ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Přehled stránek

 

V týdnu od 14.10.2019 do 18.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky I,i , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic 2, 3, 4, sčítání 1+1 , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – práce v sadu, na zahradě, na poli, počasí

 

Pozor ! ve dnech

PO – 28.10.2019 státní svátek

Út – St – 29. – 30.10.2019 budou podzimní prázdniny

Čt-Pá – 31.10.-1.11.2019 ředitelské volno

 

V týdnu od 7.10.2019 do 11.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky E,e,I,i , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic 1,2, číselná osa , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – živočichové na podzim, počasí

 

V týdnu od 30.9.2019 do 4.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky O,o,U,u , budeme číst a procvičovat učivo

M: Porovnávání – více, méně, větší,……… , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – barvy podzimu, počasí

 

V pátek 20.9.2019 proběhlo focení prvňáčků do bruntálského a krnovského Deníku. Deník o nás by měl vyjít ve středu 16.10.2019.

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 23.9.2019 do 27.9.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky A,a, budeme číst a procvičovat učivo

M: Počítání předmětů 0-5, geometrie

Prv : Když jde Ája do školy, Opakování – Už jsem školák

Přišla nabídka vánočního focení dětí. Pokud máte zájem, stavte se za mnou, podám bližší informace, popř. objednám. Děkuji

Rozdala jsem dětem přihlášky do náboženství. Výuka by probíhala u nás na škole dle Vašich požadavků.  Pokud má z rodičů někdo zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo tuto výuku, nechť mi vyplněnou přihlášku pošle po dítěti do školy. Děkuji

Prosím rodiče o doobalení pracovních sešitů a kontrolu domácích úkolů.

Děkuji

V týdnu od 16.9.2019 do 20.9.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky S,s,P,p

M: Číslice 5, geometrie

Prv : Aja poznává školu, Když jde Ája do školy

V tomto týdnu jsme také podnikli expediční výpravu po naší škole. Děti se podívaly na různá místa ve škole, kde se běžně nedostanou. Například jsme nahlédli do kuchyně paní kuchařce pod pokličku, zúčastnily se porady vedení školy a podívaly se do velké sborovny na hlavní budově. Ještě nás čeká expedice na půdu, ale to zase příště.

 

První školní aktivity našich prvňáčku:

V týdnu od 9.9.2019 do 13.9.2019 se budeme učit :

Čj :Vyvození hlásky Mm, L,l

M: Číslice 3,4, vlevo, vpravo, nahoře ……

Prv : Jsem školák, naše třída, o přestávce

Vážení rodiče, dnes ( 6.9.2019 ) jsem vložila do Notýsků dokumenty k vyplnění. Prosím o přečtení, vyplnění a podpis zákonného zástupce dítěte. Jedná se o dokumenty týkající se GDPR a Vašeho souhlasu s případným testováním dítěte na omamné a psychotropní látky. Bude následně vloženo do třídní dokumentace žáka. Děkuji, Schaffartziková

POZOR: Změna termínu společné třídní schůzky!!!

Původní termín : 12.9.2019

Nový termín : 10.9.2019 v 16.00 hodin ve školní jídelně – pouze společná část pro 1. ročník.

 

V prvním zahajovacím týdnu se budeme učit od 2.9.2019 do 6.9.2019:

Čj: Hlásky a písmena, rozklad slov na slabiky ( ŽA – Živá Abeceda), uvolňovací cviky pro nácvik psaní, dětská říkadla s pohybem

M: Orientace v ploše, počítání do 3, číslice 1,2, GEO- vlevo, vpravo, první, poslední, předložky- nad, pod ……..

Prv: Jsem školák

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Ludmila Schaffartziková.

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 2. září 2019 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny na  stránce i s datumem v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. Ludmila Schaffartziková, tř. uč.

Uložit