ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Přehled stránek

Pondělí 30.3.2020 – Pátek 3.4.2020 – 3. týden v nouzovém režimu

POZOR !!!

Pro žáky jsou připravené poslední písanky 1. ročníku, Písanka č.4. Tuto Vám vydá paní hospodářka školy, paní Hanslíková ve své kanceláři, a to v úterý 31.3.2020 v době od 8.00  do 15.00 hodin + dva cvičné sešity k jakémukoliv procvičování pro Vaši potřebu ( cvičný sešit do psaní již máme zavedený dříve ).

Obecně : viz. obecně nouzový týden 1. , 2. + prosím ještě o opakování básniček k písmenkům, které jsme se již učili ( trénování paměti ).

Čj: Čtení – Slabikář str. 64 – 67 – hláska a písmeno Ž,ž. opět tvar písmena, zkusit napsat, vybarvit malé  ž, velké Ž.  Ať se naučí novou básničku na Ž, můžete mi ji pak natočit, jak dítě přednáší a video mi poslat na můj WhatApp. Str. 64 – opět spojují slabiky a tvoří slova, řeknou vám, co slova znamenají, str. 65 – sloupečky ke čtení – komu jde těžce přečíst shluk tří hlásek ve slabice, slovo jim rozdělte na slabiky, prosím.                        Pracovní sešit do slabikáře – str . 39 – 40 .  Str. 40 – navíc vysvětlit, co je to roční období.

Psaní: Písanka str. 30 – 34.  + Cvičný sešit :

PO 30.3. – OČáp létá nad rybníkem.                Býk a kráva mají tele.    Hana má ráda čočku. ( Nejprve jim, prosím, opište do sešitu vy, pak oni opisují ,co jste napsali, děkuji ).

ÚT 31.3. – PTomáš píše úkol.       Hynek sází salát.          Ríša jede autem. ( Nejprve jim napište  do sešitu tuto tiskací formu, děkuji.)

ST 1.4. – DBeran se pase .   Čenda nese rýč.    ( Nejprve ať přepíší z tiskací podoby, kterou jim předepíšete, a poté jim to samé nadiktujte, prosím, děkuji .)

ČT 2.4. – OIvana našla ježka.    Žaneta umí plavat.     Užovka je had.           ( Postupujeme v opisu stejně jako v pondělí )

PÁ 3.4. – P – Vyberte z písanky č. 3 ze strany 34 tři věty a přepište je v tiskací podobě do cvičného sešitu. Děti ať přepíší pak do psací formy. Děkuji.

Opět si mohou udělat vlastní hodnocení po Vaší opravě a nakreslit smajlíky, jak se jim to povedlo. Kdo má např. problémy s diktátem, zkuste tímto způsobem jednodušší zadání, např. Máma mele. Ala nosí. , trénujte a postupně přidávejte obtížnost.

M : Matematika  str. 40 – 41 – geometrie – opakování geometrických útvarů, str. 42 – 44 – prosím o zopakování ( mnozí již znají ), že číslo 10 má dvě číslice. 1 – znamená počet desítek a 0 – počet jednotek, viz str. 44/cv. 2,3          ( můžete pracovat s číselnou osou – počítadlem – děti už dobře znají, pro lepší představu).

Prv : Prvouka str. 50 – 51prosím, ať umí přiřadit k sobě samce + samice + mládě jednoho druhu zvířete alespoň ze strany 50. Děkuji. Kdyby třeba měl někdo fotku, jak vám děti pomáhají na zadradě se sázením či jinými domácími prace, prosím, pošlete mi na WhatApp.                                          

Moc děkuji a přeji vše dobré. Zpětnou vazbu na tento týden mi, prosím, zašlete na můj email do pondělí 6.4.2020 do 18.00 hodin.

Upozornění: Upozorňuji na dopis ředitelky školy Mgr. Zlaty Steuerové, MBA zaslaný rodičům 26.3.2020 prostřednictvím školních webových stránek.

Pondělí 23.3.2020 – Pátek 27.3.2020 – 2. týden v nouzovém režimu

Obecně: viz. 1. nouzový týden a prosím pokračujte v každodením čtení a psaní (děti si potřebují zachovat režim, povinnost ). Čtení raději 2x denně po 10 minutách.  Psaní – písanka + zavedení ( pokud ještě nemáte ) cvičného sešitu, kde začneme počínaje týdnem od 23.3. 2020 každý den psát, a to :         Opis (O) – opisují psanou podobu písma, kterou jim nejprve musíte napsat do cvičného sešitu vy, Přepis ( P ) – přepisují z tiskací podoby do psací a Diktát ( D), který jim nadiktujete. ( Vím, že je toho hodně, ale psaní je pro děti velice náročné a děti rychle mohou zapomenout písmena, moc děkuji za pochopení, děláme to pro ně ).

PO – O,     ÚT – P,     ST – D,    ČT – O,    PÁ – P

Nabídka : od pondělí 23.3.2020 nabízím čtení na skype “Ludmila Schaffartziková”, mám videokameru. Má představa je taková, že v době od 8:30 hodin do 11.00 hodin bych byla k dispozici pro Vaše dítě, a to vždy individuálně, cca 20-25 minut. Pořadí dětí a “jejich” čas popřípadě den ( dle počtu přihlášených ) bych napsala Vám . Pokud by měl někdo o toto zájem, prosím, přihlaste se prostřednictvím mé emailové adresy schaffartzikova@zsjindrichov.cz, a já Vám pak potvrdím přijetí.

Čj: Čtení –  Slabikář str. 62-63 – hláska a písmeno Č,č. – opět tvar písmena, zkusit napsat, vybarvit malé č, velké Č. Str. 62/5  – spjte větu s obrázkem. Pracovní sešit do slabikáře – str . 35 – 38. Zkuste na články tvořit jednoduché otázky – porozumění textu. POZOR – str. 36/sova – těžké.

Psaní : Písanka str. 25 – 29. Nácvik malého b, velkého B, malé č, velké Č. Opět nejprve cvičně, pak do písanky. Dále cvičný sešit :

PO 23.3. – O Tadeáš a Tom píší úkoly.  Tereza pomáhá mamince.   Hela kouká na Hanu. ( Nejprve jim, prosím, opište do sešitu vy, pak oni opisují ,co jste napsali, děkuji ).

ÚT 24.3. – P Zuzana má ráda roládu.  Irena hádá hádankuHana a Tamara jí polévku. ( Nejprve jim napište  do sešitu tuto tiskací formu, děkuji.)

ST 25.3.- D Hana má hole.         Tomáš je za pecí.                          ( Nejprve ať přepíší z tiskací podoby a poté jim to samé nadiktujte, prosím, děkuji .)

ČT 26.3.- OBára jede na kole.    Saša má nové boty.   Cyril čeká na čápa.

PÁ  27.3.- P Čenda čeká na kočku.   Bob a Bobek jsou králíci.  Tonda je můj kamarád.

Až příjdeme do školy, děti mi cvičný sešit ukáží, jak byly šikovné. Mohou si udělat sami smajlíky, jak se jim psaní každý den povedlo.

M :Matematika str. 34 – 39,  str. 37/ cv. 1,2,3,4, jim, prosím, přečtěte i několikrát.

Prv : Prvouka str. 48,49.

Moc děkuji za spolupráci. Nikdo neví, kdy budeme zase moci jít do školy. Společnými silami se určitě podaří naučit je číst, psát a počítat v rozsahu učiva 1. ročníku. Všechny srdečně zdravím, Schaffartziková

 

Úterý 17.3.2020 – Pátek  20.3.2020 – 1. týden v  nouzovém režimu

Obecně: Čtení nahlas, střídat práce s Vaší podporou a zadat samostatnou práci, ať dětí kreslí, stříhají ( mohou vyrobit velikonoční vajíčko z papíru ), atd., rozdělit úkoly po menších částech, procvičit psaní slov a krátkých vět do cvičného sešitu  – můžete předepsat tiskací písmo z písanky či slabikáře podle toho, co již máme probráno.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. spustilo dne 16.3.2020 online výuku pro žáky 1. ročníku. Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9.00 hodin na YouTube kanálu Online výuka. – jen pro doplnění Vaší práce.

Čj: Čtení –  Slabikář str. 58 – 61 .Nácvik čtení hlásky B,b. Žáci se seznámí s tím, jak hlásky vypadají, zkusí si napsat tiskací písmena na volný papír, mohou si je zakroužkovat – barevně rozdělte velké B a malé b v básničce. Zkuste se básničku učit zpaměti. Pracujte dle pokynů dole ve slabikáři ( důležitý úkol na str.60 – pastelky b,d,p ). Pracovní sešit do slabikáře str. 33 – 34. Procvičení čtení a práce dle Vašeho zadání ( př. nahlas přečtou sloupečky na str. 33 a pak sami vyhledávají a vybarvují slova dle obrázků ve cvičení s tenisovým míčkem) .

Psaní : Písanka str. 21 – 24. Nácvik velkého písmene T – nejprve cvičně, pak do písanky. Je nutné psát i mimo písanku. Opakovat psaní těch písmen ve slovech, co již umí ( viz. výše obecně ).

M: Matematika str. 31 – 33, str. 39 cv. 3,4,5. Prosím o procvičení slovních úloh str. 32, cv. 5,6,7. Žáci by měli zvládnout učivo o kolik více, o kolik méně.

Prv: Prvouka str. 44,45,46,47 . Pozorujte přírodu, naučte se poznávat květiny z pracovního sešitu a pojmenovat všechna zvířátka včetně pohlaví a mláďat.

 

Pondělí 16.3.2020

Děti měly za úkol přes prázdniny číst v pracovním sešitě do slabikáře ( PS ) str. 32. V psaní ( P ) dopsat str. 19.

Každý den si říkejte básničky, zazpívejte si písničku, kreslete a stříhejte nůžkami. Děkuji.

Čj:  Čtení  – Přečtěte znovu článek  Toulavé house a položte cca 3 otázky k článku: př. Kolik měli housátek? Kolik housat se ztratilo? Kudy house cupitalo?atd.Článek čtěte hlasitě. Ve slabikáři udělejte str.57 – úkoly jsou dole pod stránkou.  Přečtěte a tvořte krátké věty se slovy s jednoslabičnými slovy v barevném sloupečku vpravo na stránce ( ta slova, kterým nerozumí, prosím, vysvětlete význam ).

Psaní – Písanka strana 20 – nácvik psaní velkého psacího H. Nejprve zkuste zvlášť na  papír, pak do písanky, str. 20. Předveďte pomalu tahy.

M: Opakování sčítání a odčítání do 10,  str.39/cv. 1,2 . Pak udělat str 29,30, cvičení 5 na str.30 ať přepíší a vypočítají na zvláštní papír s datumem, pak jim zkontroluji . Část udělelejte společně, část ať udělají sami, abyste věděli, zda to chápou. Děti by měly mít představu o tom, že když je něčeho více než 2, lze uvést více správných odpovědí. Lze použít i názorné pomůcky z reálného života. Mohou si také dodělat str. 28 a vybarvit obrázky.

Vážení rodiče,

jelikož se musíme všichni vypořádat s mimořádnou situací, která bohužel nastala, navrhuji proto takový postup, že Vám budu každý den sdělovat, co s dítětem je zapotřebí probrat tento den a nacvičit v hlavních předmětech tak, aby se dal objem učiva 1. ročníku zvládnout. Pokusím se Vám k některým úskalím napsat, jak lze postupovat a jaký by měl být konečný výstup zvládnutého učiva. V pondělí 16.3.2020 bychom měli mít pedagogickou poradu ( pokud se něco nezmění ) a poté bych případně upřesnila možnosti další naší spolupráce. Jinak mi můžete psát na emailovou poštu schaffartzikova@zsjindrichov.cz, také jsem si nainstalovala skype na jméno Ludmila Schaffartziková ( zkusím si zajistit i možnost kamerového spojení – také záleží na síle internetového připojení, zda nám to dovolí ).

Přeji Vám pevné nervy a hlavně hodně zdraví. Schaffartziková

 

V týdnu od 16.3.2020 do 20.3.2020 bycho měli probrat:

Čj : Vyvození hlásky a  písmene  B,b,  čtení slabik , slov a vět

M:   Numerace 6-10, nerovnosti, vztahy mezi čísly, tabulky, slovní úlohy.

Prv : Jaro – pozorování jarní přírody, Jaro je tady

Vážení rodiče,

od pondělí 16. března 2020 je škola dle nařízení vlády uzavřena. Výuka bude od tohoto data probíhat na dálku, v domácím prostředí, proto vás prosím o sledování  webové stránky 1. ročníku, kde budou všechny potřebné informace, zadání učiva. 

Doufám, že se nám společně podaří vše zvládnout.

Děkuji za spolupráci, Schaffartziková

V týdnu od 2.3.2020 do 6.3.2020 se budeme učit:

4.3.2020 jedeme do Slezského zemského muzea do Opavy. Odjezd od školy je v 7:30 hodin. Předpokládaný návrat je 12:30. Děti budou odhlášeny ze svačinek, oběd budou mít ve škole. Prosím o svačinu a pití s sebou, komu je v autobuse špatně, prosím o kinedryl.  Děkuji

Čj : Vyvození hlásky a  písmene  H,h, dvojhlásky Au,Ou , hláska a písmeno C,c, opakování, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, sčítání, odčítání, porovnávání, rozkladčísla 10, opakování

Prv : Enviromentální výuka v Slezském zemském muzeu v Opavě

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 24.2.2020 do 28.2.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky a  písmene  C,c, dvojhlásky Au,Ou opakování, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 10, opakování

Prv : Lidské tělo – opakování tématu

V týdnu od 17.2.2020 do 21.2.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   R,r, dvojhlásky Au,Ou  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 10, opakování

Prv : Lidské tělo – Ája je nemocná

Malé okénko do naší třídy :

V tomto týdnu jsme se rozloučili s našim spolužákem Samem. Odstěhoval se do vzdálené Belize.

 

V týdnu od 3.2.2020 do 7.2.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   K,k  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 8, o n více, o n méně, opakování

Prv : Lidské tělo – péče o tělo, lidská výživa

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 27.1.2020 do 31.1.2020 se budeme učit:

30.1.2020 ČT žáci obdrží 4. vyučovací hodinu pololetní vysvědčení

                  – výpis

31.1.2020 PÁ jednodenní pololetní prázdniny

Čj : Vyvození písmene ,D,d  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 8, porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Lidské tělo – spolužáci, jak vypadáme?

 

V týdnu od 20.1.2020 do 24.1.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   Z,z,D,d  čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 8, porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Lidské tělo – spolužáci, jak vypadáme?

 

V týdnu od 13.1.2020 do 17.1.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   V,v, čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 7 porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Zima – Zimní sporty, opakování učiva

Malé okénko do tříkrálového týdne :

 

V prvním týdnu roku 2020 od 6.1.2020 do 10.1.2020 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene   N,n, čtení slabik a slov, opakování

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 7 porovnávání, rozklad, opakování

Prv : Zima – Zvířátka v zimě

Vítám Vás v novém roce 2020 !!!

Až rozzáří se světla svíček, až zazní zpěvy u jesliček, až narodí se Kristus Pán, pak ať příjde také k Vám. A svou velkou mocnou dlaní, Vám udělí své požehnání. Ať Váš vánoční sen je vyslyšen . . .   .

Vážení rodiče,

přeji Vám krásné Vánoce v kruhu všech nejbližších, přeji Vám rozzářená dětská očka při rozbalování dárků, přeji Vám do nového roku hodně zdraví, trpělivost, vytrvalost a mnoho radostných chvil nejen nad úspěchy svých dětí.

 

V pátek 20.12.2019 si uděláme ve třídě malou besídku. Prosím rodiče, pokud je to možné, aby dali svým dětem trošku cukroví jako občerstvení ( max 10 ks/ dítě ). Moc děkuji.

Ve čtvrtek 19.12.2019 proběhne vánoční koncert našich malých žáků v kostele v Jindřichově v 16.00 hodin. Sraz dětí je v 15.30 na malé budově v šatně. Děkuji a srdečně zvu na krásnou podívanou.

V týdnu od 16.12.2019 do 20.12.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene  Y y, N,n, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 6, 7 porovnávání, rozklad

Prv : Zima – Blíží se Vánoce, U babičky a dědečka

Děkuji rodičům i prarodičům za každodenní přípravu dětí do školy.

Ve čtvrtek 5.12.2019 k nám do třídy přišel Mikuláš, Andělé a také Čerti. Z těch měli naši malí největší obavy, hlavně ti, co věděli, že se o ně mohou Čerti zajímat. Přinesli také knihu hříchů a ta už byla dost popsaná. Čertům však stačilo, že naši prvňáčci slíbili, že budou hodní a za své prohřešky řekli básničky a zazpívali všem písničku.

V týdnu od 9.12.2019 do 13.12.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození písmene J j, Y y, čtení slabik a slov

M:   Numerace 6-10, psaní číslice 6, porovnávání

Prv : Zima – Blíží se Vánoce, U babičky a dědečka

Tak jsme dostali svou první knížku, kterou přečteme :

V týdnu od 2.12.2019 do 6.12.2019 se budeme učit:

Čj : Procvičení čtení slabik a nácvik čtení slov, vyvození písmene T

M:   Sčítání a odčítání do 5, dočítání do 5

Prv : Zima – proměny přírody

Matematika toršku jinak :

 

V týdnu od 25.11.2019 do 29.11.2019 se budeme učit:

Čj : Procvičení čtení slabik a nácvik čtení slov, Žáci obdrží Slabikář

M:   Sčítání a odčítání do 5, dočítání do 5

Prv : Moje rodina – Ája pomáhá mámě, Opakování U nás doma

Malé okénko do naší třídy:

 

Čtvrtek 21.11.2019 od 15.00 do 17.00 hodin – třídní schůzky

V týdnu od 18.11.2019 do 22.11.2019 se budeme učit:

Čj : Procvičení čtení slabik a nácvik čtení slov

M:  Číselný rozklad, sčítání do 5, psaní číslice 0

Prv : Moje rodina – V rodině, Ájin pokojíček

 

V týdnu od 11.11.2019 do 15.11.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození a čtení  slabik ( pa, pe, pi, po, pu ) , budeme číst a procvičovat učivo, skládat první slova

M:  Sčítání 4+1, 2+3, sčítání na číselné ose, číselný rozklad

Prv : Moje rodina – Máme miminko, V rodině

 

V týdnu od 4.11.2019 do 8.11.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození slabik ( sa, se, si, so, su ) , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic  5, sčítání 4+1, 2+3, geometrie- geom.útvary, body – spojování

Prv : Podzim – opakování, Moje rodina

 

V týdnu od 21.10.2019 do 25.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození slabik ( ma, me, …, la, le, … ) , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic  4,5, sčítání 2+1 , 3+1, 2+2, geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – práce na poli, stromy na podzim, počasí

 

V pondělí 14.října 2019 jsme oslavili svátek pera. Naši malí prvňáčci začali poprvé psát perem. Také jsme se podívali na pohádku o kaňce a nakonec všichni obdrželi písařský certifikát.

 

V týdnu od 14.10.2019 do 18.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky I,i , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic 2, 3, 4, sčítání 1+1 , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – práce v sadu, na zahradě, na poli, počasí

 

Pozor ! ve dnech

PO – 28.10.2019 státní svátek

Út – St – 29. – 30.10.2019 budou podzimní prázdniny

Čt-Pá – 31.10.-1.11.2019 ředitelské volno

 

V týdnu od 7.10.2019 do 11.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky E,e,I,i , budeme číst a procvičovat učivo

M: Psaní číslic 1,2, číselná osa , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – živočichové na podzim, počasí

 

V týdnu od 30.9.2019 do 4.10.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky O,o,U,u , budeme číst a procvičovat učivo

M: Porovnávání – více, méně, větší,……… , geometrie- geom.útvary

Prv : Podzim – barvy podzimu, počasí

 

V pátek 20.9.2019 proběhlo focení prvňáčků do bruntálského a krnovského Deníku. Deník o nás by měl vyjít ve středu 16.10.2019.

Malé okénko do naší třídy :

V týdnu od 23.9.2019 do 27.9.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky A,a, budeme číst a procvičovat učivo

M: Počítání předmětů 0-5, geometrie

Prv : Když jde Ája do školy, Opakování – Už jsem školák

Přišla nabídka vánočního focení dětí. Pokud máte zájem, stavte se za mnou, podám bližší informace, popř. objednám. Děkuji

Rozdala jsem dětem přihlášky do náboženství. Výuka by probíhala u nás na škole dle Vašich požadavků.  Pokud má z rodičů někdo zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo tuto výuku, nechť mi vyplněnou přihlášku pošle po dítěti do školy. Děkuji

Prosím rodiče o doobalení pracovních sešitů a kontrolu domácích úkolů.

Děkuji

V týdnu od 16.9.2019 do 20.9.2019 se budeme učit:

Čj : Vyvození hlásky S,s,P,p

M: Číslice 5, geometrie

Prv : Aja poznává školu, Když jde Ája do školy

V tomto týdnu jsme také podnikli expediční výpravu po naší škole. Děti se podívaly na různá místa ve škole, kde se běžně nedostanou. Například jsme nahlédli do kuchyně paní kuchařce pod pokličku, zúčastnily se porady vedení školy a podívaly se do velké sborovny na hlavní budově. Ještě nás čeká expedice na půdu, ale to zase příště.

 

První školní aktivity našich prvňáčku:

V týdnu od 9.9.2019 do 13.9.2019 se budeme učit :

Čj :Vyvození hlásky Mm, L,l

M: Číslice 3,4, vlevo, vpravo, nahoře ……

Prv : Jsem školák, naše třída, o přestávce

Vážení rodiče, dnes ( 6.9.2019 ) jsem vložila do Notýsků dokumenty k vyplnění. Prosím o přečtení, vyplnění a podpis zákonného zástupce dítěte. Jedná se o dokumenty týkající se GDPR a Vašeho souhlasu s případným testováním dítěte na omamné a psychotropní látky. Bude následně vloženo do třídní dokumentace žáka. Děkuji, Schaffartziková

POZOR: Změna termínu společné třídní schůzky!!!

Původní termín : 12.9.2019

Nový termín : 10.9.2019 v 16.00 hodin ve školní jídelně – pouze společná část pro 1. ročník.

 

V prvním zahajovacím týdnu se budeme učit od 2.9.2019 do 6.9.2019:

Čj: Hlásky a písmena, rozklad slov na slabiky ( ŽA – Živá Abeceda), uvolňovací cviky pro nácvik psaní, dětská říkadla s pohybem

M: Orientace v ploše, počítání do 3, číslice 1,2, GEO- vlevo, vpravo, první, poslední, předložky- nad, pod ……..

Prv: Jsem školák

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Ludmila Schaffartziková.

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 2. září 2019 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny na  stránce i s datumem v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. Ludmila Schaffartziková, tř. uč.

Uložit