ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál

Stránka 1. ročníku

Týdenní plán učiva od 15. 10. do 19. 10. 2018

 • Český jazyk: opakování známých hlásek, vyvození slabik s hláskou m
 • Matematika: sčítání v oboru do 5
 • Prvouka: podzim na zahradě

Týdenní plán učiva  od 9. 10. do 12. 10. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásek E, I
 • Matematika: vyvození sčítání, znaménko +, zápis příkladů
 • Prvouka: zahrada na podzim

Chválím prvňáčky za vzornou přípravu na vyučování. Umí moc hezky číst!!

Týdenní plán učiva od 1. 10. do 5. 10. 2018

 • Český jaazyk: vyvození hlásek A, O
 • Matematika: psaní číslic 1.2.
 • Prvouka: zvířata na podzim

Podzimní vycházka se nám vydařila

Týdenní plán učiva od 24. 9. do 28. 9. 2018

 • Český jazyk: vyvození hlásky P
 • Matematika: vztahy více. méně.
 • Prvouka: podzim, příznaky, počasí

Ve čtvrtek 27. 9. půjdeme na podzimní vycházku do zámeckého parku. Děti si tento den neberou aktovky.

Prvňáčci při práci. Jsou moc šikovní a snaživí,.

Týdenní plán učiva:

 • Český jazyk: procvičování hlásek M, L, vyvození hlásky s
 • Matematika: vztahy první, poslední, hned před, více, méně
 • Prvouka: cesta do školy, bezpečnost silničního provozu

Týdenní plán učiva

 • Český jazyk : rozklad slov na slabiky, vyvození hlásky M
 • Matematika: počet a číslice 1-5
 • Prvouka: škola, třída, chování o přestávce

Prohlídka hlavní budovy školy:

HURÁÁÁ  DO ŠKOLY !!!

Milí prvňáčci,

léto končí a náš první den se pomalu blíží. Já už se moc těším. A co vy? Během školního roku budeme společně poznávat mnoho nového, naučíme se číst, psát, počítat. Čeká nás kreslení, zpívání a také se pořádně protáhneme v hodině tělocviku. Seznámíte se s novými kamarády, poznáte školu i její okolí.

Věřím, že se vám v první třídě bude dařit.

Hodně úspěchů vám přeje vaše třídní učitelka Alžběta Balvanová.

 

Pro rodiče prvňáčků:

Slavnostní uvítání všech prvňáčků se koná 3. září 2018 v 9.oo hod. před hlavní budovou Základní školy v Jindřichově ( v případě špatného počasí v jídelně školy ). Poté se děti půjdou podívat do své třídy, která je umístěna ve vedlejší budově školy. Proběhne krátká informativní schůzka.

 

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

Denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.

Dbejte na to, aby v penále byly vždy 2 dobře ořezané tužky a pastelky, aby nechyběla guma a ořezávátko.

Denně kontrolujte notýsek.

Povídejte si s dítětem o tom, co se dělo ve škole, co ten den prožilo, mějte zájem o jeho práci a naslouchejte mu.

Domácí úkoly budou každý den označeny zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance. Vás prosím o podpis pod úkolem (je možno přihlásit dítě do školní družiny, kde si tyto úkoly může vypracovat).

Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho okamžitě omluvit u třídní učitelky (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.

Je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).

Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte. Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku, a na které je spolehnutí.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro Vaše dítě.

Mgr. Alžběta Balvanová, tř. uč.

 

Uložit