ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 2. ročníku

Adélka nás překvapila. Vyrobila a donesla do školy malé medvídkové divadlo. Se spolužačkami nám předvedla milé představeni:

 

Navštívíli jsme žákovskou knihovnu. Zapálení čtenáři z 2. ročníku:
V týdnu od 3.12.2018 do 7.12.2018 se budeme učit :

 

Čj:  Slovo, slabika, hláska písmeno, pořádek slov ve větě

M : Číselná řada 0-100, opakování probraného učiva, geometrie

Prv: Náš domov – Místo, kde žijeme

V minulém týdnu jsme tvořili:
V týdnu od 26.11.2018 do 30.11.2018 se budeme učit :

 

Čj:  Slova  protikladná, souznačná, opakování učiva

M : Číselná řada 0-100, opakování probraného učiva, geometrie

Prv: Domácí mazlíčci, opakování

V týdnu od 19.11.2018 do 23.11.2018 se budeme učit :

V úterý 20.11. 2018 se budou konat  individuální třídní schůzky od 15.00 hodin, pro 2. ročník ve třídě 2. ročníku na malé budově ZŠ.

Čj:  Slovo a jeho význam, slova nadřazená, podřazená

M : Číselná řada 0-100, opakování probraného učiva, geometrie

Prv: Moje rodina, pomáháme si, domácí mazlíčci

V týdnu od 12.11.2018 do 16.11.2018 se budeme učit :

Prosím rodiče, aby kontrolovali dětem pouzdra a pravidelně s nimi četli. Děkuji.

Čj:  Druhy vět, procvičování, slovo a jeho význam, budeme dělat první zápis do čtenářského deníku

M : Číselná řada 0-100, opakování probraného učiva.

Prv: Moje rodina, úkol – vytvořit jednoduchý kmen své rodiny ( sourozenci, rodiče a jejich sourozenci, prarodiče z obou stran )

Úkol děti obdrží v pondělí 12.11.2018

 

V týdnu od 5.11.2018 do 9.11.2018 se budeme učit :

Prosím rodiče, aby kontrolovali dětem pouzdra a pravidelně s nimi četli. Děkuji.

V úterý 6.11.2018 budeme mít opět setkání rodičů s dětmi, tentokrát na téma sv. Martin. Srdečně Vás zvu. Plakátky visí na dveřích družiny.

ČjDruhy vět, procvičování

M : Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Sčítání a odčítání do 17,18.

Prv: Podzim – opakování

V minulém týdnu jsme si dělali zeleninové a ovocné koše.Letáky ze supermárketu nám byly velmi užitečné. Ještě je využijeme dále.

 

V týdnu od 29.10.2018 do 2.11.2018 se budeme učit :

 

Po 29.10.2018 a 30.10.2018 budou podzimní prázdniny !

Čj:  Druhy vět, seznámení se s větou O,T,R,P

M : Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Sčítání a odčítání do 16,17. Budeme procvičovat.Geometrie – tělesa

Prv: Podzim – na zahradě, v sadu, na poli, opakování

 

V týdnu od 22.10.2018 do 26.10.2018 se budeme učit :

 

Ve středu 24.10.2018 pojedeme na bazén.

Čj: Pořádek vět v textu, sloh

M : Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Sčítání a odčítání do 15. Budeme procvičovat.Geometrie – tělesa

Prv: Podzim – ptáci a savci, podzim na zahradě, v sadu, na poli

 

V týdnu od 15.10.2018 do 19.10.2018 se budeme učit :

 

Čj: Mluvíme ve větách, spojování vět, správné řazení slov ve větách

M : Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Sčítání a odčítání do 14, 15. Budeme procvičovat.Geometrie – tělesa

Prv: Podzim – podzimní rybník, význam lesa

 

Pár fotek z naší třídy v tomto týdnu:

Ve středu jsme byli plavat. Udělala jsem pár fotek z výuky plavání. Paní učitelky jsou úžasné. Dnes jsme si v prvouce hráli na badatele.

V týdnu od 8.10.2018 do 12.10.2018 se budeme učit :

 

St: 10.10.2018 jedeme opět na bazén.

Čj: Mluvíme ve větách

M : Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Sčítání a odčítání do 13, 14. Budeme procvičovat.Geometrie – tělesa

Prv: Podzim – živočichové na podzim

Pár fotek z bazénu :

 

V týdnu od 1.10.2018 do 5.10.2018 se budeme učit :

 

Čj: Abeceda – procvičování sešit str. 13,14, Písmo psané a tištěné

M : Sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Sčítání a odčítání do 11, 12, 13. Budeme procvičovat.

Prv: Podzim – proměny přírody, rok, roční období, měsíce

V týdnu od 24.9.2018 do 28.9.2018 se budeme učit :

 

26.9.2018 ST – jedeme na bazén

27.9.2018 ČT – Projektová výuka v přírodě, vycházka do podzimní přírody ( pokud nebude pršet ). Instrukce děti obdrží nejpozději v úterý.

28.9.2018 PÁ – Státní svátek

Čj: Abeceda – procvičování, řazení písmen a slov podle abecedy, hry s abecedou

M : Sčítání s přechodem přes základ deset. Budeme procvičovat.

Prv: Dopravní prostředky, opakování kapitoly o cestě do školy.

 

V týdnu od 17.9.2018 do 21.9.2018 se budeme učit :

 

Čj : Abeceda – seznámení a zapamatování si jí

M : Přechod přws desítku rozkladem

Prv : Už jsem školák, cesta do školy, dopravní značky

V týdnu od 10.9.2018 do 14.9.2018 se budeme učit :

 

Čj : Věta – vyjadřování ústní a písemné

M : Opakování učiva z 1. ročníku, slovní úlohy

Prv : Už jsem školák, cesta do školy, dopravní značky

Prosím o doobalení učebnic a pracovních sešitů, někteří ještě nemají malé obaly na školní malé sešity. Děkuji.

Přeji všem mnoho sil, vytrvalosti a trpělivosti.

 

Po 10.9.2018 jedeme na plavecký výcvik – instrukce již máte. Připomínám, že sraz dětí je u hlavní budovy v 7.10 hodin.

V tomto týdnu žáci obdrží rozvrh hodin. Po a St budou mít 5 vyučovacích hodin. Konec 5. hodiny je v 12.10 hodin. Zbylé dny 4 vyučovací hodiny. Končí v 11.15 hodin.

Čt : V 15.00 hodin informativní třídní schůzky ve třídě 2. ročníku

Hola, hola, škola   v o l á   !!!

 

Prázdniny jsou fuč a před námi je nový školní rok. Jak se těšíte? Já moc!

Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a načerpali do nového roku hodně sil. Přeji vám, aby se vám ve druhé třídě

líbilo a dařilo!

Sejdeme se 3. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Mgr. Ludmila Schaffartziková, třídní učitelka

 

POMŮCKY DO 2. TŘÍDY:

  •  vybavené pouzdro : pastelky,2 tužky, pero, guma, strouhátko, dvojbarevná tužka
  • Do Vv a Pč : barvy vodové, temperové malé – základní barvy, štětec č. 8, tuš černou, voskovky, modelínu, lepidlo, nůžky, zástěrku, barevné papíry
  • Do Tv : tepláková souprava, cvičky, sportovní obuv na venkovní hřiště
  • Obaly na sešity 7, obaly na učebnice – VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY MUSÍ BÝT OBALENY – JE TO NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY A BUDE TO KONTROLOVAT (vyhnete se tak placení za  zničené učebnice na konci školního roku)
  • Dále : trojúhelníkové pravítko, fólie malá, velká, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

 

Rozpis plaveckého výcviku :

10.9., 17.9., 26.9., 10.10., 24.10.

Cena kurzu je 500,- Kč a uhrazena musí být do konce října 2018.

Veškeré instrukce, včetně zdravotní způsobilosti, žáčci obdrží 3. popř.4.září. Prosím rodiče, vzhledem k termínu prvního výcviku, o co nejrychlejší navrácení s podpisem. Pokud některé dítě nemůže absolvovat plavecký výcvik, musí doložit lékařskou zprávu o nezpůsobilosti k plaveckému výcviku, neboť tento je povinný a je součástí výuky. Děkuji.

 

Informace pro rodiče :

  • obědy se budou vydávat od úterý 4.9.2018 ( kdo není přihlášený a má zájem, nechť takto učiní u paní Hanslíkové )
  • svačinky se budou vydáva až od pondělí 10.9.2018 ( kdo by ještě chtěl, opět možnost doobjednat )
  • první informativní společná třídní schůzka bude 13.9.2018 ( čtvrtek ) ve třídě 2. ročníku v 15.00 hodin
  • v prvním týdnu ( od 3.9.2018 do 7.9.2018) bude vyučování končit 11.15 hodin

 

Pár fotek z naší třídy:

 

Uložit