ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

5.týden 27.9.-1.10. 2021

ČJ:

Párové souhlásky na konci i uprostřed slov- spodoba (lev,žky)

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky , opakování násobilky a dělení 5

PRV:

Poloha obce v krajině, části obce, strategické body, místní názvy

Pondělí 27. 9. 2021- ředitelské volno

Úterý 28. 9. 2021- státní svátek

4.TÝDEN 20.9-24.9. 2021

ČJ:

Vlastní jména a obecná jména

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky (typy příkladů 8-5,53-7,53-35), opakování násobilky a dělení 4,

PRV:

Vycházka-orientace v krajině, určování sv. stran, odhad vzdálen. Moravskoslezský kraj

 

3.TÝDEN 13.9.-17.9. 2021

ČJ:

Věta, druhy vět,souvětí

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem desítky (typy příkladů 5+8,57+3,57+5, 57+35), opakování násobilky a dělení 3,

PRV:

Určování světových stran, lidská sídla

2.TÝDEN 6.9.-10.9. 2021

ČJ:

Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M:

Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky (typy příkladů 5+3,50+3,50+30,53+35), opakování násobilky a dělení 2, pojem pár

PRV:

Krajina v okolí domova, les, pole, louka, voda v krajině, přírodní zvláštnosti

UPOZORNĚNÍ: hromadné třídní schůzky 7.9. 2021 v 15.00 hodin v učebně 3. ročníku (důležité pro přihlášení do systému BAKALÁŘ)

1.TÝDEN 1.9.-3.9. 2021

ČJ:

Hláska, dělení hlásek, slabika, délka samohlásek, počet slabik

M:

Zápis čísel v desítkové soustavě, dočítání do desíti, více, méně, početní operace

PRV:

Okolí školy, okolí domova, pravidla chování ve škole, v rodině, osobní bezpečí

UPOZORNĚNÍ:

divadelní představení, výstava  45,-Kč

prosím o obalení všech učebnic

přinést balík papírových kapesníků, papírových utěrek

pomůcky do VV, cvičební úbor do TV do plátěných pytlíků

kapsář

vyplněnou tabulku s osobními údaji přinést do školy

MILÍ TŘEŤÁČCI!!!!!

Vítám Vás v novém školním roce 2021-2022

Všem dětem přeji, ať se jim ve škole líbí, ať jim jde učení s hravostí a lehkostí, a ať si v kolektivu najdou spoustu nových kamarádů.

Vám, rodiče, přeji hodně trpělivosti při práci s Vašimi dětmi. Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

Vaše třídní učitelka Mgr. Hana Cilová

Budu se na Vás těšit ve středu 1. září 2021 v 9:00 hod. před hlavní budovou naší školy, kde se uskuteční slavnostní zahájení školního rok. Obědy se budou vydávat od 2. 9. 2021, svačinky až od 6. 9. 2021(proto nezapomeňte nosit první týden svačinku a pití)

VE STŘEDU  8. září 2021 v 15:00 hod. PROBĚHNOU  PRVNÍ HROMADNÉ INFORMATIVNÍ SCHŮZKY (ve třídě 3. ročníku -v 1. patře vlevo)

INFO Covid 19: děti nemusí nosit roušky ve třídě, ale musí je mít ve spoleřčných prostorách (šatna, chodby, jídelna)  Budeme dodržovat maximální hygienická opatření – časté mytí rukou, dezinfikování rukou.

ORGANIZACE PRVNÍHO VYUČOVACÍHO TÝDNE

1.9. 2021

Po slavnostním zahájení školního roku odchod domů nebo do družiny

Provoz družiny 6:00hod- 13:30 hod.

2. 9. 2020

Výuka bude končit po 4. vyučovací hodině v 11:15

  • Budu potřebovat telefonní spojení na rodiče, mailovou adresu, zdravotní pojišťovnu
  • přineste si aktovku, kapsář, obaly na sešity a učebnice
  • psací potřeby, přezůvky
  • balík papírových utěrek, balík papírových kapesníků (ve třídách nesmí být ručník)

Provoz družiny již v plném rozsahu od 6:00- 7:40 a od 11:15- 16:00

  • od 3.9. 2020 se začíná učit podle rozvrhu