ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Přehled stránek

Týdenní plán učiva od 10. 6.. do 14.6. 2019
 • Český jazyk: čtení ze slabikáře, čtení s porozuměním
 • Matematiak: numerace do 20
 • Prvouka: léto na zahradě

Ve čtvrtek 13. 6. jedeme na výlet do Bouzova. Sraz 7:30 malá budova ZŠ, návrat v 16:30- 17:00 hodin. Prosím rodiče, aby si své děti vyzvedli na autobusové zastávce u školy.                                                                                       

S sebou : sportovní oblečení, pláštěnku, svačinu, pití, přiměřené kapesné, popřípadě KINEDRIL.

Týdenní plán učiva od 27. 5.. do 30. 5. 2019
 • Český jazyk: slova se slabikami bě, pě, vě, mě
 • Matematika: numerace do 20
 • Prvouka: povolání dospělých

Ve čtvrtek proběhne ve škole dětský den. Do školy přijede odborný lektor sebeobrany.

Děti si vyzkouší v praxi některé prvky sebeobrany.

Cena je 20,- Kč. Tento den si děti neberou do školy aktovku

Týdenní plán učiva od 20. 5.. do 24. 5. 2019
 • Český jazyk: slova se slabikami dě, tě, ně
 • Matematika: numerace do 20
 • Prvouka: hodiny, celá. půl
Týdenní plán učiva od 13. 5. do 17. 5. 2019
 • Český jazyk: čtení slov s hláskou g, čtení souvislého textu
 • Matematika: dočítání do 20
 • Prvouka: čas, měření času
Týdenní plán učiva od 29. 4. do 3. 5. 2019
 • Český jazyk: čtení slov s hláskou ř, ch
 • Matematika: numerace do 20
 • Prvouka: rok, roční období, měsíce v roce
Týdenní plán učiva od 15. 4. do 19. 4. 2019
 • Český jazyk: procvičování čtení
 • Matematika: numerace do 20, rozklad čísel na desítky a jednotky
 • Prvouka: Velikonoce – tradice a zvyky
 • Čtvrtek – velikonoční prázdniny
 • Pátek – státní svátek
Týdenní plán učiva od 8. 4. do 12. 4. 2019
 • Český jazyk: hláska a písmeno ž
 • Matematika: sčítání a odčítání desítek a jednotek
 • Prvouka: zvířata a jejich mláďata

V úterý 9. 4. se konají individuální třídní schůzky od 15:00 do 17:00 hodin

V pátek 12.dubna 2019 pojedeme do Opavy do divadla na pohádku Popelka.  Pojedeme autobusem od školy – malá budova a opět se vrátíme ke škole na oběd. Pro žáky ani rodiče se tento den nic nemění, jen si žáci vemou vhodné oblečení do divadla a nebudou si brát aktovky. Moc se těšíme.

Týdenní plán učiva od 25. 3. do 29. 3. 2019
 • Český jazyk: vyvození hlásky b, č
 • Matematika: číselná řada 0- 20
 • Prvouka: mláďata na jaře
Týdenní plán učiva od 18. 3. do 22. 3. 2019
 • Český jazyk: hláska a písmeno h
 • Matematika: rozklady čísel, vyvození číselné řady do 20
 • Prvouka: jarní příroda

V úterý pojedeme do knihovny v Krnově na besedu o večerníčcích. Bližší informace mají děti v deníčku

V pátek jsme navštívili školní knihovnu

Týdenní plán učiva od 25. 2. do 1. 3. 2019
 • Český jazyk:  čtení slov s dvojhláskou au, ou
 • Matematika: numerace do 10, dočítání, slovní úlohy
 • Prvouka: přichází jaro

V týdnu od 4. 3. do 8. 3. mají děti jarní prázdniny

Indiáni nejen v matematice.

Desítka v naší matematice má téma indiáni, sčítali jsme péra na čelenkách, odčítali vystřelené šípy, atd. Děti měly za úkol vymyslet si originální indiánské jméno. A tak jsme ve třídě měli třeba  Moudrou větev, Rychlou nohu, Kašlavého buvola, Bystroočko. V pracovních činnostech jsme vyráběli indiánské čelenky a totemy.

Týdenní plán učiva od 18. 2. do 22. 2. 2019
 • Český jazyk: čtení slov s uzavřenou slabikou, dvojhláska ou, au
 • Matematika: numerace do 10
 • Prvouka: zdravá svačina
Týdenní plán učiva od 4. 2. do 8. 2. 2019
 • Český jazyk: vyvození hlásky K
 • Matematika: numerace do 9, vyvození čísla 10
 • Prvouka: zdravá strava

V pátek proběhne školní kolo recitační soutěže

Naše tělo ve skutečné velikosti

Deváťáci v 1. ročníku

Ve čtvrtek se prvňáčci bavili společně s nejstaršími spolužáky. Spolu s panem učitelem  Vojtěškem si s námi přišli zahrát hry do tělesné výchovy a do prvouky.

 

Týdenní plán učiva od 28. 1. do 1. 2. 2019

 • Český jazyk: čtení slov s uzavřenou slabikou
 • Matematika: numerace do 9, slovní úlohy, rozklady čísel
 • Prvouka: zdraví a nemoc

Ve čtvrtek dostanou děti výpis z pololetního vysvědčení

V pátek 1. 2. mají děti pololetní prázdniny

Týdenní plán učiva od 21. 1. do 25. 1. 2019

 • Český jazyk: čtení víceslabičných slov, hláska d
 • Matematika: vyvození čísla 9, rozklad čísel
 • Prvouka: naše tělo

Týdenní plán učiva od 14. 1. do 18. 1. 2019

 • Český jazyk: hláska a písmeno z
 • Matematika. numerace do 8, vztahy o více, o méně
 • Prvouka: zimní sporta

Přeji rodičům  prvňáčků  hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2019

Týdenní  plán učiva od 7. 1. do 11. 1. 2019

 • Český jazyk: opakování probraných hlásek, čtení slov, vět
 • Matematika: vyvození číslice 8, rozklad čísel
 • Prvouka: zvířata v zimě

Předvánoční čas v 1. třídě

Týdenní plán učiva od 10. 12. do 14. 12. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky n
 • Matematika: číslice 7, rozklad čísel
 • Prvouka: zima- počasí

Týdenní plán učiva od 3. 12. do 7. 12. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky J
 • Matematika: numerace do 6
 • Prvouka: svátek sv. Mikuláše

Týdenní plán učiva od 26. 11. do 30. 11. 2018

 • Český jazyk: hláska T, slovs. věty
 • Matematika: číslo 6, rozklad čísel
 • Prvouka: domácí práce

Zveme všechny děti a jejich rodiče na rozsvěcení vánočního stromu u hlavní budovy ZŠ, které začne v 16:00 hodin. Čeká vás dobré občerstvení, prodej drobných vánočních dekorací a pěvecké  vystoupení dětí ZŠ a MŠ.

Týdenní plán učiva od 12. 11. do 16. 11. 2018

 • Český jazyk : anallýza a syntéza slabik, čtení slov
 • Matematika: odčítání v oboru do 5, slovní úlohy, znázornění odčítání
 • Prvouka : dům, byt

Koně sv. Martina

Týdenní plán učiva od 5. 11. do 9. 11. 2018

 • Český jazyk: čtení slabik, slov, vyvození slabik s hláskou p
 • Matematika: vyvození odčítání
 • Prvouka: členové rodiny

Týdenní plán učiva od 29. 10. do 2. 11. 2018

 • Český jazyk: analýza a syntéza slabik, vyvození slabik s hláskou s
 • Matematika: rozklad čísel, sčítání do 5
 • Prvouka: domov, rodina

Týdenní plán učiva od 22. 10. do 26. 10. 2018

 • Český jazyk: vyvození slabik s písmenem l, skládání slov
 • Matematika: sčítání do 5
 • Prvouka: shrnutí učiva o podzimu

Týdenní plán učiva od 15. 10. do 19. 10. 2018

 • Český jazyk: opakování známých hlásek, vyvození slabik s hláskou m
 • Matematika: sčítání v oboru do 5
 • Prvouka: podzim na zahradě

Týdenní plán učiva  od 9. 10. do 12. 10. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásek E, I
 • Matematika: vyvození sčítání, znaménko +, zápis příkladů
 • Prvouka: zahrada na podzim

Chválím prvňáčky za vzornou přípravu na vyučování. Umí moc hezky číst!!

Týdenní plán učiva od 1. 10. do 5. 10. 2018

 • Český jaazyk: vyvození hlásek A, O
 • Matematika: psaní číslic 1.2.
 • Prvouka: zvířata na podzim

Podzimní vycházka se nám vydařila

Týdenní plán učiva od 24. 9. do 28. 9. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky P
 • Matematika: vztahy více. méně.
 • Prvouka: podzim, příznaky, počasí

Ve čtvrtek 27. 9. půjdeme na podzimní vycházku do zámeckého parku. Děti si tento den neberou aktovky.

Prvňáčci při práci. Jsou moc šikovní a snaživí,.

Týdenní plán učiva:

 • Český jazyk: procvičování hlásek M, L, vyvození hlásky s
 • Matematika: vztahy první, poslední, hned před, více, méně
 • Prvouka: cesta do školy, bezpečnost silničního provozu

Týdenní plán učiva

 • Český jazyk : rozklad slov na slabiky, vyvození hlásky M
 • Matematika: počet a číslice 1-5
 • Prvouka: škola, třída, chování o přestávce

Prohlídka hlavní budovy školy:

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Alžběta Balvanová.

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 3. září 2018 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. Alžběta Balvanová, tř. uč.

Uložit