ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Přehled stránek

Chtěla bych poděkovat všem rodičům za vzornou spolupráci během celého školního roku, za velkou trpělivost, kterou jste měli při domácí přípravě na vyučování. Přeji Vám krásné prázdniny a mnoho pěkných chvil prožitých s Vašimi skvělými dětmi.
V posledním týdnu školního roku budeme:
 • uklízet třídu, rozdávat výkresy a pracovní listy
 • užívat si poslední chvíle v 1. třídě
 • v pátek dostanou děti 1. vyučovací hodinu vysvědčení, pak odchází domů nebo do družiny
Soutěž o nejlepšího počtáře

Soutěžili jsme v rychlosti a správnosti vypočítaných příkladů. A vítěze jsme měli hned tři. Byli jimi: Jarda Macho, Alex Svoboda a Míša Ferencová. Velká pochvala patří i všem ostatním děte, moc se snažily.

Týdenní plán učiva od 10. 6.. do 14.6. 2019
 • Český jazyk: čtení ze slabikáře, čtení s porozuměním
 • Matematiak: numerace do 20
 • Prvouka: léto na zahradě

Ve čtvrtek 13. 6. jedeme na výlet do Bouzova. Sraz 7:30 malá budova ZŠ, návrat v 16:30- 17:00 hodin. Prosím rodiče, aby si své děti vyzvedli na autobusové zastávce u školy.                                                                                       

S sebou : sportovní oblečení, pláštěnku, svačinu, pití, přiměřené kapesné, popřípadě KINEDRIL.

Týdenní plán učiva od 27. 5.. do 30. 5. 2019
 • Český jazyk: slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • Matematika: numerace do 20
 • Prvouka: povolání dospělých

Ve čtvrtek proběhne ve škole dětský den. Do školy přijede odborný lektor sebeobrany.

Děti si vyzkouší v praxi některé prvky sebeobrany.

Cena je 20,- Kč. Tento den si děti neberou do školy aktovku

Týdenní plán učiva od 20. 5.. do 24. 5. 2019
 • Český jazyk: slova se slabikami dě, tě, ně
 • Matematika: numerace do 20
 • Prvouka: hodiny, celá. půl
Týdenní plán učiva od 13. 5. do 17. 5. 2019
 • Český jazyk: čtení slov s hláskou g, čtení souvislého textu
 • Matematika: dočítání do 20
 • Prvouka: čas, měření času
Týdenní plán učiva od 29. 4. do 3. 5. 2019
 • Český jazyk: čtení slov s hláskou ř, ch
 • Matematika: numerace do 20
 • Prvouka: rok, roční období, měsíce v roce
Týdenní plán učiva od 15. 4. do 19. 4. 2019
 • Český jazyk: procvičování čtení
 • Matematika: numerace do 20, rozklad čísel na desítky a jednotky
 • Prvouka: Velikonoce – tradice a zvyky
 • Čtvrtek – velikonoční prázdniny
 • Pátek – státní svátek
Týdenní plán učiva od 8. 4. do 12. 4. 2019
 • Český jazyk: hláska a písmeno ž
 • Matematika: sčítání a odčítání desítek a jednotek
 • Prvouka: zvířata a jejich mláďata

V úterý 9. 4. se konají individuální třídní schůzky od 15:00 do 17:00 hodin

V pátek 12.dubna 2019 pojedeme do Opavy do divadla na pohádku Popelka.  Pojedeme autobusem od školy – malá budova a opět se vrátíme ke škole na oběd. Pro žáky ani rodiče se tento den nic nemění, jen si žáci vemou vhodné oblečení do divadla a nebudou si brát aktovky. Moc se těšíme.

Týdenní plán učiva od 25. 3. do 29. 3. 2019
 • Český jazyk: vyvození hlásky b, č
 • Matematika: číselná řada 0- 20
 • Prvouka: mláďata na jaře
Týdenní plán učiva od 18. 3. do 22. 3. 2019
 • Český jazyk: hláska a písmeno h
 • Matematika: rozklady čísel, vyvození číselné řady do 20
 • Prvouka: jarní příroda

V úterý pojedeme do knihovny v Krnově na besedu o večerníčcích. Bližší informace mají děti v deníčku

V pátek jsme navštívili školní knihovnu

Týdenní plán učiva od 25. 2. do 1. 3. 2019
 • Český jazyk:  čtení slov s dvojhláskou au, ou
 • Matematika: numerace do 10, dočítání, slovní úlohy
 • Prvouka: přichází jaro

V týdnu od 4. 3. do 8. 3. mají děti jarní prázdniny

Indiáni nejen v matematice.

Desítka v naší matematice má téma indiáni, sčítali jsme péra na čelenkách, odčítali vystřelené šípy, atd. Děti měly za úkol vymyslet si originální indiánské jméno. A tak jsme ve třídě měli třeba  Moudrou větev, Rychlou nohu, Kašlavého buvola, Bystroočko. V pracovních činnostech jsme vyráběli indiánské čelenky a totemy.

Týdenní plán učiva od 18. 2. do 22. 2. 2019
 • Český jazyk: čtení slov s uzavřenou slabikou, dvojhláska ou, au
 • Matematika: numerace do 10
 • Prvouka: zdravá svačina
Týdenní plán učiva od 4. 2. do 8. 2. 2019
 • Český jazyk: vyvození hlásky K
 • Matematika: numerace do 9, vyvození čísla 10
 • Prvouka: zdravá strava

V pátek proběhne školní kolo recitační soutěže

Naše tělo ve skutečné velikosti

Deváťáci v 1. ročníku

Ve čtvrtek se prvňáčci bavili společně s nejstaršími spolužáky. Spolu s panem učitelem  Vojtěškem si s námi přišli zahrát hry do tělesné výchovy a do prvouky.

 

Týdenní plán učiva od 28. 1. do 1. 2. 2019

 • Český jazyk: čtení slov s uzavřenou slabikou
 • Matematika: numerace do 9, slovní úlohy, rozklady čísel
 • Prvouka: zdraví a nemoc

Ve čtvrtek dostanou děti výpis z pololetního vysvědčení

V pátek 1. 2. mají děti pololetní prázdniny

Týdenní plán učiva od 21. 1. do 25. 1. 2019

 • Český jazyk: čtení víceslabičných slov, hláska d
 • Matematika: vyvození čísla 9, rozklad čísel
 • Prvouka: naše tělo

Týdenní plán učiva od 14. 1. do 18. 1. 2019

 • Český jazyk: hláska a písmeno z
 • Matematika. numerace do 8, vztahy o více, o méně
 • Prvouka: zimní sporta

Přeji rodičům  prvňáčků  hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2019

Týdenní  plán učiva od 7. 1. do 11. 1. 2019

 • Český jazyk: opakování probraných hlásek, čtení slov, vět
 • Matematika: vyvození číslice 8, rozklad čísel
 • Prvouka: zvířata v zimě

Předvánoční čas v 1. třídě

Týdenní plán učiva od 10. 12. do 14. 12. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky n
 • Matematika: číslice 7, rozklad čísel
 • Prvouka: zima- počasí

Týdenní plán učiva od 3. 12. do 7. 12. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky J
 • Matematika: numerace do 6
 • Prvouka: svátek sv. Mikuláše

Týdenní plán učiva od 26. 11. do 30. 11. 2018

 • Český jazyk: hláska T, slovs. věty
 • Matematika: číslo 6, rozklad čísel
 • Prvouka: domácí práce

Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozsvěcení vánočního stromu u hlavní budovy ZŠ, které začne v 16:00 hodin. Čeká vás dobré občerstvení, prodej drobných vánočních dekorací a pěvecké  vystoupení dětí ZŠ a MŠ.

Týdenní plán učiva od 12. 11. do 16. 11. 2018

 • Český jazyk : anallýza a syntéza slabik, čtení slov
 • Matematika: odčítání v oboru do 5, slovní úlohy, znázornění odčítání
 • Prvouka : dům, byt

Koně sv. Martina

Týdenní plán učiva od 5. 11. do 9. 11. 2018

 • Český jazyk: čtení slabik, slov, vyvození slabik s hláskou p
 • Matematika: vyvození odčítání
 • Prvouka: členové rodiny

Týdenní plán učiva od 29. 10. do 2. 11. 2018

 • Český jazyk: analýza a syntéza slabik, vyvození slabik s hláskou s
 • Matematika: rozklad čísel, sčítání do 5
 • Prvouka: domov, rodina

Týdenní plán učiva od 22. 10. do 26. 10. 2018

 • Český jazyk: vyvození slabik s písmenem l, skládání slov
 • Matematika: sčítání do 5
 • Prvouka: shrnutí učiva o podzimu

Týdenní plán učiva od 15. 10. do 19. 10. 2018

 • Český jazyk: opakování známých hlásek, vyvození slabik s hláskou m
 • Matematika: sčítání v oboru do 5
 • Prvouka: podzim na zahradě

Týdenní plán učiva  od 9. 10. do 12. 10. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásek E, I
 • Matematika: vyvození sčítání, znaménko +, zápis příkladů
 • Prvouka: zahrada na podzim

Chválím prvňáčky za vzornou přípravu na vyučování. Umí moc hezky číst!!

Týdenní plán učiva od 1. 10. do 5. 10. 2018

 • Český jaazyk: vyvození hlásek A, O
 • Matematika: psaní číslic 1.2.
 • Prvouka: zvířata na podzim

Podzimní vycházka se nám vydařila

Týdenní plán učiva od 24. 9. do 28. 9. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky P
 • Matematika: vztahy více. méně.
 • Prvouka: podzim, příznaky, počasí

Ve čtvrtek 27. 9. půjdeme na podzimní vycházku do zámeckého parku. Děti si tento den neberou aktovky.

Prvňáčci při práci. Jsou moc šikovní a snaživí,.

Týdenní plán učiva:

 • Český jazyk: procvičování hlásek M, L, vyvození hlásky s
 • Matematika: vztahy první, poslední, hned před, více, méně
 • Prvouka: cesta do školy, bezpečnost silničního provozu

Týdenní plán učiva

 • Český jazyk : rozklad slov na slabiky, vyvození hlásky M
 • Matematika: počet a číslice 1-5
 • Prvouka: škola, třída, chování o přestávce

Prohlídka hlavní budovy školy:

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Alžběta Balvanová.

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 3. září 2018 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. Alžběta Balvanová, tř. uč.

Uložit