ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 3. ročníku

Na mailové adrese cilova@zsjindrichov se na mne můžete obracet s případnými dotazy.

Pozor! Přihláška do školní družiny na školní rok 2020/21

2020-21–prihlaska-do-sd

zpětná vazba na učivo

Dne 26. června 2020 bude ukončen školní rok 2019/2020. Vysvědčení bude rozdáno první vyučovací hodinu a tím bude ukončeno vyučování. Dny 29. 6.a 30. 6. 2020 budou volné dny.

Chtěla bych Vám všem poděkovat za celoroční práci a přeji Vám ty nejlepší prázdniny. Vaše třídní učitelka.

 

Ukončení online výuky

TÝDEN od 15. 6. do 19. 6. 2020

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování slovíček

ČESKÝ JAZYK   rozlišování podstatných jmen, sloves  přídavných jmen a předložek

1.PONDĚLÍ    Podstatná jména (označují se číslem 1)

a)Připomeň si:

Podstatná jména- názvy osob, zvířat, věcí, dějů a skutečností.

Nejlépe je poznám, když si na ně ukážu jedním prstem a řeknu ten, ta, to (i když je podstatné jméno v množném čísle ukážu si jedním prstem- jako na jednotné)

b)Najdi podstatná jména

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ebfbd0125e

c) Online procvičování- poznávání podstatných jmen

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/slovni-druhy/SD-1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm

kdo nemá stálou možnost internetu- jakýkoliv článek v učebnici ČJ- vyhledávat podstatná jména. Nezapomeň si ukazovat jedním prstem na jednu věc.

d)Učebnice ČJ str. 129/2, str. 130/7,8, str. 131/9

2.ÚTERÝ    Slovesa (označují se číslem 5)

a)Připomeň si

Slovesa nám říkají, co osoba, zvíře a věci dělají nebo co se s nimi stane.

Nejlépe je poznám, když se na ně zeptám „co dělat“(podle tvaru slovesa i tvar otázky- co dělám, co děláš, co budeme dělat….)

b) Najdi slovesa

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ebffdcc03c

http://www.kaminet.cz/ces/slova/druhy151.php

kdo nemá stálou možnost internetu- jakýkoliv článek v učebnici ČJ- vyhledávat slovesa- nezapomeň se ptát otázkou „co dělat“

c)Učebnice ČJ str. 132/3 vyhledej v textu slovesa, str. 132/4

3.STŘEDA   Přídavná jména (označují se číslem 2)

a)Připomeň si

Přídavná jména se přidávají ve větě před podstatná jména a vyjadřují nám jejich vlastnosti

Nejlépe je poznám, když se na ně zeptám „jaký, který, čí“

b)Tvoř z podstatných jmen přídavná jména

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/tvoreni-5.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pridav_jm1.htm

c)vyhledávej přídavná jména

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html

d)vyber vhodné přídavné jméno

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vlastnosti-2.html

e)Najdi dvojice protikladných přídavných jmen

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html

f) Najdi přídavná jména

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ec031bc5e5

g)Poznávání podstatných, přídavných jmen a sloves

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni4.html

kdo nemá stálou možnost internetu- jakýkoliv článek v učebnici ČJ- vyhledávat přídavná jména. Nezapomeň se ptát otázkou „jaký, který, čí“

h)Učebnice ČJ str.135/4- přečti článek a splň úkoly pod ním, str. 135/5,6

4.ČTVRTEK    Předložky (označují se číslem 7)

a)Připomeň si

Předložky vyjadřují bližší okolnosti, patří k podstatnému jménu (přídavnému, zájmenu i k číslovce), čtou se dohromady, píší se zvlášť. Jsou většinou krátké (jedno písmeno, jedna až dvě slabiky)

b)Najdi předložky

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ec04a08d30

d)Poznávání podstatných jmen, sloves a předložek

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni2.html

Kdo nemá stálou možnost internetu- jakýkoliv článek v učebnici ČJ- vyhledávat předložky nezapomeň, že předložka nikdy neleží před slovesem, leží vždy jen před jmény (1,2,3,4slovní druh)

e)Učebnice ČJ str.141/1,  str. 143- přečti si oranžový rámeček str.144/7

5.PÁTEK

a) procvičování slovních druhů 1,2,5,7

http://www.kaminet.cz/ces/slova/slovnidruhy12571.php

b)Online cvičení na procvičování všech slovních druhů (ty poznávej jen podstatná jména, přídavná jména, slovesa a předložky- ostatní poznávat nemusíš a přeskoč úkol

http://skolicka6.sweb.cz/DUMY/JAZYKCESKY/SLOVNIDRUHY2.swf

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

c)Jen pro dobrovolníky- procvičování všech 10 slovních druhů

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SLOVNI%20DRUHY.htm

http://skolicka6.sweb.cz/DUMY/JAZYKCESKY/SLOVNIDRUHY.swf

Kdo nemá stálou možnost internetu- jakýkoliv článek v učebnici ČJ- vyhledávat podstatná jména, přídavná jména, slovesa a předložky (nad slova piš tužkou jejich čísla-podstatné j. 1, přídavné j. 2, sloveso 5, předložka 7)

d)Učebnice ČJ str.146/1 – vyhledej podstatná jména, přídavná jména, slovesa a předložky (nad slova piš tužkou jejich čísla)

MATEMATIKA     jednotky hmotnosti, opakování

Ve 3. ročníku se děti jen seznamují s pojmy hmotnost, vážení, jednotky, převod jednotek            

Proto jsem dala jen odkazy na výukové video. Děti si učivo jen osahají, seznámí se s pojmy, případně si zkusí převod jednotek. Podrobně až ve 4. ročníku.

1.PONDĚLÍ

a) hmotnost, váha, vážení, jednotky přiblíženy v prezentaci

prezentace hmotnost

b) Vysvětlení pojmu hmotnost a představení jednotek hmotnosti

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o

c) opakování dělení se zbytkem -sám vymýšlej dvojciferná čísla (můžeš si sestavovat dvojciferná čísla pomocí náhody- 2hody kostkou- z hodů sestav dvojciferné číslo),(na lístečcích čísla od 0-9- otoč rubem- tahej 2 lístky, sestav číslo a počítej dělení se zbytkem (Pozor může se stát, že si vytvoříš příklad malé násobilky- tam zbytek nebude).

d) komu se nechce namáhat, příklady má v pomůcce

pomůcka 1

kontrola1

2.ÚTERÝ

a)Základní převody jednotek

https://www.youtube.com/watch?v=euNqCRiFDA0https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/jednotky-hmotnosti—skladacky.html

b) Opakování písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel (můžeš si sestavovat trojciferná čísla pomocí náhody- 3hody kostkou- z hodů sestav trojciferné číslo),(na lístečcích čísla od 0-9- otoč rubem- tahej 3 lístky, sestav číslo a počítej pod sebou)

c) komu se nechce namáhat, příklady má v pomůcce

pomůcka2

kontrola2

3.STŘEDA

a) vysvětlení převodu jednotek na videu

https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc

c)opakování velké násobilky

pomůcka3

kontrola3

4.ČTVRTEK       

a) převody

https://www.youtube.com/watch?v=BnAADDTn0Qs

b) opakování velkého dělení

pomůcka4

kontrola4

5.PÁTEK       

a) Opakování písemného násobení trojciferných čísel (můžeš si sestavovat trojciferná čísla pomocí náhody- 3hody kostkou- z hodů sestav trojciferné číslo),(na lístečcích čísla od 0-9- otoč rubem- tahej 3 lístky, sestav číslo a počítej pod sebou

b) komu se nechce namáhat, příklady má v pomůcce

pomůcka5

kontrola5

PRVOUKA  jedovatí živočichové a rostliny, houby

1.PONDĚLÍ   jedovatí živočichové

Jed má v přírodě mnoho využití. Někteří živočichové jeho pomocí zastrašují predátory, další jej využívají k aktivní obraně a své protivníky rovnou odrovnají, jiní jej zase potřebují k lovu kořisti. Jedovaté druhy jsou rozšířeny mezi všemi živočišnými třídami. Nikdo se nepozastaví nad jedovatými hady, žábami či pavouky, ale málokdo už tuší, že jedovatí mohou být i ptáci a savci.

Jedovatí živočichové mají výhodu, mohou se účinněji bránit a mají větší šanci na dobrý úlovek. K usmrcování kořisti využívají jed hadi. Na člověka aktivně neútočí. Uštknou jen, když se cítí ohroženi. Ze 3500 druhů hadů je jedovatá více než desetina. Proto si nejspíše většina lidí při představě jedovatého tvora vybaví právě hady.

Jedovatí však mohou být i pěvci, například pištec černohlavý. Nemá jedové žlázy, jako mají například hadi. Do jeho těla se jed dostává spolu s potravou. Živí se totiž brouky, kteří jed obsahují. Proti jedu jsou tito ptáci imunní, dostane se do jejich peří a kůže, čímž jsou výborně chránění před predátory, kteří se jim raději vyhýbají. Pištci potírají tímto jedem i svá hnízda a vajíčka.

Jedovatá zvířata můžeme potkat i mezi savci. Jedním z nich je ptakopysk podivný. Jedový orgán nalezneme na zadních končetinách samců, jedná se o ostruhy, které využívají k obraně teritoria před ostatními samci.

Jeden druh jedovatého savce žije i na našem území. Jed rejsce vodního však člověka na životě neohrozí, palčivou bolest však vyvolá. Díky toxinu však dokáže rejsec ulovit i tvory větší, než je on sám.

Chráněný živočich může být zároveň jedovatý. Každý živočich má v živé přírodě své místo a je na něm závislý jiný živočich nebo rostlina, proto zbytečně živočichy nerušíme ani je neohrožujeme nebo dokonce netrápíme- jsou to živé organismy, cítí bolest a strach jako my.

prezentace jedovatí živočichové světa

Jedovatí živočichové u nás

Videa jedovatých živočichů světa

https://www.youtube.com/watch?v=2NPg09111ig

https://www.youtube.com/watch?v=roZ84yF7lf0

V tomto videu se podíváme na nejjedovatější zvířata, která se prohánějí po České republice

https://www.youtube.com/watch?v=OPd8MekL22I

https://www.youtube.com/watch?v=FEAQHfX3ATs

Vyber si jednoho jedovatého živočicha a zjisti o něm co nejvíce informací

Zápis do sešitu

Jedovatí živočichové

V České republice je jich málo- ropucha obecná, zmije obecná, mlok skvrnitý, rejsek vodní. Nebezpeční jsou někteří zástupci hmyzu.

Všichni živočichové (i jedovatí) mají v přírodě své místo!

2.STŘEDA  jedovaté rostliny

Při sběru lesních plodů nebo obyčejné procházce lesem můžeme narazit na řadu jedovatých rostlin, které při požití způsobí vážné zdravotní potíže. Jedovaté rostliny se ale běžně nachází i doma na zahrádce. Možná to nevíte, ale řada květin je jedovatá. Mohou ublížit lidem i domácím zvířatům. Při procházce přírodou na jedovaté rostliny běžně narazíme, obvykle by nás ale nenapadlo je konzumovat. Problém ale nastává především u rostlin, které mají bobulové plody připomínající běžné lesní ovoce. Rostliny mají jedovatá i semena a listy. Největší riziko otravy hrozí samozřejmě u rostlin, které připomínají jedlé plody a které člověk zkonzumuje záměrně. Před konzumací lesních plodů si dobře prohlédněte celou rostlinu a nenechte se zmást podobností samotných plodů. Nejvíce otrav se objevuje koncem léta a na podzim, kdy je naše krajina bohatá na nerůznější bobule.

Prezentace jedovaté rostliny

jedovaté pokojové rostliny

jedlé a jedovaté plody

Nejnebezpečnější rostliny světa

https://www.youtube.com/watch?v=p_PFuOzxetA

V tomto videu se podíváme na nejjedovatější rostliny, na které je možné narazit v našich luzích a hájích.

https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30

Zápis do sešitu

Jedovaté rostliny

Zvířata se rostlinám, které jim škodí, vyhýbají. Člověk se je musí naučit znát, aby se jim vyhnul (vraní oko, durman, rulík zlom., lýkovec, tis)

Pamatuj Všechny rostliny mají v přírodě své místo!

3.PÁTEK   houby

Houby nepatří mezi rostliny, ani mezi živočichy. Tvoří samostatnou říši Houby.

Houby nejsou schopny přijímat energii z neživé přírody (látky neústrojné) vyživují se látkami ústrojnými- pomáhají v přírodě rozkládat těla mrtvých rostlin nebo živočichů, či jejich výměšků- houby hniložijné, nebo napadají těla živých organismů a odebírají z jejich těl živiny- houby cizopasné. Houby se rozmnožují výtrusy.

Všichni jste si někdy vyšlápli na houby. Mohli jste vidět houby na stromech a pařezech (choroš, václavka),dále velkou skupinu hub, kterým říkáme hřiby má na spodní straně klobouku tzv. rourky, dále muchomůrky (prstenec, kalich, lupínky), holubinky -ty mají na spodním okraji lišty. Houby dělíme na jedlé, nejedlé a jedovaté.(i mezi hřiby jsou jedovaté houby, i mezi muchomůrkami jsou jedlé houby, holubinky také nejsou všechny jedlé) Pokud houby sbíráme, sbíráme jen takové, které dobře známe-atlas hub

Houba má také tělo jako rostlina nebo živočich a to se skládá:

 • podhoubí(není vidět- je pod zemí)
 • plodnice nadzemní “orgán” houby, jehož hlavním úkolem je rozmnožování.
  • třeň (na některých druzích s prstenem)
  • klobouk (na spodní části rouško s výtrusy)

Význam hub- pomáhají rozkládat odumřelé organismy v přírodě

Škodlivost- ohrožují zdraví, výnosy pěstovaných rostlin

Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie.

Hledání v atlase hub nebo na internetu

Zkus si vybrat  houbu, která se ti nejvíc líbí a ústně ji popiš – podobně jako v atlase hub

Pokus se přijít na to, jak se chová pravý houbař v lese a doplň „Zásady sběru hub“ o „Zásady správného houbaře“.

Zásady sběru hub

 • Sbírám pouze houby, které dobře znám.
 • Pokud nejsem skutečný znalec, vyhýbám houbám, kde hrozí riziko záměny.
 • Při sebemenší pochybnosti nechám houbu být.
 • Vyhýbám se oblastem, kde se mohou houby kontaminovat (okraje cest s rušnou automobilovou dopravou, skládky, všelijak zamořená území)
 • Nesbírám příliš staré houby, v nichž už začaly hnilobné procesy. Totéž platí pro houby přemrzlé.
 • Nesbírám příliš mladé houby, u kterých nejde druh bezpečně poznat.

Pověry

 • Pověra:Jedovaté houby jsou pestře zbarvené.Není pravda. Řada smrtelně jedovatých hub je bílá nebo má nenápadnou barvu (např. muchomůrka zelená či muchomůrka jízlivá).
 • Pověra:Jedovaté houby nejsou ožírané slimáky a hmyzími larvami.Není pravda, např. muchomůrka zelená je pro hmyz neškodná a jeho larvy se v ní běžně vyskytují. Plži je též hojně vyhledávaná.
 • Pověra:Jedovaté houby černají při styku se stříbrným nádobím či cibulí.Není pravda. Řada hub černá, ovšem spíše při vyschnutí a zvadnutí, a to bez ohledu na přítomnost cibule nebo nádobí a už vůbec bez ohledu na to, zda jsou jedovaté či nikoliv.
 • Pověra:Dlouhé převaření či smažení zlikviduje každý jed.Není pravda. Všechny smrtelně jedovaté houby vyskytující se na českém území si uchovávají svoji jedovatost i po dlouhodobé tepelné úpravě.
 • Pověra:Když se spletu, tak se mi udělá špatně, a když nebudu váhat a nechám si vypláchnout žaludek, tak se mi nic hrozného nestane.Chybný předpoklad. Řada smrtelně jedovatých druhů hub je zákeřná tím, že otrava se objeví až velmi dlouho po požití, tedy v okamžiku, kdy už je jed vstřebán a napáchal nevratné škody. To platí například u muchomůrky zelené, ale zejména u pavučince plyšového – u něj se první příznaky mohou objevit dokonce až po 3 týdnech, kdy lékaři mohou konstatovat už jen těžké poškození (nebo úplné a definitivní selhání) ledvin a trvalou invaliditu (případně smrt) pacienta.
 • Pověra:Jedovaté houby chutnají odporně.Není pravda. Naopak, řada smrtelně jedovatých hub je obecně označována jako chuťově vynikající, speciálně muchomůrka zelená a muchomůrka jízlivá jsou považovány za velmi chutné houby.
 • Pověra:Co roste na pařezu (resp. na dřevě), to je jedlé.Není pravda. Například smrtelně jedovatá Čepičatka jehličnanová běžně vyrůstá z padlých stromů a pařezů.
Učebnice str. 37

Prezentace houby

Druhy hub

V tomto videu se podíváme na nejjedovatější houby, na které je možné narazit v našich luzích a hájích.

https://www.youtube.com/watch?v=-oYgjo0YCd8

https://www.youtube.com/watch?v=cDjprRTb-Fk

Zápis do sešitu

Houby (plísně, kvasinky, lišejníky, pravé houby)

-nepatří mezi živočichy ani mezi rostliny

Pravé houby

-živiny(hniložijné, cizopasné)

-rozmnožování(výtrusy)

stavba těla:(obrázek- podhoubí, plodnice-třeň+klobouk, výtrusy)

obrázek (vytiskni a nalep nebo nakresli)

TÝDEN  od 8. 6.  do 12. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK   souhrnné opakování vyjm. slov

ústně opakuj řady VS po B,F,L,M,P,S,V,Z

1.PONDĚLÍ

a)Práce s učebnicí str. 112/1,2

b) Pracovní sešit VS str. 23/a,b na folii- hlasitě zdůvodňovat pravopis

c) online procvičování

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/VS/VS-3.htm

2.ÚTERÝ

a)Práce s učebnicí str.112/5

b) Pracovní sešit VS str. 23/c, d na folii- hlasitě zdůvodňovat pravopis

c) online procvičování

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/RYBICKY1.htm

3.STŘEDA

a)Práce s učebnicí str.113/7

b) Pracovní sešit VS str. 24/e,f na folii- hlasitě zdůvodňovat pravopis

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA1.htm

4.ČTVRTEK

a)Práce s učebnicí str.115

b) diktát

V-nikající v-sledky, v-m-šlená b-tost, přep-chová v-la, větv-čka l-kovce, angl-cká v-chova, vel-ký z-mník, l-ška B-strouška, hlas-té v-skání, hm-zožravci a sudokop-tníci, hlem-žď a sl-mák, zm-je zas-čela, brz-čko ráno.

pomůcky kontrola diktátu

c) Pracovní sešit VS str. 24/g,h na folii- hlasitě zdůvodňovat pravopis

d) online procvičování

http://skolicka6.sweb.cz/DUMY/JAZYKCESKY/MYSAK.swf

5.PÁTEK

a) Pracovní sešit VS str. 25/i,j na folii- hlasitě zdůvodňovat pravopis

b) online procvičování

https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitKC

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

MATEMATIKA     jednotky délky

1.PONDĚLÍ  

Ve 3. ročníku se děti jen seznamují s pojmy délka, měření, jednotky, převod jednotek            

Proto jsem dala jen odkazy na výukové video. Děti si učivo jen osahají, seznámí se s pojmy, případně si zkusí převod jednotek. Podrobně až ve 4.ročníku.

a)Seznámení s pojmem délka

Prezentace1

b) online výuka- vysvětlení jednotek délky

https://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-56/

c)Pracovní list

pracovní list

2.ÚTERÝ

a) základní převody jednotek

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-51/

b)https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-52/

tahák na převody jednotek

c) praktické měření pomocí pravítka či svinovacího metru v domácnosti, v přírodě

3.STŘEDA

a) Online učení -Procvičování převodů hra na pravdu

http://skolicka6.sweb.cz/DUMY/JE%20TO%20PRAVDA.swf

b)online učení převod jednotek hrou

https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/tom-a-jerry.html

c)online učení převod jednotek- vyber si na horní liště jaký převod chceš procvičovat

d) praktické měření pomocí pravítka či svinovacího metru v domácnosti, v přírodě

4.ČTVRTEK

a) Online učení

https://brumlik.estranky.cz/file/632/mereni.htm

https://www.youtube.com/watch?v=o0zTo51cq4g

https://www.youtube.com/watch?v=gjVQmrs-HKg

b) praktické měření pomocí pravítka či svinovacího metru v domácnosti, v přírodě

5.PÁTEK

a) Online učení

 https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM

https://www.youtube.com/watch?v=z1wMZYuC6nc

https://www.youtube.com/watch?v=KbK9UI4Ea9Q

d) praktické měření pomocí pravítka či svinovacího metru v domácnosti, v přírodě

PRVOUKA  Rostliny- dělení, význam pro člověka, jedovaté rostliny

1.PONDĚLÍ

ODBORNÁ JMÉNA ROSTLIN
Odborná jména rostlin se skládají ze dvou slov. Např. mochna husí.
Jméno rodové (mochna) a jméno označující druh (husí). Druhy rostlin, které se od sebe liší jen velmi málo, mají rodové jméno stejné (mochna), ale druhové jméno je odlišné (mochna husí – mochna nátržník).

Rostliny třídíme podle toho, jak se vyvíjely- od nejjednodušších po dokonalejší.

Nejstarší jsou nižší rostliny- nedokonalé- patří sem řasy (nemají kořen, stonek ani listy), výtrusné rostliny  (nekvetou a netvoří semena, jen výtrusy).

Mladší jsou dokonalé rostliny. Dokonalé poznáme podle toho, že kvetou a tvoří semena.

Dělení podle věku rostliny:

JEDNOLETKY- za jedno vegetační období (jaro, léto, podzim) musí stihnout vyklíčit a vyrůst, vykvést, utvořit semena a zahynou (hrášek, mák).

DVOULETKY- první rok vyklíčí a rostou, druhý rok vykvetou a utvoří semena a zahynou (mrkev, řepa).

TRVALKY- každý rok vyklíčí, vyrostou, vykvetou, utvoří semena a nadzemní část rostliny uschne. Přezimuje jen pozemní část, z které vyroste nová rostlina (pampeliška, tráva)

MNOHOLETKY-  rostliny které žijí desítky ba i stovky let (stromy, keře)

prezentac podle délky věku

Zápis do sešitu

Pomůcka1- vystřihni, nalep

 

pomůcka1

Práce s pracovním listem

rostliny1

2.STŘEDA

Dělení rostlin podle druhu stonku:

1.Rostliny s dřevitým stonkem

strom–  dřevina s rozlišeným kmenem a korunou. Stromy mohou být listnaté, jehličnaté, ovocné. Mohou mít kmen vysoký- deštné pralesy, u ovocných stromů-polokmen, čtvrtkmen, zákrsek
keřdřevina vyšší než 30 cm se stonky větvícími se hned od země. Na rozdíl od stromu nemá keř kmen. Keř menší než 30 cm se nazývá keřík. Mohou být listnaté i jehličnaté
2.Rostliny se stonkem bylinným (měkkým a zeleným)

Byliny- s lodyhou

Byliny- se stéblem

Byliny- se stvolem

Prezentace dělení podle stonku

Dělení rostlin podle stáří vývoje

nekvetoucí – řasy, mechy, přesličky, kapradiny- nikdy nevytvářejí květy.

kvetoucí– stromy, byliny

Prezentace podle vývoje

Zápis do sešitu

Pomůcka2- vystřihni, nalep

 

pomůcka2

Práce s pracovním listem

životní cyklus rostlin

Učebnice str.40

3.PÁTEK   Třídění rostlin podle člověka

Význam rostlin pro člověka
Prakticky veškerá lidská strava je založena na přírodních plodinách, ať už přímo nebo nepřímo. Nejvíce výživné jsou obiloviny, zvláště kukuřice, obilí, pšenice, rýže nebo další důležité plodiny jako brambory, luštěniny a olejniny. Dále sem patří ovoce, zelenina, ořechy, byliny a koření. Z rostlin se vyrábí i nápoje, např. káva, čaj, pivo, víno a alkohol. Cukr se získává hlavně z cukrové třtiny a cukrové řepy. Olej a margarín pochází ze sóji, oliv, slunečnic a z palmy olejné. V průmyslu se hojně využívají stromy. Dřevo z nich používáme při stavbě budov, k výrobě papíru, nábytku, hudebních nástrojů nebo sportovního nářadí. Látka je nejčastěji vyráběna z bavlny, lnu a ze syntetických vláken pocházejících z přírodního hedvábí. Uhlí a ropa jsou fosilní paliva, která také pocházejí z rostlin. Některé rostliny slouží též k výrobě léčiv, pesticidů, drog nebo jedů, ale i při výrobě dalších předmětů denní potřeby. Rostliny lze také použít pro výrobu tepelné či elektrické energie jejich spalováním (kupř. dřevní odpady, sláma apod.) popř. pro výrobu biolihu, který pak slouží coby palivo ve spalovacích motorech. Kromě základních složek lidské i zvířecí stravy rostliny také snižují prašnost a hlučnost, a to zejména v městském prostředí, pomáhají také zlepšovat mikroklima (nejen ve městech) a působí i esteticky – kupř. pokojové rostliny, ozdobné zahrady, zámecké parky, stromořadí podél cest apod.
Rostliny si člověk rozdělil také podle toho, jak je využívá či nikoliv, jak mu škodí nebo naopak jak jsou mu prospěšné. Jestli rostou v jeho regionu nebo je zná jen z obrázků, jestli se vyskytují běžně či jsou vzácné, jestli se o ně musí starat či rostou bez jeho přičinění.
Kulturní (užitkové a okrasné) rostliny

Jako složka potravy slouží rostliny člověku dlouho, nejdříve je jenom sbíral, později je začal pěstovat a šlechtit (vybíral jen nejsilnější a nejzdravější r. k dalšímu pěstování). Tyto rostliny člověk sám konzumoval

(obilí, brambory, zelenina, ovocné stromy), jiné pěstoval jako potravu pro svá hospodářská zvířata (krmná řepa, vojtěška) a ještě jiné pěstoval pro potěšení a pro okrasu ( kvetoucí keře, květiny) a ještě jiné pěstuje pro suroviny (chlebovník, smrk, gumovník…)

Planě rostoucí rostliny

To jsou rostliny, o které se člověk nestará- nevysazuje je, nechrání před plevely, nezalévá a neokopává, ale i z těchto rostlin některé používá jako potravu pro sebe i svá zvířata i jako okrasu, ale nešlechtí je (kopretina, fialka, tráva, borůvka, kaštan, vrba)

Plevely

Jsou rostliny, které člověku škodí- zmenšují úrodu jeho užitkových rostlin, jsou to rostliny nenáročné a velice snadno se rozmnožují (kopřiva, býlí, bodlák, vlčí mák)

Léčivky

Jsou rostliny, ze kterých využívá některou jejich část (kořen, list, květ, plod) jako lék, některé z nich pěstuje, jiné jen sbírá (šípky, borůvky, kopřiva)

léčivé rostliny

Chráněné rostliny

Rostliny, kterých neustále ubývá (člověk zničil jejich životní prostředí, vysbíral je (leknín, lýkovec, lilie zlatohlávek, náprstník, sněženka, bledule)

Jedovaté rostliny

Po pozření části nebo celé rostlinky se člověku udělá špatně, opuchne, nedělají se mu na kůži pochýřky nebo se i otráví, zvířata se rostlinám, které jim škodí vyhýbají, člověk se je musí naučit znát,aby se jim vyhnul (vraní oko, durman, rulík zlom., lýkovec, tis)

Exotické rostliny

Jsou rostliny, které nerostou běžně v prostředí, kde jedinec žije. Pro občana České republiky je exotická jiná rostlina než pro člověka, který žije třeba v tropickém pralese. S takovými rostlinami se můžeme seznámit v knižních publikacích, v botanických zahradách, parcích a arboretech (různé druhy kaktusů, banánovník, orchidej, liána)

Prezentace dělení podle významu

Chráněná rostlina může být zároveň jedovatá, jedovatá rostlina může být i léčivka, léčivka může být i plevel. Každá rostlina má v živé přírodě své místo a je na ní závislý nějaký živočich, proto zbytečně rostliny neničíme- jsou to živé organismy.

Zápis do sešitu

Dělení rostlin z pohledu člověka

Kulturní (užitkové a okrasné) rostliny, planě rostoucí rostliny, plevely, léčivky, chráněné, jedovaté, cizokrajné

Kresba jejich zástupců

Učebnice str. 41-47

Práce s pracovním listem

rostliny2

TÝDEN  od 1. 6.  do 5. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK   pravopis i/y po v uprostřed slova

1.PONDĚLÍ

a) Doplň i,y. Vyjmenovaná slova vybarvi žlutě, příbuzná oranžově, ani, ani červeně

pomůcka 1

b) pracovní sešit VS- str.18/a,b na folii- nahlas zdůvodňuj pravopis

2.ÚTERÝ

a) doplň i,í/y,ý a spoj vhodné dvojice slov

pomůcka 2

b) pracovní sešit VS- str.19/d,e na folii- nahlas zdůvodňuj pravopis

c) online procvičování

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/vyber.htm

3.STŘEDA

a)učebnice ČJ str. 101/3 přepiš do sešitu

b) pracovní sešit VS- str.19/f na folii- nahlas zdůvodňuj pravopis

c)vylušti tajenku

pomůcka3

d) online procvičování

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni6A.htm

4.ČTVRTEK

a) pracovní sešit VS- str.20/h,a -na folii- nahlas zdůvodňuj pravopis

b) diktát

Pes se v-nořil z vody a ve zdv-žené tlamě nesl větv-čku. V-žka kostela se bl-skala na slunci. Neposlušný V-ktor v-padl z otevřeného v-kýře. V dálce jsme v-děli v-soký strom. V nedaleké v-sce v-li všichni psi.

kontrola diktátu

c) online procvičování

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/vyber.html

5.PÁTEK

a) udělej si test

test

b) online procvičování

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-v

https://www.umimecesky.cz/index.php?p=zavody&ps=888&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1#

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-v?source=explicitKC#

http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BD-jazyk/Vyjmenovan%C3%A1-slova-V-Sest%C5%99el-p%C3%ADsmenko

MATEMATIKA     zaokrouhlování na 10,100 (jen dobrovolně na 1000)

1.PONDĚLÍ  zaokrouhlování trojciferného čísla na desítky- desítka má jednu 0

Smyslem zaokrouhlování je vzít nějaké číslo, které je sice přesné, ale příliš složité, a udělat z něj číslo, které má podobnou hodnotu a je jednodušší. Obyčejně nepotřebujeme vědět, že auto jede rychlostí 61,49 km/h, bohatě nám stačí vědět, že jede šedesátkou. Tomuto postupu, kdy z čísla 61,49 uděláme číslo 60 pak říkáme zaokrouhlení.

Pokud je na místě jednotek 1, 2, 3, 4– zaokrouhluji dolů (k desítce, která je v čísle a na místě jednotek bude 0)

Pokud je na místě jednotek 5, 6, 7, 8, 9– zaokrouhluji směrem nahoru (desítka v čísle se mi o jednu zvětší a na místě jednotek bude 0)

Pomáhej si obrázkem

Vzorový příklad: Zaokrouhlování čísla 132 na desítky

10 (desítka) -má tedy nulu na místě jednotek- budu si tedy všímat jednotek

a)Výukové video zaokrouhlování na desítky

https://www.youtube.com/watch?v=3mPSP6KRHJ8

b) nácvik zaokrouhlování na desítky na příkladech

zaokrouhli

na desítky

853

 

917

 

228

 

892

 

704

 

346

 

98

 

623

 

999

 

 892

 

752

 

365

 

365

 

219

 

623

 

pomůcka výsledky1

2.ÚTERÝ

a) nácvik zaokrouhlování na desítky na příkladech

zaokrouhli

na desítky

805

 

901

 

422

 

389

 

875

 

934

 

298

 

462

 

999

 

389

 

752

 

536

 

536

 

721

 

462

 

výsledky2

b)Hra zaokrouhlování na desítky  na

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DINO/DINO2.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DINO/DINO2.htm

3.STŘEDA   zaokrouhlování trojciferného čísla na stovky- stovka má dvě  00

Pokud je na místě desítek 1, 2, 3, 4- zaokrouhluji dolů (k stovce, která je v čísle a na místě desítek i jednotek bude 00)

Pokud je na místě desítek 5, 6, 7, 8, 9– zaokrouhluji směrem nahoru (stovka v čísle se mi o jednu zvětší a na místě desítek i jednotek bude  00)

Vzorový příklad: Zaokrouhlování čísla 132 na stovky

100 (stovka) -má tedy dvě 00 na místě desítek i jednotek budou po zaokrouhlení 00

a)Výukové video zaokrouhlování na stovky

https://www.youtube.com/watch?v=oOY7moK6keA

b) nácvik na příkladech

zaokrouhli

na stovky

934

 

805

 

901

 

422

 

999

 

 892

 

752

 

365

 

98

 

623

 

373

 

299

 

623

 

365

 

219

 

892

 

výsledky4

4.ČTVRTEK  zaokrouhlování na 10 i 100

a) Hra na zaokrouhlování na

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DINO/DINO3.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DINO/DINO4.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DINO/DINO5.htm

b)Výukové video zaokrouhlování na desítky a na stovky

https://www.youtube.com/watch?v=oJ74dnJhWxQ

c) nácvik na příkladech

zaokrouhli

na desítky

na stovky

389

   

752

   

536

   

298

   

462

   

129

   

462

   

346

   

853

   

917

   

373

   

228

   

999

   

536

   

721

   

389

   

výsledky6

5.PÁTEK

jen pro velmi šikovné práce navíc- zaokrouhlování na 1 000

zaokrouhlování čtyřciferného čísla na tisíce- tisíc má tři  000

Pokud je na místě stovek 1, 2, 3, 4– zaokrouhluji dolů (k tisícovce, která je v čísle a na místě stovek,desítek i jednotek bude 000)

Pokud je na místě stovek 5, 6, 7, 8, 9– zaokrouhluji směrem nahoru (tisícovka v čísle se mi o jednu zvětší a na místě stovek, desítek i jednotek bude  000)

Vzorový příklad: Zaokrouhlování čísla 2 132 na tisíce

1000 (tisíc) -má tedy tři 000 na místě stovek, desítek i jednotek budou po zaokrouhlení 000

a)Výukové video zaokrouhlování na tisíce

https://www.youtube.com/watch?v=3un_3sLQATE

b) procvičování na příkladech (zaokrouhlování na 1000 jen když ti jde)

zaokrouhli

na desítky

na stovky

na tisíce

4 389

     

2 752

     

1 536

     

5 298

     

1 462

     

7 129

     

8 462

     

9 346

     

2 853

     

2 917

     

6 373

     

8 228

     

1 999

     

6 536

     

7 721

     

9 389

     

pomůcka výsledky 7

PRVOUKA  Rostliny- stavba těla, znaky života

1.PONDĚLÍ    Přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí

Každá rostlina potřebuje k životu teplo, světlo, vodu. Protože jsou na Zeměkouli rozličné podmínky- hodně vody- moře, bažiny, málo vody- pouště, horko-pralesy, zima polární kraje, a všude rostliny, ať už málo nebo hojně, rostou- přizpůsobily se takovým podmínkám, jaké panují v oblasti kde se vyskytují.

Přizpůsobení teplotním rozdílům:

Stromy

Jehličnaté stromy v oblastech, kde je teplo a světlo dosahují daleko většího vzrůstu než u nás, kde je část roku zima. Ve vysokohorských oblastech, kde je ještě déle a větší zima,  rostou už jen zakrslé kleče (bez kmenu- vítr by jej zlomil). Rostliny v nížinách mají delší stonky než v horských oblastech. Listnaté stromy převládají v teplých a jehličnaté stromy v chladnějších oblastech.

Byliny

Horským rostlinám se říká alpínky- těsně při zemi (aby je nepoškodil věčný vítr), chloupky proti zimě, rychlý životní cyklus.

Reakce rostlin na světlo

Tam, kde je na Zemi hodně dlouho den- hodně světla-rostliny jsou velké a mají barevné květy, které kvetou déle než v oblastech kde je den krátký. Rostliny se otáčejí za sluncem- slunečnice, zavírají květ v noci- před vlhkem. Tam kde je světla málo- tam se rostliny za světlem přímo vyšplhají- lijány, popínavé rostliny

Reakce na prostředí ve kterém žijí

Tam, kde potřebují rostliny k životu vodu- přizpůsobily se tvarem (vodné mor- nemá téměř kořeny, dlouhé splývavé stonky voda nepoláme, leknín dlouhý stonek, květ nad hladinou, stonky rákosí ve vodě neuhnijí

Nedostatek vody

Přizpůsobily se i přechodnému nedostatku vody- shazování listí stromů v zimě, kaktus nemá listy vůbec.

Nedostatek výživy

Nedostatku výživy z půdy- masožravé rostliny, cizopasné rostliny

Rozmnožování

Způsob opylování: lákají hmyz barevnými květy- sladkou nebo odpornou vůní, lepkavou šťávou, chybějící listy kvetoucích stromů, aby květy byly lépe vidět, po odkvětu začnou listy růst

Šíření semen: pomocí chmýří -lehká semínka unáší vítr od mateční rostliny, savci na srsti- bodláky, těžká semena- odkutálí se, rozplesknou se, ptáci je sezobnou a  roznáší v trusu i na vzdálená místa

Šíření rostlin: větrem (mechy, borovice, javory, smetanky) živočichy –prostřednictvím zažívacího traktu živočichů (tis, jalovec, jahoda, moruše, fík). Na povrchu živočichů a člověka (lopuch, svízel).-rozšiřování mravenci.vodou., rozšiřování vlastními mechanismy. –smršťováním částí plodů (netýkavka, kakost).- pádem semen svou vlastní vahou (dub, líska).člověkem (jako nečistota osiva, apod.).

Zkuste si vzpomenout na nějaké zajímavé přizpůsobení rostliny podmínkám) pomůžu obrázky (tvar listu- před množstvím vody, chloupky před okusem housenek, mák množstvím semínek

Svět rostlin je nesmírně bohatý a rozmanitý. Známe asi 400 000 rostlinných druhů. Stejně jako živočichové a houby, mají rostliny tělo. Jednotlivé rostliny se od sebe liší stavbou těla. Na rozdíl od zvířat se neumí pohybovat z místa na místo, zato dovedou vyrábět živou hmotu pro své kořeny, listy, květy, dřevo atd. z neživé přírody.  Rostliny získávají výživu z minerálních látek rozpuštěných ve vodě a živin obsažených v půdě- zbytky organismů rostlin i živočichů -humus (pomocí kořenů). Zelené rostliny navíc umí přeměnit ve výživu sluneční záření a kysličník uhličitý pomocí listové zeleně-chlorofylu , který je obsažen v jejich listech a zelených částech. Tento chemický proces se nazývá fotosyntéza a bez ní by nebyl možný život na této planetě. Látky neústrojné umí přeměnit v látky ústrojné.

Fotosyntéza na videu- podívej se jen na jednu třetinu videa

https://www.youtube.com/watch?v=ZphoJpnnbo0

Rostliny stojí na počátku potravního řetězce. Jsou také rostliny, které získávají výživu tím, že se živí živinami z těla hostitele- cizopasníci. Jejich kořeny zadržují vodu a zpevňují půdu, čímž brání erozi.

Učebnice str. 387,39

prezentace přizpůsobování rostlin

Zápis do sešitu

 

2.STŘEDA  Stavba těla rostlin

Stavba těla

Stavba těla převážné většiny rostlin- kořeny, stonek, listy, květ, plod, semena. Některým druhům rostlin chybí stonek (jahodník), listy (kaktus), květy (kapradina).

Rostliny se skládají z podzemní (kořeny, oddenek) a nadzemní části (stonek, listy, květ, plod).
PODZEMNÍ ČÁST ROSTLIN

KOŘEN

Kořeny rostlin se nachází v půdě, nerostou na nich listy a jsou různého tvaru. Kořeny rostlinu upevňují v půdě a přijímají z půdy vodu a živiny.

Podzemí částí některých léčivých rostlin může být i cibule (sněženka), hlíza (brambora) nebo oddenek (sasanka)

STONEK

Stonek vede z kořenů vodu do listů, květů a plodů.

Stonek může být:

dřevnatý- kmen stromů, větve keřů

dužnatý- byliny

Typy stonku:

dužnatý stonek porostlý listy-lodyha

dužnatý stonek bez listů –stvol

dužnatý stonek dutý s kolínky-stéblo

LISTY

Listy vyrůstají ze stonku nebo tvoří přízemní růžici, jsou zelené a ploché (zachycují světlo)

Stavba listu- většinou mají čepel a řapík

Díky zelenému barvivu v listech probíhá fotosyntéza- přeměna látek anorganických v organické. Pomocí listů rostlina odpařuje vodu, probíhá v nich výměna plynů mezi rostlinou a okolním prostředím, někdy má funkci zásobní  nebo ochrannou. Mívají různý tvar a velikost.

KVĚT

Květy- mají různou velikost, barvu, tvar i vůni- lákají opylovače.

Květy mohou vyrůstat jednotlivě nebo mohou být uspořádány v květenství.

Květ slouží k rozmnožování rostlin. Po opylení a oplození se z květu vyvíjí plod.

PLOD

Plody se vyvíjí z květu po opylení a obsahuje jedno nebo více semen, z kterých vzniká nová rostlina. Liší se velikostí, tvarem, barvou, vůní. Plod vyživuje nedozrálá semena, slouží jako ochrana semen.

Učebnice str. 50- 53

Prezentace Stavba těla rostlin

Zápis do sešitu

Stavba těla rostlin

kořeny, stonek, listy, květ, plod, semena.(někdy chybí stonek, list, květ)

Kořen-přijímá živiny, vodu, minerální látky, slouží jako zásobárna živin, upevňuje rostlinu v půdě

Stonek- může být dřevnatý- dřeviny (kmen),dužnatý- byliny (lodyha, stvol, stéblo)

 List- Fotosyntéza, odpařování vody, výměna plynů mezi rostlinou a okolním prostředím. Květ- slouží k rozmnožování rostlin, po opylení odkvétá

Plod-  vyživuje nedozrálá semena, ochrana semen

 

Kresba rostliny a popis částí těla

Vyber si 1 zástupce z rostlin – nakresli obrázek a napiš popis- můžeš použít učebnici…

3.PÁTEK      Stavba květu, listu, typy kořenů, listů, květenství

Prezentace Stavba květu, listu, typy kořenů, listů, květenství

Nalep si obrázky k napsaným nadpisům z pomůcky do sešitu

pomůcka obrázky do sešitu

Zápis do sešitu

Stavba květu rostliny

 

Složení listu

 

Fotosyntéza