ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Rozvrh hodin 1. roč.

Upozornění pro rodiče: Vzhledem k vyučovacím povinnostem učitelů žádáme rodiče, aby dodržovali následující konzultační hodiny:

  • malá budova – pondělí 12:00 – 13:00
  • velká budova – kterýkoli den po domluvě s učiteli vždy od 13:30 do 14:30
  • Není možné Vám vyhovět v ranních hodinách.

POZOR !!!

Prosím rodiče, aby pravidelně kontrolovali dětem školní pomůcky. Vybavení pouzdra a obalené učebnice a sešity. Také

aktovky. Dnes polovině dětí chybělo pero i tužka. Někteří nemají pastelky. Opravdu se špatně takto pracuje. Děkuji

 

 

Co nás ještě čeká do konce školního roku:

Budeme již jen procvičovat a opakovat učivo ve všech předmětech.

Ve čtvrtek 21.6.2018 jedeme na školní výlet. Obědy i svačinky hromadně odhlásím.

Prosím o platbu za sešity do 2. ročníku ve výši 260,- Kč/žák.

25.6.2018 Vráceno z výletu 20,- Kč. Vyúčtování výletu : 60,- Kč vstupné, 170,- autobus = 230,- Kč.

 

Jak dopadla Skřítková soutěž ?

  1. místo skřítek č. 5 – Johanka Čadecká
  2. místo skřítek č.4 – Adélka Kratochvílová
  3. místo skřítek č. 10 a 11 – Samuel Začal, Vendulka Danielová                               Srdečně blahopřejeme !!!

 

V  týdnu od 11.6.2018 do 15.6.2018 se budeme učit:

JČ: Souhrnné opakování učiva

M:  Prohlubování učiva do 20. Souhrnné opakování učiva

Prv: Léto – proměny přírody
Co nás ještě v tomto týdnu čeká?

7.6.2018 ve čtvrtek od 15.00 hodin na hřišti u školy Běh pro Afriku ( děti dostaly sponzorské listy )

8.6.2018 v pátek dle instrukcí se souhlasem návštěva Městské knihovny v Krnově.

V pátek 8.6.2018 bude u obchodu LAVOS v rámci dětského dne přistaven skákací hrad. Jelikož jedeme do Krnova, můžete jej s dětmi navštívit i v odpoledních hodinách.

 

V  týdnu od 4.6.2018 do 8.6.2018 se budeme učit:

JČ: Souhrnné opakování učiva

M:  Prohlubování učiva do 20. Souhrnné opakování učiva

Prv: Člověk ve společnosti – Co lidé umí, Lidé si vyrobili pomocníky, Opakování

 

P  O  Z  O  R  FOCENÍ !!!

Fotit se budeme ve čtvrtek 31.5.2018. Bude pouze společné foto třídy.

V  týdnu od 28.5.2018 do 1.6.2018 se budeme učit:

JČ: Slabiky bě pě vě, opakování učiva

M:  Prohlubování učiva do 20. Příklady typu 20-13, procvičování

Prv: Člověk ve společnosti – Jdeme nakupovat, Zaměstnání dospělých, co lidé umí?

 

Skřítková soutěžprosím vybírejte a napište do deníčků do čtvrtku 7.6.2018 ( instrukce viz níže ). Děkuji.

 

Školní výlet :

Jak jsem Vás již informovala na třídní schůzce, na školní výlet v letošním roce pojedeme do jeskyně Na Pomezí a do Jeseníku. Pojedeme dne 21.6.2018 ( čtvrtek ) a budeme vybírat 250,- Kč. Můžete již platit i po částech.

Bližší informace ohledně organizace obdržíte včas před konáním výletu.

 

V  týdnu od 21.5.2018 do 25.5.2018 se budeme učit:

JČ: Hláska a písmena   ď,ť,ň, slabiky dě,tě,ně,di ti,ni,dy,ty,ny .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, opakování

M:  Prohlubování učiva do 20 bez přechodu přes desítku, příklady typu 20-13, GEO- porovnávání délky odhadem, kreslení podle osy ve čtvercové síti.

Prv: V divadle, Mezi kamarády, Jdeme nakupovat

 

V  týdnu od 14.5.2018 do 18.5.2018 se budeme učit:

JČ: Hláska a písmena  g,G, ď,ť,ň .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, opakování

M:  Prohlubování učiva do 20 bez přechodu přes desítku

Prv: Místo, kde žijeme, Na výletě, Ája jde do divadla

 

                  Skřítková soutěž

 

V  týdnu od 9.5.2018 do 11.5.2018 se budeme učit:

JČ: Hláska a písmena  g,G .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M:  Numerace od 15 do 20, opakování, procvičování ( příklady typu 15+5, sčítání se třemi čísly, odčítání typu 16-3 )

Prv: Místo, kde žijeme, Na výletě

 

V pondělí 30.4.2018 půjdeme místo vyučování na vycházku do zámeckého parku. Dejte dětem oblečení přiměřené k pobytu venku. Svačinku i oběd děti dostanou ve škole ( ti, kteří odebírají ).

V pondělí 7.5.2018 bude ředitelské volno.

 

V  týdnu od 30.4.2018 do 4.5..2018 se budeme učit:

JČ: Hláska a písmena  f,F .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M:  Numerace od 15 do 20, opakování, procvičování

Prv: Orientace v čase -poznávání hodin, opakování

 

V  týdnu od 23.4.2018 do 27.4.2018 se budeme učit:

JČ: Hláska a písmena ch, Ch, f,F .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M:  Numerace do 15, Geometrie – krychle kvádr, koule, válec

Prv: Orientace v čase – rok, roční období, měsíce, týden, den, poznávání hodin

 

Vážení rodiče,

v pondělí 23.4.2018 se budou konat individuální třídní schůzky. Pro 1. ročník v naší třídě na malé budově od 15.00 hodin.

Mgr. Ludmila Schaffartziková – třídní učitelka

 

V  týdnu od 16.4.2018 do 20.4.2018 se budeme učit:

JČ: Hláska a písmena ch, Ch, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M:  Porovnávání, sčítání typu 10+5, odčítání typu 15-5, 13-10

Prv: Na jaře – rok, roční obdoví, měsíce, týden, den, rodinné oslavy

Pohled do naší třídy :

V  týdnu od 9.4.2018 do 13.4.2018 se budeme učit:

ČJ : Hláska a písmena ř,Ř, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M: Geom.tělesa, Numerace od 10 do 20. Děsítky, jednotky

Prv: Na jaře – opakování, Orientace v čase – rok, roční období, měsíce

 

V  týdnu od 3.4.2018 do 6.4.2018 se budeme učit:

ČJ : Hláska a písmena ž,Ž, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M: Prohlubování učiva do deseti, vztahy a vazby, sčítání a odčítání do deseti gem.tělesa

Prv: Na  jaře – na statku, svátky jara

 

V  týdnu od 26.3.2018 do 28.3.2018 se budeme učit:

Čt – velikonoční prázdniny

Pá – státní svátek

ČJ: Hláska a písmena Č,č, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M: Prohlubování učiva do deseti, vztahy a vazby, sčítání a odčítání do deseti

Prv: Na  jaře – stromy a keře na jaře

 

 

Vážení rodiče,

dne 21. března 2018 ( středa ) pojedeme do Slezského divadla v Opavě na pohádku O Vlku a kůzlátkách. Cena vstupného  a jízdného bude činit 200,- Kč. Návštěva divadla patří ke kultuře, ke které děti  vedeme. Je nutné, aby se zúčastnili všichni žáci ze třídy .

Ve středu 21.3.2018 jedeme do divadla. Tento den děti budou odhlášení ze svačinek. Prosím rodiče, aby v tento den dali dětem svačinu z domu. Děkuji. Komu bývá v autobude špatně, nechť má igelitový sáček a kinedryl.

V  týdnu od 19.3.2018 do 23.3.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena B,b, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M: Prohlubování učiva do deseti, vztahy a vazby

Prv: Na  jaře – u babičky na zahradě, stromy a keře na jaře

 

V  týdnu od 12.3.2018 do16.3.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena h,H,b,B, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M: Prohlubování učiva do deseti, vztahy a vazby

Prv: Na  jaře – u babičky na zahradě, vycházka do jarní přírody

Foto z naší třídy:

 

Připomínám, že děti měly doma na vyprání  ručník a ubrousek ke svačince. Prosím, přibalte jim je opět do aktovek. Děkuji

V  týdnu od 5.3.2018 do 9.3.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena C , c, .Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva, Opakování

M: Číslo 10, psaní, porovnávání, číselná osa, číselný rozklad, sčítání a odčítání do 10

Prv: Na  jaře – jarní příroda, jaro je tady

 

V týdnu od 19.2.2018 do 23.2.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena R,r, Dvojhlásky Au,au,Ou,ou. Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva

M: Odčítání a docvičování, počítání do 9, Číslo 10, psaní, porovnávání, číselná osa

Prv: Lidské tělo –  opakování

 

V úterý 13.2.2018 se uskuteční masopustní průvod. Prosím rodiče, aby dali dětem masky, které mohou obléci na bundy a také je teple oblékli.  Do průvodu půjdeme v 9.30 hodin, projdeme část obce ( délka dle aktuálního počasí ).

V  týdnu od 12.2.2018 do 16.2.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena R,r. Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva

M: Odčítání a docvičování, počítání do 9

Prv: Lidské tělo – Ája je nemocná

 

V  týdnu od 5.2.2018 do 9.2.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena Š,š,R,r. Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva

M: Číslo 9, psaní číslice 9, porovnávání do 9, rozklad, sčítání

Prv: Lidské tělo – výživa lidského těla

Okénko do naší třídy :

Ve středu 31.1.2018 jsme si rozdali vysvědčení v knihovně. Zároveň jsme si přečetli a prohlédli další knížku o Martínce.

Ve čtvrtek 1.2.2018 bude ředitelské volno.

V pátek 2.2.2018 jsou jednodenní pololetní prázdniny.

Vysvědčení žáci obdrží ve středu 31.1.2018 poslední vyučovací hodinu.

 

V  týdnu od 29.1.2018 do 2.2.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena K,k. Čtení slabik a slov, procvičování probraného učiva

M:  Geometrie- čtvercová síť, pohyb po čtvercové síti, číslo 9, psaní číslice 9

Prv: Lidské tělo – péče o něj

 

PROSBA !!

Prosím rodiče, pokud budou moci věnovat škole jakýkoli sponzorský dar ( finanční či věcný ) na ples, který se uskuteční 23.2.2918, nechť takto učiní prostřednictvím třídní učitelky nejpozději do 16.2.2018. Na Vaši žádost Vám o tomto bude vystaveno potvrzení o přijetí sponzorského daru.

Děkuji

V  týdnu od 22.1.2018 do 26.1.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena  D,d, K,k. Čtení slabik a slov

M:  O n více, o n méně, procvičování a opakování učiva, geometrie

Prv: Lidské tělo

 

POZOR !!!

V pondělí 15.1.2018 se budou konat individuální třídní schůzky ve třídě 1. ročníku od 15.00 hodin.

V  týdnu od 15.1.2018 do 19.1.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena  Z,z, D,d. Čtení slabik a slov

M:  Číslo 8 a psaní číslice 8, počítání do 8

Prv: Opakování – Ve škole, U nás doma, Na podzim, V zimě

Malé ohlédnutí za uplynulým týdnem :

 

V  týdnu od 8.1.2018 do 12.1.2018 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena V,v, Z,z. Čtení slabik a slov

M:  Opakování počítání do 7, odčítání, slovní úlohy, Číslo 8 a psaní číslice 8

Prv: Zvířátka v zimě, Opakování V zimě

 

V prvním týdnu roku 2018 od 3.1.2018 do 5.1.2018 se budeme učit:

Budeme především opakovat probrané učivo.

ČJ: Hláska a písmena V,v. Čtení slabik a slov

M:  Opakování počítání do 7, odčítání, slovní úlohy

Prv:  Zimní radovánky

 

V novém roce 2018 Vám přeji mnoho zdraví, trpělivosti a štěstí.

 

V pátek poslední dvě hodiny budeme mít besídku se společným posezením. Budeme krájet jablíčka a říkat si některé pranostiky. Pokud to bude možné, pošlete po dětech v tento den do školy v krabičce trošku cukroví ( ne moc tak cca max 10 kousků ). Děkuji

Ve čtvrtek 21.12.2017 Vás všechny srdečně zvu na adventní koncert – Vánoční příběh, který si připravily naše děti. Vystoupení se uskuteční v  kostele v Jindřichově v 16.00 hodin.

V týdnu od 18.12.2017 do 22.12.2017 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena Y,y, N,n. Čtení slabik a slov

M:  Číslo a číslice 7, psaní číslice 7

Prv: Vánoce jsou tu, Zimní radovánky

 

V týdnu od 11.12.2017 do 15.12.2017 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena J,j, Y,y. Čtení slabik a slov

M:  Sčítání a odčítání do 6, vztahy-log.řady, tabulky

Prv: Blíží se Vánoce, U babičky a dědečka

Naše čertí třída !!!

 

V týdnu od 4.12.2017 do 8.12.2017 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena T,t, J,j. Čtení slabik a slov

M:  Numerace 6-10, psaní číslice 6, porovnácání

Prv: Zimní počasí, slavíme Mikuláše

Trošičku jsme tvořili, podívejte se, jak jsme šikovní.

3. prosince 2017 v neděli v 17.00 hodin bude slavnostně rozsvícen adventní strom u školy. Přijďte s námi oslavit krásný vánoční čas, který touto 1. adventní nedělí začíná.

Těším se na setkání s Vámi.

 

V týdnu od 27.11.2017 do 1.12.2017 se budeme učit:

ČJ: Hláska a písmena T,t. Jednoslabičná slova – Slabikář

M:  Dočítání, odčítání typu 5-5, znázorňování, vztahy

Prv: Okénko do zimní přírody, zimní počasí

Prosím rodiče, aby dali dětem na pátek 24.11.2017 prázdné malé zápalkové krabičky. Budeme v Pracovních činnostech vyrábět adventní kalendář. Kdo jich donese více, budu ráda ( můžou nosit i dříve ).

Děkuji

 

OZNÁMENÍ !!!

Třídní schůzky – v pondělí 13.11.2017 v době od 15.00 hodin  ve třídě 1. ročníku.

Logopedie – v úterý 21.11.2017 od 9.00 hodin v MŠ Jindřichov.

Focení Popularpress s.r.o. Ostrava – v pondělí  4.12.2017 od 8.00 hodin na malé budově ZŠ a MŠ Jindřichov.

 

V týdnu od 20.11.2017 do 24.11.2017 se budeme učit:

ČJ Nácvik čtení slabik a slov, žáčci dostanou Slabikář

M:  Odčítání, posloupnost, číselná osa

Prv: Moje rodina – Opakování U nás doma

Ve čtvrtek 16.11.2017 jsme se byli podívat v žákovské knihovně. Protože si v Prvouce povídáme o domově a rodinných vztazích, přečetla jsem dětem knížku O Martince, jak pomáhá doma mamince. Děti si prohlížely ilustrace knihy.

 

V týdnu od 13.11.2017 do 17.11.2017 se budeme učit:

ČJ: Nácvik čtení slabik a slov, nácvik básničky k podzimu – zpaměti

M:  Sčítání do 5, vztahy sčítání, odčítání, posloupnost

Prv: Moje rodina – Ájin Pokojíček, Ája pomáhá mamince

17.11.2017 je státní svátek.

Pár fotek z naší třídy. Hráli jsme si v matematice na obchod a také jsme skládali obrázky a tvořili.

 

V týdnu od 6.11.2017 do 10.11.2017 se budeme učit:

ČJ: Nácvik čtení slabik a slov

M:  Sčítání do 5, psaní číslice 0, posloupnost, slovní úlohy-dramatizace

Prv: Moje rodina – rodinný rodokmen ( děti obdrží jako DÚ ve středu 8.11.2017 )

 

Přijďte si s dětmi do Šikulek vyrobit dýňový svícen. Kdy ? V úterý 31. 10. ve 13:00 hodin.

Vážení rodiče,

obdržela jsem nabídku firmy Popularpress, s.r.o.Ostrava , která nabízí focení Vašeho dítěte i možné společné foto s rodinným příslušníkem. Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce a některý z produktů by mohl potěšit jako vánoční dárek, rozhodla jsem se Vám tuto možnost nabídnout.

Děti obdrží tento týden lísteček – v notýsku – i s návratkou, kdo by měl o toto focení zájem. Poté bude upřesněn termín focení, o kterém se včas dozvíte. Přikládám již ceny produktů a malou upoutávku.

Ceny jednotlivých produktů:

nástěnný kalendář (66×33 cm) 190,- Kč
stolní kalendář (2 ks) 150,- Kč
vánoční pohlednice (4 ks) 120,- Kč
portrét (20×15 cm) 90,- Kč

Sada 3 produktů je 290,- Kč
Sada 2 produktů je 240,- Kč
Produkty je možno kombinovat libovolně.

 

 

OZNÁMENÍ !!!

V pondělí 13.11.2017 v době od 15.00 hodin se konají individuální třídní schůzky ve třídě 1. ročníku.

 

V týdnu od 30.11.2017 do 3.11.2017 se budeme učit:

ČJ: Opakování probraných hlásek, opakování slabik, tvoření prvních slov

M:  Sčítání na číselné ose, rozklad čísel

Prv: Podzim – opakování, moje rodina

Ve středu 25.10.2017 Vás srdečne zvu na společné tvoření s dětmi s názvem Jablíčkování od 14.00 hodin na malou budovu ZŠ a MŠ Jindřichov, kde si spolu se svým dítětem můžete vyrobit pěkný výrobek. Pokud máte nějaký dobrý recept na jablíčkový koláč či jinou jablíčkovou dobrotu, přineste, prosím, v tištěné či ještě lépe v pečené formě, kde si společné posezení zpříjemníme i s kafíčkem.

Na setkání s Vámi se teším.

Naši prvňáčci by měli být v novinách Deník dne 1.11.2017. Každý obdržel vizitku s datem vydání.

V týdnu od 23.10.2017 do 27.10.2017 se budeme učit:

ČJ: Opakování probraných hlásek, vyvození dalších slabik

M:  Psaní číslice 5, sčítání 3+1, 2+2

Prv: Podzim – stromy podzimu – poznávání podle listů

 

Dnes jsme se začali učit slabiku Li, li, a tak jsme si upeklivance.

 

V úterý 17.10.2017 nás příjde do školy vyfotografovat reportér Deníku. O tom, kdy budou naši prvňáčci v novinách, Vás budu informovat ( pokusím se zjistit termín ).

 

V pátek jsme měli svátek pera. Děti poprvé psaly perem. Byly moc šikovné. V hodině pracovních činností jsme si vyrobili skřítka Podzimníčka.

V týdnu od 16.10.2017 do 20.10.2017 se budeme učit:

ČJ: Opakování probraných hlásek, vyvození slabik

M:  Psaní číslice 3,4, sčítání 2+1

Prv: Podzim – v sadu, na zahradě, na poli

 

V týdnu od 9.10.2017 do 13.10.2017 se budeme učit:

ČJ: Vyvození hlásky E,e, I,i, opakování probraných hlásek

M: Číselná osa, psaní číslice 2, sčítání 1+1

Prv: Podzim – živočichové na podzim

 

V týdnu od 2.10.2017 do 6.10.2017 se budeme učit:

ČJ: Vyvození hlásky O,o, U,u opakování probraných hlásek

M: Porovnávání -více, méně, stejně, větší, menší …

Psaní číslice 1

Prv: Podzim – barvy podzimu, počasí

 

Pár fotek z naší třídy:

Připomínám, že 29.9.2017 ( pátek ) je ředitelské volno !

V týdnu od 25.9.2017 do 29.9.2017 se budeme učit:

ČJ: Vyvození hlásky A,a, opakování probraných hlásek

M: Číslice a počítání 0 – 5, geometrie vlevo, vpravo, první, poslední …

Prv: Opakování – škola

Děkuji rodičům za domácí přípravu s dětmi a přeji mnoho sil a vytrvalost.

 

V týdnu od 18.9.2017 do 22.9.2017 se budeme učit:

ČJ: Vyvození hlásky S,s,P,p

M: Číslice a počítání 5

Prv: Když jde Ája do školy

Také jsme tvořili, jsme móóóc šikovní a máme z toho radost. Vyráběli jsme perníčky na perníkovou chaloupku, abychom to měli ve třídě pěkné.

 

V týdnu od 11.9.2017 do 15.9.2017 v rámci projektu EDISON působily na naší škole tři zahraniční studentky. I když měly převážně výuku s žáky vyšších ročníků, přesto se nám přišly představit. Bylo to pro nás zajímavé a děti si vyslechly plynnou angličtinu, kterou se začnou učit ve 3. ročníku. To, že jsme jim nerozuměli, však vůbec nevadilo. Při hrách jsme se bavili všichni.

Důležité !!!

V pondělí 11.9.2017 od 15:00 do 15:30 hod. se uskuteční společné informativní třídní schůzky !!!
Dostavte se, prosím, v co největším počtu.

 

V týdnu od 11. 9.2017 do 15.9.2017 se budeme učit v :

ČJ: Vyvození hlásky M m, L l

M: Číslice a počítání 3,4

Prv: Jsem školák, Naše třída, O přestávce

Některé děti ještě nemají obaleny učebnice, prosím o doobalení, děkuji.

 

Naši prvňáčci se seznamovali se školou. Navštívili důležité místnosti ve škole a koukli jsme se i pod pokličku, co nám paní kuchařky uvařili. Hrnce byly tak veliké, že by se do nich někteří vlezli celí a hned jsme si vzpomněli na pohádku o čertech, jak mají v pekle kotle na neposluchy.

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Ludmila Schaffartziková.

Naše třída :

 

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 4. září 2017 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.třídní

1. třídní schůzka – informativní  proběhne 11.září 2017 v době od 15.00 do 15.30 hodin.

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. L. Schaffartziková, tř. uč.

 

Uložit