ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

Odkazy písniček z Anglického jazyka

Abeceda

https://www.youtube.com/watch?v=4_hgFcLM9Rg

How old are you?

https://www.youtube.com/watch?v=6qklhZ_gio0

 

7. týden

ČJ-Abeceda, spisovná a nespisovná slova, opozita, synonyma

M-Vyvození a osvojení operace dělení6

PRV-Doprava, značky, nebezpečná místa, dopravní kázeň, nehoda

UPOZORNĚNÍ

Termín povinného plaveckého výcviku: 24. 10.- cena 500 Kč

6. týden

ČJ-Výslovnost a psaní slov se skupinami dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

M-Vyvození a osvojení operace násobění 6

PRV-Dopravní spojení do sousedních obcí a měst

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

5.týden

ČJ-Psaní párových souhlásek na konci a uprostřed slov (spodoba- klubko, lev)

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zkoušení násobilky a dělení 5, opakování násobilky a dělení 1,2,3,4,5, zaokrouhlování

PRV-Poloha obce v krajině, určování světových stran v krajině- učení v přírodě

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

UNICEF- 10 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

4.týden

ČJ-Jména obecná a vlastní

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zkoušení násobilky a dělení 4, opakování násobilky a dělení 5, zaokrouhlování

PRV-Určování světových stran na mapě a ve skutečnosti

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku:  26. 9., 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

UNICEF- 10 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

3.týden

ČJ-Druhy vět

M-Pamětné sčítání a odčítání do sta s přechodem desítky, zkoušení násobilky a dělení 3, opakování násobilky a dělení 4

PRV-Určování světových stran

UPOZORNĚNÍ

Termíny povinného plaveckého výcviku:  26. 9., 10. 10., 24. 10.- cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

UNICEF- 10 Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

 

2.týden

ČJ-Pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách

M-Porovnávání čísel, pojmy více, méně, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, zkoušení násobilky a dělení 2, opakování násobilky a dělení 3, pojem pár, polovina

PRV-Krajina v okolí obce, přírodní zvláštnosti

UPOZORNĚNÍ

Důležité !!!

Hromadné informační třídní schůzky 13. 9. 2018 v 15.00 hodin

Obaly na sešity přinést do školy (průsvitné), doma obalit učebnice

Termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 9., 17. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.

cena 500 Kč

AJ – 224Kč, obal 6Kč

někteří ještě částku za sešity a pomůcky na školní rok 2018/19 – 270 Kč

 

Milí žáci, vážení rodiče.

Chtěla bych Vás v novém školním roce 2018-19 co nejsrdečněji přivítat.

Do nového startu na velké budově Vám přeji důslednou pracovitost a píli a z nich pak vyplývající úspěchy v celé 3. třídě.

Váš/e/ syn/dcera/ budou potřebovat na začátku roku toto vybavení:

Pomůcky do vyučování

Aktovku, přezůvky, cvičební úbor+cvičky v plátěném pytlíku, vybavené pouzdro/dvě tužky, gumu, ořezávátko, trojbarevnou propisku, 2 pera nebo průpisky, kružítko ( druhé pololetí), nůžky na papír, malé pravítko na podtrhávání v sešitě/, folie-2 malé, 1 velká, 2 pravítka / z toho jeden trojúhelník s ryskou/, složku na sešity, obaly na učebnice a sešity

Pomůcky do VV a PČ

Lepidlo- v tyčince, složka barevných papírů, linkovaný poznámkový blok (A4), sada pastelek- silné, tuš černá, voskovky, štětce kulaté 2 ks- vlasové- úzký, široký, vodové barvy-transparentní, sada barevných fixů, černý fix (silný, tenký), nůžky na papír- vše v plátěném pytlíku.

Do školy si bude denně nosit: přezůvky a vybavené pouzdro, deníček na úkoly, žák. knížku, cvičný sešit, sešit na nové učivo

Dále do jednotlivých předmětů:

Jazyk český -folie malá, učebnice, cvičebnice- vyjmenovaná slova

Čtení-čítanka, později četbu na pokračování ve čtenářské dílně

Matematika – folie malá, učebnice

Geometrie – ostré tužky(č.1.,3.), kružítko, pravítko s ryskou

Prvouka- učebnice, pastelky, sešit

AJ- učebnice, deníček se slovíčky, sešit

VV a Pč- staré větší triko /chrání oděv/, pomůcky (podle rozvrhu)

Tv- cvičební úbor a obutí (podle rozvrhu)

Prosím o spolupráci a váš dohled: Nepřítomnost žáka omlouvat telefonicky, mailem, lístečkem jen s podpisem zákonného zástupce, po příchodu do školy musí žák předložit písemnou omluvenku v žákovské knížce, rodičem podepsané domácí úkoly, pravidelnou domácí přípravu na vyučování (kolem 40 min.), žák dostane soubor procvičovacích textů do JČ i do MA-(nechá si jej doma na procvičování a na konci roku je zase vrátí- pozor nepsat do textů- jen na vloženou folii), opravu domácího sešitu do JČ(správně napsat slovo, ve kterém žák chyboval), každodenní kontrolu deníčku a žákovské knížky (podepsat jednou týdně), při odběru obědů a svačinek jejich zaplacení k 5. příslušného měsíce. Prosím o vyplnění žákovské knížky- zdravotní pojišťovny, telefon na oba rodiče, pokud dítě trpí nějakými problémy (migréna, alergie apod.- zapsat do žák. knížky).

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

malá budova – pondělí 12:00 – 13:00

velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30

Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

Sejdeme se 3. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Ještě jednou Vám přeji, vykročení tou správnou nohou.

Vaše třídní učitelka Hana Cilová

1.týden

ČJ-Hláska, písmeno, slabika, slovo, věta, délka samohlásek, počet slabik ve slově

M-Zápis čísla v desítkové soustavě, pamětné sčítání a odčítání do sta bez přechodu desítky, opakování násobilky 2, pojem pár, polovina

PRV-Okolí školy, okolí domova

UPOZORNĚNÍ

Důležité !!!

 obaly na sešity přinést do školy (průsvitné), doma obalit učebnice

termíny povinného plaveckého výcviku: 10. 9., 17. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10.

cena 500 Kč

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit