ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Přehled stránek

Předávání vysvědčení dne 26.6.2020

Předávání vysvědčení proběhne 26.6.2020 první vyučovací hodinu. Družina bude do 13:30 pro ty rodiče, kteří nemají možnost hlídání. Pokud dítě zůstane po vydání vysvědčení ve škole, bude mít oběd. V případě odchodu žáka s rodičem po první vyučovací hodině je nutné si oběd odhlásit předem.

Týdenní plán učiva od 8.6.2020 do 12.6.2020

Tento týden je poslední, kdy dobíráme poslední nové učivo. Od příštího týdne již budeme jen opakovat a docvičovat.

Čj : Nácvik čtení slabik a slov se skupinou bě, pě, vě, a mě. Čtení a psaní textů i s těmito slabikami.

M: Procvičování probraného učiva – docvičování sčítání a odčítání ve druhé desítce ( některým to nejde ).

Prv : Léto – proměny přírody

Týdenní plán učiva od 1.6.2020 do 5.6.2020

Po opětovném příchodu žáka do skupiny je nutné předložit potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé. Děkuji

Čt : Nácvik čtení a psaní slov se slabikami di, ti, ni, dy, ty, ny

M : Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti bez přechodu přes desítku, slovní úlohy

Prv: Zaměstnání dospělých, opakování

 

Zdravím Vás po prvním dni ve škole opět s dětmi. Moc Vám všem děkuji, protže to bylo velmi milé setkání a musím říci, že jste s nimi udělali kus práce. Opakování jde poměrně dobře, protože většina z nich učivo ovládá. Skvělé ! Do konce školního roku nebudou dostávat domácí úkoly. Učili jste se s nimi již dost. Ve škole budeme číst, psát a počítat, zvládneme i něco do Prvouky. Oddychněte si po zasloužené práci. Přeji pevné zdraví a na viděnou se těší

Ludmila Schaffartziková, třídní učitelka 1. ročníku

Týdenní plán učiva od 25.5.2020 do 29.5.2020

POZOR : V pondělí 25.5.2020 je nutné doložit Čestné prohlášení a Dotazník( kdo nemá Dotazník, nevadí, pořešíme v týdnu). Pokud nebudu mít Čestné prohlášení, nemohu žáka příjmout do třídy. Dále si dítě přinese dvě roušky a sáček.   Děkuji

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že v této zcela vyjímečné situaci musím nejprve ověřit znalost probraného učiva u všech dětí, kteří v pondělí 25.5.2020 nastoupí ( 15 dětí ), nemohu napsat v tuto chvíli konkrétně, co budeme probírat a kam se máme posunout. Plán je následující :

Čj : Opakování písmen a hlásek B,b, Č,č, Ž,ž, Ř,ř, – pokud situace dovolí, můžeme toho zopakovat i více. 

M: Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, Pracovní sešit do Matematiky velký str. 65 – 67. Malý pracovní sešit str. 18 – 21.

Prv: Str. 66 – 68

Ještě prosím a připomínám odeslání poslední zpětné vazby za minulý týden. Zítra bych vše uzavřela. Moc děkuji

 

Pondělí 18.5.2020  až pátek 22.5.2020 – 10. týden výuky v nouzovém režimu

Shrnutí :

11.5.2020 zaslána e-mailem informace ohledně úhrady sešitů pro 2. ročník . Pokud by někdo nedostal, pište, volejte.                                                     14.5.2020 zaslána informace a přihláška do školní družiny o prázdninách. Opět, kdo by neměl, pište, volejte. Pokud Vaše dítě bude o prázdninách navštěvovat ŠD, prosím, přihlášku mi dítě donese v týdnu od 25.5.2020.     Od 25.5.2020 bude možnost chodit opět do školy s výukou. O tom, zda Vaše dítě nastoupí či nikoli potřebuji vědět do 19.5.2020 ( úterý ) do večera, protože 20.5.2020 máme poradu a musíme mimo jiné řešit i umístění lavic ve třídě ( mnozí mě již informovali ). Děkuji.                                                           Pokud někdo nemá možnost si Čestné prohlášení vytisknout, je tiskopis připraven k vyzvednutí u paní Hanslíkové. Ten musí dítě přinést vyplněný 25.5.2020 do školy.

Obecně : V tomto týdnu budou žáci v Českém jazyce opakovat ď, ť, ň, trénovat výslovnost ve čtené textu a dále se seznámí s tím, že pokud po ď, ť, ň, je písmeno  , přenáší se háček na něj, tedy dě, tě, ně.

Čj : Čtení PO – ÚT – Pracovní sešit do Slabikáře str. 50,51. Str.50 – vyber si jeden sloupeček slov s a tvoř věty, hledej jednoslabičná a dvouslabičná slova. Str. 51 – slova s podobným významem- vysvětlíme jim.

ST-PÁ – Slabikář str. 86-87 – nácvik čtení s dě, tě, ně. Zkouší správně vyslovovat ve slovech i v textu, všímají si umístění háčku nad e. V tomto týdnu můžeme opět v rámci procvičení zařadit opakovací aktivitu z minulého týdnu – hledej chyby, hledej ztracené písmenko.

Psaní : Písanka č. 4 str. 22, 23 + cvičný sešit

PO 18.5. – Táňo, nechoď ven.   Zdeňka je moc milá.   Veverka skáče na síť.

ÚT 19.5. PHusa má housata. Kachna má kachňata. Ovce má jehňata.

ST 20.5. – DKočka má koťata.   Gita má lego.

ČT 21.5. – P – Slabikář str. 86 – tři sloupečky slov s dě, tě, ně.                                 1. lodě                               2. koště                                  3. dýně

PÁ 22.5. – O – Opíší tři věty ze Slabikáře str. 87 ( cv. s tužkou )

M: Vzhledem k tomu, že budeme od 25.5.2020 chodit do školy, budeme společně pokračovat v Matematice od strany 65 v rámci opakování a procvičování učiva. V tomto posledním týdnu ” domácí ” výuky pracujte, prosím jen v malém pracovním sešitě do matematiky, a to str. 12 -17.

Prv : Prvouka str. 63,64 – povíme si ve škole , 65. – Tento druh učiva je povídací, o zážitcích, které již mnozí mají. Pokud máte nějakou pohlednici z místa, např. hradu, město, zajímavého místa, atd. a nepotřebujete ji vrátit, ať děti další týden přinesou do školy, budeme si o tom povídat, možná si vyrobíme puzzle.

Opět moc děkuji za spolupráci a do posledního týdne domácí výuky přeji mnoho sil a zdraví.                                                                                           Zpětnou vazbu – poslední – mi, prosím, pošlete do pondělí 25.5.2020 do 18.00 hodin, kdy vše uzavřu. Děkuji

Dnes, 14.5.2020 jsem Vám odeslala na Vaše emaily tiskopis ohledně možného umístění Vašeho dítěte do školní družiny a jejího provozu o hlavních prázdninách.    Schaffartziková

Oznámení !

Vážení rodiče, na hlavních  stránkách školy je nově uveřejněno oznámení o tom, že výuka na 1. stupni na naší škole započne 25.5.2020 vzhledem ke změně podmínek MŠMT, na která škola reaguje. V souvislosti s touto skutečností jsou uveřejněny tři dokumenty : dotazník o nástupu dítěte do školy, čestné prohlášení a manuál, který se má opět prý zase z MŠMT měnit ???. Prosím o prostudování všech tří dokumentů a zvážení, zda své dítě do školy 25.5.2020 pošlete. Pokud ano, dotazník nemusíte tisknout, odpovědi na něj mi pošlete v emailu a to nejpozději do 19.5.2020 ( prosím i dříve, pokud již víte ). Čestné prohlášení však dítě musí odevzdat při příchodu do školy 25.5.2020. Podotýkám, že výuka bude probíhat v rozsahu 4 hodin tak, jak jsme zvyklí. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, volejte či pište, pokud budu vědět, Vaše dotazy zodpovím, popřípadě zjistím. Pokud nemáte požnost si čestné prohlášení vytisknout, je připraveno k vyzvednutí u paní Hanslíkové.

Schaffartziková

Pondělí 11.5.2020 až pátek 15.5.2020 – 9. týden výuky v nouzovém režimu

Chtěla bych rodičům a všem, kteří se podílejí na výuce dětí, opět moc poděkovat. Po osobních telefonátech minulý týden je zřejmé, že v učivu plynule pokračují a i ze skypových setkání mám vždy radost z pokroků, kterých děti dosáhly.

POZOR ! Pro žáky je připravený malý pracovní sešit do matematiky k procvičení, upevnění a rozšíření učiva v numeraci do 20 bez přechodu přes desítku. Prosím, vyzvedněte si je u paní Hanslíkové v úterý či ve středu do 13.00 hodin. Děti s ním budou pracovat. Děkuji.

Do Vašich e-mailů Vám  zašlu seznam sešitů, které budou Vaše děti potřebovat v 2. ročníku i s částku k úhradě celkem. Pokud se rozhodnete koupit si sešity sami, k úhradě zůstává však částka za kopírování, tisk a žákovská knížka. Rovněž zašlu číslo účtu a variabilní symbol pro vaše dítě. Rovněž lze platit u paní Hanslíkové. Pokud nebude něco jasné, klidně pište, volejte.

Obecné : V tomto týdnu budou žáci v Českém jazyce  opakovat a procvičovat hlásku G,g, zopakují si některá písmena, která mají interpunkční znaménka a seznámí se s dalšími písmeny, kde používáme háček, s vyslovováním těchto hlásek. V Matematice budou procvičovat sčítání a odčítání do dvaceti, budou procvičovat postupné sčítání více čísel, budou pracovat s malým pracovním sešitem. V Prvouce, prosím, opakujte stále roční období, měsíce v roce i s názorem počítání na prstech, dny v týdnu a hodiny ( celá, půl, čtvrt, třičtvrtě ).

ČJ: čtení : Příklad opakovací aktivity č. 1 : – hledej chyby – pište malým tiskacím písmem dvouslová spojení slov s jednou chybou ( jeden chybný jev ), kde chyba bude vynechané interpunkční znaménko. Například : velký jelen ( bez tečky nad j ), růzová zízala, jedlová siska, horké celo, hluboká reka , .. atd. Děti si pak přečtou sami, opraví chyby červenou pastelkou.                    Příklad opakovací aktivity č. 2hledej ztracené písmenko – pište jim opět dvouslovná spojení a oni hledají ztracená písmenka, píší ho nad slovo. Například : malá myka, horká vod, krsná paní,  … . Pište jim, prosím v tiskací formě, mohou pak přepsat do cvičného sešitu psacím písmem. Opět trénování psaní.                                                                                                        PO, ÚT  – Pracovní sešit do Slabikáře, str. 48-49. Čtení – procvičování, ne najednou, raději pomalu, ale správně. Vysvětlete si, prosím, zeleně tištěná rčení. Str. 49 dle zadaných úkolů na straně.                                                        ST-PÁ Slabikář, str. 84-85. Zopakujeme hlásky, kde už víme, že se píše háček Ž, Š, Č, Ř – vymýšlí slova s hláskami – sluchové vnímání, můžete zařadit 1. aktivitu – zrakové vnímání. Seznamte je, prosím, s dalšími třemi již znýmýni hláskami a písmeny, nad kterými někdy opět můžeme psát a číst háček ( ď, ť,ň ). Ať si je pořádně prohlédnou i umístění háčku. Pořádně a srozumitelně vyslovují, opět možná aktivita, viz obecné  – budou zde chyby na ď,ť, ň nebo budou daná písmena chybět.

Psaní : Písanka č. 4. str. 20,21 + cvičný sešit.

PO 11.5. – O Yvona umí vařit.    Gita je veselá holka.      Hynek doma spí.

ÚT 12.5. – P Žirafa má dlouhý krk.    Hroch plave v řece.     Slon fouká chobotem.

ST 13.5. – D Gusta hraje fotbal.     Fousek je kocour.

ČT 14.5. – O – Táňa ráda spí.    Loď pomalu pluje.  Kůň rychle klusá.

PÁ 15.5. – P Labuť je pták.   Táta postavil zeď.   Kůň je velké zvíře.

M : Matematika str. 62, 63 + str. 64/ cv. 6,7,8,9 – každý den si přepíší jedno cvičení do cvičného sešitu a to opět po pěti příkladech do dvou sloupců. Cv. 5, 10 pak vypočítají přímo do Matematiky. Opět jim opravte a oni se zhodnotí sami.                                                                                                       Pracovní sešit do Matematiky ( malý ) str. 1-11 – mohou si vystřihnout a nachystat papírové mince z konce sešitu, budou s nimi pracovat. Snažte jim při opakování vybrat cvičení, které jim vysvětlíte a oni pracují samostatně – už by měli pracovat sami. Str. 10, prosím, vysvětlete. POZOR : Pokud nestíháte všechno, nevadí. Jde o procvičení.

Prv: V Prvouce probereme jen to nejnutnější. V 2. ročníku všechno důkladně zopakujeme a znalost probraného učiva prohloubíme.        Prvouka str. 62 – Místo, kde žijeme.  Jen si povídejte, co je domov, jak se jmenuje naše obec, rozdíl mezi obcí a městem, co je to vlast, jak se jmenuje, co je vlajka, jak vypadá. Vypracujte stránku ( když nestihnete, nevadí, jen aby o tom už slyšeli ). Děkuji.

Prosím o zpětnou vazbu za tento týden do pondělí 18.5.2020 do 18.00 hodin. Moc děkuji a přeji další krásné májové dny.

 

POZOR !!! Dopis ředitelky školy z 5.května 2020 :

Č.j.:  575/2020/ZS/ST                                        V Jindřichově dne 5. 5. 2020

Vážení rodiče,

na pedagogické radě jsme projednali možnost výuky žáků prvního stupně od 25. 5. 2020. Bohužel nejsme schopni dodržet všechna opatření, která MŠMT při výuce žáků I. stupně vyžaduje. Naše prostory ve třídách toto neumožňují a bohužel i personální podmínky z důvodu zdravotního stavu pedagogů jsou omezeny. Takto jsem danou problematiku projednala i se zřizovatelem a shodli jsme se na tom, že není možné, abychom výuku od 25. 5. 2020 pro žáky I. stupně    zajistili.   Z tohoto důvodu jsme přistoupili na náhradní řešení, neboť si uvědomujeme, že někteří z rodičů již budou pracovně vytíženi, a proto nabízíme tuto variantu. Je možné zahájit školní družinu, kdy děti budou trávit svůj čas ve skupinkách školní družiny podle pokynu MŠMT. POZOR!!! v domácí výuce budete nadále pokračovat, dle pokynů třídní učitelky, a to až do doby, kdy bude ukončena klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020. Je možné zahájit činnost školní družiny od pondělí 25. května 2020. Děti by do školní družiny docházely od 7.30 – do 13.30 hodin. Byla by pro ně zajištěna svačina i oběd. Budete muset do konce tohoto týdne nahlásit u p. Hanslíkové.

Vaše děti budou do školní družiny vstupovat po jednom v doprovodu dospělé osoby od 7:30 hodin a bude jim měřena tělesná teplota. Dítě při příchodu první den musí odevzdat čestné prohlášení. Obdrží roušky, které při odchodu odevzdají. Škola také dodrží veškeré dezinfekční a bezpečnostní pokyny, které obdržela v Metodickém pokynu z MŠMT ČR.

Tento Metodický pokyn a čestné prohlášení naleznete na www. stránkách školy.

Personální zajištění: Alžběta Vopelková,  Mgr. Alena Grossová,  Mgr. Jana Zábranská,  Mgr. Jiří Ranostaj, Mgr. Ludmila Schaffartziková, Mgr. Barbora Halířová, Mgr. Jana Houdková

Tito pedagogové se budou u dětí střídat.

S přáním hezkého dne,   Mgr. Zlata Steuerová MBA,   ředitelka

Školní družina  bude přednostně nabídnuta dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnaní. Na stránkách školy je od pondělí 4. května 2020 vyvěšeno čestné prohlášení, které budou muset děti odevzdat při nástupu do školní družiny. Prosím všechny rodiče, aby si řádně toto prohlášení přečetli a zvážili všechna možná rizika . Tato 1. skupina školní družiny, která vznikne od 25.5.2020, se již nebude moci podle pokynů MŠMT doplňovat. Může čítat maximálně 15 dětí. Zároveň žádáme rodiče, kteří vědí, že během příštích 14ti dnů budou nastupovat do zaměstnání, ať nás již nyní informují o této možnosti, abychom behem dalších 14ti dnů vytvořili podmínky pro možné otevření 2. skupiny školní družiny. 

 

Pondělí 4.5.2020 až čtvrtek 7.5.2020 ( pátek 8.5.2020  – státní svátek ) – 8. týden výuky v nouzovém režimu

Opět moc děkuji za práci a přípravu na výuku. Děkuji také za zaslané fotky a videa dětí. Moc mě to vždy potěší.

Chtěla jsem jen připomenout, že je stále možné se přihlásit na čtení se mnou na skype ( viz. 2. týden v nouzovém režimu ). V případě zájmu mi napište email a dohodneme se.

Obecně : V tomto zkráceném týdnu se děti naučí v Českém jazyce  poslední hlásku a písmeno G, g , v Písance se seznámí a nacvičí  psaní velkého Y, malého g, a velkého G. Budou stále opakovat všechny písmena v opise, přepise i diktátě. V Matematice pokračují v numeraci od 0-20, příklady typu 10+8, 18-8, 16+3. V Prvouce budou opakovat důležitá témata – roční období – měsíce v roce – dny v týdnu – hodiny ( celá, půl, čtvrt ).                              (Pokud si někdo bude chtít zajít pro do školy pro papírové hodiny či jiné pomůcky ze třídy a kapsářů, je to určitě možné po dohodě s paní Hanslíkovou, popřípadě mi napište a já to zařídím.)

Čj: čtení Slabikář str 81 – 82 – poslední hláska a písmeno G,g. Str. 81 – přečtěte pomalu, klidně i 2x ( ne najednou ). Jde o čtení s porozuměním. Komu to nejde, čte po částech, obloučkujte. Str. 82 – nové písmeno – opět prohlédnout, umět pořádně vyslovit, pojmenovat obrázky v kouzelných brýlích, přečíst a spojit slabiky, co slova znamenají. Str. 83 – čtení textu a pojmenování zvíře + čtení sloupečků, opět s obloučkováním hlavně obtížných slov.  Děkuji.                                                                                                  ( Děti v tomto období potřebují zejména dané písmena a hlásky načíst, nacvičit.  Jejich správnost čtení a tempo se odvíjí od trénování, procvičování. Stejné je to se psaním, tam je to složitější ).

Pracovní sešit do Slabikáře str. 47 – seznámení se s písmenem a hláskou G,g.

Psaní: Písanka č. 4 str. 14-19 + cvičný sešit.

PO 4.5. – O Ferda jí filé.   Šárka si hraje.   Žížala leze pomalu.

ÚT 5.5. P – Ježek má bodliny.   Filip skáče u lesa.   Žofie má ráda fazole.

ST 6.5. – D – David je chytrý.      Flíček je můj pes.

ČT 7.5. – Písanka č. 4, str. 18,19.

M : Matematika str. 60, 61 + str. 64/ cv. 1 – 4. – každý den si děti přepíší jedno cvičení ( 10 příkladů ) do cvičného sešitu a to po pěti příkladech do dvou sloupečku – už znají. Vy jim opravíte a oni si mohou sami dát za svůj výkon smajlíky. Děkuji

Prv : V Prvouce budou opakovat důležitá téma, viz. obecně.

Prosím o zpětnou vazbu za tento týden do pondělí 11.5.2020 do 18.00 hodin. Moc děkuji a přeji krásné májové dny.

 

Milé maminky, druhou neděli v květku máte svátek, naši prvňáčci Vás nakreslili a také se naučili básníčku ke Dni matek. Jistě ji nezapomněli, a proto Vás prosím, ať Vám ji poví jako malý dáreček pro Vás.

Pondělí 27.4.2020 až čtvrtek 30.4.2020 ( pátek 1.5.2020 státní svátek ) –   7. týden v nouzovém režimu

Obecně : V tomto zkráceném týdnu budeme vyvozovat v Českém jazyce hlásku a písmeno f , F, v Matematice se posuneme na číselné ose, a to od 15 až k 20 a v Prvouce se seznámíme s hodinami. Budeme také stále opakovat a procvičovat. Vyvozování nových písmen se řídí stále stejnými pravidly tak, jak již máme naučeno z minulých týdnů, tzn. mimo jiné prohlédnout si pořádně grafickou podobu písmene malého i velkého, tiskacího a následně i psacího. Při mluveném projevu se učit hlásku správně vyslovovat a slyšet ji ve slovech.

Čj: ČteníSlabikář str.  78-80, hláska a písmeno f , F. Opakujte každý den ( trénování paměti ) básničky, které už umí. Každý den alespoň 3, včetně básničky na Ch a pro maminku. Slabikář str. 78 – naučit se básničku na F a pojmenovat obrázky v kouzelných brýlích. Opět ať utvoří ze slabik pod obrázkem slova a řeknou jejich význam. Str. 79-80 – pracujte podle návodu ve Slabikáři. K procvičení čtení můžete použít Pracovní sešit do Slabikáře str. 45 – Obří rýma. ( dobrovolná činnost – pracovní sešit str. 44-45 – hledej z úkolů obrázek z vybarvených slov )

Pracovní sešit do sabikáře – str. 46

Psaní : Písanka č. 4, str. 9-13 – nácvik malého psacího f a velkého psacího   F          + cvičný sešit

PO 27.4. – O Písanka č. 4 str. 9

ÚT 28.4. – PChlapec jede na kole.  David je náš kamarád. + Písanka č. 4. str. 10

ST 29.4. – DLukáš se tulí.  Tonda koupil chleba.  Dáša seje hrách.               ( Připomínám, že před diktováním je potřeba nejprve udělat s dítětem přepis těchto vět a následně jim je teprve nadiktovat. Diktát je nejtěžší a je důkazem zvládnutí sluchového vnímání a následně převedení do grafické podoby hlásky na písmeno ).

ČT 30.4. – O Táta jí filé.  Dana hraje na flétnu.  Fík je velký hafan.

M: Matematika str. 56-59. Budou porovnávat čísla od 15-20. Vycházíme ze základního rozdělení čísla na desítky a jednotky. Prosím, zopakujte opět, co jsou desítky a jednotky a názvy čísel od 0 do 20. Měly by umět tato čísla ukázat na číselné ose. Které číslo je hned před 15, které je hned za 15, atd. Str. 56 je celá opakovací. Ve cv. 9 – diktát – si děti označí kostičky čísly 1-10 a pak jen zapisují výsledky Vašich příkladů. Mohou použít prsty, počítadlo či číselnou osu ( postup již znají ). Str. 57-59 – při počítání většího počtu předmětů je dobré si je škrtat či kroužkovat, aby se děti nespletly. Na číselných osách diktujte čísla a oni zapíší jejich polohu. Děkuji.

Prv: Prvouka str. 60, 61. Zopakujte, prosím, roční období, měsíce v roce a dny v týdnu. Děkuji.

Opět moc děkuji za spolupráci a těším se na viděnou. Schaffartziková    ( kdybyste cokoli potřebovali vysvětlit, či pomoci, klidně pište nebo volejte, jsem Vám k dispozici ).

Prosím ještě o zpětnou vazbu za výše uvedený týden, a to opět do pondělí 4.5.2020, do 18.00 hodin. Děkuji

Opět pár fotek našich spolužáků :

K procvičení a také změně můžete pro děti použít tuto webovou stránku:

www.primauca.cz

https://www.youtube.com/watch?v=geqelDOTwLA

Pondělí 20.4.2020 – Pátek 24.4.2020 – 6. týden v nouzovém režimu

Obecně : V tomto týdnu budeme hlavně procvičovat. Ve čtení budeme pokračovat hláskou ch. V psaní pak budeme pokračovat v písance, v matematice budeme odčítat ( ubírat ) a v prvouce se děti naučí vyslovovat názvy dny v týdnu.

Děkuji všem, kteří mi poslali krásný obrázek své maminky. Zároveň prosím ještě ty, kteří nenakreslili nebo neposlali, jestli by se ještě nepřipojili, a já bych pak výkresy  ( fotečky ) dala na stránky. Ty,co mám, jsou moc povedené.

Čj: Čtení – Slabikář str.  76, 77 – procvičování čtení s hláskou ch. Str. 76 – slova, která se rýmují, mohou dát do kroužku. Str. 77 – v posledním cvičení dopiš slovo psacím písmem. Pracovní sešit do slabikáře srt. 43 – procvičení čtení ( čtěte pomalu, obloučkujte, slabiky spojujte ).

Psaní : Písanka č. 4 str. 5 – 8. Nácvik psaní velkého Ch a velkého D. Psaní velkého D je těžké. Nejprve do cvičného sešitu jim předepište a ukažte, prosím, pomalu, jakým způsobem se písmeno píše – tah perem, směr psaní.

Cvičný sešit – procvičujeme to, co jsme psali minulý týden a dříve.

PO 20.4. – OEva si přeje míč.   Kamil umí vařit.   Lenka peče koláč.

ÚT 21.4. – PEla je hodná holka.    Karin je moje kamarádka.    Pekař je řemeslo.

ST 22.4. – D –   Kolo se točí.    Eva je veselá. 

ČT – O Chlapec je rychlý.     Dana nás chválí.      Véna veze kolo.

PÁ – P – Písanka č. 4, str. 8

( Pokud má někdo problémy s přepisem a diktátem, zkuste trénovat i věty, které již dítě psalo v některém z minulých týdnů. Jde opět o procvičení ).

M : Matematika str. 52 – 55. Odčítání typu 14-2. Procvičte opět, prosím, názvy čísel od 0-20 a zpět. Odčítání děti znají, že jde o ubírání. Nejprve ukážeme na příkladu 4-2 a pak přidáme jednu desítku , tedy 142. Procvičujte i pomocí pamětného odčítání.  Str. 54, 55 – názvy geometrických těles. Vždy procvičujte s reálnými předměty kolem sebe. Děkuji.

Prv: Prvouka str. 56 – uděláme si společně ve třídě, až se vrátíme do školy, snad toho 27.května.  Doma, prosím, str. 57, 58. – dny v týdnu, aby děti uměly vyjmenovat, jak jdou za sebou, které dny chodíme do školy a kdy máme volné dny ( víkend ). Zopakujte, prosím, roční období a měsíce v roce.

Přeposílám odkaz od paní Čadecké na krásnou písničku o měsících v roce. https://youtu.be/d5ZGr2GpUaQ

Opět moc děkuji za spolupráci a těším se na viděnou. Schaffartziková    ( kdybyste cokoli potřebovali vysvětlit, či pomoci, klidně pište nebo volejte, jsem Vám k dispozici ).

Prosím ještě o zpětnou vazbu za výše uvedený týden, a to opět do pondělí 27.4.2020, do 18.00 hodin. Děkuji

 

Obdržela jsem od některých rodičů fotky dětí, kteří buďto pomáhají či něco tvoří, a proto, že nemůžeme být spolu, tak se alespoň takto můžeme na sebe mrknout, co například děláme.

Úterý 14.4.2020 – Pátek 17.4.2020 – 5. týden v nouzovém režimu – zkrácený

Dotaz : Chtěla bych dát na stránky naší třídy pár fotek dětí, jak pomáhají či tráví čas v této netradiční době, když nemohou být spolu. Pokud byste s tímto někdo nesouhlasili, sdělte mi, prosím, tuto skutečnost emailem nebo na WhatsApp. Dala bych je tam ve středu 15.4.2020. Pokud byste ještě něké fotky chtěli poslat, budu moc ráda. Mohou se tam alespoň na sebe podívat.

Obecně : stále stejně – již máme zavdený postup.

Čj: Čtení – Slabikář str. 72 – 75 – Hláska a psaní Ch, ch ( učivo rozdělíme do dvou týdnů ). Žáci se naučí básničku na hlásku Ch.   Opakování – zopakujeme čtení hlásek a písmena, které jsme již doma probrali – B,Č,Ž,Ř – přečteme krátký text u každého z písmen ve Slabikáři. Upozorníme žáky, že hláska Ch se skládá ze dvou písmen C a h, které čteme dohromady jako Ch. Pokračujeme v nácviku čtení tak, jak jsme zvyklí – písmena, slabiky, slova, obloučkované čtení, … Sl. str. 73 – dokreslí chaloupku podle článku 10, Sl. str. 74kluci se naučí básničku ke Dni matek – Mamince k svátku a Sl. str. 75holky se naučí básničku ke Dni matek Srdíčko ( mohou se naučit i další dle výběru, pokud budou chtít ).

Úkol : Nakresli na výkres svou maminku – celou postavu přes celý výkres na výšku. Nejdříve si maminku pořádně prohlédni – jaké má vlasy, oči, zda nosí brýle , je vysoká, malá, atd. – prosím, pomozte jim s návodnými otázkami – Děkuji. Výkresy mi pak můžete nafotit a poslat fotku, určitě budou všechny krásné. Pracovní sešit do Slabikáře str. 42.

Psaní : Písanka č. 3 str. 38 – 40, Písanka č. 4 str. 1 – 4 + cvičný sešit

ÚT  14.4. – OŘeka je hluboká.   Božena peče koláče.   Velikonoce jsou svátky.

ST 15.4. – P –   Žaneta má ježka.  Helena myje nádobí.  Řepa je zelenina.

ČT 16.4. – D –    Máme doma myčku.       Řeka teče.      Bára vaří.

PÁ 17.4. – P –  Písanka č. 3 str. 40.

M: Matematika str. 49 – 51 – Sčítání typu 12 + 2 , používáme opět názor – mince, číselná osa, rozdělení jednotek a desítek barevně. Nejprve cvičíme obdobné příklady 2 + 2    12 + 2 – přidali jsme desítku. Děti mohou vybarvit jednotky a desítky v příkladech str. 49/cv. 1. Dále procvičujte pamětné sčítání – říkejte jim například u vaření příklady.

Prv : Prvouka str. 54, 55 – důležité učivo. Prosím o naučení ročních období a měsíců v roce – názvy a přiřazení měsíců k ročním obdobím – budou opakovat až do konce školního roku. Co v kterém ročním období se v přírodě děje. Názvy měsíců mohou přepsat do cvičných sešitů.

Vím, že je toho opět hodně, ale je toho hodně obecně, co musí žáčci v 1. ročníku zvládnout. Přeji všem pevné zdraví a děkuji za Vaši práci. Zpětnou vazbu mi, prosím, zašlete do pondělí 20.4.2020 do 18.00 hodin. Děkuji.

 

Pondělí 6.4.2020 – Pátek 10.4.2020 – 4. týden v nouzovém režimu

Poděkování:                                                                                                          Chtěla bych Vám všem, kteří se učíte s Vašimi prvňáčky, moc poděkovat za práci, která, jak jistě mnozí sami zažíváte, je velmi náročná a potřebná. Děkuji Vám za Vaši trpělivost a čas, i když ho máte sami  málo a je to obtížné a vyčerpávající. Děkuji Vám za ně i za sebe. Děkuji také za zaslané fotky dětí při různých domácích pracích či pracích na zahrádce i za videa s naučenou básničkou. Mám z toho radost. Kdykoli se na mě můžete obrátit.                                                                                          S úctou Ludmila Schaffartziková, třídní učitelka

Obecně : viz. 1,2 týden + opakování již naučených básniček

Čj: Čtení Slabikář str. 68-71 – hláska a písmeno Ř,ř. Opět ukázat si tvar písmena, upozornit na háček, několikrát zopakovat, vybarvit v básničce  ř, Ř, každé jinou barvou. Str. 68 – opět spojují slabiky a tvoří slova, opět co slova znamenají. Str. 69 – opět sloupečky  – komu dělá potíže ihned při čtení číst slabiky ve slovech, můžete opět slova rozdělit na slabiky Vy obloučkováním. Seznamte je, prosím, se stolováním – rozdělením příborů, k čemu se používají, atd. ( dělali bychom to v Pč ). Str 70 – velká a malá psací písmena mohou opsat do cv. sešitu.                                                                            Pracovní sešit do slabikáře str. 41, zopakujte, prosím, roční období.  

Psaní : Písanka str. 34 – 37 + cvičný sešit

PO 6.4. – O Had leze z díry.   Žába je zelená.   Bojí se hada a čápa.              ( Pravidla opisu popsáná již v 2. a 3. nouzovém týdnu )

ÚT – PRůžena má kočku.   Zita kouká na kolo.   Teta Irena nosí sako.        ( Pravidla přepisu v 2.a3 nouzovém týdnu.)

ST – D –  Hana jí čočku.          Žák píše úkol.  ( Pravidla psaní diktátu v 2.a 3. nouzovém týdnu. )            

ČT – –        Říp je hora.       Žaneta jí řepu.        Růžena nosí copy.

PÁ – písanka str. 37 – pište přepis přímo do písanky. 

Opět si mohou udělat vlastní hodnocení po Vaší opravě a nakreslit smajlíky, jak se jim to povedlo. Klidně i do písanky . Kdo má např. problémy s diktátem, zkuste tímto způsobem jednodušší zadání, např. Máma mele. Ala nosí. , trénujte a postupně přidávejte obtížnost.    

M : Matematika str. 45 – 48.  Sčítání typu 10+5, odčítání typu 15-5, 13-10. Můžete použít pro názornost drobné mince s jednou desetikorunou. Prosím o procvičení názvů čísel od 10 – 20, co je desítka a jednotka.  Str. 46/cv. 6, prosím, ať přepíší do cv. sešitu – učí se zapisovat příklady. Taktéž str. 48/ cv. 6. Mohou pracovat samostatně, už by to měli umět, dělali jsme několikrát ve škole. Jen je upozornit na matematický zápis = číslice i znaménka pod sebou.

Prv :   str. 52, 53     

Moc děkuji a přeji vše dobré. Zpětnou vazbu na tento týden mi, prosím, zašlete na můj email do pondělí 13.4.2020 do 18.00 hodin. A máme VELIKONOCE.

                                                                    

Pondělí 30.3.2020 – Pátek 3.4.2020 – 3. týden v nouzovém režimu

POZOR !!!

Pro žáky jsou připravené poslední písanky 1. ročníku, Písanka č.4. Tuto Vám vydá paní hospodářka školy, paní Hanslíková ve své kanceláři, a to v úterý 31.3.2020 v době od 8.00  do 15.00 hodin + dva cvičné sešity k jakémukoliv procvičování pro Vaši potřebu ( cvičný sešit do psaní již máme zavedený dříve ).

Obecně : viz. obecně nouzový týden 1. , 2. + prosím ještě o opakování básniček k písmenkům, které jsme se již učili ( trénování paměti ).

Čj: Čtení – Slabikář str. 64 – 67 – hláska a písmeno Ž,ž. opět tvar písmena, zkusit napsat, vybarvit malé  ž, velké Ž.  Ať se naučí novou básničku na Ž, můžete mi ji pak natočit, jak dítě přednáší a video mi poslat na můj WhatApp. Str. 64 – opět spojují slabiky a tvoří slova, řeknou vám, co slova znamenají, str. 65 – sloupečky ke čtení – komu jde těžce přečíst shluk tří hlásek ve slabice, slovo jim rozdělte na slabiky, prosím.                        Pracovní sešit do slabikáře – str . 39 – 40 .  Str. 40 – navíc vysvětlit, co je to roční období.

Psaní: Písanka str. 30 – 34.  + Cvičný sešit :

PO 30.3. – OČáp létá nad rybníkem.                Býk a kráva mají tele.    Hana má ráda čočku. ( Nejprve jim, prosím, opište do sešitu vy, pak oni opisují ,co jste napsali, děkuji ).

ÚT 31.3. – PTomáš píše úkol.       Hynek sází salát.          Ríša jede autem. ( Nejprve jim napište  do sešitu tuto tiskací formu, děkuji.)

ST 1.4. – DBeran se pase .   Čenda nese rýč.    ( Nejprve ať přepíší z tiskací podoby, kterou jim předepíšete, a poté jim to samé nadiktujte, prosím, děkuji .)

ČT 2.4. – OIvana našla ježka.    Žaneta umí plavat.     Užovka je had.           ( Postupujeme v opisu stejně jako v pondělí )

PÁ 3.4. – P – Vyberte z písanky č. 3 ze strany 34 tři věty a přepište je v tiskací podobě do cvičného sešitu. Děti ať přepíší pak do psací formy. Děkuji.

Opět si mohou udělat vlastní hodnocení po Vaší opravě a nakreslit smajlíky, jak se jim to povedlo. Kdo má např. problémy s diktátem, zkuste tímto způsobem jednodušší zadání, např. Máma mele. Ala nosí. , trénujte a postupně přidávejte obtížnost.

M : Matematika  str. 40 – 41 – geometrie – opakování geometrických útvarů, str. 42 – 44 – prosím o zopakování ( mnozí již znají ), že číslo 10 má dvě číslice. 1 – znamená počet desítek a 0 – počet jednotek, viz str. 44/cv. 2,3          ( můžete pracovat s číselnou osou – počítadlem – děti už dobře znají, pro lepší představu).

Prv : Prvouka str. 50 – 51prosím, ať umí přiřadit k sobě samce + samice + mládě jednoho druhu zvířete alespoň ze strany 50. Děkuji. Kdyby třeba měl někdo fotku, jak vám děti pomáhají na zadradě se sázením či jinými domácími prace, prosím, pošlete mi na WhatApp.                                          

Moc děkuji a přeji vše dobré. Zpětnou vazbu na tento týden mi, prosím, zašlete na můj email do pondělí 6.4.2020 do 18.00 hodin.

Upozornění: Upozorňuji na dopis ředitelky školy Mgr. Zlaty Steuerové, MBA zaslaný rodičům 26.3.2020 prostřednictvím školních webových stránek.

Pondělí 23.3.2020 – Pátek 27.3.2020 – 2. týden v nouzovém režimu

Obecně: viz. 1. nouzový týden a prosím pokračujte v každodením čtení a psaní (děti si potřebují zachovat režim, povinnost ). Čtení raději 2x denně po 10 minutách.  Psaní – písanka + zavedení ( pokud ještě nemáte ) cvičného sešitu, kde začneme počínaje týdnem od 23.3. 2020 každý den psát, a to :         Opis (O) – opisují psanou podobu písma, kterou jim nejprve musíte napsat do cvičného sešitu vy, Přepis ( P ) – přepisují z tiskací podoby do psací a Diktát ( D), který jim nadiktujete. ( Vím, že je toho hodně, ale psaní je pro děti velice náročné a děti rychle mohou zapomenout písmena, moc děkuji za pochopení, děláme to pro ně ).

PO – O,     ÚT – P,     ST – D,    ČT – O,    PÁ – P

Nabídka : od pondělí 23.3.2020 nabízím čtení na skype “Ludmila Schaffartziková”, mám videokameru. Má představa je taková, že v době od 8:30 hodin do 11.00 hodin bych byla k dispozici pro Vaše dítě, a to vždy individuálně, cca 20-25 minut. Pořadí dětí a “jejich” čas popřípadě den ( dle počtu přihlášených ) bych napsala Vám . Pokud by měl někdo o toto zájem, prosím, přihlaste se prostřednictvím mé emailové adresy schaffartzikova@zsjindrichov.cz, a já Vám pak potvrdím přijetí.

Čj: Čtení –  Slabikář str. 62-63 – hláska a písmeno Č,č. – opět tvar písmena, zkusit napsat, vybarvit malé č, velké Č. Str. 62/5  – spjte větu s obrázkem. Pracovní sešit do slabikáře – str . 35 – 38. Zkuste na články tvořit jednoduché otázky – porozumění textu. POZOR – str. 36/sova – těžké.

Psaní : Písanka str. 25 – 29. Nácvik malého b, velkého B, malé č, velké Č. Opět nejprve cvičně, pak do písanky. Dále cvičný sešit :

PO 23.3. – O Tadeáš a Tom píší úkoly.  Tereza pomáhá mamince.   Hela kouká na Hanu. ( Nejprve jim, prosím, opište do sešitu vy, pak oni opisují ,co jste napsali, děkuji ).

ÚT 24.3. – P Zuzana má ráda roládu.  Irena hádá hádankuHana a Tamara jí polévku. ( Nejprve jim napište  do sešitu tuto tiskací formu, děkuji.)

ST 25.3.- D Hana má hole.         Tomáš je za pecí.                          ( Nejprve ať přepíší z tiskací podoby a poté jim to samé nadiktujte, prosím, děkuji .)

ČT 26.3.- OBára jede na kole.    Saša má nové boty.   Cyril čeká na čápa.

PÁ  27.3.- P Čenda čeká na kočku.   Bob a Bobek jsou králíci.  Tonda je můj kamarád.

Až příjdeme do školy, děti mi cvičný sešit ukáží, jak byly šikovné. Mohou si udělat sami smajlíky, jak se jim psaní každý den povedlo.

M :Matematika str. 34 – 39,  str. 37/ cv. 1,2,3,4, jim, prosím, přečtěte i několikrát.

Prv : Prvouka str. 48,49.

Moc děkuji za spolupráci. Nikdo neví, kdy budeme zase moci jít do školy. Společnými silami se určitě podaří naučit je číst, psát a počítat v rozsahu učiva 1. ročníku. Všechny srdečně zdravím, Schaffartziková

 

Úterý 17.3.2020 – Pátek  20.3.2020 – 1. týden v  nouzovém režimu

Obecně: Čtení nahlas, střídat práce s Vaší podporou a zadat samostatnou práci, ať dětí kreslí, stříhají ( mohou vyrobit velikonoční vajíčko z papíru ), atd., rozdělit úkoly po menších částech, procvičit psaní slov a krátkých vět do cvičného sešitu  – můžete předepsat tiskací písmo z písanky či slabikáře podle toho, co již máme probráno.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. spustilo dne 16.3.2020 online výuku pro žáky 1. ročníku. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9.00 hodin na YouTube kanálu Online výuka. – jen pro doplnění Vaší práce.

Čj: Čtení –  Slabikář str. 58 – 61 .Nácvik čtení hlásky B,b. Žáci se seznámí s tím, jak hlásky vypadají, zkusí si napsat tiskací písmena na volný papír, mohou si je zakroužkovat – barevně rozdělte velké B a malé b v básničce. Zkuste se básničku učit zpaměti. Pracujte dle pokynů dole ve slabikáři ( důležitý úkol na str.60 – pastelky b,d,p ). Pracovní sešit do slabikáře str. 33 – 34. Procvičení čtení a práce dle Vašeho zadání ( př. nahlas přečtou sloupečky na str. 33 a pak sami vyhledávají a vybarvují slova dle obrázků ve cvičení s tenisovým míčkem) .

Psaní : Písanka str. 21 – 24. Nácvik velkého písmene T – nejprve cvičně, pak do písanky. Je nutné psát i mimo písanku. Opakovat psaní těch písmen ve slovech, co již umí ( viz. výše obecně ).

M: Matematika str. 31 – 33, str. 39 cv. 3,4,5. Prosím o procvičení slovních úloh str. 32, cv. 5,6,7. Žáci by měli zvládnout učivo o kolik více, o kolik méně.

Prv: Prvouka str. 44,45,46,47 . Pozorujte přírodu, naučte se poznávat květiny z pracovního sešitu a pojmenovat všechna zvířátka včetně pohlaví a mláďat.

 

Pondělí 16.3.2020

Děti měly za úkol přes prázdniny číst v pracovním sešitě do slabikáře ( PS ) str. 32. V psaní ( P ) dopsat str. 19.

Každý den si říkejte básničky, zazpívejte si písničku, kreslete a stříhejte nůžkami. Děkuji.

Čj:  Čtení  – Přečtěte znovu článek  Toulavé house a položte cca 3 otázky k článku: př. Kolik měli housátek? Kolik housat se ztratilo? Kudy house cupitalo?atd.Článek čtěte hlasitě. Ve slabikáři udělejte str.57 – úkoly jsou dole pod stránkou.  Přečtěte a tvořte krátké věty se slovy s jednoslabičnými slovy v barevném sloupečku vpravo na stránce ( ta slova, kterým nerozumí, prosím, vysvětlete význam ).

Psaní – Písanka strana 20 – nácvik psaní velkého psacího H. Nejprve zkuste zvlášť na  papír, pak do písanky, str. 20. Předveďte pomalu tahy.

M: Opakování sčítání a odčítání do 10,  str.39/cv. 1,2 . Pak udělat str 29,30, cvičení 5 na str.30 ať přepíší a vypočítají na zvláštní papír s datumem, pak jim zkontroluji . Část udělelejte společně, část ať udělají sami, abyste věděli, zda to chápou. Děti by měly mít představu o tom, že když je něčeho více než 2, lze uvést více správných odpovědí. Lze použít i názorné pomůcky z reálného života. Mohou si také dodělat str. 28 a vybarvit obrázky.

Vážení rodiče,

jelikož se musíme všichni vypořádat s mimořádnou situací, která bohužel nastala, navrhuji proto takový postup, že Vám budu každý den sdělovat, co s dítětem je zapotřebí probrat tento den a nacvičit v hlavních předmětech tak, aby se dal objem učiva 1. ročníku zvládnout. Pokusím se Vám k některým úskalím napsat, jak lze postupovat a jaký by měl být konečný výstup zvládnutého učiva. V pondělí 16.3.2020 bychom měli mít pedagogickou poradu ( pokud se něco nezmění ) a poté bych případně upřesnila možnosti další naší spolupráce. Jinak mi můžete psát na emailovou poštu schaffartzikova@zsjindrichov.cz, také jsem si nainstalovala skype na jméno Ludmila Schaffartziková ( zkusím si zajistit i možnost kamerového spojení – také záleží na síle internetového připojení, zda nám to dovolí ).

Přeji Vám pevné nervy a hlavně hodně zdraví. Schaffartziková

 

V týdnu od 16.3.2020 do 20.3.2020 bycho měli probrat:

Čj : Vyvození hlásky a  písmene  B,b,  čtení slabik , slov a vět

M:   Numerace 6-10, nerovnosti, vztahy mezi čísly, tabulky, slovní úlohy.

Prv : Jaro – pozorování jarní přírody, Jaro je tady

Vážení rodiče,

od pondělí 16. března 2020 je škola dle nařízení vlády uzavřena. Výuka bude od tohoto data probíhat na dálku, v domácím prostředí, proto vás prosím o sledování  webové stránky 1. ročníku, kde budou všechny potřebné informace, zadání učiva. 

Doufám, že se nám společně podaří vše zvládnout.

Děkuji za spolupráci, Schaffartziková

V týdnu od 2.3.2020 do 6.3.2020 se budeme učit:

4.3.2020 jedeme do Slezského zemského muzea do Opavy. Odjezd od školy je v 7:30 hodin. Předpokládaný návrat je 12:30. Děti budou odhlášeny ze svačinek, oběd budou mít ve škole. Prosím o svačinu a pití s sebou, komu je v autobuse špatně, prosím o kinedryl.  Děkuji

Čj : Vyvození hlásky a  písmene  H,h, dvojhlásky Au,Ou , hláska a písmeno C,c, opakování, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, sčítání, odčítání, porovnávání, rozkladčísla 10, opakování

Prv : Enviromentální výuka v Slezském zemském muzeu v Opavě

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 24.2.2020 do 28.2.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky a  písmene  C,c, dvojhlásky Au,Ou opakování, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 10, opakování

Prv : Lidské tělo – opakování tématu

V týdnu od 17.2.2020 do 21.2.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   R,r, dvojhlásky Au,Ou  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 10, opakování

Prv : Lidské tělo – Ája je nemocná

Malé okénko do naší třídy :

V tomto týdnu jsme se rozloučili s našim spolužákem Samem. Odstěhoval se do vzdálené Belize.

 

V týdnu od 3.2.2020 do 7.2.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   K,k  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 8, o n více, o n méně, opakování

Prv : Lidské tělo – péče o tělo, lidská výživa

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 27.1.2020 do 31.1.2020 se budeme učit:

30.1.2020 ČT žáci obdrží 4. vyučovací hodinu pololetní vysvědčení

                  – výpis

31.1.2020 PÁ jednodenní pololetní prázdniny

Čj : Vyvození písmene ,D,d  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 8, porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Lidské tělo – spolužáci, jak vypadáme?

 

V týdnu od 20.1.2020 do 24.1.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   Z,z,D,d  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 8, porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Lidské tělo – spolužáci, jak vypadáme?

 

V týdnu od 13.1.2020 do 17.1.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   V,v, čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 7 porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Zima – Zimní sporty, opakování učiva

Malé okénko do tříkrálového týdne :

 

V prvním týdnu roku 2020 od 6.1.2020 do 10.1.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   N,n, čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 7 porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Zima – Zvířátka v zimě

Vítám Vás v novém roce 2020 !!!

Až rozzáří se světla svíček, až zazní zpěvy u jesliček, až narodí se Kristus Pán, pak ať příjde také k Vám. A svou velkou mocnou dlaní, Vám udělí své požehnání. Ať Váš vánoční sen je vyslyšen . . .   .

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné Vánoce v kruhu všech nejbližších, přeji Vám rozzářená dětská očka při rozbalování dárků, přeji Vám do nového roku hodně zdraví, trpělivost, vytrvalost a mnoho radostných chvil nejen nad úspěchy svých dětí.

 

V pátek 20.12.2019 si uděláme ve třídě malou besídku. Prosím rodiče, pokud je to možné, aby dali svým dětem trošku cukroví jako občerstvení ( max 10 ks/ dítě ). Moc děkuji.

Ve čtvrtek 19.12.2019 proběhne vánoční koncert našich malých žáků v kostele v Jindřichově v 16.00 hodin. Sraz dětí je v 15.30 na malé budově v šatně. Děkuji a srdečně zvu na krásnou podívanou.

V týdnu od 16.12.2019 do 20.12.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene  Y y, N,n, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 6, 7 porovnávání, rozklad

Prv : Zima – Blíží se Vánoce, U babičky a dědečka

Děkuji rodičům i prarodičům za každodenní přípravu dětí do školy.

Ve čtvrtek 5.12.2019 k nám do třídy přišel Mikuláš, Andělé a také Čerti. Z těch měli naši malí největší obavy, hlavně ti, co věděli, že se o ně mohou Čerti zajímat. Přinesli také knihu hříchů a ta už byla dost popsaná. Čertům však stačilo, že naši prvňáčci slíbili, že budou hodní a za své prohřešky řekli básničky a zazpívali všem písničku.

V týdnu od 9.12.2019 do 13.12.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene J j, Y y, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 6, porovnávání

Prv : Zima – Blíží se Vánoce, U babičky a dědečka

Tak jsme dostali svou první knížku, kterou přečteme :

V týdnu od 2.12.2019 do 6.12.2019 se budeme učit:

Čj : Procvičení čtení slabik a nácvik čtení slov, vyvození písmene T

M:   Sčítání a odčítání do 5, dočítání do 5

Prv : Zima – proměny přírody

Matematika toršku jinak :

 

V týdnu od 25.11.2019 do 29.11.2019 se budeme učit:

Čj : Procvičení čtení slabik a nácvik čtení slov, Žáci obdrží Slabikář

M:   Sčítání a odčítání do 5, dočítání do 5

Prv : Moje rodina – Ája pomáhá mámě, Opakování U nás doma

Malé okénko do naší třídy:

 

Čtvrtek 21.11.2019 od 15.00 do 17.00 hodin – třídní schůzky

V týdnu od 18.11.2019 do 22.11.2019 se budeme učit:

Čj : Procvičení čtení slabik a nácvik čtení slov

M:  Číselný rozklad, sčítání do 5, psaní číslice 0

Prv : Moje rodina – V rodině, Ájin pokojíček

 

V týdnu od 11.11.2019 do 15.11.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození a čtení  slabik ( pa, pe, pi, po, pu ) , budeme číst a procvičovat učivo, skládat první slova

M:  Sčítání 4+1, 2+3, sčítání na číselné ose, číselný rozklad

Prv : Moje rodina – Máme miminko, V rodině

 

V týdnu od 4.11.2019 do 8.11.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození slabik ( sa, se, si, so, su ) , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic  5, sčítání 4+1, 2+3, geometrie- geom.útvary, body – spojování

Prv : Podzim – opakování, Moje rodina

 

V týdnu od 21.10.2019 do 25.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození slabik ( ma, me, …, la, le, … ) , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic  4,5, sčítání 2+1 , 3+1, 2+2, geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – práce na poli, stromy na podzim, počasí

 

V pondělí 14.října 2019 jsme oslavili svátek pera. Naši malí prvňáčci začali poprvé psát perem. Také jsme se podívali na pohádku o kaňce a nakonec všichni obdrželi písařský certifikát.

 

V týdnu od 14.10.2019 do 18.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky I,i , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic 2, 3, 4, sčítání 1+1 , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – práce v sadu, na zahradě, na poli, počasí

 

Pozor ! ve dnech

PO – 28.10.2019 státní svátek

Út – St – 29. – 30.10.2019 budou podzimní prázdniny

Čt-Pá – 31.10.-1.11.2019 ředitelské volno

 

V týdnu od 7.10.2019 do 11.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky E,e,I,i , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic 1,2, číselná osa , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – živočichové na podzim, počasí

 

V týdnu od 30.9.2019 do 4.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky O,o,U,u , budeme číst a procvičovat učivo

M: Porovnávání – více, méně, větší,……… , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – barvy podzimu, počasí

 

V pátek 20.9.2019 proběhlo focení prvňáčků do bruntálského a krnovského Deníku. Deník o nás by měl vyjít ve středu 16.10.2019.

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 23.9.2019 do 27.9.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky A,a, budeme číst a procvičovat učivo

M: Počítání předmětů 0-5, geometrie

Prv : Když jde Ája do školy, Opakování – Už jsem školák

Přišla nabídka vánočního focení dětí. Pokud máte zájem, stavte se za mnou, podám bližší informace, popř. objednám. Děkuji

Rozdala jsem dětem přihlášky do náboženství. Výuka by probíhala u nás na škole dle Vašich požadavků.  Pokud má z rodičů někdo zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo tuto výuku, nechť mi vyplněnou přihlášku pošle po dítěti do školy. Děkuji

Prosím rodiče o doobalení pracovních sešitů a kontrolu domácích úkolů.

Děkuji

V týdnu od 16.9.2019 do 20.9.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky S,s,P,p

M: Číslice 5, geometrie

Prv : Aja poznává školu, Když jde Ája do školy

V tomto týdnu jsme také podnikli expediční výpravu po naší škole. Děti se podívaly na různá místa ve škole, kde se běžně nedostanou. Například jsme nahlédli do kuchyně paní kuchařce pod pokličku, zúčastnily se porady vedení školy a podívaly se do velké sborovny na hlavní budově. Ještě nás čeká expedice na půdu, ale to zase příště.

 

První školní aktivity našich prvňáčku:

V týdnu od 9.9.2019 do 13.9.2019 se budeme učit :

Čj :Vyvození hlásky Mm, L,l

M: Číslice 3,4, vlevo, vpravo, nahoře ……

Prv : Jsem školák, naše třída, o přestávce

Vážení rodiče, dnes ( 6.9.2019 ) jsem vložila do Notýsků dokumenty k vyplnění. Prosím o přečtení, vyplnění a podpis zákonného zástupce dítěte. Jedná se o dokumenty týkající se GDPR a Vašeho souhlasu s případným testováním dítěte na omamné a psychotropní látky. Bude následně vloženo do třídní dokumentace žáka. Děkuji, Schaffartziková

POZOR: Změna termínu společné třídní schůzky!!!

Původní termín : 12.9.2019

Nový termín : 10.9.2019 v 16.00 hodin ve školní jídelně – pouze společná část pro 1. ročník.

 

V prvním zahajovacím týdnu se budeme učit od 2.9.2019 do 6.9.2019:

Čj: Hlásky a písmena, rozklad slov na slabiky ( ŽA – Živá Abeceda), uvolňovací cviky pro nácvik psaní, dětská říkadla s pohybem

M: Orientace v ploše, počítání do 3, číslice 1,2, GEO- vlevo, vpravo, první, poslední, předložky- nad, pod ……..

Prv: Jsem školák

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Ludmila Schaffartziková.

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 2. září 2019 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny na  stránce i s datumem v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. Ludmila Schaffartziková, tř. uč.

Uložit