ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

Milí žáci, vážení rodiče.

Chtěla bych Vás v novém školním roce 2017-18 co nejsrdečněji přivítat.

Do nového startu na velké budově Vám přeji důslednou pracovitost a píli a z nich pak vyplývající úspěchy v celé 3. třídě.

21.týden

ČJ- Pravopis i/y po L uprostřed solva

M- Souhrnné opakování násobilky 1-10 v oboru do sta

PRV- Staré pověsti české, středověký hrad

UPOZORNĚNÍ

15. 1. 2018 Třídní schůzky od 15.00-16.00 hodin

20.týden

ČJ- Příbuzná slova po L

M- Vyvození a osvojení matematické operace dělení 9

PRV- Na slovanském hradišti

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  středa 10.1., 24. 1. -500 Kč

15. 1. 2018 Třídní schůzky od 15.00-16.00 hodin

19.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po L- vyvození a osvojení řady

M- Vyvození a osvojení matematické operace násobení 9

PRV- Orientace v čase, pojem minulost

UPOZORNĚNÍ

Novoroční šplh- 3. 1. 2018

Plavecký výcvik –  středa 10.1., 24. 1. -500 Kč

Milí žáci a vážení rodiče, přeji Vám hodně lásky a zdraví v celém novém roce 2018.

16.týden

ČJ- Pravopis i/y po B uvnitř slova

M- Opakování násobilky 3,4,5,6,7,8, zaokroulování na 10

PRV- Rekreační oblasti, chráněná území, historické památky

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  středa 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

V pátek 22. 12. vystoupení Šermíři -Staré pověsti české 45,- Kč

Vánoční besídka- dáreček pod stromeček do 30Kč (kdo může trošku cukroví, pití nebo brambůrky…)

15.týden

ČJ- Příbuzná slova po B

M- Vyvození a osvojení matematické operace dělení 8

PRV- Jak se krajina mění: těžba, znečištění, ochrana

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik –  20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

22.12. 2017 Šermíři- Staré pověsti české- 45 Kč

14.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po B- vyvození a osvojení řady

M- Vyvození a osvojení matematické operace násobení 8

PRV- Zemědělství v krajině, péče o půdu

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik – 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

22.12. 2017 Šermíři- Staré pověsti české- 45 Kč

13.týden

ČJ- Pravopis po obojetné souhlásce z uvnitř slova

M- Písemné odčítání dvou dvojciferných čísel v oboru do sta

PRV- Živá příroda- rostliny a živočichové regionu

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik – 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

12.týden

ČJ- Příbuzná slova po z

M- Písemné sčítání dvou dvojciferných čísel v oboru do sta

PRV- Orientace na mapě

UPOZORNĚNÍ

Plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka

11.týden

ČJ- Vyjmenovaná slova po z- vyvození a osvojení řady

M- Pamětné odčítání dvojciferných čísel v oboru do sta s přechodem desítky

PRV-Praha, hlavní město, státní správa

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

Plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)- prosím o podepsanou návratku

10.týden

ČJ- obojetné souhlásky

M- Pamětné sčítání dvojciferných čísel v oboru do sta s přechodem desítky

PRV-ČS armáda, státní symboly

UPOZORNĚNÍ

ve středu 8.11.- KERAMIKA (přihlášené děti)

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

Plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500 Kč

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)- prosím o podepsanou návratku

9.týden

ČJ- Slova příbuzná, kořen, stavba slova

M- Vyvození a osvojení dělení 7, sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu desítky.

PRV-pozorování, popis povrchu krajiny, reliéf krajiny

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500,-

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)

8.týden

ČJ- Tvary slova, slovní okruhy

M- Vyvození a osvojení násobení 7.

PRV-Vybavenost obce

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

plavecký výcvik – 22. 11., 6. 12., 20. 12., 10.1., 24. 1. -500,-

20. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)

Vyučování venku- práce s přírodninami

7.týden

ČJ- Abeceda, spisovná a nespisovná slova, antonyma, synonyma

M- Vyvození a osvojení dělení 6.

PRV-Dopravní značky, nebezpečná místa, dopravní kázeň, nehoda

UPOZORNĚNÍ

Individuální třídní schůzky 13. 11. 2017 od 15.00-16.00 hodin

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

10. 11. Pojedeme do Opavy do divadla- Popelka (200 Kč-vstupné, jízdenka)

6.týden

ČJ- Výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě, dělení slov na konci řádku

M- Vyvození a osvojení násobilky 6. Zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky

PRV-Dopravní spojení do sousedních obcí a měst

UPOZORNĚNÍ

ve středu 11.10.- KERAMIKA (přihlášené děti)

přineste podzimní listy do hodiny PČ (13.10.)

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

5.týden

ČJ- Pravopis párových souhlásek (spodoba) na konci a uprostřed slov

M- Opakování násobilky a dělení 1,5. Vyvození a osvojení násobilky 10.

Opakování pamětného sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku (58+6, 72-5)

PRV- Poloha obce v krajině, orientace na plánu a ve skutečnosti

UPOZORNĚNÍ

29.9. 2017 ředitelské volno

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

kroužek Keramika 350,-(jen přihlášení žáci)

4.týden

ČJ- Vlastní jména a obecná jména

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku (58+6, 72-5)

opakování násobilky a dělení 5

PRV- orientace v krajině (při přízni počasí vycházka), odhad vzdálenosti

UPOZORNĚNÍ

29.9. 2017 ředitelské volno

pracovní sešit do Angličtiny- 220,- Kč

plavecký výcvik 500,-

kroužek Keramika 350,-(jen přihlášení žáci)

3.týden

ČJ- Věta, druhy vět, souvětí

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem přes desítku (58+6, 72-5)

opakování násobilky a dělení 4

PRV-Určování světových stran, větrná růžice, obzor

UPOZORNĚNÍ

2.týden

ČJ- Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M-Porovnávání čísel, matematické operace + -, pojmy více, méně o kolik, opakování násobilky 3

PRV-Krajina v okolí obce, přírodní zvláštnosti

UPOZORNĚNÍ

Vybírání částky 10 Kč na UNICEF (Terapeutická výživa pro podvýživené děti)

akce Edison- 4,- Kč

 

1.týden

ČJ-Hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, délka samohlásek, počet slabik ve slově

M-Zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, opakování násobilky 2, pojem pár, polovina

PRV-Okolí školy, okolí domova

UPOZORNĚNÍ

Důležité !!!

V pondělí 11.9.2017 od 15:40 do 16:10 hod. se uskuteční společné informativní třídní schůzky !!! Dostavte se, prosím, v co největším počtu.

 

Váš/e/ syn/dcera/ budou potřebovat na začátku roku toto vybavení:

Pomůcky do vyučování

Aktovku, přezůvky, cvičební úbor+cvičky v plátěném pytlíku, vybavené pouzdro/dvě tužky, gumu, ořezávátko, trojbarevnou propisku, 2 pera nebo průpisky, kružítko ( druhé pololetí), nůžky na papír, malé pravítko na podtrhávání v sešitě/, folie-2 malé, 1 velká, 2 pravítka / z toho jeden trojúhelník s ryskou/, složku na sešity, obaly na učebnice a sešity

Pomůcky do VV a PČ

Lepidlo- v tyčince, složka barevných papírů, linkovaný poznámkový blok (A4), sada pastelek- silné, tuš černá, voskovky, štětce kulaté 2 ks- vlasové- úzký, široký, vodové barvy-transparentní, sada barevných fixů, černý fix (silný, tenký), nůžky na papír- vše v plátěném pytlíku.

Do školy si bude denně nosit: přezůvky a vybavené pouzdro, deníček na úkoly, žák. knížku, cvičný sešit, sešit na nové učivo

Dále do jednotlivých předmětů:

Jazyk český -folie malá, učebnice, cvičebnice- vyjmenovaná slova

Čtení-čítanka, později četbu na pokračování ve čtenářské dílně

Matematika – folie malá, učebnice

Geometrie – ostré tužky(č.1.,3.), kružítko, pravítko s ryskou

Prvouka- učebnice, pastelky, sešit

AJ- učebnice, deníček se slovíčky, sešit

VV a Pč- staré větší triko /chrání oděv/, pomůcky (podle rozvrhu)

Tv- cvičební úbor a obutí (podle rozvrhu)

Prosím o spolupráci a váš dohled: Nepřítomnost žáka omlouvat telefonicky, mailem, lístečkem jen s podpisem zákonného zástupce, po příchodu do školy musí žák předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce, rodičem podepsané domácí úkoly, pravidelnou domácí přípravu na vyučování (kolem 40 min.), žák dostane soubor procvičovacích textů do JČ i do MA-(nechá si jej doma na procvičování a na konci roku je zase vrátí- pozor nepsat do textů- jen na vloženou folii), opravu domácího sešitu do JČ(správně napsat slovo, ve kterém žák chyboval), každodenní kontrolu deníčku a žákovské knížky (podepsat jednou týdně), při odběru obědů a svačinek jejich zaplacení k 5. příslušného měsíce. Prosím o vyplnění žákovské knížky- zdravotní pojišťovny, telefon na oba rodiče, pokud dítě trpí nějakými problémy (migréna, alergie apod.- zapsat do žák. knížky).

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

malá budova – pondělí 12:00 – 13:00

velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30

Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

 

 

Sejdeme se 4. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Ještě jednou Vám přeji, vykročení tou správnou nohou.

Vaše třídní učitelka Hana Cilová

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit