ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 2. ročníku

UPOZORNĚNÍ

V pátek 26. 6. první vyučovací hodinu bude všem  žákům  rozdáno vysvědčení. To platí i pro děti, které v současné době nechodí do školy. Prosím, aby tyto děti vrátily učebnice: čítanku, český jazyk-růžový, prvouku a knihu ze školní knihovny Čaroděj Mordydy.  Přineste si také větší tašku na výkresy, pomůcky, cvičební úbor atd.

Na dny 29. 6. a 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno.

V případě nejasností volejte, pište:)

 

Týdenní plán od 8. 6. do 12. 6. 2020

Poslední týdenní plán učiva v tomto zvláštním školním roce.

Český jazyk: souhrnné opakování učiva českého jazyka. Pracovní sešit od strany 41, postupně vypracujte jednotlivá cvičení. V učebnici od strany 90, pracujte dle zadání.

Matematika: vyvození dělení pěti a souhrn učiva, to bude náplň zbývajících dní. Postupně vypracujte pracovní listy, které jsem dětem poslala.

Prvouka: léto u vody a v lese, pracovní sešit strana 68, 69, 70

Písanka: postupně dopisujte

KAŽDÝ DEN SI ČTĚTE !!!

Další týden, po pedagogické radě, vám zašlu informace, které se budou týkat  závěru školního roku a předávání vysvědčení.

 

Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2020

Český jazyk: psaní velkých písmen- vlastní jména

Vyvození najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg

V učebnici na staně 88 cvičení 4, doplňte a opište do sešitu. Cvičení 1 na straně 89, přečtěte a odůvodněte pravopis.V pracovním sešitě na straně 35 vypracujte cvičení dle zadaní.  Naučte se psát svou adresu. Dobrovolný úkol- v příloze číslo 3 jsou dvě pohlednice, pracujte dle pokynů v zadání.

Matematika: průběžně procvičujte cvičení z pracovních listů na straně 1 a 2. Úkolem pro tento týden je vyvození násobilky čísla 5. Pracovní list na straně 3 a 4 vypracujte dle zadání.

Prvouka: léto na louce, učebnice str. 60. Nauč se vyjmenovat alespoň 3 rostliny a 3  živočichy, které můžeš najít na louce.

Písanka: str. 23, 24, 25

KAŽDODENNÍ ČTENÍ !!

Týdenní plán od 25. 5. do 29. 5. 2020

Děkuji za krásné rodinné erby, které někteří z vás vytvořili u  příležitosti mezinárodního Dne rodiny, moc se vám povedly.

Český jazyk: vyvození předložek: jsou to krátká slovíčka, která leží před slovem, vyslovujeme je dohromady, ale píšeme vždy zvlášť. V učebnici na str.  86 je obrázek, popisujte a použijte různé předložky: na stole stojí váza, pod stolem spí kočka….. Ze cvičení 3 opište 5 vět do sešitu a barevně vyznačte předložky. Pracovní sešit str. 26, pracujte dle zadání.

Matematika: zbývá nám poslední stránka v pracovním sešitě. Měla by to být samostatná, kontrolní práce dětí. Nejdřív si společně projděte všechna cvičení, vysvětlete postupy, ověřte, zda děti rozumí příkladům a pak je nechte pracovat samostatně. Společně opravte, obodujte a děti se mohou ohodnotit, jak se jim práce povedla. Během týdne vám dodám další stránky pracovního sešitu a zaznačím cvičení, která máte vypracovat.

Prvouka: povídání o létě, učebnice str. 56 – letní měsíce, pojem letní slunovrat, společenství uměle vytvořené člověkem, prohlédněte si obrázek  na str. 58. Pracovní sešit str. 66

Písanka: str. 21, 22

KAŽDODENNÍ ČTENÍ!!

Týdenní plán od 18. 5. do 22. 5. 2020

Vážení rodiče, na váš e-mail vám zašlu dotazník ohledně provozu školní družiny během hlavních prázdnin.

Český jazyk: opakování podstatných jmen a sloves. V učebnici na straně 85 cv. 2, nejdřív ústně doplňte a odůvodněte pravopis , pak opište do sešitu, ne celé najednou, vždy po dvou řádcích, vyznačte slovní druhy dle zadání. Cvičení 3 jen opište, můžete nakreslit obrázek k básničce.

Matematika: průběžné opakování násobilky a dělení. Pracovní sešit na str. 30, pracujte dle zadání, cv. 4 opište další dva sloupečky do sešitu. Cvičení 5 opište rovněž. Při vypracovávání slovních úloh pomozte dětem při rozboru a zápisu, slovní úlohu číslo 9 zapište a vypočítejte do sešitu. Pozor na cvičení 10, bude asi pro někoho trošku složitější, mohou znázornit: nakresli 27 koleček a dávej do skupin po třech- trojkolky, kolik skupin jsi udělal? Kolečka jsi rozděloval, proto vypočítáme dělením27 : 3.

Prvouka: nejdřív si prohlédněte tato videa, pak vypracujte pracovní list, který vám pošlu.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12293783632-tatove-a-mamy-ptaciho-sveta/

Písanka: str. 18, 19

KAŽDÝ DEN ČÍST !!!

Malá ukázka vašich fotopříspěvků

15. května je mezinárodní DEN RODINY

Rodina je pro nás všechny místo, kde bychom se měli cítit bezpečně, kam se rádi vracíme a kde jsou naši nejbližší.

Jak dobře se v rodině znáte? Zkuste se spolu zamyslet a odpovědět si na  pár otázek:

 • Kdo nejdéle spí?
 • Kdo je nejmenší?
 • Kdo je největší strašpytel?
 • Kdo rád zpívá?
 • Kdo toho nejvíc sní?

Pokuste se spolu se svými dětmi vyrobit rodinný erb.

Budu se těšit na vaše originální rodinné erby:)

Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2020

Vážení rodiče, chtěla bych Vám opět moc poděkovat za to, jak se podílíte na vzdělávání Vašich dětí, velmi si toho cením.

Do Vašich e-mailů Vám  zašlu seznam sešitů, které budou Vaše děti potřebovat v 3. ročníku i s částkou k úhradě. Pokud se rozhodnete koupit si sešity sami, k úhradě zůstává  částka za kopírování, tisk a žákovskou knížku. Rovněž zašlu číslo účtu a variabilní symbol pro vaše dítě. Sešity  lze platit i u paní Hanslíkové. Pokud nebude něco jasné, klidně pište, volejte.

Český jazyk: učebnice ČJ str. 83 cv. 7- nejdřív společně přečtěte, upozorněte na slovo ,,obědváme”, píšeme ě, ne je, pak dětem nadiktujte do sešitu. Na straně 84 cv. 11, přečtěte, odůvodněte pravopis, dva řádky opište do sešitu a barevně vyznačte podstatná jména a slovesa. Cvičení 12 přečtěte všechna slovesa, pak do sešitu  vypište co dělají osoby, zvířata, věci. Příklad :  co dělají osoby- žáci se učí, děti kreslí, tatínek volal. Stačí vždy tři spojení.

Matematika:  vyvození dělení 4. Prosím, pokuste se dětem opět vysvětlit a názorně ukázat na drobných předmětech, tak, jako u dělení 3. Podle zpětných vazeb usuzuji, že děti dělení pochopily, nemělo by jim to tedy činit větší potíž. Podívejte se i zde:

Vyvození je i v PS na straně 29, cvičení 1. Další cvičení na této straně vypracujte dle zadání. Do sešitu opište dva sloupečky ze str. 30 cv. 4 – až ke konci týdne

Nadále procvičujte  násobilku a dělení 2, 3, násobení 4

Zde najdete příklady na procvičování, jednotlivě i promíchané :

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/  

Prvouka: PS str. 64, 65

Písanka str. 16, 17

KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ

 

Důležité upozornění pro rodiče!

Č.j.: 575/2020/ZS/ST

V Jindřichově dne 5. 5.2020

Vážení rodiče,

na pedagogické radě jsme projednali možnost výuky žáků prvního stupně od 25. 5. 2020. Bohužel nejsme schopni dodržet všechna opatření, které MŠMT při výuce žáků I. stupně vyžaduje. Naše prostory ve třídách toto neumožňují a bohužel i personální podmínky z důvodu zdravotního stavu pedagogů jsou omezeny. Takto jsem danou problematiku projednala i se zřizovatelem a shodli jsme se na tom, že není možné, abychom výuku od 25. 5. 2020 pro žáky I. stupně zajistili.

Z tohoto důvodu jsme přistoupili na náhradní řešení, neboť si uvědomujeme, že někteří z rodičů již budou pracovně vytíženi, a proto nabízíme tuto variantu.

Je možné zahájit školní družinu, kdy děti budou trávit svůj čas ve skupinkách školní družiny podle pokynu MŠMT. POZOR!!! v domácí výuce budete nadále pokračovat, dle pokynů třídní učitelky, a to až do doby, kdy bude ukončena klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020.

Je možné zahájit činnost školní družiny od pondělí 25. května 2020.

Děti by do školní družiny docházely od 7.30 – do 13.30 hodin.

Byla by pro ně zajištěna svačina i oběd. Budete muset do konce tohoto týdne nahlásit u p. Hanslíkové.

Vaše děti budou do školní družiny vstupovat po jednom v doprovodu dospělé osoby od 7:30 hodin a bude jim měřena tělesná teplota. Dítě při příchodu první den musí odevzdat čestné prohlášení. Obdrží roušky, které při odchodu odevzdají. Škola také dodrží veškeré dezinfekční a bezpečnostní pokyny, které obdržela v Metodickém pokynu z MŠMT ČR.

Tento Metodický pokyn a Čestné prohlášení naleznete na www. stránkách školy.

 

Personální zajištění: Alžběta Vopelková, Mgr. Alena Grossová,Mgr. Jana Zábranská, Mgr. Jiří Ranostaj, Mgr. Ludmila Schaffartziková, Mgr. Barbora Halířová, Mgr. Jana Houdková

Tito pedagogové se budou u dětí střídat.

S přáním hezkého dne

Mgr. Zlata Steuerová MBA

ředitelka

DOPLNĚNÍ:

Školní družina  bude přednostně nabídnuta dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnaní. Na stránkách školy je od pondělí 4. května 2020 vyvěšeno čestné prohlášení, které budou muset děti odevzdat při nástupu do školní družiny. Prosím všechny rodiče, aby si řádně toto prohlášení přečetli a zvážili všechna možná rizika . Tato 1. skupina školní družiny, která vznikne od 25.5.2020, se již nebude moci podle pokynů MŠMT doplňovat. Může čítat maximálně 15 dětí. Zároveň žádáme rodiče, kteří vědí, že během příštích 14ti dnů budou nastupovat do zaměstnání, ať nás již nyní informují o této možnosti, abychom během dalších 14ti dnů vytvořili podmínky pro možné otevření 2. skupiny školní družiny. 

Týdenní plán učiva od 4. 5. do 7. 5. 2020

Tento týden budeme opakovat učivo o slovesech a procvičovat násobilku 4.

Český jazyk: Pracovní sešit na staně 25 vypracujte cvičení podle zadání.

Čeká nás druhá květnová neděle, je to neděle, kdy slaví všechny maminky svůj svátek. Připravila jsem vám pracovní list o maminkách(pošlu email). Vaším úkolem bude list vypracovat a nakreslit obrázek maminky. Kdo bude chtít,může se naučit básničku o mamince.

Moje milá mámo,
víš, co se dnes stalo?
Dnes máš, moje mámo, svátek,
dnes je totiž svátek matek.
Druhá květná neděle
netváří se vesele.
Tvůj úsměv ji rozzáří,
úsměv, co máš ve tváři.
Mám pro tebe kytičku,
ukaž, nastav ručičku.
Nad to tvoje pohlazení
milejšího v světě není.

Matematika: procvičování všech násobků, které jste se již společně naučili.

Násobilku 4 můžete procvičovat i zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Pracovní sešit strana 28 pracujte dle zadání. Slovní úlohy ze cvičení 7 a 8 vypočítejte do sešitu. Nejdřív si společně přečtěte, pak proveďte zápis, výpočet a odpověď.

Př. cv. 7:  dopisů   27   pohlednic 7  celkem zásilek ?  V :  27  + 7 = 34  O: Doručovatel vybral celkem 34 zásilek.

Prvouka: Ptáci na jaře, učebnice str. 51, pracovní sešit str. 63

Písanka: str. 15 

Každý den si čtěte!!!                                                                                                

 

Týdenní plán učiva od 27. 4. do 30. 4. 2020

Český jazyk : tento týden se naučíme slovní druh číslo 5- slovesa. Vzvození najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=BLCTYmxcqvY 

Na konci videa je růžová tabulka a v ní věty, ty si opiš do sešitu a podtrhni vlnovkou slovesa, jsou vyznačena žlutě. Dále pracujte v PS na str. 24.

Do sešitu si napiš 3 podstatná jména : kočka, strom, tatínek. Ke každému vymysli několik sloves, co mohou tato podstatná jména dělat.

Procvičovat můžete také zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/sloveso1.htm

Matematika: vyvození násobků čísla 4, postupujte jako u předcházející násobilky.Násobky je potřeba se naučit zpaměti, zapište si je spolu s příklady do násobilkového sešitku.  Pracovní sešit str. 25. , pracujte dle zadání. Cv. 5 opište a vypočítejte do sešitu.

Procvičovat můžete zde:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob4_1.htm

Prvouka: učebnice str. 54, 55. PS str. 62

Písanka: str. 12,13,14

ČÍST KAŽDÝ DEN !!!

Týdenní plán učiva od 20. 4. do 24. 4. 2020

Vážení rodiče, chci Vám moc poděkovat za plnění zadaných úkolů a za krásné fotografie, které mi posíláte.

Tento týden budeme jen opakovat a upevňovat učivo, které už umíme.

Český jazyk: zopakujeme si psaní slov se skupinami dě, tě, ně. Můžete si zase vyzkoušet diktát, tentokrát to jsou věty, napište mi jak se vám povedl.  Tady je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=B7gPPX72NZM

Pracovní sešit str. 23.  Z učebnice na str. 81 cv. 4 opište další dva řádky do sešitu a barevně vyznačte osoby, zvířata a věci. Cvičení 5 – doplňte podstatná jména: slunéčko, děti, pero, měsíc, pěnkava, do poslední věty libovolný předmět. Věty opište do sešitu. Pozor, na začátku věty musí být velké písmeno.

Podstatná jména můžete procvičovat i zde:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/podst_jm1.htm

Matematika:zopakujeme si sčítání a odčítání s přechodem desítky, PS str. 26 cv. 6, každý den si opište a vypočítejte do sešitu jeden sloupeček. Procvičovat můžete i zde:

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6mapetimin1.htm

Opakujte násobení a dělení 2, 3. PS. str. 26 cv. 5, zbývající 3 sloupečky opište do sešitu, ne najednou, rozdělte na celý týden. Procvičovat můžete i zde:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika

Prvouka: opakujte hospodářská zvířata, PS str. 61

Každý den čtěte 10 minut nahlas!!!

Týdenní plán učiva od 14. 4. do 17. 4. 2020

Český jazyk: zopakujte si psaní párových souhlásek v-f, vyzkoušejte si online diktát:

https://www.youtube.com/watch?v=5v-1Llek71w  v-f

Procvičujte slovní druhy PS str. 20, 21

Vyvození podstatných jmen.Je potřeba si zapamatovat poučku co jsou pod. jména, vyvození najdete na tomto videu :

https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM .  Učebnici na str. 79 – žluté okýnko.Na str. 80 – pohádka O Smolíčkovi- nejdřív ústně vyjmenuj všechny osoby, zvířata, věci, pak napiš do sešitu. Na straně 81cv. 4 – opiš 2 řádky do sešitu a barevně vyznač osoby, zvířata, věci.

Pracovní sešit str. 22. Zahrejte si hru: na jedno písmeno z abecedy napiš osobu, zvíře, věc.

Matematika: vyvození dělení 3. Stejně jako u dělení 2,  drobné předměty: ,,6 kuliček rozděl po třech. Kolik hromádek jsi udělal? Zapiš 6:3=2″. Takto si vyvoďte a zapište všechny příklady. PS na str. 25 cv 1. Cvičení 2, 5 – společně přečtěte, rozeberte,co víme, co máme vypočítat.  Cv. 3, 4, 6 nejdřív ústně, pak samostatně. Na straně 26 cv. 1, 2 – vysvětlit, že třetinu vypočítáme tak, že číslo dělíme 3, podobně jako u poloviny. Cv. 3 dle zadání, cv. 4 pozor- zmenšit dané číslo třikrát, budu dělit třemi. Do sešitu opiš dva sloupečky ze cv. 5. Každý den si napište krátkou desetiminutovku na násobilku 2, 3

http://matematika.hrou.cz/c/2.trida/procvicovani-deleni-3

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pexeso-deleni/hra1.html

Prvouka:učebnice str. 52, přečti si o zvířatech, nauč se vyjmenovat členy zvířecích rodin. PS  str.60

Písanka: str. 9,10,11

Každý den čtěte 10 minut nahlas!! Čtěte z čítanky, knihy, časopisu…

Kdo nestihne všechno, nevadí, dodělá příští týden.

VELIKONOCE

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za krásná přání, která jsem od Vás dostala. Opravdu mě moc potěšila.

 A těch dobrůtek, co jste spolu se svými dětmi napekli…

Krásné byly ukázky velikonočního tvoření.

Někteří z vás si vyrobili herbář z jarních květin. Moc pěkný.

Krásné jarní počasí lákalo do přírody.

Týdenní plán učiva na velikonoční týden 6. 4. – 10. 4.

Dovolte mi, abych Vám  poděkovala za vzornou spolupráci při plnění úkolů. Moc děkuji za fotografie, které mi posíláte, mám z nich velkou radost. Tento týden je velikonoční, proto bude učiva jen malinko.

Český jazyk: procvičovat slovní druhy, můžete mi zaslat video a pochlubit se, jak jste se to naučili

Matematika: opakujte násobilku, vyzkoušejte promíchat násobilku dvou a tří dohromady, bude to možná trošku problém, ale časem se to zlepší, uvidíte

Prvouka : věnujte se pobytu venku, pozorujte jarní přírodu, můžete vyzkoušet vylisovat nějakou květinu a udělat si malý herbář. Nakreslete živočichy, které uvidíte v přírodě, obrázky mi zase můžete poslat.

Protože budou Velikonoce, můžete vyrobit přání, omalovat vajíčko, vystřihnout kuřátko, upéct beránka, perníčky. Výrobky můžete zase vyfotit a poslat.

Velikonoční pozdrav dětem

Zdravím všechny děti,

toto nám to letí,

Velikonoce se blíží,

napečte si, nejezte jen rýži !

Vyzdobte si zahrádky,

domky, okna, ošatky.

Letos ovšem není zbytí,

kluci odpustí si holek bití,

k dětem přijde Zajíček,

schová jim pár vajíček,

sladkostí a dobrůtek,

někde v křoví před plůtek.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Týdenní plán učiva od 30. 3. do 3. 4. 2020

Hlavním úkolem pro tento týden bude naučit se vyjmenovat slovní druhy a v matematice vyvodit a naučit se násobky čísla 3.

 • Český jazyk: opakování a procvičování tvrdých a měkkých slabik. Každý den si udělejte jedno cvičení, zde je odkaz na on line cvičení:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky . Děti mají pracovní sešit,,Tvrdé a měkké slabiky” ze str. 20 vypracujte cv. 1,2,3.
 • V učebnici na str. 76 cv. 1 – nejdřív přečtěte, odůvodněte pravopis psaní párových souhlásek. Pak napište jako diktát, nadiktujte jen 4 věty, další den zbývající 4 věty.  Cv. 3 doplňte slabiky bě, pě, vě, mě a opište do sešitu.Cv. 4 přečti, doplň a 4 věty opiš.
 • Přehled slovních druhů je na str. 78. je potřeba, aby si je děti několikrát přečetly a postupně se je naučily zpaměti vyjmenovat.To nám pro tento týden stačí.
 • Matematika: vyvození násobků čísla 3, můžete zase použít fazole, korálky… Příklad: ,,Utvoř dvě hromádky po třech fazolkách. Kolik máš celkem fazolí? Zapiš pomocí násobilky 2 . 3 = 6. ” Takto vyvoďte i ostatní příklady.
 • PS str. 23 cv. 1, 2, 3. Násobky si vypište na proužek papíru, rozstříhejte a skládejte, přiřazujte k příkladům.Cv. 4- slovní úlohu je třeba s dětmi důkladně přečíst, rozebrat co víme, co musíme vypočítat. Do násobilkového deníčku si napište násobky a příklady, jako u dvojky. Násobky se musí naučit zpaměti!!
 • PS str. 24 cv. 1 opiš do sešitu a vypočítej.Cv. 2 – odpočítej si násobky na prstech, až dojdeš k danému číslu zapiš. U dalších cvičení této strany postupujte dle zadání. Pozor na cv. 9, zopakujte si pravidlo počítání příkladů se závorkami.Vyvození a procvičování násobilky najdete i zde:https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3
 • Prvouka: učebnice str. 46: 20. březen – den jarní rovnodennosti, nauč se poznávat jarní květiny. PS str. 58
 • Písanka str. 6, 7, 8
 • Každý den si čtěte!!!
 • V případě nejasností se na mne kdykoliv obraťte, telefon i email znáte. Děkuji Vám za spolupráci.

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí pedagogické rady konané ve středu 25. 3. 2020 Vám bude od pondělí 30. 3. 2020 zasílán harmonogram výuky na daný týden.

Vždy v pondělí naleznete uvedené učivo na stránkách vaší třídy.

Po uplynutí tohoto „výukového“ týdne Vás prosím o Vaši zpětnou vazbu a hodnocení k jednotlivým předmětům, kdy ke každému předmětu vyberete jen jednu možnost, a to:

 1. Učivo zvládl ( a ) bez obtíží.
 2. Učivo zvládl ( a ) s menšími obtížemi.
 3. Učivo zvládl (a ) s obtížemi.
 4. Učivo zvládl ( a ) s velkými obtížemi.
 5. Učivo nezvládl ( a ). ( zde napište, prosím, důvod, např. neporozuměl učivu, nestihl ( a ) vypracovat a přesouvá se na další týden, byl ( a ), nemocný ( á ), aj.

Váš zpětný e- mail odešlete 1x za týden vždy následující  pondělí do 18.00 hodin na adresu:

balvanova@zsjindrichov.cz

 Příklad zpětné vazby :

 Výukový týden od 30.3. – 3.4.2020                                         Jméno dítěte:

ČJ: učivo jsme zvládli bez obtíží

M: učivo jsme zvládli bez obtíží

Prv: učivo jsme zvládli bez obtíží

 Děkuji a pevně věřím, že takto předávaná zpětná vazba od Vás nám umožní domácí vzdělávání našich dětí zvládnout.

 

Týdenní plán učiva od 23. 3. do 27. 3. 2020

Nejdřív mi dovolte, abych vám poděkovala za to, jak s dětmi zodpovědně pracujete a plníte zadané úkoly. Tento týden budeme jen procvičovat, nové učivo si necháme až na příští týden. Hlavně v matematice je třeba, aby si děti zautomatizovaly násobilku a dělení dvěma. Některé děti nemají doma učebnici ČJ, zítra půjdu do školy a pokusím se vám všechno nějak doručit, třeba nechám viset tašku na brance… Přidám tam i sešity, do kterých můžete trénovat opis a diktát, přepis sloupečků atd.

 • Český jazyk:  učebnice str. 72 cv. 1 – vypište slova s ě a podtrhněte dě, tě, ně. Na str. 73 cv. 4- pracujte dle zadání, nadiktovat stačí 4 věty, cvičení 6 a 8 pište do cvičného sešitu. Ze strany 74 přečtěte cv. 1, tři věty opište do sešitu, cv. 2 – složte alespoň 5 slov a napište.  PS str. 17, 18. Ústně si procvičte abecedu, rozdělení slabik.
 • Matematika:procvičujte násobky 2, vyhledávejte mezi různými čísly, přiřazujte násobek k příkladu. Děti si mohou vyrobit násobilkové pexeso : na čtverečky papíru napíší zvlášť násobky a zvlášť příklady, pak otočí a hledají dvojici příklad – násobek. V PS na str. 20 jsou slovní úlohy, zde budou děti potřebovat vaši pomoc, je potřeba dobře přečíst úlohu a ujasnit si, co víme, co máme vypočítat. U cvičení 5 připomenout, že u dělení provádíme zkoušku násobením. Pozor na cvičení 9 – několikrát méně- musíme dělit, dvakrát méně dělíme dvěma. Str. 21, zopakujte pojem strana, vrchol. Str. 22 – prosím vysvětlete co je polovina, jak se vypočítá- dělíme 2.
 • Každý den alespoň 10 minut nahlas číst !
 • Toto je učivo na celý týden, rozvrhněte ho dětem rovnoměrně, když něco nestihnete, nevadí. V případě nejasností mě kontaktujte na adrese balvanova@zsjindrichov.cz

Procvičovat násobilku, dělení a učivo českého jazyka můžete i na těchto stránkách.

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/

Týdenní plán učiva od 16. 3. do 20. 3. 2020

 • Český jazyk : – opakování učiva o párových souhláskách PS str. 13,     psaní slov se slabikami dě, tě, ně PS str. 14, 15,psaní slov se slabikami bě, pě, vě, mě PS str. 16
 • Matematika: – opakování  numerace do 100 s přechodem desítky ,      procvičovat násobky čísla 2, znázornění násobení ve čtvercové síti PS str. 16, 17                                                                                             
 • nové učivo – vyvození dělení – vyvodit na drobných předmětech (fazole- 20 fazolí rozděl po čtyřech, kolik hromádek jsi udělal, zapiš 20 : 4 = 5 ) PS str. 18,dělení dvěma PS str. 19                                                                                     
 • Každý den by si měly děti nahlas číst, doma mají knihu z knihovny
 • http://www.rysava.websnadno.cz/ zde můžete procvičovat učivo druhého ročníku, děti to znají, dělali jsme ve škole

Týdenní plán učiva od 2. 3. do 6. 3. 2020

 • Český jazyk: párové souhlásky
 • Matematika: vyvození násobilky
 • Prvouka: povolání

Ve středu 4. 3. jedeme do Slezského zemského muzea do Opavy. Odjíždíme v 8:00 hodin od školy. Předpokládaný návrat je asi kolem 12:30 hodin, děti stihnou oběd i autobus.

Týdenní plán učiva od 17. 2. do 21. 2. 2020

 • Český jazyk: psaní p-b, t-d, s-z uprostřed a na konci slova
 • Matematika: numerace do 100, slovní úlohy, rýsování úseček dané délky
 • Prvouka: kalendář, měsíce, části dne

Týdenní plán učiva od 10. 2. do 14. 2. 2020

 • Český jazyk: párové souhlásky uprostřed a na konci slova
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: zdravý životní styl

Týdenní plán učiva od 3. 2. do 7. 2. 2020

 • Český jazyk: procvičování souhlásek
 • Matematika: numerace do 100 s přechodem desítky
 • Prvouka: zdraví a nemoc

Přeji dětem hodně úspěchů do druhého ploletí.

Týdenní plán učiva od 20. 1. do 24. 1. 2020

 • Český jazyk: procvičování tvrdých a měkkých slabik
 • Matematika: sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Prvouka: lidské tělo

Týdenní plán učiva od 13. 1. do 17. 1. 2020

 • Český jazyk: vyvození měkkých souhlásek
 • Matematika: numerace do 100 s přechodem
 • Prvouka: zimní sporty

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2020 popřála především mnoho zdraví, spokojenosti a trpělivosti se svými dětmi. 

Malé ohlédnutí za uplynulými dny:

Vánočním posezením a krásným kytarovým koncertem Jarouška Macha jsme se rozloučili se starým rokem.

Četli jsme ve školní knihovně

Ukončili jsme první plavecký výcvik. Musím říct, že všechny děti byly statečné a i přes prvotní strach z vody si nakonec plavání užívaly .

Navštívil nás Mikuláš se svou družinou

Týdenní plán od 16. 12. do 20. 12. 2019

 • Český jazyk: tvrdé souhlásky
 • Matematika: odčítání od celých desítek
 • Prvouka: vánoční zvyky a tradice
 • Ve čtvrtek vystupují děti na koncertě v kostele. Sraz bude v 15:30 hodin v šatně na malé budově. Koncetr začíná v 16:00 hodin. Prosím, dejte dětem teplé oblečení, v kostele je zima.

Týdenní plán od 9. 12. do 14. 12. 2019

 • Český jazyk: vyvození tvrdých souhlásek
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: zima, příznaky, počasí

Týdenní plán od 25. 11. do 29. 11. 2019

 • Český jazyk: psaní ú,ů
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: místo, kde žijeme

Týdenní plán od 18. 11. do 22. 11. 2019

 • Český jazyk: samohlásky krátké, dlouhé
 • Matematika: numerace do 100
 • Prvouka: péče o domácí mazlíčky

POZOR! VE STŘEDU JEDEME NA PLAVÁNÍ!!

Ve čtvrtek 21. 11. se konají třídní schůzky od 15:00 do 17:00 hodin

Týdenní plán od 11. 11. do 15. 11. 2019

 • Český jazyk: rozdělení hlásek
 • Matematika: číselná řada do 100
 • Prvouka: rodina, přibuzní

Týdenní plán od 4. 11. do 8. 11. 2019

 • Český jazyk: slova souznačná, mnohoznačná
 • Matematika: numerace do dvaceti s přechodem
 • Prvouka: shrnutí učiva o podzimu

Týdenní plán od 21. 10. do 25. 10. 2019

 • Český jazyk: význam slov- slova souznačná,protikladná
 • Matematika: numerace do dvaceti s přechodem desítky
 • Prvouka: podzimní ovoce, zelenina, třídění

Chválím druháčky za plnění domácích i dobrovolných úkolů.Jsou moc šikovní a pilní.

Týdenní plán od 14. 10. do 18. 10. 2019

 • Český jazyk: slovo ve větě, pořádek slov
 • Matematika: odčítání s přechodem desítky, slovní úlohy, rozklady čísel
 • Prvouka: význam lesa

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 mají žáci ředitelské volno!

Týdenní plán od 7. 10. do 11. 10. 2019

 • Český jazyk: druhy vět
 • Matematika: vyvození odčítání s přechodem desítky do 20
 • Prvouka: zvířata na podzim

Týdenní plán od 30. 9. do 4. 10. 2019

 • Český jazyk: pořádek vět, vyvození druhů vět
 • Matematika: sčítání s přechodem desítky do 20
 • Prvouka: podzimní les

Podzimní vycházka se nám vydařila.

Plán učiva od 23. 9. do 27. 9. 2019

 • Český jazyk: abeceda, řazení slov podle abecedy
 • Matematika: přičítání k číslu 7, slovní úlohy
 • Prvouka: podzim

Plán učiva od 16. 9. do 20. 9. 2019

 • Český jazyk: Abeceda
 • Matematika: přičítání k 8
 • Prvouka: bezpečnost při cestě do školy

Plán učiva od 9. 9. do 13. 9. 2019

 • Český jazyk: věta, slovo slabika
 • Matematika: vyvození sčítání do 20 s přechodem desítky
 • Prvouka: škola a okolí

Děkuji rodičům za květinky, v pondělí si je s dětmi společně zasadíme a založíme si květinový koutek, snad se bude rostlinkám dařit!

Hola, hola, škola   v o l á   !!!

Prázdniny jsou fuč a před námi je nový školní rok. Jak se těšíte? Já moc!

Doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a načerpali do nového roku hodně sil. Přeji vám, aby se vám ve druhé třídě líbilo a dařilo!

Sejdeme se 2. září v 9:00 hodin před hlavní budovou školy, v případě špatného počasí bude zahájení šk. roku ve školní jídelně.

Mgr. Alžběta Balvanová, třídní učitelka

POMŮCKY DO 2. TŘÍDY:

 •  vybavené pouzdro : pastelky,2 tužky, pero, guma, strouhátko, dvojbarevná tužka
 • Do Vv a Pč : barvy vodové, štětec č. 8, tuš černou, voskovky, modelínu, lepidlo, nůžky, zástěrku, barevné papíry
 • Do Tv : tepláková souprava, cvičky, sportovní obuv na venkovní hřiště
 • Obaly na sešity 7, obaly na učebnice – VŠECHNY UČEBNICE A SEŠITY MUSÍ BÝT OBALENY
 • Dále : trojúhelníkové pravítko, fólie malá, velká, ubrousek na svačinku, balík kapesníků

Informace pro rodiče :

 • obědy se budou vydávat od úterý 3.9.2019 ( kdo není přihlášený a má zájem, nechť takto učiní u paní Hanslíkové )
 • svačinky se budou vydáva až od pondělí 9.9.2019
 • první informativní společná třídní schůzka bude 10. 9. 2019 v 16:00 hodin ve školní jídelně
 • v prvním týdnu  bude vyučování končit 11.15 hodin

Uložit