmi”

Celá třída jsme na toto téma diskutovali, plnili různé úkoly hrou a promítali jsme si krátké ale velmi zajímavé dokumenty Šikana očima dětí. Úplně nakonec jsme si skládali puzzle.

31.týden

ČJ- Příbuzná slova po P

M- Písemné odčítání  trojciferných čísel v oboru do 1 000

PRV- Slunce a Země

30.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po P- vyvození a osvojení řady

M- Písemné sčítání  trojciferných čísel v oboru do 1 000

PRV- Člověk přírodu využívá, mění a chrání

29.týden

ČJ- Slovesa- čas u sloves

M- Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000  s přechodem desítky, stovky

PRV- Změny přírody: živočichové a rostliny od podzimu do zimy

UPOZORNĚNÍ

V lednu a únoru jsme se učili netradičně. V naší třídě probíhala výuka “Učíme se jinak”. Projekt, který se prolínal různými hodinami, jsme nazvali Staré pověsti české.

28.týden

ČJ- Slovesa- osoba, číslo

M- Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 bez přechodu i s přechodem desítky, stovky, zaokrouhlování

PRV- Změny přírody: živočichové a rostliny od jara do léta

UPOZORNĚNÍ

Prosím o kontrolu správnosti telefonních čísel v ŽK.

26.týden

ČJ- Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po M

M- Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 s přechodem stovky, zaokrouhlování

PRV- Jindřichovské panství, pověsti v kraji

UPOZORNĚNÍ

od 26. 2. – 4. 2. 2018 jarní prázdniny

25.týden

ČJ- příbuzná slova slova po M, výjimky

M- Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 s přechodem desítky, zaokrouhlování

PRV- Život na zámku

24.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po M

M- Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 s přechodem desítky

PRV- šlechtický zámek

23.týden

ČJ- Podstatná jména- pádové otázky, rozlišování pádů, pojem skloňování

M- Pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1 000 bez přechodu

PRV- Poddanská ves, středověké město

UPOZORNĚNÍ

24. 1. 2018 -5. hodina- vysvědčení

25. 1. 2018 -ředitelské volno

26. 1. 2018- pololetní prázdniny

22.týden

ČJ- Podstatná jména- rod, číslo

M- Přirozená čísla v oboru do 1 000, porovnávání, zápis

PRV- Středověký hrad, poddanská ves

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  24. 1. -500 Kč

21.týden

ČJ- Pravopis i/y po L uprostřed solva

M- Souhrnné opakování násobilky 1-10 v oboru do sta

PRV- Staré pověsti české, středověký hrad

UPOZORNĚNÍ

15. 1. 2018 Třídní schůzky od 15.00-16.00 hodin

20.týden

ČJ- Příbuzná slova po L

M- Vyvození a osvojení matematické operace dělení 9

PRV- Na slovanském hradišti

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  středa 10.1., 24. 1. -500 Kč

15. 1. 2018 Třídní schůzky od 15.00-16.00 hodin

19.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po L- vyvození a osvojení řady

M- Vyvození a osvojení matematické operace násobení 9

PRV- Orientace v čase, pojem minulost

UPOZORNĚNÍ

Novoroční šplh- 3. 1. 2018

Plavecký výcvik –  středa 10.1., 24. 1. -500 Kč

Milí žáci a vážení rodiče, přeji Vám hodně lásky a zdraví v celém novém roce 2018.

16.týden

ČJ- Pravopis i/y po B uvnitř slova

M- Opakování násobilky 3,4,5,6,7,8, zaokroulování na 10

PRV- Rekreační oblasti, chráněná území, historické památky

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  středa 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

V pátek 22. 12. vystoupení Šermíři -Staré pověsti české 45,- Kč

Vánoční besídka- dáreček pod stromeček do 30Kč (kdo může trošku cukroví, pití nebo brambůrky…)

15.týden

ČJ- Příbuzná slova po B

M- Vyvození a osvojení matematické operace dělení 8

PRV- Jak se krajina mění: těžba, znečištění, ochrana

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

22.12. 2017 Šermíři- Staré pověsti české- 45 Kč

14.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po B- vyvození a osvojení řady

M- Vyvození a osvojení matematické operace násobení 8

PRV- Zemědělství v krajině, péče o půdu

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik – 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

22.12. 2017 Šermíři- Staré pověsti české- 45 Kč

13.týden

ČJ- Pravopis po obojetné souhlásce z uvnitř slova

M- Písemné odčítání dvou dvojciferných čísel v oboru do sta

PRV- Živá příroda- rostliny a živočichové regionu

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik – 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

12.týden

ČJ- Příbuzná slova po z

M- Písemné sčítání dvou dvojciferných čísel v oboru do sta

PRV- Orientace na mapě

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka

11.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po z- vyvození a osvojení řady

M- Pamětné odčítání dvojciferných čísel v oboru do sta s přechodem desítky

PRV-Praha, hlavní město, státní správa

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

Plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)- prosím o podepsanou návratku

10.týden

ČJ- obojetné souhlásky

M- Pamětné sčítání dvojciferných čísel v oboru do sta s přechodem desítky

PRV-ČS armáda, státní symboly

UPOZORNĚNÍ

ve středu 8.11.- KERAMIKA (přihlášené děti)

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

Plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)- prosím o podepsanou návratku

9.týden

ČJ- Slova příbuzná, kořen, stavba slova

M- Vyvození a osvojení dělení 7, sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky.

PRV-pozorování, popis povrchu krajiny, reliéf krajiny

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500,-

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)

8.týden

ČJ- Tvary slova, slovní okruhy

M- Vyvození a osvojení násobení 7.

PRV-Vybavenost obce

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500,-

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)

Vyučování venku- práce s přírodninami

7.týden

ČJ- Abeceda, spisovná a nespisovná slova, antonyma, synonyma

M- Vyvození a osvojení dělení 6.

PRV-Dopravní značky, nebezpečná místa, dopravní kázeň, nehoda

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

10. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)

6.týden

ČJ- Výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, dělení slov na konci řádku

M- Vyvození a osvojení násobilky 6. Zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky

PRV-Dopravní spojení do sousedních obcí a měst

UPOZORNĚNÍ

ve středu 11.10.- KERAMIKA (přihlášené děti)

přineste podzimní listy do hodiny PČ (13.10.)

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

5.týden

ČJ- Pravopis párových souhlásek (spodoba) na konci a uprostřed slov

M- Opakování násobilky a dělení 1,5. Vyvození a osvojení násobilky 10.

Opakování pamětného sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku (58+6, 72-5)

PRV- Poloha obce v krajině, orientace na plánu a ve skutečnosti

UPOZORNĚNÍ

29.9. 2017 ředitelské volno

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

kroužek Keramika 350,-(jen přihlášení žáci)

4.týden

ČJ- Vlastní jména a obecná jména

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku (58+6, 72-5)

opakování násobilky a dělení 5

PRV- orientace v krajině (při přízni počasí vycházka), odhad vzdálenosti

UPOZORNĚNÍ

29.9. 2017 ředitelské volno

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

kroužek Keramika 350,-(jen přihlášení žáci)

3.týden

ČJ- Věta, druhy vět, souvětí

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku (58+6, 72-5)

opakování násobilky a dělení 4

PRV-Určování světových stran, větrná růžice, obzor

UPOZORNĚNÍ

2.týden

ČJ- Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M-Porovnávání čísel, matematické operace + -, pojmy více, méně o kolik, opakování násobilky 3

PRV-Krajina v okolí obce, přírodní zvláštnosti

UPOZORNĚNÍ

Vybírání částky 10 Kč na UNICEF (Terapeutická výživa pro podvýživené děti)

akce Edison- 4,- Kč

 

1.týden

ČJ-Hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, délka samohlásek, počet slabik ve slově

M-Zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, opakování násobilky 2, pojem pár, polovina

PRV-Okolí školy, okolí domova

UPOZORNĚNÍ

Důležité !!!

V pondělí 11.9.2017 od 15:40 do 16:10 hod. se uskuteční společné informativní třídní schůzky !!! Dostavte se, prosím, v co největším počtu.

 

Váš/e/ syn/dcera/ budou potřebovat na začátku roku toto vybavení:

Pomůcky do vyučování

Aktovku, přezůvky, cvičební úbor+cvičky v plátěném pytlíku, vybavené pouzdro/dvě tužky, gumu, ořezávátko, trojbarevnou propisku, 2 pera nebo průpisky, kružítko ( druhé pololetí), nůžky na papír, malé pravítko na podtrhávání v sešitě/, folie-2 malé, 1 velká, 2 pravítka / z toho jeden trojúhelník s ryskou/, složku na sešity, obaly na učebnice a sešity

Pomůcky do VV a PČ

Lepidlo- v tyčince, složka barevných papírů, linkovaný poznámkový blok (A4), sada pastelek- silné, tuš černá, voskovky, štětce kulaté 2 ks- vlasové- úzký, široký, vodové barvy-transparentní, sada barevných fixů, černý fix (silný, tenký), nůžky na papír- vše v plátěném pytlíku.

Do školy si bude denně nosit: přezůvky a vybavené pouzdro, deníček na úkoly, žák. knížku, cvičný sešit, sešit na nové učivo

Dále do jednotlivých předmětů:

Jazyk český -folie malá, učebnice, cvičebnice- vyjmenovaná slova

Čtení-čítanka, později četbu na pokračování ve čtenářské dílně

Matematika – folie malá, učebnice

Geometrie – ostré tužky(č.1.,3.), kružítko, pravítko s ryskou

Prvouka- učebnice, pastelky, sešit

AJ- učebnice, deníček se slovíčky, sešit

VV a Pč- staré větší triko /chrání oděv/, pomůcky (podle rozvrhu)

Tv- cvičební úbor a obutí (podle rozvrhu)

Prosím o spolupráci a váš dohled: Nepřítomnost žáka omlouvat telefonicky, mailem, lístečkem jen s podpisem zákonného zástupce, po příchodu do školy musí žák předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce, rodičem podepsané domácí úkoly, pravidelnou domácí přípravu na vyučování (kolem 40 min.), žák dostane soubor procvičovacích textů do JČ i do MA-(nechá si jej doma na procvičování a na konci roku je zase vrátí- pozor nepsat do textů- jen na vloženou folii), opravu domácího sešitu do JČ(správně napsat slovo, ve kterém žák chyboval), každodenní kontrolu deníčku a žákovské knížky (podepsat jednou týdně), při odběru obědů a svačinek jejich zaplacení k 5. příslušného měsíce. Prosím o vyplnění žákovské knížky- zdravotní pojišťovny, telefon na oba rodiče, pokud dítě trpí nějakými problémy (migréna, alergie apod.- zapsat do žák. knížky).

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

malá budova – pondělí 12:00 – 13:00

velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30

Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

 

 

Sejdeme se 4. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Ještě jednou Vám přeji, vykročení tou správnou nohou.

Vaše třídní učitelka Hana Cilová

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit