ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 2. ročníku

Rozvrh hodin 2. roč.

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

 • malá budova – pondělí 12:00 – 13:00
 • velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30
 • Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

Máme před sebou poslední týden v tomto školním roce. Čeká nás velký úklid třídy, všech pomůcek, rozdávání výkresů atd.

Ve středu proběhne celoškolní přírodovědná soutěž pod názvem Tasemnice.

V pátek pak nastane den D a děti si domů odnesou vysvědčení ze druhého ročníku.

Prosím rodiče, aby si zkontrolovali, zda mají zaplaceny všechny pohledávky – stravné, školní družinu, plavecký výcvik, poplatky za poškozené učebnice, pmůcky a sešity do třetího ročníku, ty je možno ve vyjímečných případech platit ještě v žáří.

V tomto posledním  týdnu mají děti zkrácené vyučování, tzn. každý den do 11:15 hod.

Školní výlet :

Jak jsem Vás již informovala na třídní schůzce, na školní výlet v letošním roce pojedeme do jeskyně Na Pomezí a do Jeseníku. Pojedeme dne 21.6.2018 ( čtvrtek ) a budeme vybírat 250,- Kč. Můžete již platit i po částech.

Bližší informace ohledně organizace obdržíte včas před konáním výletu.

Poslední tři týdny školního roku budeme prohlubovat a opakovat probrané učivo,

Týdenní plán od 4. 6. do 8. 6. 2018

 • Český jazyk:věta jednoduchá a  souvětí
 • Matematika: písemné sčítání, odčítání- procvičovánní
 • Prvouka: letní měsíce, příroda v létě

7.6.2018 ve čtvrtek od 15.00 hodin na hřišti u školy Běh pro Afriku

Týdenní plán od 21. 5. do 25. 5. 2018

 • Český jazyk: věta jednoduchá a souvětí
 • Matematika: násobilka a dělení 5
 • Prvouka:příroda v létě

 

Týdenní plán od 14. 5, do 18. 5. 2018

 • Český jazyk: psaní vlastních jmen
 • Matematika: vyvození násobilky 5
 • Prvouka: léto

Týdenní plán od 30. 4. do 4. 5. 2018

 • Český jazyk: ostatní slovní druhy- seznámení
 • Matematika: násobení a dělení 2,3,4
 • Prvouka: shrnutí učiva o jaru
 • 30. 4. jdeme na jarní vycházku do zámeckého parku v Jindřichově, děti si neberou aktovku
 • 1. 5. Státní svátek

 

V pondělí 23. 4. 2018 v 15:00 hodin se konají informativní třídní schůzky.

Týdenní plán od 23. 4. do 27. 4. 2018

 • Český jazyk:slovní druhy – předložky
 • Matematika: násobení a dělení 4
 • Prvouka: jaro u rybníka

Týdenní plán od 16. 4. do 20.4. 2018

 • Český jazyk: sovesa
 • Matematika: dělení 3, vyvození násobků 4
 • Prvouka: rostliny, části rostlin, stromů

Týdenní plán od 9. 4. do 13. 4. 2018

 • Český jazyk: vyvození slovních druhů, podstatná jména
 • Matematika. násobilka 3
 • Prvouka: ptáci a jejich  hnízda na jaře

Týdenní plán od 3. 4. do 6. 4 2018

 • Český jazyk: slova se skupinami bě, pě, vě, mě, shrnutí učiva, úvod do slovních druhů
 • Matematika: dělení 2, vyvození násobilky 3
 • Prvouka: hospodářská zvířata, jejich mláďata

Vážení rodiče,

dne 21. března 2018 ( středa ) pojedeme do Slezského divadla v Opavě na pohádku O Vlku a kůzlátkách. Cena vstupného  a jízdného bude činit 200,- Kč. Návštěva divadla patří ke kultuře, ke které děti  vedeme. Je nutné, aby se zúčastnili všichni žáci ze třídy .

Týdenní plán od 19. 3. do 23. 3. 2018

 • Český jazyk: slova se slabikami dě, tě, ně
 • Matematika: příprava na násobení, násobení dvěma
 • Prvouka: příznaky jara, jerní měsíce

Ve středu jedeme do divadla. Prosím, dejte dětem malou svačinu, nestihneme školní svačiny, vrátíme se až na oběd, byly by tedy dlouho bez jídla.Děkuji

Týdenní plán od 12. 3. do 16. 3. 2018

 • Český jazyk: párové souhlásky
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: zaměstnání

Týdenní plán od 5 .3. do 9. 3. 2018

 • Český jazyk : párové souhlásky uvnitř a na konci slov
 • Matematika: numerace do 100, slovní úlohy, měření úseček
 • Prvouka : minulost, současnost, budoucnost

Týdenní plán od 19. 2. do 23. 2. 2018

 • Český jazyk : hlásky znělé, neznělé
 • Matematika : vyvození odčítání s přechodem do 100
 • Prvouka : měsíce v roce

Týdenní plán od 5. 2. do 9. 2. 2018

 • Český Jazyk : párové souhlásky na konci slova
 • Matematika : numerace do 100
 • Prvouka : shrnutí a opakování učiva o těle

Takhle jsme se radovali z pololetního vysvědčení.

I my jsme si vyzkoušeli čtení v nové knihovně.

Týdenní plán od 29. 1. do 2. 2. 2018

 • Český jazyk : opakování a shrnutí učiva o hláskách
 • Matematika : sčítání, odčítání  dvojciferných čísel
 • Prvouka: zdravý jídelníček
 • Ve středu dostanou děti pololetní vysvědčení
 • Ve čtvrtek 1. 2. mají žáci ředitelské volno
 • V pátek 2. 2. jsou pololetní prázdniny

Poslední lekce plavání.

Týdenní plán od 22. 1. do 26. 1. 2018

 • Český jazyk: procvičování pravopisu měkkých a tvrdých slabik
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: péče o lidské tělo
 • Ve středu jedeme na poslední plavání !

Týdenní plán od 15. 1. do 19. 1. 2018

 • Český jazyk: psaní i,í po měkkých souhláskách
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: zdraví a nemoci
 • V pondělí 15. 1. od 15:00 hodin se konají třídní schůzky

Týdenní plán od 8.1. do 12. 1. 2018

 • Český jazyk : psaní y, ý potvrdých souhláskách, vyvození měkkých souhlásek
 • Matematika: numerace do 100 bez přechodu desítky, geometrie – bod, přímka
 • Prvouka : shrnutí učiva o zimě, lidské tělo
 • Ve středu jedeme plavat

 

Srdečně Vás všechny zveme na tradiční koncert žáků 1. stupně naší školy, který se uskuteční ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 16:00 v kostele sv. Mikuláše v Jindřichově.

Předvánoční týden

 • Ve středu 20. 12. jedeme plavat
 • Ve čtvrtek 21. 12. máme zkoušku vánočního koncertu v kostele. Děti se musí pořádně obléct, je tam zima! Odpoledne se sejdeme v 15:30 hod na malé budově
 • V pátek si vyrobíme vánoční ozdůbku a povíme si o vánočních tradicích

Týdenní plán od 4. 12. do 8. 12. 2017

 • Český jazyk. délka samohlásek, slabikotvorné r,l
 • Matematika: rozklad čísel, sčítání, odčítání desítek
 • Prvouka: Zima, Mikuláš

Ve středu je další plavání, nezapomeňte!!

Týdenní plán od 20. 11. do 24. 11. 2017

 • Český jazyk: psaní u,ú,ů
 • Matematika: číselná řada 0-100
 • Prvouka: venkov, město, státní symboly

NEZAPOMEŇTE ! VE STŘEDU JEDEME PLAVAT ! ODJEZD 7:15 HOD.  OD ŠKOLY!!!

 

Třídní schůzky – v pondělí 13.11.2017 v době od 15.00 hodin  ve třídě 1. ročníku.

Logopedie – v úterý 21.11.2017 od 9.00 hodin v MŠ Jindřichov.

Focení Popularpress s.r.o. Ostrava – ve čtvrtek 23.11.2017 od 8.00 hodin na malé budově ZŠ a MŠ Jindřichov.

Týdenní plán od 13.11.  do 17. 11. 2017

 • Český jazyk: Psaní u, ú, ů
 • Matematika: vyvození číselné řady do 100
 • Prvouka: místo, kde žijeme

 

Týdenní plán od 6. 11. do 10. 11. 2017

 • Český jazyk : rozdělení hlásek
 • Matematika: numerace do 20, slovní úlohy
 • Prvouka: domácí mazlíčci

Přijďte si s dětmi do Šikulek vyrobit dýňový svícen. Kdy ? V úterý 31. 10. ve 13:00 hodin.

Týdenní plán od 30. 10. do 3. 11. 2017

 • Český jazyk: slova nadřazená, podřazená
 • Matematika: numerace do 20 s přechodem desítky
 • Prvouka: rodina – domov, příbuzenské vztahy

Ve středu 25.10.2017 Vás srdečne zvu na společné tvoření s dětmi s názvem Jablíčkování od 14.00 hodin na malou budovu ZŠ a MŠ Jindřichov, kde si spolu se svým dítětem můžete vyrobit pěkný výrobek. Pokud máte nějaký dobrý recept na jablíčkový koláč či jinou jablíčkovou dobrotu, přineste, prosím, v tištěné či ještě lépe v pečené formě, kde si společné posezení zpříjemníme.

Co skrývají malvice, peckovice a bobule? To jsme zjišťovali v prvouce.

Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2017

 • Český jazyk: význam slov, synonyma
 • Matematika: numerace do 20 s přechodem 10
 • Prvouka: podzimní zelenina

26. 10. a 27. 10. 2017 mají děti podzimní prázdniny

Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2017

 • Český jazyk: pořádek slov ve větě
 • Matematika. odčítání s přechodem desítky
 • Prvouka: podzimní ovoce

Týdenní plán od 9. 10. do 13. 10. 2017

 • Český jazyk: druhy vět
 • Matematika: vyvození odčítání s přechodem desítky do 20
 • Prvouka: podzim v zahradě

Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2017

 • Český jazyk: pořádek vět
 • Matematika: sčítání s přechodem desítky do 20
 • Prvouka: podzim v lese

Týdenní plán od 25. 9. do 27. 9 2017

 • Český jazyk: shrnutí učiva o abecedě
 • Matematika: přičítání k číslu 7
 • Prvouka: příznaky podzimu

29. 9. 2017 mají děti ředitelské volno

Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2017

 • Český jazyk: abeceda, řazení slov podle abecedy
 • Matematika: vyvození sčítání do dvaceti s přechodem dsítky
 • Prvouka: bezpešně do školy

Důležité !!!

V pondělí 11.9.2017 od 15:00 do 15:30 hod. se uskuteční společné informativní třídní schůzky !!!
Dostavte se, prosím, v co největším počtu.

 

Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9. 2017

 • Český jazyk : opakování učiva 1. ročníku. Věta – začátek , konec, počet slov ve větě, počet vět v krátkém textu
 • Matematika : numerace do 20, rozklady čísel
 • Prvouka : naše škola, chování o přestávce, pravidla třídy

Ještě nemají všechny děti obaleny učebnice a sešity, prosím, dohlédněte !

 

Hola, hola,škola volá !!!

Prázdniny jsou fuč a před námi je nový školní rok . Jak se těšíte? Já moc !

Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a načerpali do nového roku hodně sil. Přeji vám, aby se vám ve druhé třídě líbilo a dařilo !

Sejdeme se 4. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

 

Těší se na vás Alžběta Balvanová, třídní učitelka

 

POMŮCKY DO 2. TŘÍDY:

 •  vybavené pouzdro : pastelky,2 tužky, pero, guma, strouhátko, dvojbarevná tužka
 • Do Vv a Pč : barvy vodové, štětec č. 8, tuš černou, voskovky, modelínu, lepidlo, nůžky, zástěrku, barevné papíry
 • Do Tv : tepláková souprava, cvičky
 • Obaly na sešity 7, obaly na učebnice – VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY MUSÍ BÝT OBALENY – JE TO NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY A BUDE TO KONTROLOVAT (vyhnete se tak placení za  zničené učebnice na konci školního roku)
 • Dále : trojúhelníkové pravítko, fólie malá, velká, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

 

 

 

 

 

Uložit